Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет обліку та податкового менеджменту

 

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота студента в міжсесійний період

з дисципліни

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

 

для студентів спеціальності «Облік та оподаткування»

освітнього рівня «бакалавр»

 

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Укладач: С В.Калабухова,

канд.екон.наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

Під час першого контактного заняття з дисципліни студент отримує обов’язкове домашнє індивідуальне завдання за своїм варіантом. Виконане індивідуальне завдання подається у електронній формі на електронну адресу викладача до 1 червня навчального року. До початку екзаменаційної сесії у зафіксований День заочника студент зобов’язаний захистити домашнє обов’язкове індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання включає розрахункове завдання та реферат, які студент повинен виконати та захистити в міжсесійний період у ході співбесіди з викладачем. Студент обирає варіант відповідно до свого номеру у списку групи.

Оцінка рівня набутих практичних навичок за результатами виконання і захисту завдань самостійної роботи в міжсесійний період складає максимально 50 балів (по 25 балів максимально за виконане і захищене розрахункове завдання та за реферат). При формуванні оцінки за виконання і захист завдань самостійної роботи (окремо за розрахункове завдання та окремо за реферат), вона поділяється на дві частини: від 0 до 15 балів за виконане завдання та від 0 до 10 балів за захист виконаного завдання.

 

Розрахункове завдання для індивідуального опрацювання студентами включає 3 задачі та оцінюється максимально у 25 балів (15+10), від 0 до 5 балів за одну виконану, але не захищену, задачу.

Увага! Оформлення розрахункового завдання включає: перша сторінка – стандартний титул з номером варіанта, наступні – розв’язання задач за таким зразком (інші оформлення не приймаються):

Задача 1. Умова

Аналітичне забезпечення прийняття управлінського рішення:

1. Вибір математичної моделі для вирішення управлінської проблеми (вказується економічна формула, за якою буде проводитися розрахунок, наприклад):

 

Операційний прибуток = Дохід від реалізації  – Сукупні змінні виробничі витрати - Сукупні постійні виробничі витрати – Витрати на збут

2. Кількісна визначеність рішення (якщо необхідно, можуть деталізуватись колонки фактичних даних та альтернативи в аналітичній довідці):

Аналітична довідка

Параметри і критерій управлінської проблеми

Фактичні дані або альтернатива 1

Альтернатива 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний висновок:

 

 

 

Задачі для розв’язання:

Задача 1. Слюсар Сергій розробив кухонний ніж для нарізки м’яса покращеної конструкції, продавати який він планує по 500 грн. Очікуваний обсяг реалізації в місяць складає (див. таблицю за своїм варіантом).

Існує альтернатива: продавати один кухонний ніж за 320 грн., при цьому обсяг реалізації складе в місяць (див. таблицю за своїм варіантом). Але для цього потрібно встановити нове обладнання.

Є така інформація про очікувані витрати:

Показники

Старе обладнання

Нове обладнання

1. Виробнича потужність, од.

1200

2400

2. Змінні витрати на 1 кухонний ніж, грн..

237

77

3. Сукупні постійні витрати, грн..

18 000

40 000

4. Витрати на збут 1-го кухонного ножа, грн.

23

23

Необхідно: прийняти рішення про кращу ціну реалізації  кухонного ножа.

Варіант

Очікуваний обсяг реалізації ножів при ціні 500 грн. за одиницю

Очікуваний обсяг реалізації ножів при ціні 320 грн. за одиницю

Мінімальний

Максимальний

Мінімальний

Максимальний

 1.  

600

1200

1400

2400

 1.  

700

1100

1300

2300

 1.  

800

1300

1350

2200

 1.  

650

1000

1500

2100

 1.  

720

950

1550

2350

 1.  

900

1100

1470

2250

 1.  

850

1200

1380

2150

 1.  

800

1300

1500

2400

 1.  

750

950

1400

2100

 1.  

850

1100

1300

2200

 1.  

620

1200

1350

2210

 1.  

770

1350

1500

2350

 1.  

830

1110

1550

2190

 1.  

650

890

1470

2290

 1.  

740

1150

1380

2300

 1.  

770

1100

1400

2400

 1.  

620

1000

1300

2300

 1.  

600

1050

1350

2200

 1.  

700

1100

1500

2100

 1.  

680

1080

1550

2350

 1.  

580

900

1470

2250

 1.  

640

1000

1380

2150

 1.  

720

1100

1500

2400

 1.  

750

1200

1400

2100

 1.  

650

1050

1300

2200

 1.  

630

1150

1350

2210

 1.  

600

980

1500

2350

 1.  

790

1100

1550

2190

 1.  

660

1000

1470

2290

 1.  

590

950

1380

2300

 

Задача 2. Підприємство виробляє і продає три види продукції. Є така фактична інформація за звітний рік:

Показники

Продукція А

Продукція Б

Продукція В

Ціна реалізації 1-ці продукції, грн.

33

24

40

Змінні витрати на 1-цю продукції, грн.

17

17

26

Обсяг реалізації, од.

26 000

50 000

18 000

Сукупні постійні загальновиробничі витрати, грн.

3 500 000

Існує альтернатива: витратити на рекламу та просування на ринок продукції А таку суму (див. таблицю за своїм варіантом) грн. При цьому пропонується знизити ціну одиниці продукції А до (див. таблицю за своїм варіантом) грн., що за прогнозами експертів дозволить збільшити обсяг реалізації продукції А до (див. таблицю за своїм варіантом) одиниць.

Необхідно: прийняти рішення про доцільність проведення рекламної кампанії продукції А з урахуванням зниження ціни на неї.

Варіант

Очікувані витрати на рекламу продукції А, грн.

Очікувана нова ціна продукції А, грн.

Очікуваний обсяг реалізації продукції А, одиниць

 1.  

70 000

32

27 040

 1.  

65 000

31

28 100

 1.  

83 000

30

29 120

 1.  

44 000

29

29 900

 1.  

52 000

32

27 040

 1.  

71 000

31

28 100

 1.  

66 000

30

29 120

 1.  

54 000

29

29 900

 1.  

48 000

32

27 040

 1.  

53 000

31

28 100

 1.  

47 000

30

29 120

 1.  

64 000

29

29 900

 1.  

82 000

32

27 040

 1.  

49 000

31

28 100

 1.  

52 000

30

29 120

 1.  

77 000

29

29 900

 1.  

69 000

32

27 040

 1.  

85 000

31

28 100

 1.  

76 000

30

29 120

 1.  

45 000

29

29 900

 1.  

65 000

32

27 040

 1.  

75 000

31

28 100

 1.  

47 000

30

29 120

 1.  

65 000

29

29 900

 1.  

68 000

32

27 040

 1.  

53 000

31

28 100

 1.  

77 000

30

29 120

 1.  

63 000

29

29 900

 1.  

84 000

32

27 040

 1.  

41 000

31

28 100

Задача 3. Підприємство планує придбати 90800 од. матеріалу на наступний рік. Цей матеріал купується ящиками, у кожному з яких знаходиться по 10 од. матеріалу. Є така фактична інформація щодо заготівельної діяльності:

Показники

Сума

1. Купівельна ціна за ящик матеріалу за умов партії придбання менше 2000 ящиків, грн. - СU

200

2. Транспортно-заготівельні витрати на 1-ну доставку партії матеріалів в ящиках від постачальника, грн. – CО

5 000

3. Річні витрати на зберігання 1-го ящика матеріалів – CН, % СU

15% від 200

4. Середній термін доставки партії ящиків з матеріалами, в днях - L

12

5. Резервний запас, ящиків

250

Існує пропозиція постачальника: для поставок, розмір яких коливається від 3000 до 4999 ящиків з матеріалами, надається знижка на купівельну ціну в розмірі (див. таблицю за своїм варіантом) %, а партіям поставки, розмір яких дорівнює 5000 і більше ящиків матеріалів, надається знижка у (див. таблицю за своїм варіантом) %.

Необхідно: розрахувати інтервал поповнення виробничих запасів з урахуванням резервного запасу за кількісним підходом; прийняти рішення про доцільність отримання знижки від постачальника на ціну ящика з матеріалами залежно від обсягів заготівлі.

Варіант

Розмір знижки для обсягу поставки від 3000 до 4999 ящиків, %

Розмір знижки для обсягу поставки від 5000 ящиків, %

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 1.  

3

8

 1.  

4

9

 1.  

1

6

 1.  

2

7

 

 

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу А4, подається у електронній формі на електронну адресу викладача до 1 червня навчального року. Студент обирає номер теми реферату відповідно до свого номеру у списку групи (якщо більше 20-го, тоді за другою цифрою у номері).

Обсяг реферату: 12-15 сторінок, пронумерованих у правому верхньому кутку сторінки. Текст шрифтом Times New Roman розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. Реферат повинен складатися із основної частини та списку використаної літератури. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Студент може отримати максимально 25 балів, якщо підготовлений реферат за заданою проблематикою охоплює огляд літературних джерел, має належне оформлення та містить конкретні приклади аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Під час ІКР студенти захищають свої реферати у ході обговорення матеріалів з викладачем. Захист матеріалів реферату оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів за шкалою 0, 10, 15, 20, 25 балів, зокрема:

25 балів: Якщо студент оглянув понад 10 літературних джерел за заданою проблематикою, узагальнив можливі види управлінських рішень за об’єктом дослідження, здійснив пошук аналітичних інструментів розв’язання проблем управління, у табличній формі запропонував свій підхід до аналітичного забезпечення розв’язання управлінської проблеми за тематикою реферату на конкретному прикладі;

20 балів: Якщо студент здійснив пошук та оглянув понад 10 літературних джерел за заданою проблематикою, узагальнив можливі види управлінських рішень за об’єктом дослідження, здійснив пошук аналітичних інструментів розв’язання проблем управління, у табличній формі запропонував свій підхід до аналітичного забезпечення розв’язання управлінської проблеми за тематикою реферату без конкретного прикладу;

15 балів: Якщо студент оглянув від 5 до 10 літературних джерел за заданою проблематикою, узагальнив можливі види управлінських рішень за об’єктом дослідження, здійснив пошук аналітичних інструментів розв’язання проблем управління;

10 балів: Якщо студент оглянув менше 5 літературних джерел за заданою проблематикою, узагальнив можливі види управлінських рішень за об’єктом дослідження;

0 балів: якщо студент не написав реферат.

 

Тематика рефератів:

 1. Аналітичне забезпечення управління активами підприємства.
 2. Аналітичне забезпечення управління необоротними активами підприємства.
 3. Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами підприємства.
 4. Аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства.
 5. Аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства.
 6. Аналітичне забезпечення управління запасами підприємства.
 7. Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства.
 8. Аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції підприємства.
 9. Аналітичне забезпечення управління збутом готової продукції підприємства.
 10. Аналітичне забезпечення управління товарним асортиментом підприємства.
 11. Аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства.
 12. Аналітичне забезпечення управління фінансовими інвестиціями підприємства.
 13. Аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства.
 14. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства.
 15. Аналітичне забезпечення управління зобов’язаннями  підприємства.
 16. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства.
 17. Аналітичне забезпечення управління доходами підприємства.
 18. Аналітичне забезпечення управління витратами підприємства.
 19. Аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства.
 20. Аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства.