Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДФК КНЕУ

Ситуаційне завдання 1

При інвентаризації каси була установлена фактична наявність грошей у сумі 500 грн. Згідно з обліковими даними в касі повинно бути 320 грн. Ліміт каси встановлений у розмірі 200 грн.

Встановити порушення касової дисципліни, розрахувати суму штрафних санкцій.

Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 2

Установою 17.04. за чеком  № 042428 було отримано 1200 грн. на виплату заробітної плати, 100 грн. – на господарські потреби, 150 грн. – на відрядження. На підставі розрахункових відомостей на виплату заробітної плати списано:

17.04. – 650 грн.;

18.04. – 200 грн.;

20.04. – 300 грн.

За даними видаткових касових ордерів 17.04. було видано на відрядження 200 грн., 18.04., на господарські потреби – 100 грн.

Виявити порушення касової дисципліни та розрахувати розмір штрафних санкцій. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

Ситуаційне завдання 3

При перевірці касових документів ревізор встановив: 18 квітня отримані по чеку №042435 на виплату заробітної плати робочим та службовцям – 6 265,2 грн.

Списані на підставі розрахункової відомості на виплату заробітної плати по звітам касира:

18 квітня – 1 265,2 грн.;

19 квітня – 1 000 грн.;

20 квітня – 2 000 грн.

Здана в банк невикористана сума, отримана на виплату заробітної плати – 500 грн. Ліміт каси – 200 грн.

Встановити порушення та його наслідки, розрахувати розмір штрафної санкції.

 

Ситуаційне завдання 4

По видатковому касовому ордеру № 578 від 7 вересня видана заробітна плата інженеру Семенову СВ. в сумі 5770 грн.. На видатковому касовому ордері є всі необхідні підписи, тільки підпис Семенова С.В. нерозбірливий. Порівнявши підпис Семенова С.В. у видатковому касовому ордері з підписами Семенова С.В. в платіжних відомостях за попередні місяці, ревізор встановив, що підписи неідентичні. Семенов СВ. пояснив ревізору, що належні йому кошти за квітень в сумі 5770 грн. отримав син під час його хвороби.

Визначити, чи допущені касиром порушення та пояснити, якими документами повинна бути оформлена данна операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

Ситуаційне завдання 5

В ході ревізії встановлено, що окремі приміщення адмінбудівлі міської ради займають сторонні юридичні особи, з якими Фондом комунального майна Тернопільської міської ради укладено договори оренди, з них: три із бюджетними установами, що належать до сфери управління міської ради та один із приватним підприємцем (ремонт взуття). Оплачені орендарями суми фактично спожитих ними комунальних послуг і енергоносіїв за даними бухгалтерського обліку міської ради відображено як зменшення касових та фактичних видатків загального фонду.

Визначити, чи допущені порушення та пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 6

Ревізію утримання транспортних засобів проведено вибірковим способом за відповідний умовний періоди.

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням автомобілів, перевірено достовірність списання бензину і було виявлено, що водій автомобіля ГАЗ подав у бухгалтерію подорожній лист № 3842 від 10.10.201Хр. по перевезенню вантажу по місту (час праці 7 годин) для списання бензину. Пробіг у подорожнім листі вказаний 30 км. Бухгалтерія провела списання бензину за подорожнім листом за чинними нормами (20 літрів на 100 км пробігу) у кількості 126 літрів.

Визначити, чи допущені порушення та пояснити, якими документами повинна бути оформлена данна операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 7

В процесі ревізії за результатами проведеної інвентаризації складено протокол засідання інвентаризаційної комісії і за результатами проведеної позапланової інвентаризації було виявлено нестачу 10 комп’ютерних мишей вартістю 50 грн/шт., надлишок 10 комп’ютерних мишей вартістю 60 грн/шт., а також нестача 20 клавіатур вартістю 130 грн/шт. та надлишок 20 клавіатур по 100 грн./шт. Після розгляду пояснень матеріально відповідальних осіб керівник підприємства прийняв рішення провести пересортицю цих товарів, винні особи не встановлені.

Визначити, чи допущені порушення та пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 8

Ревізією стану усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками) встановлено, що попередню планову ревізію фінансово-господарської діяльності Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації проведено Державною фінансовою інспекцією в м. Києві за період з 01.10.2010 по 01.12.2012 - акт від 15.01.2013 №033-30/414, якою встановлено порушень фінансової та бюджетної дисципліни на загальну суму 81,0 тис. грн., у тому числі: зайво нараховано заробітної плати на суму 6,3 тис. грн., проведено зайве нарахування надбавки за вислугу років на суму 0,4 тис. грн., зайво проведено індексацію заробітної плати на суму 4,8 тис. грн., не нараховано надбавки за вислугу років на суму 3,3 тис. грн., не проведено нарахування надбавки за престижність на суму 5,0 тис. грн., не нараховано індексацію заробітної плати на суму 0,4 тис. грн., зайве списання палива на суму 0,5 тис. грн., завищена потреба на гарячі обіди на суму 0,8 тис. грн., недостатній контроль технічного нагляду за об'єктами, на яких проводились ремонтні роботи на суму 29,0 тис. грн., недоотримано доходів на суму 22,4 тис. грн. від надання приміщень в орендне користування та проведено зайвих витрат на покриття комунальних послуг на суму 8,1 тис. гривень. Вищевказані порушення не відшкодовано у повному обсязі до початку даного контрольного заходу. Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 9

Суцільною ревізією правильності встановлення та нарахування посадових окладів адміністративно-господарського персоналу ЗНЗ №20, встановлено, що є порушення бухгалтерією ЗНЗ №20 за період з 01.12.2013 по 01.01.2015: Сокур Н.М. проведено нарахування посадового окладу в завищеному розмірі, що призвело до зайвої виплати за рахунок коштів загального фонду за КФКВ 07000  заробітної плати на суму 1 105,64 грн. та проведено нарахування та сплату ЭСВ на суму 401,35 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 1506,99 гривень. Відповідальною за нарахування заробітної плати працівників ЗНЗ №20 була бухгалтер Корякіна Л.А.

Відповідно до пояснення бухгалтера Корякіної Л.А., нарахування заробітної плати в завищеному розмірі проведено помилково.

Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

Ситуаційне завдання 10

Вибірковою ревізією дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті медичним працівникам надбавок та доплат, проведеною по загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах встановлено, що двом старшим медичним сестрам по двох навчальних закладах (ШДС «Ластівка» та ДНЗ №531) бухгалтерією Управління освіти за рахунок коштів загального фонду проведено нарахування надбавки за вислугу років, складність і напруженість в роботі на доплату за розширення зони обслуговування, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 6020,38 грн. та нарахування ЄСВ на неї на суму 2184,31 грн. , що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 8204,69 гривень.

Пояснити, якими документами повинна бути оформлена данна операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

Ситуаційне завдання 11

Суцільною ревізією правильності встановлення та нарахування посадових окладів адміністративно-господарського персоналу ЗНЗ №26, встановлено, що в ревізійному періоді 3 працівникам ЗНЗ №26 за використання дизинфікувальних засобів нараховано доплату за суміщення 26 професій, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 1 918,06 грн. та проведено нарахування та сплату ЄСВ на суму 696,26 грн. , що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 2614,32 гривень Відповідальної за нарахування заробітної плати працівників ЗНЗ №26 була бухгалтер Степаненко Л.А. Внаслідок допущених порушень, у формі № 2 „Звіт про виконання загального фонду кошторису установи " за 2013 та 2014 роки завищено касові та фактичні видатки по КФКВ 070000 по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на вищезазначені суми. Відповідно до пояснення бухгалтера Степаненко Л.А., нарахування заробітної плати проведено відповідно наказів по школі. В період ревізії зайво виплачені кошти внесені в касу Управління освіти та проведено коригування суми ЄСВ.

Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 12

Ревізією правильності дотримання законодавства в частині встановлення та нарахування надбавок, премій та матеріальної допомоги працівникам апарату Управління освіти встановлено, що заступнику начальнику управління Вакуленко Р.В. проведено виплату премій при відсутності рішення органу вищого рівня, що в свою чергу призвело до зайвої виплати заробітної плати за рахунок коштів загального фонду бюджету на загальну суму 33970,94 грн. та проведення нарахування та сплати ЄСВ у розмірі 12331,45 грн., чим завдано Управлінню освіти матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 46302,39 гривень. Слід відмітити, що накази на проведення даних виплат підписано начальником Управління освіти.

Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 13

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівель», наказом Управління освіти було утворено комітет з конкурсних торгів та наказом Управління освіти затверджено положення про комітет з конкурсних торгів.

Згідно цього на участь у торгах було надано лише одну пропозицію від ПП «Торгпродсервіс» - 30757072, 04108, м. Київ, провулок Квітневій, 16, к.37 - 1 632 000,00 грн.

Як діяти в такій ситуації, чи розкривати її, чи розглядати, чи відправити назад учаснику цю пропозицію?

Ситуаційне завдання 14

Ревізією встановлено, що за період з 01.12.2012 по 01.01.2015 відповідно до договорів з обслуговування електрощитових та внутрішніх електромереж; послуг з технічного обслуговування мереж гарячого водопостачання, холодного водопостачання каналізації, центрального опалення TOB «Основа» та ПП «Іліос» (підтверджується актами виконаних робіт) здійснювалось обслуговування ДНЗ №206, приміщення якого передано в оренду TOB «Колегіум «Олімп» та Головному управлінню юстиції у м. Києві. Під час проведення ревізії було проведено зустрічні звірки у Головному управлінні юстиції у м. Києві (довідка зустрічної звірки від 13.02.2015 №031) та у TO B «Колегіум «Олімп» (довідка зустрічної звірки від 02.02.2015 №031). За результатами зустрічної звірки, проведеної у Головному управлінні юстиції у м. Києві, встановлено, що послуги з обслуговування електрощитових та внутрішніх електромереж та послуги з технічного обслуговування мереж гарячого водопостачання, холодного водопостачання каналізації, центрального опалення в період з 01.12.2012 по 01.01.2015 за договором про відшкодування витрат балансоутримувача орендованого нежитлового будинку (приміщення) від 12.04.2011 №943 не передбачені. Окрім того, ревізією встановлено, що рахунки за надані послуги за період з 01.12.2012 по 01.01.2015 орендарю Управлінням освіти не виставлялися та кошти орендарями не сплачувались. В результаті вище зазначеного Управлінню завдано збитку в сумі - 6720,09 грн. Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.

 

Ситуаційне завдання 15

Ревізією повноти та правильності проведення індексації орендної плати, проведеної вибірковим способом за період з 01.12.12 по 01.01.15 по 60 договорам оренди встановлено, що є порушення ч.2ст.56 Бюджетного кодексу та закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в період з 01.04.2014 по 01.10.2015, Управлінням освіти по 50 договорам оренди невірно нараховувалась індексація орендної плати. Що призвело до недоотримання Управлінням освіти за вказаний період доходів на загальну суму 8216,05 гривень.

Пояснити, якими документами повинна бути оформлена дана операція. Сформулювати висновки для включення до акту ревізії.