Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

1 С

Завдання №2: Заповнити інформацію щодо підприємства від імені якого буде вестись облік. Через меню «Прідприємство» → «Организації»  натиснути кнопку «Додати», після чого на екрані з’явиться пуста картка для заповнення в неї даних підприємства. У разі наявності у довіднику «Организації»  створеної картки з назвою «Наша організація» немає потреби додавати нову, необхідно виділити картку з назвою «Наша організація» та натиснути. Дата створення підприємства 01.01.201Хр.

 

Виконання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана картка має декілька вкладок, які потребують детального заповнення відповідно до реєстраційних документів.

 

Для заповнення поля «Осн. банківский рахунок» натиснути після чого з’явиться пустий довідник «Банківскі рахунки» за допомогою кнопки «Додати» створити нову картку з банківськими реквізитами до якої необхідно занести інформацію щодо банківських реквізитів визначених у договорі між банком та підприємством:

 При виборі установи банку натиснути відкриється вікно з переліком використовуваних банків, якщо там відсутній необхідний, то натиснути кнопку «Додати з класифікатора банків» (у правому верхньому куті екрану) відкрити регіон або місто в якому працює банк та натиснути «+» (зліва від назви міста або області). На екрані з»явиться перелік банків, що працюють в обраній місцевості. Для пошуку банку за МФО його необхідно внести у строчку пошуку , двічі натиснувши на необхідний банк на екрані з»явиться інформація щодо нього. Натиснувши ок, обраний банк буде занесено до переліку робочих банків по даній організації.  Аналогічним чином створити рахунок для розрахунків з ФСС ТВПпо даному підприємству з такими даними:

 

Довідник «Банковскі рахунки» підпорядкований довіднику «Организації» та «Контрагенти». Завдяки такому підпорядкуванню для кожної організації та для кожного контрагента можна бачити лише належні їм банківські рахунки.

На другій вкладці «Номера реєстрації» заповнити такі дані:

 

Внести інформацію про органи ДФС написнувши … в полі «Податкова інспекція»

 

На вкладці «Контактная информация» заповнити такі дані:

 

Для додавання адреси та телефону натиснути … в колонці «Представление» після чого на екрані з’явиться таблиця:

 

!!! У разі додавання пустих строчок для їх видалення натиснутиEsc.

Через меню «Операции» → «Справочники» → «Банковские счета» →ОК→ Добавить створити рахунок підприємства в USD для проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами з контрагентами.

 

1.5. Початок ведення обліку. Константи та параметри

 

Поведінка 1С Бухгалтерии 8.2. визначається значенням більш ніж 50 констант і більш ніж 30 налаштовуваними параметрами. Не всі константи та параметри однаково важливі. Тільки деякі з них визначають облікову політику підприємства. Більшість констант просто економлять час працівника, підставляючи в поля вводу документів необхідні часто використовувані значення. Такі константи можливо визначити у процесі роботи.

Завдання №3: Початкові налаштування програми можливо здійснити через меню «Предприятие» → «Настройки параметров учета», необхідно встановити прапорці в полях:

Вкладка «Валюта» - вказується валюта регламентованого обліку , для України – гривня.

Вкладка «Запасы»:

-                Вести учет возвратной тары;

-                Вести учет по партиям;

-                Вести складской учет;

-                Вести суммовой учет по складам;.

На вкладці «Товары в рознице»:

-                По номенклатуре (обороты);

-                По ставкам НДС;

На вкладці « План счетов» - Использовать классі счетов в разрезе групп;

На вкладці «Расчеты с контрагентами» - Вести расчеты по документам;

На вкладці «Прочий аналитический учет» - использовать скидки;

На вкладці «Производство» - обрати тип цін – Основная цена закупки.

 

Завдання №4: Для налаштування параметрів облікової політики необхідно зайти через меню «Предприятие» Учетная політика Учетная політика предприятия.

 

Натиснувши кнопку «Добавить» з’явиться створена картка до якої необхідно занести такі дані:

 

 

Довідкова інформація! Дату актуальності не встановлюємо! Після налаштування облікової політики можливо налаштувати «Дату актуальности» через меню «Сервис» →  «Управление датой актуальности».

