Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ База готовых работ \ Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Заказ 33975 (200 грн.) 11.07.2019 14:24

 1. Відомий австрійський економіст Ойген фон Бьом-Баверк наступним чином оцінив значення теорії граничної корисності:

“Ідея граничної корисності – це “Сезам відкрийся” – формула, що дає ключ до всіх найскладніших явищ економічного життя і дає змогу вирішити найбільш заплутані проблеми науки”.

 

(Цит. за: Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений: Пер. с фр. – М.: Экономика, 1995. – С. 329).

 

 1. При використанні якого з методів мікроекономічного аналізу широко використовується ідея граничних величин?
 2. Наведіть приклади застосування граничного підходу в мікроекономічній теорії.
 3. У чому полягає значення теорії граничної корисності для пояснення поведінки господарських суб’єктів?
 4. Дайте визначення сукупної та граничної корисності та наведіть графіки, які відображають різним видам функції корисності.
 5. З’ясуйте, які існують альтернативні підходи до визначення корисності і як вони реалізуються у мікроекономічному аналізі.

 

 1. Індивід має функцію корисності, U = x1x2, дохід М = 100, ціни складають р1 = 5, р2 = 10. Яким буде оптимальний план споживання, якщо максимальний обсяг споживання х1, встановлений державою, складе 5?
 2. Розкласти сукупний ефект впливу ціни на споживання при зростанні ціни на ефект доходу та ефект заміщення для випадку блага Гіффена.
 3. Дати графічне зображення функцій сукупної та граничної корисності та кривих байдужості для функції корисності . Які з аксіом уподобань споживача тут виконуються чи не виконуються?