Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  

Логістика

Заказ 31379 (200 грн.) 15.03.2019 17:22

Аналітика авіа та морських перевезень пасажирів і вантажів в Україні

Список джерел

 

 1. Марінцева К.В. Методологія аналізу та моделювання авіаційної транспортної системи// Проблеми організації авіаційних перевезень та застосування авіації в галузях економіки: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2013. – С.48-53.
 2. Марінцева К.В Класифікація методів державного регулювання міжнародних авіаційних перевезень // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип.17. С. 230-236.
 3. Чижук Ю.Н. Перспективы решения ключевых проблем совершен-ствования международной транспортной инфраструктуры для повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий на мировом уровне / Чижук Ю.Н. // Экономические науки. – 2014. – № 2(111). – С. 123-127.\
 4. Кравченко М. В. Проблемні питання конкурентоспроможності авіаційних перевезень в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко. – Режимдоступу:http://www.rusnauka.com/22_PNR_2011/Gosupravlenie/2_90964.doc.htm.
 5. http://www.iata.org/index.htm –офіційний сайт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).
 6. http://www.icao.int –офiцiйний cайт Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО).
 7. Авіатранспортний маркетинг та аналіз кон'юнктури ринку повітряних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvar.su/transport/66830-Aviatransportnyiy-marketing-i-analiz-kon-yunktury-rynka-vozdushnyh perevozok.html.

8.Державна служба статистики  // http://ukrstat.gov.ua/