Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Адміністративне право

Адміністративне право

Заказ 28811 (100 грн.) 06.07.2018 18:14

Адміністративне право в системі публічного права

 

Список джерел

 

  1. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / ред. колегія : В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1. Загальна частина.
  2. Гриценко І. С. Загальне адміністративне право : підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька, Н. Ю. Задирака, В. М. Бевзенко, Ю. В. Ващенко, О. Р. Радишевська, П. В. Діхтієвський, В. П. Тимощук, Р. О. Куйбіда, О. А. Заярний, Р. В. Миронюк, Д. В. Приймаченко, Є. С. Гирасименко, Б. Шлоер, М. С. Міхровська, Т. О. Коломоєць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 565, [1] c.
  3. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Курінний. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004.
  4. Харитонова О. І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – X. : Одіссей, 2002. – 592 с.