Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Интересная информация

Интересная информация

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2013 рік  08.07.2014 11:00

За 2013р. експорт товарів до країн ЄС склав 16758,8 млн.дол. США і зменшився порівняно з 2012 роком на 2,1%, імпорт – відповідно 27037,8 млн.дол. та збільшився на 3,1%. Негативне сальдо становило 10279 млн.дол. (мінус 9104,2 млн.дол. за 2012р.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,62 (за 2012р. – 0,65).

У загальному обсязі частка країн ЄС порівняно з попереднім роком збільшилась і становила у експорті 26,5%, в імпорті – 35,1% (за 2012р. відповідно 24,9% і 31%).

Головними партнери в торгівлі з країнами ЄС залишаються Польща – 15,2% і 15%, Італія – 14,1% і 7,7%, Німеччина – 9,6% і 25% та Угорщина – 9,3% і 5,2% від загальних обсягів експорту та імпорту країн ЄС.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС зменшився проти 2012р. на 362,7 млн.дол., у т.ч. до Іспанії на 551,3 млн.дол. (на 35,8%), Естонії – на 150,8 млн.дол. (на 59,4%), Італії – на 122,4 млн.дол. (на 4,9%), Латвії – на 117,2 млн.дол. (на 39,1%). При цьому зросли обсяги товарів до Нідерландів на 211,4 млн.дол. (на 25,5%), Франції – на 141,4 млн.дол. (на 25,7%), Чехії – на 116,7 млн.дол. (на 16,5%), Словаччини – на 80,2  млн.дол. (на 11,9%), Угорщини – на 46,7  млн.дол. (на 3,1%), Литви – на 45,8  млн.дол. (на 16,4%). 

          Обсяг імпорту товарів з країн ЄС збільшився проти 2012р. на 812,1 млн.дол., у т.ч. з Польщі на 501,6 млн.дол. (на 14,1%), Угорщини – на 240,9 млн.дол. (на 20,8%), Австрії – на 235,1 млн.дол. (на 32,1%), Іспанії – на 116,6 млн.дол. (на 15,6%), Греції – на 85,5 млн.дол. (на 44,6%). Зменшилися  обсяги товарів, що надійшли з Чехії на 247,4 млн.дол. (на 19,8%), Італії – на 147,9 млн.дол. (на 6,6%), Швеції – на 62,8 млн.дол. (на 11,5%), Нідерландів – на 60,3 млн.дол. (на 5,4%).

           Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали та вироби з них – 26,2% від загального обсягу експорту до ЄС (Італія, Польща, Німеччина), руди, шлак і зола – 10,5% (Чехія, Польща, Австрія), зернові культури – 10,3% (Іспанія, Італія, Нідерланди), електричні машини – 9% (Угорщина, Польща, Німеччина), насіння і плоди олійних рослин – 7,4% (Франція, Нідерланди, Італія), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 6,3% (Угорщина, Польща, Кіпр), деревина і вироби з деревини –3,6% (Польща, Німеччина, Румунія).

Значні надходження з країн ЄС складали механічні машини – 12,6% (Німеччина, Італія, Польща), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 11,2% (Литва, Польща, Німеччина), засоби наземного транспорту, крім залізничного – 10,2% (Німеччина, Велика Британія, Чехія), фармацевтична продукція – 8,6% (Німеччина, Франція, Австрія), електричні машини – 6,9% (Німеччина, Польща, Угорщина), пластмаси та полімерні матеріали – 6,6% (Німеччина, Польща, Італія), папір та картон – 4,2% (Польща, Фінляндія, Німеччина) від загального обсягу імпорту з країн ЄС.

У 2013р. обсяги експорту-імпорту[1] послуг країнам ЄС склали 4203,4 млн.дол. та 4170,2 млн.дол США і збільшилися по відношенню до 2012р. відповідно на 9,3% та 12,4%. Позитивне сальдо становило 33,2 млн.дол. (у 2012р. – також позитивне 136,9 млн.дол.).

Питома вага експорту послуг країнам ЄС у загальному обсязі складала 29%, імпорту – 54,5% (у 2012р. відповідно 28,2% та 55,2%).

Головними партнерами в торгівлі послугами з країнами ЄС залишились Велика Британія – відповідно 18% і 25,4%, Кіпр – 10% і 23,8%, Німеччина – 16,1% і 14,7% від загальних обсягів експорту та імпорту послуг країн ЄС. 