Одним із механізмів реалізації спрощеної системи податкового обліку є використання «Даты актуальности». Режим дати актуальности дозволяє проводити поточні документи (після встановлення дати актуальності) за спрощеною схемою. А документи введені до встановленої дати актуальності, проводяться за повною схемою.

Під повною схемою мається на увазі звичне проведення документів із розрахунком сальдо і формуванням заліку авансу чи заборгованості в момент проведення документа.

У разі проведення документів за спрощеною схемою вся оплата відноситься на аванс, відвантаження проводиться завжди на підставі рахунка без заліку авансу та завжди вважається першою подією, до регістрів податкового обліку інформація не записується, при відвантаженні товарів списується лише їх кількість.

Змінювати дату актуальності можна в будь – який зручний час, а також з будь – якою періодичністю. Після створення нової дати актуальності операції між першою та другою датами перепроводяться за повною схемою. Процес перепроведення документів може забрати тривалий час, тому краще виконувати його в той час, коли документи до ІБ активно не заносяться.

Для встановлення «Даты актуальности» необхідно через меню «Сервис» →  «Управление датой актуальности», натиснути кнопку «Добавить».

 

 

Тема 2. Заповнення довідників

 

2.2. Заповнення довідника «Тип цен номенклатуры» та «Места хранения»

 

Розглянемо панель інструментів довідника:

 - створення нового елемента довідника;

 - створення нової групи, групування за певною ознакою наведені дані в довіднику;

- Додати копіюванням. Якщо курсор указує на рядок операції копіюється операція з усіма введеними даними, якщо на документ – копіюється документ;

- Змінити поточний елемент. Відкриває для редагування документ, на якому стоїть курсор;

- Встановити позначку видалення;

- Ієрархічний перегляд. Перегляд списку по окремим групам;

 - Перемістити елемент в іншу групу;

- Вести на підставі. Дозволяє ввести на підставі виділеного документу інший документ;

- відображає структуру підпорядкованих документів.

У програмі передбачено можливість установити декілька цін для будь – якої номенклатури, потрібно заповнити довідник «Типы цен» через меню «Операции»«Справочники». Він призначений для зберігання різних типів цін. Для кожного типу можливо задати різну валюту. Також передбачено можливість зберігання цін, що включають ПДВ, для цього у вікні необхідно ввімкнути параметр «Цены включают НДС».

 

Завдання№5: заповнити довідник «Тип цен номенклатуры» дістатись до якого можливо через меню «Предприятие» → «Товары (материалы, продукция, услуги)» → «Типы цен номенклатуры». У довіднику необхідно додати за допомогою кнопки «Добавить» картки на типи цін.

 

2.2. Заповнення довідника «Физические лица» та «Сотрудники организаций»

 

Кожна людина може розглядатись, як декілька об’єктів обліку для цього заповнюються окремо довідник «Физические лица» та «Сотрудники». Список співробітників та інших фізичних осіб зберігається в довіднику «Физические лица» доступ до якого можна дістати за допомогою меню «Кадры». В ньому доцільно створити такі групи: «Сотрудники», «Дети сотрудников». Якщо працівник має право на застосування ПСП на дітей, то в його картці на закладці «Расчет зарплаты» необхідно перелічити дітей співробітника, тут система звертається до довідника «Физические лица» та заповнити «Заявление на применение льготі по НДФЛ».

Завдання №6: У довіднику «Физические лица» створити 2 групи фізичних осіб. Для відкриття довідника необхідно через меню «Кадри»«Физические лица»

 

 

Завдання №7: Заповнити дані співробітників підприємства у довідник «Физические лица» використовуючи дані з таблиці 1. За умови, що співробітник Куц Г.І має 2 неповнолітнії дітей: Куц Юлія Андріїна, дата народження 01.01.2010р. Свідоцтво про народження КЕ №888888 ВРАГС Шевченківського району м. Києва, Куц Катерина Андріївна, дата народження – 02.02.2014р., свідоцтво про народження НО №999999 ВРАГС Оболонського району м. Києва. Працівник Шевченко Г.А. – інвалід ІІ групи довідка КК №456123 від 01.01.ХХр.

