Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Економіка праці

Економіка праці

Заказ 11414 (450 грн) Дипломна робота 23.07.2013 20:22

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………..

4

Розділ І. Структура персоналу та її значення для ефективної діяльності організації……………………………………………………

 

7

1.1. Персонал організації як головний виробничий ресурс…………….

7

1.2. Структура персоналу та чинники, що її визначають……..……......

14

1.3. Методичні підходи щодо аналізу структури персоналу підприємств……………..………………………………………………….

 

24

Висновки до І розділу……………………………………………………

29

Розділ ІІ. Аналіз структури персоналу МТПВП "МАЯК"

31

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……….

31

2.2. Дослідження організації управління персоналом на підприємстві..

38

2.3. Оцінювання структури персоналу та ступеня її досконалості….....

50

Висновки до ІІ розділу…………………………………………………..

63

Розділ ІІІ. Напрямки вдосконалення структури персоналу

МТПВП "МАЯК"……………….......................................................

 

 65

3.1. Формування стратегії управління персоналу на етапі динамічного розвитку підприємства…………………………………........................

 

65

3.2. Удосконалення планування професійно-кваліфікаційної структури персоналу……………………………………………………..

 

73

3.3. Заходи щодо підвищення ефективності професійного відбору та розвитку персоналу……………………………………………………....

 

82

Висновки до ІІІ розділу…………………………………………………

90

Висновки……………………………………………………………….....

92

Список використаних джерел………………..………………………..

96

Додатки…………………………………………………………………...

104