Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси

«Фінанси підприємств»

 

(теми вибираються за номером у журналі або по останніх 2-ох цифрах залікової книжки)

 

 

Варіант № 1

 

1. Економічна сутність фінансів підприємств

2. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві

 

Варіант № 2

 

1. Формування і функціонування фінансів підприємств

2. Нормування оборотних коштів

 

Варіант № 3

 

1. Фінансові ресурси та джерела їх формування

2. Показники стану та використання оборотних коштів

 

Варіант № 4

 

1. Фінансова діяльність підприємств

2. Необхідність та сутність кредитування підприємств

 

Варіант № 5

 

1. Поняття грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків

2. Банківське кредитування підприємств

 

Варіант № 6

 

1. Рахунки підприємств

2. Види небанківського кредитування підприємств

 

Варіант № 7

 

1. Характеристика форм безготівкових розрахунків

2. Сутність, структура і склад основних засобів підприємства

 

Варіант № 8

 

1. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків

2. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування

 

Варіант № 9

 

1. Види грошових надходжень

2. Сутність і склад капітальних вкладень

 

Варіант № 10

 

1. Виручка від реалізації продукції та від іншої реалізації

2. Показники стану та ефективності використання основних засобів

 

Варіант № 11

 

1. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності

2. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

 

Варіант № 12

 

1. Економічна сутність прибутку та його види

2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

 

Варіант № 13

 

1. Фактори, що формують прибуток підприємства

2. Показники оцінки фінансового стану

 

Варіант № 14

 

1. Собівартість продукції

2. Зміст, завдання та методи фінансового планування

 

Варіант № 15

 

1. Розподіл прибутку підприємства

2. Фінансовий план та порядок його складання

 

Варіант № 16

 

1. Сутність оподаткування підприємства і податкова система

2. Оперативне фінансове планування

 

Варіант № 17

 

1. Пряме оподаткування підприємств

2. Фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві

 

Варіант № 18

 

1. Непряме оподаткування підприємств

2. Параметри фінансової кризи на підприємстві

 

Варіант № 19

 

1. Збори і цільові відрахування

2. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації на підприємстві

 

Варіант № 20

 

1. Сутність і основа організації оборотних коштів

2. Джерела проведення фінансової санації на підприємстві

 

 

Варіант № 21

 

1. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві

2. Економічна сутність фінансів підприємств

 

Варіант № 22

 

1. Нормування оборотних коштів

2. Формування і функціонування фінансів підприємств

 

Варіант № 23

 

1. Показники стану та використання оборотних коштів

2. Фінансові ресурси та джерела їх формування

 

Варіант № 24

 

1. Необхідність та сутність кредитування підприємств

2. Фінансова діяльність підприємств

 

Варіант № 25

 

1. Банківське кредитування підприємств

2. Поняття грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків

 

Варіант № 26

 

1. Види небанківського кредитування підприємств

2. Рахунки підприємств

 

Варіант № 27

 

1. Сутність, структура і склад основних засобів підприємства

2. Характеристика форм безготівкових розрахунків

 

 

Варіант № 28

 

1. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування

2. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків

 

Варіант № 29

 

1. Сутність і склад капітальних вкладень

2. Види грошових надходжень

 

Варіант № 30

 

1. Показники стану та ефективності використання основних засобів

2. Виручка від реалізації продукції та від іншої реалізації

 

Варіант № 31

 

1. Необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства

2. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності

 

Варіант № 32

 

1. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

2. Економічна сутність прибутку та його види

 

Варіант № 33

 

1. Показники оцінки фінансового стану

2. Фактори, що формують прибуток підприємства

 

Варіант № 34

 

1. Зміст, завдання та методи фінансового планування

2. Собівартість продукції

 

 

Варіант № 35

 

1. Фінансовий план та порядок його складання

2. Розподіл прибутку підприємства

 

Варіант № 36

 

1. Оперативне фінансове планування

2. Сутність оподаткування підприємства і податкова система

 

Варіант № 37

 

1. Фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві

2. Пряме оподаткування підприємств

 

Варіант № 38

 

1. Параметри фінансової кризи на підприємстві

2. Непряме оподаткування підприємств

 

Варіант № 39

 

1. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації на підприємстві

2. Збори і цільові відрахування

 

Варіант № 40

 

1. Джерела проведення фінансової санації на підприємстві

2. Сутність і основа організації оборотних коштів