Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  

Менеджмент

Заказ 31395 (200 грн.) 15.03.2019 17:31

Індивідуальне завдання 1. «Середовище організації»”(обов’язкове)

Тип завдання: проведення комплексного аналізу та оцінки факторів середовища функціонування організації для виявлення пріоритетних направлень розвитку організації.

Мета завдання: виконання SWOT– аналізу для організації – об’єкта дослідження, складання стратегічного балансу та прогнозування тенденцій змін.

Самостійна робота: бібліографічний огляд прийомів проведення SWOT – аналізу. Базуючись на результатах проведеного аналізу зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища студент повинен провести оцінку стратегічного положення організації, дати йому оцінку, вибрати тип стратегії, що рекомендується для організації, обґрунтовуючи свої висновки за допомогою результатів аналізу по методу SWOT.

Робота має здійснюватися у такій послідовності:

1) на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів зовнішнього середовища (не менше 5, які пов’язані з темою магістерської дипломної роботи) та заповнити таблицю «Загрози та можливості зовнішнього середовища та можливі «відповіді організації».

2). на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів проміжного середовища (фактори безпосереднього оточення. які пов’язані з темою магістерської дипломної роботи) та заповнити таблицю «Фактори безпосереднього оточення організації»

3) на основі проведеного аналізу факторів внутрішнього середовища організації – об’єкта аналізу заповнити таблицю «Сильні і слабкі сторони підприємства» (з розгорнутою характеристикою сильних та слабких сторін з акцентом на тему дипломної роботи)

4) заповнити матрицю SWOT-аналізу.

5) зробити загальний висновок про перспективи розвитку організації.

3.1. Загальні стратегії

Тип завдання: бібліографічний огляд учбово-методичної, наукової, монографічної та періодичної літератури з проблем теми.

Мета завдання: проаналізувати практику застосування певного виду стратегій в органфізаціях України у порівнянні зі світовою практикою.

Самостійна робота: Необхідно знайти декілька (не менше 5) статей у періодичній пресі, що описують одну або декілька еталонних стратегій, які виконуються в організаціях; проаналізувати ці статті, зробити критичний аналіз факторів, які сприяють (не перешкоджають) вибору та здійсненню загальних стратегій. Проаналізувати, яка стратегія здійснюється в організації – об’єкті аналізу (або могла б здійснюватись)

Форма представлення звіту: студент повинен представити критичний огляд еталонних стратегій та можливостей їх здійснення в організації – об’єкті дослідження. Результати дослідження доцільно подавати у табличні формі. Зробити висновки щодо доцільності використання проаналізованих стратегій.