Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Економіка праці

Економіка праці

Заказ 30137 (200 грн.) 15.07.2018 10:54

ЗМІСТ

 

ВСТУП ……………………………………………………………..……..

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСВІ ………………..

6

1.1. Сутність і принципи системи мотивації праці та оплати праці

6

1.2. Сучасний зарубіжний досвід розвитку системи мотивації праці на підприємстві ……………..…………………………………..…

10

РОЗДІЛ 2. СТАН СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І ОПЛАТИ ПРАЦІ В
ПІДПРИЄМСТВІ …………..…………………………………….…………

14

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства …

14

2.2. Кількісна і якісна характеристика мотивації праці підприємства ………………………………………………………………..

25

2.3. Практика функціонування системи оплати праці підприємства ………………………………………………………………..

32

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВІ ………………………………….

34

3.1. Обгрунтування моделі розвитку системи мотивації праці підприємства ………………………………………………………………..

34

3.2. Основні напрями вдосконалення організаційної культури підприємства як фактор розвитку системи оплати праці ………………..

38

ВИСНОВКИ ……………………………………………...…………………

44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………..…………

46

ДОДАТКИ …..………………………………………………………………

53