Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Економіка праці

Економіка праці

Заказ 11525 (20 грн.) 23.07.2013 22:33

Задача 9.

Вихідні дані:

Обсяг робіт з обслуговування і ремонту устаткування (Qроб.) - 2640 ум. од

Норма обслуговування на одного допоміжного робітника ( Нобсл.)– 100 ум.од

Кількість робочих змін (nзм) – 2

Площа виробничих приміщень (Sприм) – 2800 м2

Норма прибирання площі на одну прибиральницю (Нs) – 400 м2

Розрахувати планову кількість персоналу підприємства, використовуючи таблицю.

Показники

ІУ кв.

 І кв планового

 

минулого року

року

1. Виробнича програма, од.

 

 

виріб А

12000.00

12000.00

виріб В

5000.00

5000.00

виріб С

8000.00

8000.00

2. Ціна одиниці виробу, грн.

 

 

виріб А

240.00

240.00

виріб В

300.00

300.00

виріб С

200.00

200.00

3. Товарна продукція, тис. грн..

 

 

4. Трудомісткість одиниці,

 

 

нормо-годин

 

 

виріб А

10.80

10.00

виріб В

13.10

13.00

виріб С

9.70

9.50

5. Трудомісткість виробничої

 

 

програми, нормо-годин

 

 

6. Корисний фонд робочого

 

 

часу одного працівника, год.

414.00

446.00

7. Коефіцієнт виконання норм виробітку

1.15

1.20

8. Кількість робітників-відрядників,

 

 

осіб

 

 

9.Кількість ін. категорій персоналу, осіб

 

 

10. Кількість ППП, усього, осіб

 

 

11. Середньорічний виробіток

 

 

одного працівника, грн/осібу