Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Интересная информация

Интересная информация

Валова продукція сільського господарства у 2013 році 08.07.2014 11:02

 

За підсумками остаточних розрахунків, у 2013р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) склав 252,9 млрд.грн. (113,3% проти 2012р.)

У 2013р. рівень виробництва попереднього року перевищено в усіх регіонах країни (від 0,7% до 41,1%). Найсуттєвіший внесок у загальний обсяг  валової продукції зробили аграрні товаровиробники Вінницької (7,1% загального виробництва), Полтавської  (6,3%),  Дніпропетровської (6,0%), Київської та Черкаської (по 5,9%), Харківської (5,8%) областей.

У сільськогосподарських підприємствах загальний обсяг сільгосппродукції склав 136,6 млрд.грн. (120,8% порівняно з 2012р. ), у господарствах населення  – 116,3 млрд.грн. (105,5%).

Значний приріст обсягів у підприємствах підвищив їх частку у загальному виробництві продукції сільського господарства до 54,0% у 2013р. (проти 50,7% у 2012р.). Внесок господарств населення у загальне виробництво аграрної продукції проти 2012р. скоротився на 3,3 в.п. і склав 46,0%.

Галузь рослинництва є традиційно провідною галуззю аграрної сфери країни. У 2013р. валове виробництво рослинницької продукції склало 175,9 млрд.грн., або 69,6% від загального обсягу продукції сільського господарства. Високі врожаї майже усіх основних видів рослинницької продукції обумовили загальну позитивну тенденцію зростання обсягів виробництва у сільському господарстві. Порівняно з 2012р. виробництво продукції рослинництва збільшилося на 17,9%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 25,6%, господарствах населення – на 8,4%. Аграрними підприємствами отримано продукції землеробства на суму 103,1 млрд.грн., господарствами населення  – 72,8 млрд.грн.  Перевищення рівня виробництва 2012р. у рослинництві відбулося в 23 регіонах країни. Найбільший приріст продукції отримано аграріями Одеської (на 55,2%), Дніпропетровської (на 52,1%), Миколаївської (на 50,2%), Запорізької (на 47,2%) та Кіровоградської (на 36,8%) областей.

У галузі тваринництва за 2013р. валової продукції вироблено на суму 77,0 млрд.грн. (на 4,0% більше, ніж у 2012р.), у т.ч.  сільськогосподарськими підприємствами – 33,5 млрд.грн. (на 8,1% більше), господарствами  населення – 43,5 млрд.грн. (на 1,0% більше). Частка продукції тваринництва у загальному обсязі валової продукції скоротилася на 2,8 в.п. і склала 30,4%. Рівень виробництва продукції тваринництва перевищено у 18 регіонах країни (від 0,1 до 29,8%).

Виробництво валової продукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у 2013р. становило 681,3 тис. грн., проти 601,5 тис. грн. у 2012 році (на 13,3%  більше). Найбільше продукції на 100 га сільськогосподарських угідь отримано в господарствах Черкаської (1128,4 тис.грн.), Івано-Франківської (1106,6 тис.грн.) та Закарпатської (1036,2 тис.грн.) областей.