Для введення в довідник даних про нового співробітника необхідно відкрити потрібну групу та натиснути після чого з’явиться вікно «Личные данные физического лица» в якому в полі «Код» встановлено автоматично табельний номер працівника.

В полі «Имя» вноситься повне ПІБ.

 

В полі «Удостоверение» вноситься інформація про документ, що засвідчує особу. Обов’язково вказується громадянство, дата народження, стать, місце народження.

 

На вкладці «Расчет зарплаты» у верхній частині встановлюється інформація про склад сім’ї працівника, наводиться інформація про дітей, що в подальшому буде використовуватись для надання працівнику ПСП.

 

 

 

 

 

Підставою для надання ПСП є заява працівника для цього формується документ «Заявление на применение льготы НДФЛ». Заповнивши всі реквізити зберегти зміни.

 

Для внесення даних про інвалідність працівника в картці довідника «Физические лица» на вкладці «Расчет зарплаты» в нижній частинікартки додати дані з отриманої від працівника довідки по працівнику Шевченко Г.А.

 

 

Таблиця 1. Вихідні дані для заповнення довідника «Физические лица». 

Назва групи

Адміністрація

Бухгалтерія

Цех №1

Відділ збуту

Вкладка «Основная»

Фамилия

Морозова

Шевченко

Петров

Іванов

Щур

Куц

Имя

Анастасія

Ганна

Антон

Антон

Ганна

Ганна

Отчество

Миколаївна

Андріївна

Іванович

Михайлович

Іванівна

Григорівна

Дата рождения

09.10.1969

11.10.70

10.10.68

12.10.71

13.11.72

14.10.74

Место рождения

Україна, Київ

Україна, Харків

Україна, Полтава

Україна, Суми

Україна, Львів

Україна, Донецьк

Пол

Жін.

Жін.

Чол.

Чол.

Жін.

Жін.

Удостоверение

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Серия

КО

СК

КК

СО

ОК

КС

876545

876544

856643

876834

876443

876333

Выдан

19.07.11

19.05.09

19.03.06

19.09.12

19.06.14

19.08.10

Кем?

Шевченківським РУГУ МВС України у м. Києві

Оболонським РУГУ МВС України у м. Києві

Подільським РУГУ МВС України у м. Києві

Дніпровським РУГУ МВС України у м. Києві

Бориспільським РУГУ МВСУкраїни у м. Києві

Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києві

Гражданство

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

Код по ДРФО

1234567890

56789098765

9876543212

3456789098

2345678974

0987654321

Номер свидетельства

1234567890

56789098765

9876543212

3456789098

2345678974

0987654321

Адрес сотрудника

04167, м. Київ, Шевченківький р-н., вул. Туполева 11

04167, м. Київ, Оболонськийй р-н.,  вул. С. Бендери  13 кв3

04167, м. Київ, Шевченківький р-н.,, вул. Молдавська 11 кв 6

04167, м. Київ, Шевченківький р-н.,, вул. Коперника 4 кв 8

08197, м. Київська обл.. М. Бориспіль вул. Артема 7 кв 8

04167, м. Київ, Шевченківький р-н.,, вул. Чорновола 5 кв 3

Телефон

38(044)456-90-78

38(044)456-78-23

38(044)456-45-67

38(044)456-12-34

38(044)456-23-45

38(044)456-45-56

 

 

Після збереження картки, при наступному вході в неї з’явиться вкладка «Кадровые данные». Тут зберігається інформація про дату початку роботи працівника в організації, підрозділ та посада, також наведено перелік кадрових документів якими оформлялося прийняття на роботу, переведення на інші посади.

Фізична особа буде розглядатись, як працівник підприємства після його додавання до довідника «Сотрудники» та проведення документу «Прием на работу в организацию».

