Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бюджетування

5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

У другій частині контрольної роботи студент повинен розробити операційний бюджет підприємства на рік (з розбивкою по кварталах) за нижченаведеними даними. Варіант контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою залікової книжки студентів. 

Таблиця 5.1

Очікуваний обсяг реалізації, шт.

Прогноз збуту

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Варіанти:       1

10000

30000

40000

20000

2

15000

25000

35000

25000

3

30000

10000

40000

10000

4

12000

22000

33000

24000

5

13000

40000

38000

29200

6

18000

35000

28000

40000

7

25000

28000

27000

35000

8

35000

15000

39500

33000

9

22000

23000

31000

27000

0

16000

24500

45000

15000

 Доля оплати у поточному кварталі: для 1-5 варіантів – 70%; для 6 – 10 варіантів – 75%.

Ціна за одиницю виробу - 20 грн. 00 коп.

Запланований залишок продукції: для 1-5 варіантів – 20% обсягів реалізації наступного періоду; для 6-10 – 15%.

Запаси готової продукції на кінець року –  для 1-5 варіантів – 5000 виробів, для 6-10 варіантів – 3500 виробів.

Витрати на виробництво.

Кількість основної сировини на одиницю продукції – 5кг

Ціна 1 кг сировини – 0,60 грн.

Залишок матеріалів на кінець періоду  – 10% від потреби майбутнього періоду.

Оцінка запасів матеріалів на кінець року    для 1- 5 варіантів – 7500 кг, для 6-10 варіантів  – 6500 кг.

Доля оплати за матеріали у поточному кварталі – 50%.

Витрати праці робітників основного виробництва – 0,8 години на одиницю продукції.

Тарифна ставка – 7 грн 50 коп за 1 годину.

Інші накладні витрати 2 грн на  одиницю виробленої продукції.

Постійні накладні витрати 60600 грн за квартал, у тому числі сума нарахованої амортизації – 15000 грн.

Витрати на реалізацію та управління.

Змінні на одиницю продукції – 1,80 грн.

Таблиця 5.2

Постійні витрати на квартал, грн.

Вид витрат

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Реклама

40000

40000

40000

40000

Заробітна плата АУП

35000

35000

35000

35000

Страхові внески

 

1900

37750

 

Річний відсоток по позикових коштах 10%.

Ставка податку на прибуток                 25%.

Таблиця 5.3

Вартість обладнання, що планується до придбання, грн

 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Варіанти 1 – 5

30000

20000

 

 

Варіанти 6 – 10

 

 

25000

25000

Запланована сума на виплату дивідендів 40000 грн.

 

Приклад розробки операційного бюджету підприємства на рік

(з розбивкою по кварталах) за наступними даними:

Таблиця 5.4

Вихідні дані

Прогноз збуту

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

По кварталам

10000

20000

30000

40000

 Доля оплати у поточному кварталі:– 70%;

Ціна за одиницю виробу - 20 грн. 00 коп.

Запланований залишок продукції:– 20% обсягів реалізації наступного періоду.

Запаси готової продукції на кінець року –  5000 виробів.

Витрати на виробництво.

Кількість основної сировини на одиницю продукції – 5кг

Ціна 1 кг сировини – 0,60 грн.

Залишок матеріалів на кінець періоду  – 10% від потреби майбутнього періоду.

Оцінка запасів матеріалів на кінець року   - 7500 кг.

Доля оплати за матеріали у поточному кварталі – 50%.

Витрати праці робітників основного виробництва – 0,8 години на одиницю продукції.

Тарифна ставка – 7 грн. 50 коп. за 1 годину.

Інші накладні витрати 2 грн. на  одиницю виробленої продукції.

Постійні накладні витрати 60600 грн. за квартал, у тому числі сума нарахованої амортизації – 15000 грн.

Витрати на реалізацію та управління.

Змінні на одиницю продукції – 1,80 грн.

Таблиця 5.5

Постійні витрати на квартал, грн.

