Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Економіка праці

Економіка праці

Заказ 31259 (200 грн.) 11.10.2018 07:54

Тренінг «Гідна праця в Україні: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення»   Заняття 29.04.2016 р.

 

                        

Завдання 1

Соціально-економічний індикатор. 

Продуктивна праця: макрорівень, мезорівень (види економічної діяльності, регіони), прогрес (регрес) на сучасному етапі.

Підібрати та проаналізувати статистичні дані за показниками, що ввішли до «Профілю Гідної Праці» та за наведеним нижче розширеним переліком показників, що дозволяють виявити тенденції в контексті сучасних трансформацій соціально-трудової сфери

Завдання 2

Підібрати та проаналізувати відповідні правові індикатори (Міжнародний кодекс з праці, Кодекс законів про працю України, проект Трудового кодексу України)

Завдання 3

Виявлення тенденцій та констатація проблем в соціально-економічному та правовому забезпеченні продуктивної праці.

Завдання 4

Порівняльний аналіз за визначеними індикаторами на міжнародному рівні (ЄС, окремі європейські країни)