До ІБ можна внести інформацію про працівника двома способами: створивши нового співробітника у довіднику «Сотрудники организации» та ввівши його особові дані з довідника «Физические лица», або створивши нового працівника шляхом вибору його з довідника «Физические лица». Для введення нової картки у довіднику «Сотрудники» обрати меню «Кадры» →»Сотрудники организации» → натиснути «Открыть справочник физические лица для выбора» попередньо встановивши крапку в полі «Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физических лиц». Із довідника «Физические лица» обрати необхідного і його дані автоматично будуть перенесені.

 

Завдання №8У довіднику «Сотрудники организации» створити декілька структурних підрозділів: Адміністрація, Бухгалтерія, Цех№1, Відділ збуту. У кожній групі створити нові картки для кожного співробітника використовуючи дані довідника «Физические лица».

Завдання №9. Через меню «Предприятие» « Подразделения организаций» Добавить. Створити такі підрозділи: АУП до складу входить бухгалтерія, відділ збуту, цех№1.

 

Завдання №10. Через меню «Кадры» → «Должности» → Добавить. Створити такі посади: директор, головний бухгалтер, кухар, помічник кухаря, комірник, продавець.

 

 

Завдання №11. Через меню «Кадры»»створити наказ про прийом на роботу «Прием на работу в организацию» викостовуючи дані з таблиці 2. Прийняття на роботу нового працівника оформляється документом з меню «Кадры» → «Прием на работу в организацию». Документ реєструє не лише прийняття на роботу працівників організації, а й розміри окладу, кореспонденції проводок для відображення нарахованої зарплати, спосіб нарахування з/п, перелік нарахувань та утримань. У шапці вказуємо дату проведення документа, обираємо організацію до якої оформлений працівник. Натиснувши кнопку «Подбор» відкриється довідник «Сотрудники организации» з якого необхідно обрати потрібного. Графа «Подразделение» заповнюється з довідника «Список подразделений организации» тут зазначаємо підрозділ до якого приймаємо працівника.

 

 

Таблиця 2.

 

Подразделение

Адміністрація

Бухгалтерія

Цех №1

Відділ збуту

Вид занятости

Основное место работы

Основное место работы

Основное место работы

Основное место работы

Основное место работы

Основное место работы

Фамилия

Морозова

Шевченко

Петров

Іванов

Щур

Куц

Имя

Анастасія

Ганна

Антон

Антон

Ганна

Ганна

Отчество

Миколаївна

Андріївна

Іванович

Михайлович

Іванівна

Григорівна

Довжность

директор

Гол. бухгалтер

кухар

Помічник кухаря

продавець

комірник

Организация

ТОВ «Мрія»

ТОВ «Мрія»

ТОВ «Мрія»

ТОВ «Мрія»

ТОВ «Мрія»

ТОВ «Мрія»

Способ отражения в бух учете (самостійно обрати проводку якою буде нараховуватись заробітна плата працівнику)

Дт  

Кт

Дт  

Кт

Дт  

Кт

Дт  

Кт

Дт  

Кт

Дт  

Кт

Документ «Прием на работу в организацию» для його заповнення використовувати інформацію з попередньо заповнених довідників.

Дата приема

01.02.201Х

01.02.201Х

01.02.201Х

01.02.201Х

01.02.201Х

01.02.201Х

Начисления

Размер

40000

10000

9000

8000

5000

3000

 

 

 

 

В графі «Способ отражения зароботной платы» заповнюється із довідника  «Способы  отражения зароботной платы в регламентированном учете» у цьому довіднику зберігається перелік проводок за операціями із з\п. До довідника можливо додати необхідну проводку використовуючи кнопку . При відображенні в обліку нарахування заробітної плати працівникам, щодо яких вибрано спосіб відображення заробітної плати «Зарплата регламентированного участка» буде сформовано проводки по рахунках і субконто, зазначених у створеному шаблоні.

 

2.3. Заповнення довідника «Места хранения»

 

Завдання№12: створити у довіднику «Места хранения» місця відповідального зберігання активів та визначити матеріально відповідальних осіб по кожному складу. Матеріально відповідальні особи: на основному складі – Інанов І.І., в магазині – Куц Г.Г., в кіоску – Щур Г.І.