Порівняно з минулим роком експорт послуг країнам ЄС зріс на 356,7 млн.дол., у т.ч. Німеччині – на 213 млн.дол. (на 45,9%), Угорщині – на 106 млн.дол. (у 2,4 рази), Польщі – на 71,4 млн.дол. (на 50,4%), Бельґії – на 25,9 млн.дол. (на 8,6%), Румунії – на 21,5 млн.дол. (на 70,4%) та Австрії – на 21,2 млн.дол. (на 10,8%). При цьому зменшилися обсяги послуг, наданих Естонії – на 145,5 млн.дол. (на 74,3%) та Кіпру – на 30,9 млн.дол. (на 6,8%).

Загальний обсяг імпорту послуг від країн ЄС збільшився на 460,4 млн.дол. Найбільше зростання спостерігалося від Великої Британії – на 352,2 млн.дол. (на 49,9%), Німеччини – на 88,3 млн.дол. (на 16,8%), Кіпру – на 74,7 млн.дол. (на 8,1%) та Нідерландів – на 45 млн.дол. (на 29,4%). Одночасно зменшилися обсяги імпорту послуг від Швеції – на 42,4 млн.дол. (на 30,9%), Угорщини – на 21,8 млн.дол. (на 20,2%), Португалії – на 21,5 млн.дол. (на 52%) та Данії – на 15,6 млн.дол. (на 32,5%).

В загальному обсязі українського експорту країнам ЄС переважну частку мали транспортні (47,3%), ділові послуги (14,8%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (14,5%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (13,1%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту займали транспортні (20%), ділові послуги (17,9%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (16,8%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (14,5%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України з країн ЄС на 31.12.2013 становив 44423,0 млн.дол. США, що складає 76,4% загального обсягу інвестицій в Україну (на 01.01.2013 – 43546,4 млн.дол., 78,8%).

Головними країнами-інвесторами, на які припадає 87,1% загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 19035,9 млн.дол. (42,9% загального обсягу інвестицій з країн ЄС), Німеччина – 6291,8 млн.дол. (14,2%), Нідерланди – 5561,5 млн.дол. (12,5%), Австрія – 3257,5 млн.дол. (7,3%), Велика Британія – 2714,1 млн.дол. (6,1%) та Франція – 1825,8 млн.дол. (4,1%).

Значні обсяги прямих інвестицій з країн ЄС зосереджено на підприємствах промисловості (34,5%). В установах фінансової та страхової діяльності  акумульовано 26,0% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 10,5%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 7,8%.

Так, інвесторами з Кіпру у підприємства промисловості інвестовано 5073,1 млн.дол. (26,7% загального обсягу інвестицій з країни), в установи фінансової та страхової діяльності – 4895,2 млн.дол. (25,7%), в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2122,4 млн.дол. (11,1%).

З Німеччини та Нідерландів до підприємств промисловості надійшло 5427,8 млн.дол. (86,3%) та 2296,0 млн.дол. (41,3%) відповідно.

 

 

 


Інвесторами з Австрії та Франції найбільше інвестицій внесено в установи фінансової та страхової діяльності – 2181,0 млн.дол. (67,0%) та 1204,3 млн.дол. (66,0%) відповідно.

З Великої Британії в організації, які здійснюють операції з нерухомим майном, інвестовано 552,6 млн.дол. (20,4%), у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 500,1 млн.дол. (18,4%), у фінансові та страхові установи – 433,1 млн.дол. (16,0%), а також у підприємства промисловості – 423,4 млн.дол. (15,6%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіці країн ЄС на 31.12.2013 складав 6060,7 млн.дол., або 92,2% загального обсягу інвестицій з України (на 01.01.2013 – 6046,6 млн.дол., 93,3%).

Найбільші обсяги інвестицій на 31.12.2013 спрямовано до Кіпру – 5818,5 млн.дол. (96,0% загального обсягу інвестицій в країни ЄС). Друге та третє місця за обсягами інвестицій посідають Латвія та Польща, в економіку яких з України надійшло відповідно 98,8 млн.дол. та 56,4 млн.дол. США.

Переважна частка українських інвестицій до Кіпру внесена резидентами, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність, до Латвії – установами фінансової та страхової діяльності, до Польщі – підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

 [1] З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія статистики зовнішньої торгівлі послугами України та Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009)