Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Интересная информация

Интересная информация

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  08.07.2014 10:58

Протягом 2013р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами було витрачено 20377,8 млн.грн. (без ПДВ), що на 0,7% менше порівняно з 2012р. Із загальної кількості витрат на охорону навколишнього природного середовища 14339,0 млн.грн., або 70%, становлять поточні витрати, 6038,8 млн.грн.,  або 30%, – капітальні інвестиції, в тому числі 5376,7 млн.грн. – інвестиції в основний капітал, 662,1 млн.грн. – витрати на капітальний ремонт природоохоронного обладнання.

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно 7,1% капітальних інвестицій і здійснено 3,6% поточних витрат, а основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств та організацій – відповідно 59,5% і 96,3%.

Понад 85% капітальних інвестицій від сумарного обсягу по країні було освоєно підприємствами, які зареєстровані у Київській (1863,3 млн.грн.), Донецькій (1468,6 млн.грн.), Дніпропетровській (1000,8 млн.грн.), Запорізькій (322,9 млн.грн.), Луганській (322,0 млн.грн.) областях та м.Києві (203,6 млн.грн.).

 

Понад 80% поточних витрат від загальної суми по країні було здійснено підприємствами, які зареєстровані у Дніпропетровській (3988,7 млн.грн.), Донецькій (2318,5 млн.грн.), Запорізькій (1212,6 млн.грн.), Луганській (1054,2 млн.грн.), Харківській (749,9 млн.грн.), Полтавській (649,0 млн.грн.), Київській (408,7 млн.грн.) областях та м.Києві (1171,4 млн.грн.).

У 2013р. підприємствам, організаціям та установам країни за забруднення навколишнього природного середовища і порушення природоохоронного законодавства пред’явлено екологічних платежів на загальну суму 3095,0 млн.грн., з них 3050,6 млн.грн. становить екологічний податок та 44,4 млн.грн. –  штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства.

Понад 70% екологічного податку країни становлять платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, 25% – за розміщення відходів, 4% – за скиди забруднюючих речовин у водойми.

            Підприємствами, організаціями, установами країни фактично сплачено протягом 2013р. 2709,7 млн.грн. екологічних платежів (з урахуванням погашення заборгованості за попередні роки), що становить 88,8% від загальної суми пред’явлених екологічних платежів.

Фактично сплачені екологічні платежі підприємств, що зареєстровані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській  областях та м.Києві становлять майже 90% від загальної суми сплачених екологічних платежів в Україні.