Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДФМ

 Для виконання домашньої контрольної роботи необхідно:

  1. Обрати підприємство (організацію) для дослідження.
  2. Зібрати необхідну статистичну, фінансову та управлінську інформацію на підприємстві за останні 3 роки.

Домашня контрольна робота повинна обов’язково включати:

1)   Титульну сторінку.

2)   Вступ (1 сторінка) повинен містити актуальність теми, мету, завдання, предмет та короткий опис об’єкта дослідження (підприємства).

3)   Теоретичну частину (обсяг не повинен перевищувати 10 сторінок).

4)   Аналітичну частину (обсяг 10-15 сторінок).

5)   Рекомендаційну частину (обсяг до 10 сторінок).

6)   Висновки (короткі вижимки з роботи, обсяг 1-2 сторінки)

7)   Список літератури (до 20 джерел).

8)   Додатки. Тут обов’язково необхідно надати фінансову звітність підприємства за останні 3 роки.

Тема: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

Зміст:

Вступ

  1. Теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

─        Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що її визначають.

─        Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

  1. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства “....”.

─       Аналіз майнового стану підприємства “....”.

─       Оцінка фінансового стану підприємства “.....”.

─       Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості “.....”.

  1. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства  “.....” у плановому періоді.

Висновки

Література

Додатки

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