Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Державне регулювання економіки

Державне регулювання економіки

Заказ 36557 (1000 грн.) 06.07.2020 12:12

Вступ. Закономірності формування природи материків та океанів. Материки тропічних широт (Африка, Південна Америка, Австралія). Полярний материк планети (Антарктида)

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1.  Який з кліматичних поясів є перехідним?                                         

А помірний                  Б субтропічний                В екваторіальний                 Г антарктичний

 

2. Оберіть правильне закінчення твердження: «Чим ближче до екватора, тим…»

А атмосферний тиск вищий          

Б середньорічні температури повітря вищі

В менша кількість опадів   

Г амплітуди сезонних температур вищі

 

3. Яка затока, що омиває береги Африки, є найбільшою?

А Ґвінейська             Б Аденська               В Мозамбіцька                      Г Сідра.

 

4. Яка з названих карт є загальногеографічною?

А карта природних зон                Б топографічна

В кліматична                                Г карта ґрунтів.

 

5. Яка різниця в поясному часі між двома сусідніми поясами?       

А 4 хв                         Б 15 хв                       В 1 год                    Г 2 год 

     

6. Які материки відносять до однієї частини світу?

А Європу та Азію                                                   

Б Африку та Австралію

В Північну Америку та Південну Америку  

Г Євразію та Північну Америку

 

7. Яка крайня точка Африки найбільш віддалена від 0° меридіану?

А Рас-Ґафун;                                                Б Рас-Енґела;

В Агульяс;                                                    Г Альмаді.

 

8. Укажіть причину відхилення постійних вітрів від первісного напряму.

А Осьове обертання Землі                   Б нахил земної осі до площини орбіти

В орбітальний рух Землі                       Г чергування поясів високого та низького тиску

 

9. Яка природна зона займає найбільшу площу в Австралії?  

А вічнозелених перемінно-вологих лісів                    Б саван і рідколісь

В пустель і напівпустель                                               Г мішаних лісів

 

10. Як називається тимчасовий пересихаючий водотік або безводна річка в Австралії?                                                                                                                   

А ваді                       Б крік                     В останець                       Г скреб

 

11. Як називають холодні ураганні вітри, що дмуть із внутрішніх районів Антарктиди до країв материка?

А пасати                    Б мусони               В бризи              Г стокові

 

12. Який з океанів здійснює більший вплив на природу Південної Америки?        

А Тихий                 Б Атлантичний           В Північний Льодовитий          Г Індійський.

 

13. Сучасний вулканізм та землетруси в Австралії:

А найчастіше виникають на сході материка

Б найчастіше виникають на заході материка

В не відбуваються

Г відбуваються майже на всій території

 

14. Який географічний об’єкт Антарктиди називається „Еребус”?                              

А айсберг           Б шельфовий льодовик           В затока                  Г вулкан

 

15. Австралія дуже бідна на поверхневі води, більшість її річок пересихає. Який чинник спричиняє цю особливість природи материка?                             

А панування сухого клімату                                        Б відсутність підземних вод

В поширення щитів на платформі                               Г малі розміри континенту

 

16. Як називають вологі екваторіальні ліси Південної Америки?

А сельва                    Б пампа                   В кампос                   Г льянос

 

17.  За який час точка на земній поверхні обертається на 10?              

А 4 хв                        Б 15 хв                      В 30 хв                        Г 1 год

 

18. Який об’єкт не є материком?                                                                  

А Азія                       Б Африка                  В Антарктида             Г Австралія

 

19. Під якими об’єктами на планеті найбільша потужність земної кори?

А під океанами         Б під рівнинами         В під горами            Г під озерами                                                                                                                                                     

 

20. Який мис є крайньою східною точкою Африки?                       

А Агульяс                Б Альмаді                 В Рас-Гафун               Г Рас-Енгела

 

21. Назвіть великий острів, який відокремлений протокою від південно-східних берегів Африки:                                                                                                     

А Святої Єлени        Б Мадагаскар           В Сицилія                   Г Занзібар

 

22. Укажіть чинник, що зумовив переважання рівнинних територій в Африці:

А материк майже посередині перетинається екватором

Б в основі материка лежить давня платформа

В на материку поширенні області складчастості

Г на материку панує пасатна циркуляція

 

23. Де в Африці розташовані гори вулканічного походження?        

