Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ База готовых работ \ Аудит. Ревізія. Контроль. Судово-бухгалтерська експертиза

Аудит. Ревізія. Контроль. Судово-бухгалтерська експертиза

Заказ 31386 (200 грн.) Тези 15.03.2019 17:25

Особливості обліку та аудиту доходів підприємства

Список джерел

 

 1. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 [6] с.
 2. Аудит: Навч. Посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.
 3. Аудит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 268 с.
 4. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / І.Б.Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є.Нагірська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Ткаченко Н. М. – 6-те вид., доп. і перероб.– К.: Алерта, 2013. – 982 с.
 6. Гуцаленко Л. В. Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємствах АПК / Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко // Облік і фінанси. – 2010. – С. 45-49.
 7. Данилевська Ю. М., Мельянкова Л. В. Контроль операцій з обліку доходів / Ю. М. Данилевська // Економічні науки. Серія „Облік і аудит” . – 2013. – Випуск 10 (37). Ч. 3. – С. 210-215.