Вид витрат

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Реклама

40000

40000

40000

40000

Заробітна плата АУП

35000

35000

35000

35000

Страхові внески

 

1900

37750

 

Річний відсоток по позикових коштах 10%.

Ставка податку на прибуток                25%.

Таблиця 5.6

Вартість обладнання, що планується до придбання, грн.

Витрати на придбання обладнання

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

30000

20000

 

 

Запланована сума на виплату дивідендів 40000 грн.

Процес бюджетування можна представити наступним чином (рис.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок бюджету краще оформити у вигляді таблиць.

 

1. Формування бюджету продаж

Очікуваний обсяг реалізації та очікувана ціна – відповідно до варіанту. Виручка від реалізації розраховується як добуток очікуваного обсягу реалізації і ціни. Рахунки дебіторів на початок 1 кварталу  визначаються за умовами прогнозного балансу. Приток грошових коштів від продажу за відповідний квартал розраховується з урахування частки оплати (за варіантом). Так, приток грошових коштів від продаж в першому кварталі буде складатись з оплати 70% в цьому кварталі = 0,7*200000=140000 грн. та з 30% оплати у 2 кварталі = 0,3*200000 = 60000 грн.

Таблиця 5.7

Бюджет продаж

 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Очікуваний обсяг реалізації, виробів

10000

20000

30000

40000

100000

Очікувана ціна одиниці продукції, грн.

20

20

20

20

20

Виручка від реалізації, грн.

200000

400000

600000

800000

2000000

Графік надходження грошових коштів

Рахунки дебіторів на початок періоду

90000

 

 

 

90000

Приток грошових коштів від продаж 1 кв.

140000

60000

 

 

200000

Приток грошових коштів від продаж 2 кв.

 

280000

120000

 

400000

Приток грошових коштів від продаж 3 кв.

 

 

420000

180000

600000

Приток грошових коштів від продаж 4 кв.

 

 

 

560000

560000

Разом надходження грошових коштів

230000

340000

540000

740000

1850000

 

2. Формування бюджету виробництва

Бюджет виробництва – це план випуску продукції в натуральних одиницях. Бюджет виробництва складається виходячи з бюджету продаж: він враховує виробничу потужність, збільшення чи зменшення запасів (бюджет виробничих запасів). Необхідний обсяг випуску продукції визначається як очікуваний запас готової продукції на кінець періоду плюс обсяг продажу за даний період мінус запас готової продукції на початок періоду. Залишки готової продукції на кінець періоду за умовою встановлюються на рівні 20% обсягів збуту наступного періоду. Наприклад, залишки ГП на кінець періоду для 1 кварталу = 0,2*20000 = 4000 виробів. Необхідний обсяг продукції - це сума очікуваного обсягу реалізації та залишків ГП на кінець періоду = 10000+4000=14000 виробів. Запаси ГП на початок періоду для 1 кварталу, виходячи із умови – 5000 виробів. Для 2,3,4 кварталів залишки ГП на початок періоду будуть дорівнювати залишкам ГП на кінець попереднього періоду. Обсяг виробництва продукції дорівнює необхідному обсягу продукції мінус запаси на початок періоду. Так, для 1 кварталу обсяг виробництва продукції дорівнює 14000-5000=9000 виробів.

Таблиця 5.8

Бюджет виробництва продукції

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Очікуваний обсяг збуту, виробів

10000

20000

30000

40000

100000

Залишки ГП на кінець періоду, виробів

4000

6000

8000

2000

20000

Необхідний обсяг продукції, виробів

14000

26000

38000

42000

120000

Мінус запаси на початок періоду, виробів

5000

4000

6000

8000

Х

Обсяг виробництва продукції, виробів

9000

22000

32000

34000

97000

 

 

 

3. Формування бюджету прямих витрат на матеріали.

Обсяг закупок сировини і  матеріалів залежить від очікуваного обсягу їх використання, а також від очікуваного рівня запасів. Обсяг закупок = Обсяг використання матеріалів + запаси на початок періоду – запаси на кінець періоду.