А на півночі               Б на півдні              В на заході                  Г на сході

 

24. Назвіть чинник, що зумовлює в Африці найспекотніший клімат на Землі:

А мізерна кількість опадів на значній території

Б переважання рівнин

В розташування більшої частини материка у тропічних широтах

Г поширення саван і рідколісь

 

 

25. У якому напрямку в Африці зменшується водність річок?

А із заходу на схід                                            Б з півночі на південь

В від тропіків до екватора                                Г від екватора до тропіків

 

26. Яке озеро Африки найглибше?                                                      

А Танганьїка                  Б Вікторія                  В Конго                    Г Чад

 

27. Яка галузь є основою господарства у більшості країн Африки?

А промисловість                                               Б сільське господарство

В транспорт                                                       Г сфера освіти

 

28. В якій півкулі відносно нульового меридіана розташована Австралія?

А Північній                    Б Південній                   В Західній                     Г Східній

 

29. Уздовж  якого узбережжя Австралії лежить Великий Бар’єрний риф?

А західного                                                             Б східного

В південного                                                           Г північно-західного

 

30. Назвіть великий острів, що розташований на північ від Австралії:     

А Нова Гвінея                Б Нова Каледонія           В Мадагаскар                Г Норфолк

 

31. Уламком якого прадавнього материка є Австралія?

А Тетіс                           Б Лавразія                     В Гондвана                    Г Індостан

 

32. Австралія дуже бідна на поверхневі води, більшість її річок пересихає. Установіть, який чинник спричиняє цю особливість природи материка:                             

А панування сухого клімату                                Б відсутність підземних вод

В поширення щитів на платформі                       Г малі розміри континенту

 

33. Як називається тимчасовий пересихаючий водотік або безводна річка в Австралії?                                                                                                                   

А ваді                              Б крік                           В останець                      Г скреб

 

34. Яка природна зона найбільше поширена в Австралії?

А вічнозелених перемінно-вологих лісів             Б саван і рідколісь

В пустель і напівпустель                                        Г мішаних лісів

 

35. Яка група становить більшість населення Австралії?                     

А англо-австралійці                                                Б австралійці-аборигени

В переселенці з Африки                                         Г переселенці з Океанії

 

36. Яка галузь господарства посідає провідне місце в тваринництві Австралії?                                                                                                           

А свинарство                                                           Б розведення великої рогатої худоби

В вівчарство                                                            Г конярство

 

37. Відносно нульового меридіана Південна Америка розташована в півкулі:

А Північній                            Б Південній                       В Західній                            Г Східній

 

38. Південна Америка є уламком прадавнього материка:                                           

А Тетіс                               Б Лавразія                           В Гондвана                          Г Індостан.

39. Укажіть, хто, досліджуючи природу Південної Америки, відкрив багато невідомих раніше видів рослин і тварин, описав висотну поясність Анд, створив першу геологічну карту материка:                                                                                                                    

А Христофор Колумб                                                         Б Америго Веспуччі

В Александр Гумбольдт                                                     Г Чарльз Дарвін

 

40. Як називається найвища вершина Анд?

А Котопахі                        Б Аконкагуа                        В Тітікака                           Г Чімборасо

 

41. Який чинник зумовлює рясне зволоження Амазонської низовини?

А панування екваторіальних повітряних мас               Б неглибоке залягання підземних вод

В розташування в області високого тиску                    Г вплив Анд.

 

42. Який з океанів здійснює більший вплив на природу Південної Америки?        

А Тихий                                                                      Б Атлантичний                 

В Північний Льодовитий                                           Г Індійський

 

43. Установіть тип живлення, який переважає у великих річок Південної Америки:

А підземними водами             Б льодовикове                 В снігове                          Г дощове

 

44. Як називають вологі екваторіальні ліси Південної Америки?              