Для заповнення довідника «Места хранения» необхідно обрати меню «Склады»→ «Места хранения» де за допомогою кнопки «Добавить» створити 3 картки з такими даними:

 

 

2.5. Заповнення довідника «Номенклатура» та «Контрагенти»

Даний довідник призначений для збереження списку ТМЦ (товарів, продукції, матеріалів, послуг, що виконуються і одержуються). Він використовується як для заповнення документів, так і для ведення аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках 20, 22, 26, 28 та ін.

Дані довідника використовуються при формуванні документів, при складанні бухгалтерської звітності. Для того, щоб в довіднику сортувати дані по групам (наприклад, для ТМЦ: Продтовари, Канцтовари, Продукція, Послуги и т.д.) необхідно створити потрібні групи, а потім внести в них безпосередньо найменування. Для створення нової групи натискаємо на панелі приладів кнопку   і вносимо назву групи. Для того щоб зайти в групу, натискаємо двічі мишкою на папці   на початку строчки або на клавіатурі. Для внесення нового найменування в групу на клавіатурі натискаємо «Insert» або кнопку «Добавить».  Для того, щоб внести зміни в уже створену картку можна використати на панелі приладів кнопку   .

 

При заповненні елементів довідника «Номенклатура» у полі «Счет учета» необхідно вказати рахунок, по якому вводяться залишки обравши його з плану рахунків (натиснути …). У графі «Номенклатура» відкриється відповідний довідник, що призначений для ведення списку номенклатурних позицій запасів, послуг та не введених в експлуатацію необоротних активів. У порожній ІБ цей довідник заповнений групами, що створено автоматично: «Матеріали», «Оборудование к установке», «Полуфабрикаты», «Продукция», «Товары», «Услуги». Створений перелік груп можна доповнити.

При необхідності оприбуткування товару зайти у відповідну групу та за допомогою кнопки «Добавить» створити новий елемент.

 У полі «Группа номенклатуры » потрібно визначити приналежність елемента до групи. В даному полі додається посилання на групу довідника «Номенклатура» до якої належить елемент, якщо у довіднику задано ієрархічну структуру. При ручній зміні «Родителя» (мається на увазі «Группа номенклатуры») відбувається перекидання елемента з однієї групи до іншої.

Елементи довідника «Номенклатура» мають окремі поля для повної та скороченої назви (має бути вказано обов’язково).

Повне найменування використовується для роздруку накладних, податкових накладних тощо. Скорочене найменування використовується при побудові стандартних звітів. При занесенні назви не використовувати лапки. Встановити одиниці виміру з довідника, якщо в ньому відсутня необхідна одиниця додати її використовуючи «Подбор из класификатора», що знаходиться у правому верхньому куті.

В полі «Ставка НДС» необхідно обрати ставку, у разі встановлення «Без НДС» ( операції, що не підлягають оподаткуванню ПДВ), стане доступним поле «Льгота» для вибору підстави для її надання.

На закладці «Цены» відображаються актуальні ціни, установлені для номенклатури. На закладці «Счета учета» відображаються рахунки обліку номенклатури, що автоматично підставлятимуться до нових документів за обраною організацією і складом.

Якщо в індевідуальних параметрах ТМЦ будь-який параметр не встановлено, використовується значення параметрів зі старших складських налаштувань. Тобто якщо у параметрах буде вказано «Склад»: «Магазин», а рахунок обліку не налаштовано, то програма автоматично буде використовувати для обліку даного ТМЦ рахунок 289, а якщо у полі «Склад» буде обрано гуртовий склад, то у полі «Счет учета» автоматично буде використано рахунок 281.

Вкладка «Спецификация» використовується при комплектації номенклатури, а також для полегшення роботи зі списанням матеріалів та напівфабрикатів у виробництво. На цій вкладці можна вказати склад комплекту, що формується, її заповнення не є обов’язковим, але може спростити заповнення документу комплектації.

 

Завдання №13. Через меню «Операции» «Регистры сведений»→»Счета учета номенклатуры» провести налаштування рахунків обліку номенклатури відповідно до екранної форми регістру.