Обсяг виробництва продукції визначається з бюджету виробництва продукції. Витрати матеріалів на одиницю – за умовою. Необхідна кількість матеріалів визначається шляхом множення обсягу виробництва на витрати на одиницю. Запаси і загальна потреба матеріалів визначаються аналогічно з попереднім бюджетом. Вартість закупок матеріалів визначається шляхом множення обсягу необхідних закупок матеріалів на ціну одиниці матеріалів (за умовою).

 

 

Таблиця 5.9

Бюджет прямих витрат на матеріали

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Обсяг виробництва продукції, виробів

9000

22000

32000

34000

97000

Витрати матеріалів на одиницю продукції, кг

5

5

5

5

Х

Необхідна кількість матеріалів на період, кг

45000

110000

160000

170000

485000

Запаси матеріалів на кінець періоду, кг

11000

16000

17000

4500

4500

Загальна потреба в матеріалах, кг

56000

126000

177000

174500

533500

Запаси матеріалів на початок періоду, кг

7500

11000

16000

17000

Х

Необхідні закупки матеріалів, кг

48500

115000

161000

157500

482000

Вартість закупок матеріалів, грн.

29100

69000

96600

94500

289200

Графік платежів за матеріали формується виходячи зі строків і порядку погашення кредиторської заборгованості за матеріали. Так, доля оплати за матеріали в поточному кварталі становить 50% і в наступному – 50% (за умовою). Рахунки кредиторів на початок 1 кварталу береться у вихідному балансі.

Таблиця 5.10

Графік платежів за матеріали, грн

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Рахунки кредиторів на початок року

25800

 

 

 

25800

Оплата матеріалів за 1 кв.

14550

14550

 

 

29100

Оплата матеріалів за 2 кв.

 

34500

34500

 

69000

Оплата матеріалів за 3 кв.

 

 

48300

48300

96600

Оплата матеріалів за 4 кв.

 

 

 

47250

47250

Платежі разом

40350

49050

82800

95550

267750

 

4. Формування бюджету прямих витрат на оплату праці.

Прямі витрати на оплату праці – це витрати на заробітну плату основного виробничого персоналу. Бюджет прямих витрат на оплату праці розробляється виходячи з бюджету виробництва, даних про трудомісткість продукції та годинних тарифних ставок оплати праці основного виробничого персоналу. Витрати праці на одиницю продукції – за умовою. Загальні витрати часу на виробництво продукції визначаються як добуток обсягу виробництва і витрат праці на одиницю продукції. Годинна тарифна ставка – за умовою. Загальні витрати на оплату праці визначаються як добуток загальних витрат часу на виробництво продукції і годинної тарифної ставки.

Таблиця 5.11

Бюджет прямих витрат на оплату праці

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Обсяги виробництва продукції, виробів

9000

22000

32000

34000

97000

Витрати праці основного персоналу на одиницю продукції, годин

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Загальні витрати часу на виробництво продукції, годин

7200

17600

25600

27200

77600

Годинна тарифна ставка, грн.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Загальні витрати на оплату праці основного персоналу, грн.

54000

132000

192000

204000

582000

 

 

5. Формування бюджету загальновиробничих накладних витрат.

 Бюджет загальновиробничих накладних витрат відображає обсяг всіх витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, за вирахуванням витрат на прямі матеріали та прямі витрати на оплату праці. Загальновиробничі витрати включають у себе постійну і змінну частини. Загальна сума змінних витрат розраховується як добуток обсягу виробництва і змінних витрат на одиницю продукції. Загальні накладні витрати дорівнюють сумі загальних змінних витрат і постійних витрат.

Таблиця 5.12

Бюджет загальновиробничих накладних витрат

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Обсяг виробництва продукції, виробів

9000

22000

32000

34000

97000

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

2

2

2

2

2

Загальна сума змінних витрат, грн.

18000

44000

64000

68000

194000

Постійні витрати, грн.

60600

60600

60600

60600

242400

Сума нарахованої амортизації, грн.

15000

15000

15000

15000

60000

Загальні накладні витрати, грн.