А сельва                            Б пампа                            В кампос                                 Г льянос

 

 45. Назвіть океан, на який припадає більша частина поверхневого стоку Південної Америки:

А Тихий                                                                      Б Атлантичний                 

В Північний Льодовитий                                           Г Індійський

 

46. Яка форма рельєфу лежить в сейсмічній зоні Південної Америки:

А Амазонська низовина                                             Б Гвіанське плоскогір’я

В Бразильське плоскогір’я                                        Г Анди

 

47. Відносно екватора  Антарктида розташована в півкулі:

А Південній                  Б Північній                         В Західній                         Г Східній.

 

48. Який океан не омиває Антарктиду?                                                                       

А Тихий                                                                      Б Атлантичний                 

В Північний Льодовитий                                           Г Індійський

 

49. Ім’ям якого мореплавця названо протоку, що відокремлює Антарктиду від Південної Америки?

А Кука                            Б Дрейка                             В Амундсена                  Г Тасмана

 

50. Хто першим досягнув Південного полюса?                                          

А Джеймс Кук                                                           Б Фадей Беллінсгаузен

В Руаль Амундсен                                                     Г Роберт Скот.

 

51. Який географічний об’єкт називається „Еребус”?

А айсберг                   Б шельфовий льодовик                В затока                       Г вулкан

 

52. Які вітри дмуть від центру Антарктиди до країв материка?

А стокові                  Б пасати                      В західні                           Г бризи

53. Який тип живлення переважно мають річки Африки?

А дощове                  Б снігове                В підземними водами             Г льодовикове

 

54. Сухі річища, що зрідка наповнюються водою, в Африці називаються:  

А пасати                   Б кріки                   В ерги                                      Г ваді

 

55. До якого басейну належать річки Замбезі в Африці та Мюррей в Австралії?

А Тихого океану                                    Б Індійського океану

В Атлантичного океану                         Г внутрішнього стоку.

 

56. Зазначте, внаслідок чого виник Великий Африканський грабен:           

А поширення еолових форм рельєфу

Б розташування материка між тропіками

В руху окремих блоків платформи і утворення розломів

Г переважання магматичних порід

 

57. Який географічний об’єкт знаходиться на місці грабена, що утворився в результаті відокремлення Аравійського півострова від Африки?

А Гібралтарська протока                      Б Середземне море

В Червоне море                                     Г Гвінейська затока

58. Африку майже посередині перетинає:

А нульовий меридіан                            Б Північний тропік

В екватор                                               Г Північне полярне коло

 

59. Укажіть неправильне твердження щодо Африки.

А майже весь материк розташований на Африкано-Аравійській платформі

Б на заході материка утворилася система розламів земної кори

В за характером рельєфу розрізняють Низьку (північ і північний захід) і Високу (південь і південний схід) Африку

Г у Високій Африці розташовані Ефіопське нагір’я і Східноафриканське плоскогір’я

 

60. Укажіть, яке походження мають більшість озерних улоговин Східної Африки.

А карстове                      Б вулканічне                В льодовикове              Г тектонічне

 

61. Укажіть природну зону, яка не сформувалася в Африці.

А вологі екваторіальні ліси

Б субтропічні твердолисті вічнозелені ліси

В перемінно-вологі ліси

Г степи і лісостепи

62. Постійні вітри, що дмуть від тропічних широт до екватора - це:

А західні вітри                Б стокові вітри                В пасати                Г мусони.

 

63. Головною ознакою поділу кліматичних поясів на основні та перехідні є:

А атмосферний тиск                                                 Б кількість опадів

В пануючий тип повітряних мас                             Г температура повітря.

 

64. Узимку під час проходження циклону температура повітря:

А знижується                                                            Б підвищується

В не змінюється                                                        Г знижується і підвищується.

 

Завдання з короткою відповіддю.

 

1. Прочитайте текст і визначте, про яку річку Африки йде мова: «Це найбільш повноводна та друга за довжиною річка Африки. Площа її басейну займає друге (після Амазонки) місце в світі. Однією з головних особливостей річки є рівномірна витрата води протягом року».