 

 

Завдання №14. Відповідно до даних таблиці 3 заповнити довідник «Номенклатура».

Для заповнення довідника «Номенклатура» необхідно через меню «Склады» «Номенклатура». Для створення підгрупи натиснути «Действия» → «Добавить группу» або відповідну піктограму на панелі

 

 

                                              

 

До заповнення кожної картки потрібно відноситись дуже уважно. Кожен реквізит важливий і несе в собі важливий зміст. Картка складається з декількох розділів (вкладок). Потрібно пройти по всім вкладкам і заповнити їх.

Для введення картки на актив необхідно відкрити попередньо створену групу та підгрупу, після чого натиснути кнопку «Добавить» і заповнити картку. Введення ціни в картку можливе лише після запису створеної картки.

Таблиця 3. Вихідні дані для заповнення номенклатури підприємства ТОВ«Мрія». Для налаштування рахунків необхідно на вищезазначеній вкладці натиснути кнопку "Настроить счета учета" попередньо обравши необхідну організацію. Із запропонованих налаштувань обрати" Для даной номенклатуры всех складов организации"

Вкладка "Основные"

Вкладка «Цены»

Вкладка «Счета учета»

 

Налоговое назначение доходов и затрат

 

Артикул

 

Найменування

 

Ставка НДС

 

Номенклатурная группа

Статья затрат

Единица измерения

 

Основная цена закупки

 

Основная цена продажи

 

Розничная

№ рахунку

Схема реализации

Налоговое назначение

 

Назва групи – «Товари»

 

 

 

 

Підгрупа «Меблі»

 

Меблі

Статьи затрат по структуре декларации

→Себестоимость реализованых запасов, работ, услуг→ Себестоимость реализованных покупных запасов

 

 

 

 

 

 

 

 

2801

Крісло Гермес

20%

шт

2410

3640

4720

281

Товары

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2802

Крісло Оріон

20%

шт.

3785

5287,4

7500

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Підгрупа «Продукти»

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

2807

Горошок

20%

кг

15,48

22,27

25,57

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2819

Олія “Олейна”

20%

літр

15,86

19,5

24,4

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2820

Сіль

20%

 

 

 

 

Продукти харчування

кг

2,56

3,8

4,8

281

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2821

Кукурудза

20%

кг

16,8

22,9

25,84

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2811

Гречка

20%

кг

32,81

38,92

1640,83

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2812

Цукор пісок

20%

кг

17,15

20,97

21,86

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2813

Борошно пшеничнеІ гатунку

20%

кг

16,48

20,74

22,86

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2818

Рис шліфований

20%

кг

15,29

23,75

24,64

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Підгрупа « Мінеральна Вода»

 

Мынеральна вода

 

 

 

 

 

 

 

2808

Мін. Вода «Моршинська»

20%

літр

3,5

5,76

7,2

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2810

Мін. Вода «Миргородська»

20%

літр

2,5

4,16

5,6

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Підгрупа «Цукерки»

 

 

Цукерки

 

 

 

 

 

 

 

2816

Шоколад «Корона» чорний

20%

кг

17,8

22,78

24,87

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2817

Шоколад «Корона» білий

20%

кг

19,56

24,5

25,5

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2814

Печиво «Марія»

20%

кг

6,1

8,77

9,2

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2815

Цукерки «Рошен»

20%

кг

29,74

34,6

36,8

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Підгрупа «Соки»

 

Соки

 

 

 

 

 

 

 

2822

Сік яблучний

20%

літр

11,4

15,8

18,8

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

2809

Сік морквяний

20%

 

літр

15,8

19,51

22

281

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Назва групи - Послуги

Встановити прапорець в полі "Услуга"

Підгрупа «Реалізовані послуги»

 

 

 

 

Доставка товарів

20%

 

 

шт

-

120

240

 

Услуги

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Оренда приміщення,

20%

 

 

м2

 

3600

 

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Підгрупа «Придбані послуги»

 

 

Ремонт  авто

20%

 

 

шт

 

 

 

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Встановлення ОЗ

20%

 

 

шт

 

 

