Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  

Менеджмент

Заказ 34999 (200 грн.) Аналіз статей 02.08.2020 22:18

Соціалізація глобальної економіки

Список джерел

 

1. Гринів Л. С. Наукові проблеми формування стратегії збалансованого розвитку національної економіки в Україні / Л. С. Гринів // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 3(2). - С. 118-125. 

2. Жадан О. В. Феномен глобалізації як соціально-економічна проблема / О. В. Жадан. // Державне будівництво. - 2012. - № 1. 

3. Сиченко В. В. Державна соціальна політика країн Європейського Союзу в умовах глобалізованого світу / В. В. Сиченко, О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 59-64. 

4. http://www.nibulon.com/uploads/files/SocZvit_Nibulon2018_01.pdf