2. Яка природна особливість зображена на схематичному малюнку?

3. Прочитайте текст і визначте, про яке озеро Африки йде мова: «Воно є залишком давнього моря. У нього впадали великі в ми­нулому річки Центральної Сахари. Тепер воно живиться тільки дво­ма річками, головна з них - Шарі. Коли на Шарі повінь, озеро майже втричі збільшує свою площу».

4. Яку країну виділено на карті? Яке місце в Африці вона посідає за площею?

300px-Location_Algeria_AU_Africa.svg.png_________

5. Прочитайте текст і визначте назву тварини — мешканця Австралії: «Це дивовижне створіння природи, укрите густим хутром, відкладає яйця, як птахи, а вигодовує дитинчат молоком, як ссавці. Має дзьоб, перетинки між пальцями лап, як у качки, а хвіст — як у борсука».

6.  Як називається найвищий в світі водоспад, зображений на малюнку? На якому з метериків він знаходиться?

7. Прочитайте текст і визначте прізвище видатного дослідника Антарктиди: «Експедиція, яку очолював цей дослідник, дісталася Південного полюса через місяць після норвежців. На зворотному шляху на відстані 18 км від бази всі члени експедиції загинули. До останніх хвилин відважний мандрівник вів записи у своєму щоденнику».

8. Як називається українська наукова станція, зображена на малюнку? Де вона знаходиться?

9. Найвищою вершиною Африки є гора

10. Частина світу, яка розташована на захід від Уральських гір:

11. Кліматичний пояс, у якому протягом року панують тропічні і помірні повітряні маси 

12. Прочитайте текст і визначте поняття:

«Назва південної полярної області, де знаходиться материк Антарктида.»

_

Завдання на встановлення відповідності.

 

1. Установіть відповідність між материком та його розташуванням у півкулях.

 

 

А південна, західна і східна;

Б північна і західна;

В південна і східна;

Г південна, північна, західна;

Д усі чотири.

 

1 Австралія;                                                                                                                    

2 Африка;

3 Антарктида;

4 Північна Америка.

 

1

2

3

4

2. Установіть відповідність між іменами мандрівників та дослідженнями, які вони здійснили  в Африці:                                                                                     

1 Бартоломео Діаш;

2 Давід Лівінгстон;

3 Васко да Гама;

4 Єгор Ковалевський.

 

 

А проплив уздовж західного узбережжя Африки і відкрив мис Доброї Надії;

Б дорогою до Індії встановив обриси південних берегів Африки;

В описав рельєф Ефіопського нагір’я;

Г перетнув Сахару і дослідив Східну Африку;

Д перетнув Південну Африку із заходу на схід, відкрив водоспад Вікторія.

1

2

3

4

3. Установіть відповідність між назвами та географічними об’єктами Австралії:

 

А найбільше озеро материка - “мертве серце Австралії”;

Б одне з найбільших міст Австралії;

В найвища точка Австралії (2 230 м);

Г найбільша пустеля Австралії;

Д найбільша притока головної річки Австралії.

1 Косцюшко;

2 Дарлінг;

3 Ейр;

4 Аделаїда.

1

2

3

4

 

 

 

4. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які в межах них розташовані.

1 Південноамериканська платформа        А Гори Анди

2 Індостанська платформа                          Б Плоскогір’я Декан

3 Область альпійської складчастості         В Глибоководний океанічний жолоб

4 Серединно-океанічний хребет                Г Північноатлантичний хребет

                                                                    Д Бразильське плоскогір’я

 

1

2

3

4

 

 

image005.jpg5. Установіть відповідність між географічними об’єктами та цифрами, якими вони позначені.              

А Тихий океан

Б наукова станція «Академік Вернадський»

В Атлантичний океан

Г вулкан Еребус

А

Б

В

Г

 

 

 

6. Установіть відповідність між островами та природними зонами, що там поширені.

1 Ґренландія                                     А Тундра й лісотундра

2 Нова Ґвінея                                               Б Савани й рідколісся

3 Ісландія                                          В Арктичні пустелі

4 Великобританія                            Г Широколистяні ліси

1

2

3

4

                                        Д Вологі екваторіальні ліси

 

 

 

7. Установіть відповідність між тектонічними структурами і сейсмічними зонами Південної Америки та формами рельєфу, які до них приурочені.                               

1 плити Південноамериканської платформи;

2 щити Південноамериканської платформи;

3 область кайнозойської складчастості;

4 Тихоокеанський сейсмічний пояс.

 

А вулкани Котопахі, Чімборасо, Сан-Педро;

Б Ефіопське нагір’я;

В гори Анди;

Г Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;    

Д Амазонська, Орінокська, Ла-Платська низовини.

1

2

3

4

       

 

 

 

8. Установіть відповідність між водними об’єктами Південної Америки та їхніми назвами:                                                                                                                                   

А річка;

Б озеро;

В водоспад;

Г затока.

 

1 Ігуасу;

2 Тітікака;

3 Оріноко;

4 Паріньяс;

5 Ла-Плата.

1

2

3

5

     

 

9. Установіть відповідність між природними умовами та природними зонами Австралії, яким вони властиві:                                                                                   

1 на червоних і червоно-бурих ґрунтах серед густих трав ростуть своєрідні пляшкові дерева;

2 поширені червоні фералітні ґрунти, на яких ростуть евкаліпти, пальми, фікуси, деревоподібні папороті, араукарії;

3 де-не-де сформувалися бурі та сіро-бурі ґрунти, поширений скреб;

4 поряд з вічнозеленими листяними деревами ростуть і хвойні.

 

А вічнозелені твердолисті ліси і чагарники;

Б вологі і перемінно-вологі ліси;

В мішані ліси;

Г рідколісся і савани;

Д напівпустелі.

1

2

3

4

 

 

А  Антарктичний;

Б Південний;

В  Росса;

Г  Дрейка;

Д Уедделла.

10. Установіть відповідність між географічними об’єктами берегової лінії Антарктиди і їх назвами:                                                                                                                           

1 шельфовий льодовик;

2 протока;

3 півострів;

4 океан.

1

2

3

4

       

11. Установіть відповідність між географічними об’єктами та їх назвами:

1 Амазонка;

А Водоспад.

 

2 Аконкагуа;

Б Річка.

 
 

3 Атакама;

В Гора.

 

4 Ігуасу.

Г Пустеля.

 
 

 

Д Плоскогір’я.

 

 

1

2

3

4

 

12. Установіть відповідність між сторонами горизонту та водними об’єктами, що омивають Південну Америку:

1 північ;

А Атлантичний океан.

 

2 південь;

Б Тихий океан.

 

3 схід;

В Саргасове море.

 

4 захід.

Г Карибське море.

 
 

 

Д Протока Дрейка.

 

1

2

3

4

 

 

 

13. Установіть відповідність між географічними об’єктами та їх назвами:

1 Аргентина;

А Пустеля.

 

2 Амазонка;

Б Гора.

 

3 Аконкагуа;

В Річка.

 
 

4 Атакама.

Г Нагір’я.

 
 

 

Д Країна.

 

1

2

3

4

 

 

 

14. Установіть відповідність між географічним об’єктом і його назвою:

1 Великий Артезіанський;

А Хребет.

 

2 Великий Вододільний;

Б Затока.

 
 

З Велика Австралійська;

В Басейн.

 

4 Великий Бар’єрний.

Г Риф.

 
 

 

Д Протока.

 

1

2

3

4

 

 

 

15. Установіть відповідність між дослідниками та часом, коли вони зробили свій внесок у дослідженні Антарктиди:

1 Кук;

А 1492 р.

 

2 Беллінсгаузен;

Б 1820 р.

 
 

3 Амундсен;

В 1773 р.

 

4 Скотт.

Г 1912 р

 
 

 

Д 1911 р.