 

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Електроенергія

20%

 

 

1кВТ

19,35

-

-

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Теплопостачання

20%

 

 

ГКал

75

-

-

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Назва групи - «Оборудование к установке»

Ноутбулк

 

 

 

шт

 

 

 

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Компьютер Acer

 

 

 

шт

 

 

 

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Посудомийна машина BOSCH

 

 

 

шт

 

 

 

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Електрична плита

 

 

 

шт

 

 

 

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

Автомобіль Газель

 

 

 

шт

 

 

 

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Газова плита

Не НДС

 

 

шт

30000

-

-

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Автомобіль ДеоЛанос

Не НДС

 

 

шт

140000

-

-

1521

 

Обл. НДС

Хоз. д - сть

 

Завдання№15: Заповнити довідник «Контрагенты» через меню «Предприятие» →«Контрагенты»  за даними з таблиці 4. Для цього натиснути на панелі приладів  і занести назву групи контрагентів. Після створення перелічених груп, відкрити папку натиснувши на , на екрані з’явиться відкрита папка. В ній необхідно додати картки на кожного контрагента даної групи, відповідно до даних наведених в таблиці4.

 

У новій картці, що заповнюэться на контрагента необхідно вказати стислу назву підприємства в полі «Наименование» та вказати загальні відомості про нього, «Юр./физ. лицо» від цього залежить які дані будуть виводитись далі.

Для того, щоб стали доступними вкладка «Контакты» та « Счета договоры» елемент потрібно записати. На вкладці «Контакты» зберігається контактна інформація про контрагента. Для отримання всієї контактної інформації необхідно натиснути кнопку «Отчет», що знаходиться на панелі приладів картки.

Вкладка « Счета договоры» містить інформацію про банківські рахунки контрагента, список укладених договорів. У конфігурації привязка до договору є обовязковою, оскільки розрахунки здійснюються тільки на підставі договору створеного в ІБ. Наявність паперового варіанту не обовязкова.

Договір створюється автоматично при заповненні картки на контрагента, який необхідно відкрити та відредагувати. До параметрів договору автоматично занесено деякі дані, що є обов’язковими для заповнення. Якщо в полі «Вид договору» буде обрано «С поставщиком» то він буде доступний у приходних накладних та в документах на оплату товару від постачальника. Вид договору «Прочие» використовується за кредитами, депозитами, фінансовим лізингом та ін. Даний параметр є незмінним за наявності проведених за договором документів!!!!

В полі «Вид взаиморасчетов» (реквізит «По бух. Учету») обрати спосіб веденні розрахунків, які можуть вестись:

- «По договору в целом»  - при закритті такого договору програма самостійно знайде необхідні розрахункові документи.

- «По расчетным документам» - під час закриття такого договору користувач має самостійно зазнечити розрахунковий документ.

Таблиця 4. Характеристика контрагентів

Вкладка «Общие»

Група

кон-тов

Постачальники

Засновники

Покупці

Банк

Інші

Наименование

Соняшник ТОВ

Сяйво ТОВ

Аґрус ПАТ

«РайффайзенБанк Аваль» АППБ

Чопська митниця

Юр.\физ. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Полное наименование

Товариство з обмеженою відповідальністю “ Соняшник ”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сяйво”

Публічне Акціонерне Товариство “Агрус”

Акціонерно поштово – пенсійний Банк “ РайффайзенБанк Аваль”

Чопська митниця

Код по ЕГРПОУ

13473901

13932946

14790218

13456304

38720707

ИНН

134739014444

139329465555

147902186666

134563047777

 

Номер свидетельство плательщика НДС

345600007

98760005

89076000

56487236

 

Вкладка «Контакты»

Адреса и телефоны

Юр. Адрес контрагента

04136, м. Київ, вул. Урицького 26

04135, м. Одеса, вул. С. Петлюли 75

04178, м. Полтава, вул. Терещенківська 56

04198, м. Київ, вул. Пушкіна 48

89500 м. Чоп, пл. Європейська, 7

Факт адрес контрагента

04136, м. Київ, вул. Урицького 26

04135, м. Одесса, вул. С. Петлюри 75

04178, м. Полтава, вул. Терещенківська 56

04198, м. Київ, вул. Пушкіна 48

89500 м. Чоп, пл. Європейська, 7

Телефон контрагента

+38 044 123- 45- 67

+38 482123 – 78 - 09

+38 0532 89-56-90

+38 044 543-78-56

+38 (0312) 71-11-80

Контактные лица

ФИО контактного лица

Семенов Костянтин Кирилович

Грушка Тетяна Вікторівна

Скирда Яна Темофіївна

Полуниця Олена Олександрівна

Похилько Олександр Іванович

Должность

Менеджер по збуту

директор

комірник

операціоніст

Начальник департаменту

Вкладка «Счета и договоры»

Банк

АБ “АРКАДА”

КБ “ПОРТО-ФРАНКО”

АБ “Полтава-банк”

АППБ “РайффайзенБанкАваль”

ГУДКУ у м. Києві

МФО

322335

328180

331489

300335

820019

У місті

Києві

Одеса

Полтава

Києві

Києві

Номер счета

26007081487654

26001205034567

26007101423342

26007241541234

37347230510026

Наименование договора

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Вид договора

С Поставщиком

С поставщиком

С покупателем

С поставщиком

Прочие

По бух учету

По расчетным документам

По расчетным документам

По расчетным документам

По расчетным документам

 

Тип цен

Основная цена закупки

 

Основная цена продажи

 

 

Вид деятельности

Операционная

Операционная

Операционная

Операционная

Операционная

Схема налогооблажения

Налог на прибыль и НДС

Налог на прибыль и НДС

Налог на прибыль и НДС

Налог на прибыль и НДС

Неплательщик

Продовження таблиці 4:

Вкладка «Общие»

Наименование

Flash LTD

Промінь ТОВ

ДПІ у Шевченківсмькому районі

Київенерго ПАТ

Юр.\физ. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Юр. лицо

Група

 кон-тов

Постачальник

Комиссионер

Інші

Постачальник

Полное наименование

Flash LTD

Товариство з  обмеженою відповідальністю «Промінь»

ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві

 

Публічне акціонерне товариство “Київенерго”

ЕГРПОУ

13932946

67859403

38728711

05509193

ИНН

 

678594038888

38728711

055091931111

Номер свид-ва плат-ка НДС

 

45670001111

 

7890000444

Вкладка «Контакты»

Адреса и телефоны

Юр. Адрес контрагента

 

02002, Київ,      вул Щербакова, 1

м. Київ, вул. Багговутівська, 26

04013, Київ, вул. Лугова, 2

Факт адрес контрагента

 

02002, Київ,      вул Щербакова, 1

м. Київ, вул. Багговутівська, 26

04013, Київ, вул. Лугова, 2

Телефон контрагента

 

+38 (044) 292-30-12

+38 (044) 591-61-00

+38 (044) 567-09-09

Контактные лица

ФИО контактного лица

 

Рибін Ярослав Вікторович

Онищенко Володимир Олександрович

Дахно Олена Миколаївна

Должность

 

продавець

директор

директор

Вкладка «Счета и договоры»

Банк

ПАТ КБ “ІНВЕСТБАНК”

АБ “Брокбізнес-банк”

ГУ ДКУ в м. Києві

КБ “Хрещатик”

МФО

328210

300249

820019

300670

У місті

Одеса

Києві

Києві

Києві

Номер счета

26001205009876

26007178900143

25603301603451

26007201254000

Наименование договора

Основной

Основной

Основной

Основной

Вид договора

С поставщиком

С комиссионером

Прочие

С поставщиком

Валюта договору

USD

грн

грн

грн

По бух учету

По расчетным документам

По расчетным документам

По расчетным документам

По расчетным документам

Тип цен

Цена закупки

Основная цена продажи

 

Основная цена продажи

Вид деятельности

Операционная

Операционная

Операционная

Операционная

Схема налогооблажения

Налог на прибыль и НДС

Налог на прибыль и НДС

Неплательщик

Налог на прибыль и НДС