78600

104600

124600

128600

436400

 

6. Формування бюджету виробничої собівартості реалізованої продукції.

Даний бюджет необхідний для визначення планової виробничої собівартості виробленої і реалізованої продукції, а також залишків продукції на кінець періоду.

Витрати на матеріальні ресурси беруться із бюджету прямих витрат на матеріали (необхідна сума матеріалів для виробництва продукції помножена на ціну матеріалу). Але в першому кварталі витрати на матеріали будуть становити залишок матеріалів на початок періоду у вартісному виразі (з балансу) + необхідна кількість матеріалів за 1 квартал, зменшена на кількість матеріалів на початок періоду і помножена на ціну одиниці матеріалу. Наприклад, за перший квартал: 4200 грн. +(45000-7500)*0,6 грн. = 26700 грн., за 2 квартал: 110000*0,6грн = 66000 грн.

Витрати на оплату праці формуються з бюджету оплати праці, накладні витрати з бюджету накладних витрат. Сума витрат за період – це сума матеріальних витрат, оплати праці та накладних витрат. Витрати на одиницю продукції дорівнюють сумі витрат за період поділеній на обсяг виробництва продукції за відповідний період. Наприклад, для 1 кварталу сума витрат – 159300 грн. Виробництво продукції за цей період – 9000шт. Витрати на одиницю продукції - 17,70 грн. (159300:9000).

Вартість готової продукції на початок 1 кварталу – з балансу, на початок 2, 3, 4 кварталів: вартість готової продукції на кінець 1, 2, 3 періоду.

Собівартість готової продукції на кінець періоду розраховується як добуток залишків готової продукції на кінець періоду (з бюджету виробництва) та витрат на одиницю продукції. Для 1 кварталу собівартість готової продукції на кінець періоду  4000*17,7=70800 грн., для другого кварталу – 6000*13,75455 = 82527 грн. Собівартість реалізованої продукції розраховується за формулою: (обсяг продажу в натуральному виразі – запаси ГП на початок періоду)*собівартість одиниці продукції + собівартість запасів ГП на початок періоду. Наприклад, собівартість реалізованої продукції для 1 кварталу: (10000-5000)*17,700 + 26000 = 114500 грн. Собівартість реалізованої продукції для другого кварталу: (20000-4000)*13,75455 + 70800 = 290873 грн. Собівартість запасів на кінець періоду розраховується як добуток залишків готової продукції на кінець періоду і собівартості одиниці продукції.

Таблиця 5.13

Бюджет виробничої собівартості реалізованої продукції

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

  Сума витрат за період, грн.:

159300

302600

412600

434600

1309100

   матеріальні ресурси

26700

66000

96000

102000

290700

   оплата праці

54000

132000

192000

204000

582000

   накладні витрати

78600

104600

124600

128600

436400

Витрати на одиницю продукції

17,70000

13,75455

12,89375

12,78235

Х

Собівартість запасів ГП на початок періоду

26000

70800

82527

103150

Х

Собівартість реалізованої продукції

114500

290873

391977

512185

1309535

Собівартість запасів ГП на кінець періоду

70800

82527

103150

25565

25565

 

 

7. Формування бюджету витрат на управління і збут.

Бюджет формується з урахуванням змінної і постійної частини витрат. Очікуваний обсяг реалізації формується виходячи з бюджету продаж. Загальна сума змінних витрат – це добуток очікуваного обсягу реалізації і змінних витрат на одиницю продукції. Постійні витрати визначаються виходячи із умов.

Таблиця 5.14

Бюджет витрат на управління і збут

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Очікуваний обсяг реалізації, виробів

10000

20000

30000

40000

100000

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

1,8

1,8

1,8

1,8

 

Загальна сума змінних витрат, грн.