 
 

 

1

2

3

4

 

 

Завдання на встановлення послідовності.

 

1. Розташуйте імена дослідників у хронологічній послідовності (за часом) їх географічних досліджень і відкриттів, починаючи з найдавніших:                    

1

 

2

 

3

 

4

 

А Фадей Беллінсгаузен і Михайло Лазарев;

Б Роберт Скотт;

В Руал Амундсен;

Г Джеймс Кук.

 

2. Назвіть послідовно від екватора на північ природні зони Африки:       

1

 

2

 

3

 

4

 

А савани і рідколісся;

Б твердолисті ліси і чагарники;

В вологі вічнозелені ліси;

Г пустелі.

 

 

3. Розташуйте послідовно з півночі на південь водні об’єкти Південної Америки.

1

 

2

 

3

 

4

 

 А озеро Тітікака

Б р. Амазонка

В озеро Маракайбо

Г р. Парана

 

4. Розташуйте столиці за розташуванням у годинних поясах, починаючи з тієї, де доба розпочнеться найраніше.

1

 

2

 

3

 

4

 

 А Київ

Б Пекін

В Бразиліа

Г Париж

 

5. Розташуйте послідовно гори світу, починаючи від найнижчих:                 

1

 

2

 

3

 

4

 

А Кримські;  

Б Альпи;

В Карпати;

Г Анди.

 

6. Розташуйте послідовно імена мандрівників за часом їхніх географічних відкриттів, починаючи з  найдавнішого:                                                                                          

1

 

2

 

3

 

4

 

А Христофор Колумб;

Б Вітус Берінг;

В Марко Поло;

Г Жак-Ів Кусто.

 

7. Розташуйте послідовно назви материків у порядку зменшення їх площі:        

1

 

2

 

3

 

4

 

А Австралія;                                                                                                                    

Б Антарктида;

В Євразія;

Г Африка.

 

 

 

8. Назвіть послідовно імена дослідників і мандрівників за часом відкриттів, які вони здійснили:                                                                                                               

1

 

2

 

3

 

4

 

А Джеймс Кук;

Б Роберт Берк;

В Абел Тасман;

Г Віллем Янсзон.

 

9. Розташуйте послідовно імена мандрівників і дослідників за часом їх відкриттів і досліджень, починаючи від найдавніших:

1

 

2

 

3

 

4

 

А Александр Гумбольт;

Б Микола Вавилов;

В Фернан Магеллан;

Г Христофор Колумб.

 

10. Розташуйте назви природних зон Африки уздовж Грінвіцького меридіану з півночі на південь.

1

 

2

 

3

 

4

 

А область висотної поясності;

Б пустелі і напівпустелі;

В твердо листі вічнозелені ліси і чагарники;

Г савани і рідколісся.

 

11. Розташуйте позначені буквами географічні об’єкти в порядку настання у цих пунктах нової доби.

1

 

2

 

3

 

4

 

52_1.png

 

12. Встановіть послідовність зміни природних зон у Південній Америці від екватора:

1

 

2

 

3

 

4

 

А вологі екваторіальні ліси;

Б лісостепи і степи;

В перемінно-вологі ліси;

Г савани і рідколісся.

 

13. Розташуйте у послідовності географічні об’єкти, які зустрінуть на своєму шляху мандрівники, що пливуть від берегів острова Мадагаскар до Середземного моря:

1

 

2

 

3

 

4

 

А Аденська затока;

Б Червоне море;

В півострів Сомалі;

Г Суецький канал.

 

 

 

 

 

 

Завдання множинного вибору

Оберіть три правильні відповіді із семи запропонованих

1. Африка є найспекотнішим материком Землі. Оберіть причини, якими це обумовлено.

1 розташування материка переважно в жаркому тепловому поясі;

2 обмежений вплив океанічних повітряних мас;

3 вільне просування континентальних повітряних мас;

4 розміщення високих гірських хребтів на шляху вологих пасатів;

5 мусонна циркуляція;

6 теплі течії з усіх боків материка;

7 наявність області альпійської складчастості.

