Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ База готовых работ \ Економіка підприємства

Економіка підприємства

Заказ 34137 15.07.2019 09:04

Варіант 1

Компанія “ЕLIS” оцінює придбання нового обладнання для проведення земляних робіт. Ціна обладнання становить 50000 дол. Проект також вимагає додаткових витрат на модифікацію обладнання для спеціального використання в розмірі 10000 дол. Проект  потребує збільшення оборотного капіталу на 2000 дол.

Амортизація буде нараховуватись прискореним методом протягом 3-х років. Норма амортизації становить: 1-й рік – 33%; 2-й рік – 45%; 3-й рік – 15%.

Після трьох років обладнання буде продано за 20000 дол. Залишкова вартість на момент продажі становитиме 3500 дол.

Реалізація проекту призведе до щорічної економії витрат на робочу силу в розмірі 20000 дол. Ставка податку становить 18%, а вартість капіталу становить 10%

Визначити:

 • потік реальних грошей;
 • ефективність на основі динамічних показників.

Варіант 2

Розглядається проект створення невеликого підприємства для виробництва товару X. Для реалізації проекту необхідно придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. Термін його експлуатації три роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт X вироблятиметься в обсязі: перший рік – 190 тис. од.; другий рік – 360 тис. од.; третій рік – 500 тис. од. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. Розрахувати NPV за проектом та оцінити рівень ризику за сценарним методом.

Варіант 3, 23

Корпорації було запропоновано три інвестиційні проекти з такими грошовими потоками:

Час

Проект А

Проект Б

Проект С

0

-10000

-30000

-18000

1

3000

7000

-6000

2

4000

10000

8500

3

5000

13000

8500

4

5500

15000

9000

 

Виберіть найкращий з цих проектів на основі динамічних показників за умови, що необхідна ставка прибутковості корпорації становитиме 12%.

Варіант 6

Підприємство розглядає 2 інвестиційні проекти. Кожен з них потребує початкових інвестицій в розмірі 8000 грн., має ставку дисконту 15% і реалізується на протязі 4х років. Використовуючи відомі вам критерії ефективності і методи порівняльного аналізу, зробіть висновок який з цих проектів треба відхилити.

Роки

0

1

2

3

4

проект А

-8000

3500

4000

3500

2000

проект Б

-8000

2500

4500

4000

2000

Варіант 7

Корпорація збирається почати вир-во нового обладь. Варт.капіталу корпорації 9%. Очікувані грош.потоки проекту,дол..США:

Час

Грош.потік

0

-28 000

1

-12 000

2

2000

3

8000

4

16000

5-10

18000

Визнач.період окупності грош.пот.проекту з врахув.та без врухув.фактору часу,чисті грш.надходж.та чисту приведену вартість.

Варіант 9 (непов)

В інвестиційну компанію надані дані про можливість реалізації інвестиційного проекту

 

Значення на кроці

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Інвестиційна діяльність

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Операційна діяльність

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Фінансова діяльність

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Провести оцінку за сценарним методом, якщо:

 • норма дисконту -10 %
 • ймовірність базового сценарію – 0,5
 • за оптимістичним сценарієм чиста поточна вартість буде на 15% перевищувати інтегральний економічний ефект від реалізації базового сценарію, ймовірність даного сценарію – 0,2;
 • за песимістичним сценарієм чиста поточна вартість буде на 20% нижче інтегрального економічного ефекту від реалізації базового сценарію, ймовірність сценарію – 0,3.

Варіант 10

Для реалізації інвестиційного проекту (придбання нового обладнання) необхідні початкові інвестиції в розмірі 63 000 грн. Додаткові інвестиції в оборотний капітал 25 000 грн.

         Використання обладнання призведе до щорічної економії виробничих витрат в розмірі 30 000 грн. Строк служби обладнання 7 років. Амортизація нараховується рівномірним способом. Через 4 роки обладнання було продано за 25 000 грн. Звільнення оборотних коштів на момент завершення проекту становитиме 15 000 грн. Вартість капіталу 12%.

         Оцініть ефективність даного проекту на основі статичних та динамічних показників.

Варіант 11

Пропонуються два інвест проекти з такими грош потоками(вартість залученого капіталу 15%)

Рік

Проект А

Проект Б

0

-300

-405

1

-387

134

2

-193

134

       
 

3

-100

134

4

600

134

 

5

600

134

 

6

850

134

 

7

180

0

 

           

На основі наведеної інформації за інвестиційними проектами необхідно: визначити т.Фішера та зробити висновки.

Варіант 13

Продукція концерну AFG користується великим попитом і це дає можливість керівництву розглядати проект збільшення продуктивності підприємства за рахунок випуску нової продукції. Початкові інвестиції становлять 165 тим дол.

-збільшення експлуатаційних витрат

А) витрати на оплату праці персоналу за перший рік 55 тис. дол. І надалі будуть збільшуватися на 2 тис.дол щорічно

Б) придбання вихідної сировини для додаткового випуску 49 тис.дол і надалі вони будуть збільшуватися на 5 тис.дол.щорічно

В) інші додаткові щорічні витврати складуть 2 тис.дол

- обсяг реалізації нової продукції по п’яти роках відповідно 49,44,53,46,48 тис.шт.

-ціна реалізації продукції за перший рік 5 дол за одиницю і буде щорічно збільшуватися на 0,5 дол

-Амортизація здійснюється рівними частинами протягом семи років

Вартість капіталу становить 15%

Зробіть оцінку інестиціної провабливості використовуючи відомі вам критерії

Варіант 15

Наводиться матриця значень чистого приведеного доходу по інвестиційному проекту різних станах економічного середовища (П1) і обраній підприємством стратегії (А1). Визначити оптимальні стратегії за критеріями максимакса, Вальда і Севіджа та оптимальну стратегію для проекту в цілому.

Матриця значень чистого приведеного доходу

Стан економічного середовища

П1

П2

П3

Стратегії

А1

580400

610200

450600

А2

495700

565300

582500

А3

598200

575400

625300

Варіант 17

Для реаліз. Проекту необх поч інвестиції 63000, додаткові інвестиції 1-й рік-15000,3-й рік-10000

Щорічна економія витрат -30000

Строк служби обладнання – 7 років

Амортизація нараховується рівномірним способом

Через 4 роки обладнання буде продано за 25000

Звільнення оборотних коштів на момент завершення проекту 15000

Оцінити доцільність проекту якщо вартість капіталу – 10%

Варіант 19

Для реалізації інвестиційного проекту необхідні початкові інвестиції і в розмірі 108000 грн.

Додаткові інвестиції в оборотний капітал становитиме:

2-й рік – 12 000 грн.

3-1 рік – 10 000 грн.

Витрати на капремонт в шостому році – 7000 грн.

Залишкова вартість обладнання  - 21600 грн. Після реалізації проекту обладнання буде продано за 22 000.

Звільнення оборотних коштів наприкінці реалізації проекту – 15 000 грн. Строк служби обладнання – 10 років. Амортизація нараховується рівномірним способом.