18000

36000

54000

72000

180000

Постійні  витрати, грн

Реклама

40000

40000

40000

40000

160000

Заробітна плата фахівців і спеціалістів

35000

35000

35000

35000

140000

Страхові внески

 

1900

37750

 

39650

Разом постійних витрат

75000

76900

112750

75000

339650

Разом витрат

93000

112900

166750

147000

519650

 

8. Основні бюджетні документи

Звіт про фінансові результати (прогноз)

Виручка від реалізації визначається з бюджету продаж. Собівартість реалізованої продукції – із бюджету виробничої собівартості реалізованої продукції. Валовий прибуток: виручка від реалізації – собівартість реалізованої продукції. Витрати на управління і збут визначаються з бюджету витрат на управління і збут.

Прибуток до оподаткування: валовий прибуток – витрати на управління і збут – відсотки по позиковим коштам.

Податок на прибуток – 25% від суми прибутку до оподаткування. Податок на прибуток береться з урахуванням накопичених збитків попередніх періодів. У 3 кварталі податок на прибуток стягується після погашення збитків 1 та 2 кварталів (41273-7500-3773)*0,25 = 7500 грн.

Чистий прибуток розраховується як різниця між прибутком до оподаткування і податком на прибуток.

Таблиця 5.15

Прогнозний звіт про фінансові результати, грн.

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Виручка від реалізації

200000

400000

600000

800000

2000000

Собівартість реалізованої продукції

114500

290873

391977

512185

1309535

Валовий прибуток

85500

109127

208023

287815

690465

Витрати на управління і збут

93000

112900

166750

147000

519650

Відсоток по позикових коштах

0

0

0

0

0

Прибуток до оподаткування

-7500

-3773

41273

140815

170815

Податок на прибуток

0

0

7500

44579

52079

Чистий прибуток

-7500

-3773

33773

96236

118736

 

Бюджет грошових коштів

Бюджет грошових коштів – це плановий документ, що відображає майбутні платежі та надходження грошей. Залишок грошових коштів на початок 1 кварталу береться з балансу, на початок 2, 3, та 4 кварталу – це залишок грошових коштів на кінець відповідно 1, 2, та 3 кварталу. Надходження грошових коштів за реалізовану продукцію проставляється з урахуванням графіку надходжень грошових коштів. Сума витрат грошових коштів на основні матеріали береться відповідно до графіку платежів за матеріали. Інші витрати визначаються за відповідними бюджетами. Нарахована сума амортизації вираховується із накладних виробничих витрат.

Надлишок або нестача грошових коштів розраховується за формулою: грошові кошти на початок періоду + надходження грошових коштів – витрати грошових коштів.

Таблиця 5.16

Бюджет грошових коштів, грн.

Показник

1 квартал

2   квартал

3 квартал

4   квартал

За рік

Грошові кошти на початок періоду

42500

-18450

-92000

-120650

 

Надходження грошових коштів

За реалізовану продукцію

230000

340000

540000

740000

1850000

Грошові кошти разом

230000

340000

540000

740000

1850000

Витрати грошових коштів

На основні матеріали

40350

49050

82800

95550

267750

На оплату праці основного персоналу

54000

132000

192000

204000

582000

Виробничі накладні витрати

63600

89600

109600

113600

376400

Витрати на збут та управління

93000

112900

166750

147000

519650

Податок на прибуток

0

0

7500

44579

52079

Придбання обладнання

30000

20000

 

 

50000

Нарахування дивідендів

10000

10000

10000

10000

40000

Разом витрат грошових коштів

290950

413550

568650

614729

1887879

Надлишок (нестача) грошових коштів

-18450

-92000

-120650

4621

-226479

Фінансування

Одержання позики

 

 

 

 

0

Погашення позики

 

 

 

 

0

Виплата відсотків

 

 

 

 

0

Разом фінансування

 

 

 

 

0

Грошові кошти на кінець періоду

-18450

-92000

-120650

4621

4621

Як видно з бюджету грошових коштів у підприємства нестача грошових коштів у 1, 2 та 3 кварталі. Для компенсації цієї нестачі необхідно передбачити отримання короткострокового кредиту. Під річну ставку – 10% (з умови).Кредит береться на 1 рік і погашається рівними частинами. Наприклад, 140000/4 = 35000 грн. за квартал. Відсотки нараховуються на залишок кредиту, для 2 кварталу: 140000*0,1:4 = 3500 грн. Для третього кварталу: (140000-35000)*0,1:4 = 2625 грн.

Таблиця 5.17

Рух грошових коштів за позикою, грн.

Показники

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Одержання позики

140000

 

60000

 

200000

Погашення позики

 

35000

35000

65000

135000

Виплата відсотків

 

3500

2625

3250

9375

Залишок кредиту до погашення

140000

105000

130000

65000

65000

З урахування нових даних про отримання кредиту сформуємо прогнозний звіт про фінансові результати.

Таблиця 5.18

Прогнозний звіт про фінансові результати, грн.

Показник

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Виручка від реалізації

200000

400000

600000

800000

2000000

Собівартість реалізованої продукції

114500

290873

391977

512185

1309535

Валовий прибуток

85500

109127

208023

287815

690465

Витрати на управління і збут

93000

112900

166750

147000

519650

Відсоток по позикових коштах

0

3500

2625

3250

9375

Прибуток до оподаткування

-7500

-7273

38648

137565

161440

Податок на прибуток

0

0

5969

42235

48204

Чистий прибуток

-7500

-7273

32679

95330

113236

За одержаними даними розраховується бюджет грошових коштів (табл. 5.19)

Таблиця 5.19

Бюджет грошових коштів, грн.

Показник

1 квартал

2   квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Грошові кошти на початок періоду

42500

121550

9500

4756

 

Надходження грошових коштів

За реалізовану продукцію

230000

340000

540000

740000

1850000

Грошові кошти разом

230000

340000

540000

740000

1850000

Витрати грошових коштів

На основні матеріали

40350

49050

82800

95550

267750

На оплату праці основного персоналу

54000

132000

192000

204000

582000

Виробничі накладні витрати

63600

89600

109600

113600

376400

Витрати на збут та управління

93000

112900

166750

147000

519650

Податок на прибуток

0

0

5969

42235

48204

Придбання обладнання

30000

20000

 

 

50000

Нарахування дивідендів

10000

10000

10000

10000

40000

Разом витрат грошових коштів

290950

413550

567119

612385

1884004

Надлишок (нестача) грошових коштів

-18450

48000

-17619

132371

144302

Фінансування

Одержання позики

140000

 

60000

 

200000

Погашення позики

 

35000

35000

65000

135000

Виплата відсотків

 

3500

2625

3250

9375

Разом фінансування

140000

 

60000

 

200000

Грошові кошти на кінець періоду

121550

9500

4756

64121

64121

 

Враховуючи всі складені бюджети, прогнозний звіт про фінансові результати, бюджет грошових коштів складемо прогнозний баланс (табл. 5.20)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.20

Прогнозний баланс, грн.

Активи

1 січня

31 грудня

Основні засоби

 

 

Будівлі і споруди

700000

=700000+50000(вартість придбаного обладнання) =750000

Амортизація

(292000)

=292000+60000(нарахована амортизація)  =352000

Залишкова вартість

408000

=750000-352000=398000

Оборотні активи

 

 

Грошові кошти

42500

Бюджет грошових коштів =

64121

Рахунки дебіторів

90000

Рахунки дебіторів на початок періоду + виручка від реалізації – надходження грошових коштів = 90000+200000-1850000 =240000

Запаси сировини

4200

Запаси матеріалів на кінець періоду * ціну = 4500*0,6=2700

Запаси готової продукції

26000

З бюджету собівартості продукції =

25565

Разом оборотні активи

162700

332386

БАЛАНС

570700

730386

Пасиви

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний фонд

175000

175000

Нерозподілений прибуток

369900

=369900+113236(прогнозний прибуток) – 40000 (дивіденди)  = 

443136

Разом власний капітал

544900

618136

Поточні зобов’язання

 

 

Рахунки до сплати

25800

=25800+289200 (річні закупки матеріалів) – 267750 (річна оплата  за матеріали)  =

47250

Банківський кредит

0

65000

Разом поточних зобов’язань

25800

112250

БАЛАНС

570700

730386