2. Серед перерахованих географічних об’єктів, позначте лише ті, які є частинами світу.

1 Євразія

2 Європа

3 Америка

4 Північна Америка

5 Африка

6 Південна Америка

7 Тихий океан

3. Серед перерахованих географічних об’єктів, позначте лише ті, які є материками.

1 Євразія

2 Європа

3 Америка

4 Північна Америка

5 Азія

6 Південна Америка

7 Тихий океан

   

 

4. Позначте тільки ті об’єкти, які відносяться до Австралії.

1 Нагір’я Тібесті                                 

2 озеро Вікторія

3 пустеля Вікторія                             

4 мис Стіп-Поінт

5 озеро Таньганьїка                           

6 острів  Тасманія

7 пустеля Наміб

5. Позначте тільки ті водні об’єкти, які знаходяться в Африці.

1 озеро Маракайбо                                 

2 озеро Вікторія

3 річка Парана                            

4 озеро Байкал

5 озеро Таньганьїка                           

6 річка Дарлінг

7 річка Замбезі

     

6. Південна Америка є найвологішим материком Землі. Оберіть причини, якими це обумовлено.

1 пасатна циркуляція з океану

2 нисхідні рухи повітря

3 мусонна циркуляція

4 відсутність високих гірських хребтів на шляху вологих пасатів

5 наявність річки Амазонка

6 теплі течії на сході материка материка

7 наявність області альпійської складчастості.

7. Позначте тільки ті водні об’єкти, які знаходяться в Південній Америці.

1 озеро Маракайбо                                 

2 озеро Вікторія

3 річка Парана                            

4 озеро Байкал

5 водоспад Ігуасу                           

6 річка Дарлінг

7 річка Замбезі

8. Укажіть три країни Африки, що не мають виходу до моря:

1 Алжир

2 Судан

3 Ніґер

4 Танзанія

5 Малі

6 Намібія

7 Ботсвана

Завдання із розгорнутою відповіддю.

1. Розкажіть про дійсну форму Землі. Поясніть поняття «геоїд». Укажіть географічні наслідки обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця.

Відповідь: 

2. В межах яких природних зон розташована територія Африки? Яка з них займає найбільшу площу? Назвіть типових представників рослинного і тваринного світу (не менше трьох рослин і тварин) цієї природної зони.

Відповідь:

3. Дайте визначення поняттю «ендемік». Наведіть приклади ендеміків Австралії. Поясніть, чому саме на цьому материку значна кількість унікальних видів тварин.

Відповідь: 

4. Поясніть чому на найвологішому материку світу – Південній Америці – утворилася найсухіша пустеля світу (вкажіть не менше двох причин). Що це за пустеля?

Відповідь: 

5. Що називають місцевим часом? Що називають поясним часом і навіщо знадобилося його введення? Поясніть, чому Магеллан і його супутники, обігнувши Землю під час навколосвітнього плавання, загубили одну добу.

Відповідь: 

6. Оазиси є і в Африці, і в Антарктиді. Чи мають вони спільні риси, чи тільки відмінні? Які особливості органічного світу Антарктиди?

Відповідь: 

7. Який взаємозв’язок існує між відкриттям Південної Америки і складом  її населення? Якими мовами говорять в країнах Південної Америки? З чим це пов’язано?

Відповідь:  

8. Які стихійні лиха виникають на теренах Африки? Яка діяльність людини завдає найбільшої шкоди природі? З якою метою створюються заповідники і національні парки?

Відповідь:  

9. Чому на більшій частині Австралії панує посушливий клімат? Чому річки Австралії маловодні? З яким із озер Африки має багато спільного австралійське озеро Ейр? У чому полягають причини їхньої подібності?

Відповідь:  

10. Чим відрізняються поняття „широтна зональність” і „висотна поясність”? Подумайте, чому в нижньому ярусі вологих екваторіальних лісів ростуть тіневитривалі дерева і чагарники та немає трави. Назвіть безлісі природні зони. Що перешкоджає там росту дерев?

Відповідь: