Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Економіка праці

Економіка праці

Заказ 30559 (100 грн.) 31.08.2018 10:20

3. У рекламній агенції роботу з підбору працівників паралельно з основними обов’язками виконує директор. На пошук і відбір одного працівника директор у середньому витрачає 20 год. При цьому фінансові витрати незначні (у середньому 110 грн на одного працівника) й включають витрати на рекламні оголошення в ЗМІ, телефонні розмови тощо.

Директор вважає, що передача функцій з підбору персоналу на аутсорсинг дасть змогу йому зекономити час, який він витрачає на пошук та відбір персоналу, й зосередитися на головних завданнях агенції.

У минулому році доходи агенції дорівнювали у середньому 535 тис. грн на місяць, поточні витрати – 412 тис. грн. Експертним шляхом було встановлено, що частка директора у формуванні прибутку агенції складає 30 %. Фонд робочого часу директора за рік – 1920 год.

Середньооблікова чисельність персоналу за попередній період склала 24 особи, оборот з прийому – 0,333, плинність персоналу – 25 %. Середньомісячна заробітна плата співробітників 4 500 грн.

Обґрунтувати доцільність/недоцільність передачі на аутсорсинг функцій з підбору персоналу рекрутинговій агенції, якщо оплата рекрутингових послуг у середньому складає 12 % річної заробітної плати працівників, пошуком і відбором яких займається агенція. При цьому використання аутсорсингових послуг дасть змогу підвищити ефективність підбору та знизити плинність персоналу в два рази.

Рекомендації.

При обґрунтуванні доцільності передачі на аутсорсинг функцій з підбору персоналу рекрутинговій агенції потрібно розрахувати економічний ефект, який отримає рекламна агенція у разі передачі функцій з підбору персоналу на аутсорсинг рекрутинговій агенції.

Величина доходу формується із двох складових: 1. Фінансові витрати на пошук і відбір співробітників у випадку виконання цих функцій директором самостійно та 2. Величина додаткового прибутку, який принесе директор у випадку передачі функцій з підбору персоналу на аутсорсинг, за рік

При розрахунку витрати на пошук і підбір співробітників рекрутинговою агенцією нам потрібно буде знайти 1. на скільки зменшиться кількість осіб, звільнених за власним бажанням, за прогули та інші порушення трудової дисципліни внаслідок зниження плинності персоналу та 2. Скільки осіб потрібно буде шукати у разі передачі функцій з підбору персоналу на аутсорсинг рекрутинговій агенції