Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  

Логіка

Заказ 25522 (100 грн. варіант) 02.10.2016 03:41

Контрольна робота  №1

Варіант 7

1. Що таке істинність і правильність мислення?

2. Назвіть основні закони логіки.

3. Наведіть приклади природних і штучних мов.

4. Який розділ семіотики досліджує відношення знака і значення?

5. Назвіть основних представників семіотики.

Контрольна робота  №2

Варіант 7

1. До яких видів за обсягом та змістом належить таке поняття: Лекція

2. По відношенню до поданого поняття знайдіть найближчі більше та менше за обсягом:

3. Зобразіть за допомогою кіл Ейлера відношення між обсягами таких понять:

Фізик;, хімія; наука; природнича наука

4. Перевірте правильність поділу. Якщо поділ неправильний, вкажіть, яке з правил поділу порушене: До гілок влади належать законодавча і виконавча.

5. Вкажіть, яке з правил визначення порушене: Секретар – обличчя фірми.

 

Контрольна робота №7

Варіант 7

1. Назвіть види суперечок за метою.

2. Що таке пряме спростування?

3. Назвіть правила щодо тези.

4. В чому полягає помилка "коло в доведенні"?

5. Наведіть приклад "аргументу до людини".

Модульна контрольна робота

Варіант 7

1. Що таке зміст і форма мислення?

2. Дайте визначення об’єкт-мови і метамови.

3. Яке відношення існує між поняттями: митець, переможець конкурсу.

4. Яка помилка допущена у визначенні: секретар – обличчя фірми.

5. Визначте тип судження за кількістю та якістю (А, І, Е, О), зобразіть розподіленість термінів за допомогою діаграм Ейлера: Деякі люди є віруючими.