Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка

Заказ 27547 (150 грн.) 27.08.2017 10:09

Зміст

 

Вступ. 3

Вітчизняні та зарубіжні теорії і моделі  просторового розвитку економіки. 4

Висновки. 12

Список джерел. 13

  

  1. Кругман П. Пространство: последний рубеж / П. Кругман // Пространственная экономика. – 2005. – №3. – С. 121-126.
  2. Мартин А. Г. Планування розвитку територій : монографія / А. Г. Мартин, Л. А. Гунько, І. Г. Колганова. - Компринт : Компринт, 2015. - 275 c.
  3. Морозова Л. В. Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України / Л. В. Морозова // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. - 2013. - Вип. 4. - С. 174-178. 
  4. Перру Ф. Экономика ХХ века / В кн.: Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. Т.4. Век глобальных трансформаций / Отв. ред. Ольсевич. – М. : Мысль, 2004. – 942 с. – C. 402-414.
  5. Руденко Л. Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л. Г. Руденко, С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк // Укр. геогр. журн.. - 2016. - № 1. - С. 41-46.