Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  

Фінанси

Заказ 34967 (200 грн.) 02.08.2020 21:46

Управління фінансами малого підприємства

 

1.Перелік ефективних способу організації кадрового управління фінансами малого бізнесу:

 1. суміщення посад (наприклад, головний бухгалтер і фінансовий директор в одній особі, або власник, бухгалтер і фінансист).
 2. створення окремого спеціального фінансового відділу або фінансової посади (фінансовий директор, фінансовий менеджер, фінансовий контролер).
 3. передача фінансового управління в спеціалізовану організацію, так званий аутсорсинг або субпідряд.
 4. всі варіанти вірні.

2. Фінансовий спеціаліст малого підприємства повинен виконувати наступні функції:

 1. формувати і реалізовувати фінансову стратегію і політику підприємства;
 2. організовують управлінський облік, оптимізувати витрати;
 3. постійно проводити фінансовий і управлінський аналіз;
 4. всі варіанти вірні.

3. Метою управління фінансами малого бізнесу може бути:

 1. виживання бізнесу в умовах конкурентної боротьби;
 2. попередження банкрутства та суттєвих фінансових невдач;
 3. максимізація прибутку або мінімізація витрат;
 4. всі варіанти вірні.

4. Суб'єкт малого підприємництва самостійно обирає одну з наведених форм бухгалтерського обліку:

 1.   звичайна форма бухгалтерського обліку.
 2.   спрощена форма бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ від 25.06.2003р. № 422 (два варіанта- спрощений та простий);
 3.   спрощена форма бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ від 15.06.2011р. № 720;
 4. будь-яка з перелічених вище.

5. Що не входить до основних етапів життєвого циклу малого підприємства.

 1.  Наукові дослідження, розробка технології виробництва, а також створення комерційної схеми товару чи послуги, які визначають початковий період життєвого циклу підприємства.
 2. Отримання кредиту в державному банку
 3.  Початок виробництва товару чи послуги і вихід його на ринок – період становлення підприємства.
 4.  Комерційний успіх товару чи послуги – зрілість підприємства.

6. Оборотні фонди поділяються на ряд груп:

 1.  виробничі запаси (предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді запасів).
 2. незавершене виробництво (предмети праці, які ввійшли в процес виробництва, але ще не пройшли весь технологічний цикл).
 3. витрати майбутніх періодів (витрати на підготовку та освоєння нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені в майбутньому).
 4. всі варіанти вірні

7. Поруч з оборотними фондами існують фонди обігу, тобто ті, які функціонують у сфері обігу (реалізації продукції). До них відносяться:

 1. Готова продукція на складах підприємства.
 2. Готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі.
 3. Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках.
 4. всі варіанти вірні.

8. Коефіцієнт автономії малого підприємства повинен бути в рамках нормативного значення:

 1. Більше 0,4
 2. Більше 0,5
 3. Більше 0,6
 4. Більше 0,7

9. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу  малого підприємства  повинен бути в рамках нормативного значення:

 1. Менше 0,3
 2. Менше 0,4
 3. Менше 0,5
 4. Менше 0,6

10. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) малого підприємства  повинен бути в рамках нормативного значення:

 1. Більше 0,1
 2. Більше 0,2
 3. Більше 0,3
 4. Більше 0,4