Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Заказ 30134 (200 грн.) Nestlé SA 15.07.2018 10:53

Аналітичний звіт

Nestlé SA

  1. Розкриття у фінансових звітах ТНК інформації про операційні сегменти.
  2. Порядок подання інформації про зменшення корисності активів ТНК.
  3. Забезпечення ТНК – види, порядок визнання та представлення інформації у фінансових звітах.
  4. Методика відображення у консолідованих фінансових звітах інформації про асоційовані, дочірні та спільні компанії (на прикладі найбільших асоційованих, дочірніх та спільних компаній обраної ТНК).

Список використаної літератури:

 

1.Офіційний сайт    //  http://www.webcitation.org/6I4ivMl3V

2. Річний звіт // http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/annual_reports