Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Гроші та кредит

Гроші та кредит

Заказ 26251 (200 грн.) 17.07.2017 16:49

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ІНФЛЯЦІЇ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ І В СВІТІ……………………………………………………………………………...….5

1.1.Фактори та причини інфляційних процесів в Україні та світі …....................5

1.2.Оцінка рівня інфляційних  процесів та їх наслідки……..…………….   .…..16

1.3.Інфляційне таргетування як нова складова грошово-кредитної політики в Україні ……………………..……………………………………………….…..31

Висновки до розділу 1 ………………………………………………………..........38

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ………….…………………….….………….40

2.1Аналіз різних показників інфляції та взаємозв’язок між ними…………..…41

2.2. Аналіз складу споживчого кошику та прожиткового мінімуму в Україні…………………………………………………………………………...57

2.3. Маастрихстські критерії інфляції і використання їх в Україні.. …………...66

Висновки до розділу 2 ………………………………………………………..........70

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...........72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….74