Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Банківська справа

Банківська справа

Заказ 31313 (200 грн.) 14.10.2018 14:05

Вступ

Завдання

Оцінка рівня конкурентоспроможності банків

Критерій

Вага критерію

Банк еталон

Банк 1

Банк 2

Оцінка № 1 від 1 до 10 ваги критерію балів

Підсумкова оцінка

Оцінка № 2 від 1 до 10 ваги критерію балів

Підсумкова оцінка

Оцінка № 3 від 1 до 10 ваги критерію балів

Підсумкова оцінка

1.Якість і споживчі переваги послуг

 

 

 

 

 

 

 

2.Частка ринку

 

 

 

 

 

 

 

3.Надійність банку

 

 

 

 

 

 

 

4. Ефективність каналів збуту

 

 

 

 

 

 

 

5. ефективність реклами та паблік рілейшнз

 

 

 

 

 

 

 

6.Фінансові ресурси банку

 

 

 

 

 

 

 

7. Репутація серед клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

8.Цінова політика

 

 

 

 

 

 

 

9. Онлайнові сервіси

 

 

 

 

 

 

 

10. Додаткові послуги

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

 

 

 

 

 

 

Показник конкурентоспроможності

 

К1=1

 

 

 

Список джерел

 

1. Ткачук В. О. Маркетинг в банке / В. О. Ткачук. – Тернополь: «Синтез-Полиграф», 2006. – 225 с.

2. Тігіпко С.Л. Конкурентоспроможна банківська система: можливості досягнення та забезпечення в Україні / С.Л. Тігіпко // Банківська справа (укр.). - 2005. - № 2. - C.63-71

3. Качурина А.А., Касьянова Н.В Оценка уровня конкурентоспособности коммерческого банка на основе системно-динамического подхода / А.А. Качурина, Н.В. Касьянова // «Культура народов Причерноморья» / Материалы международной научной конференции «Столыпинские чтения. Экономика, политика, культура в контексте столыпинских реформ». — Симферополь, — 2013.

4. Гірченко Т. Д. Стратегія конкурентоспроможності банків в умовах активізації розвитку ринку банківських послуг / Т.Д. Гірченко // Регіональна економіка (укр.). - 2003. -  № 4. - C.122-127.

5. Мірошниченко, О. В. Методи оцінки конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Экономика Крыма. – 2009. – № 28. – С. 42–47.

6. Медведєв М.В. Сутність конкурентоспроможності банку / М.В. Медведєв // Управління розвитком. - 2013. - №12. - С. 38 - 39

7. Колесов П. Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка / П. Ф. Колесов // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). - СПб.: Реноме, 2012. -  С. 77-81.

8. Заруба, Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку / Ю.О. Заруба // Фінанси України (укр.). -  2001. - - № 2. - C.119-125.

9. Коломиец И. В. Модели оценки конкурентноспособности банка / И. В. Коломиец // Управління розвитком. -  2012. -  № 19(140). -  С. 52-54.

10. Экономическая ценность как фактор влияния на конкурентоспособность цен на банковские продукты [Электронный ресурс] / 8cent. – Режим доступа : http://8cent-emails.com/jekonomicheskaja-cennost-kak-faktor-vlijanija-na-konkurentosposobnost-cen-na-bankovskie-produkty/.

11. Лютий І.О. Банківський маркетинг [Текст] : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, О.О. Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с.

12. Павленко, Л. Ціноутворення на процентні банківські продукти як основа економічного розвитку та ефективного функціонування банків / Л. Павленко, Криклій О. // Теоретико-методичні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону : колективна монографія / За заг. ред. П. І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – С. 329-330, 338.

13. Павленко, Л. Д. Оцінка собівартості продукту в системі банківського ціноутворення / Л. Д. Павленко, О. А. Криклій, Н. Г. Маслак // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного університету, 2012. – № 3 (46) – С. 177-180.