Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансові інститути та ризик-менеджмент

Фінансові інститути та ризик-менеджмент

Тестові вправи та задачі для підготовки до іспиту з дисципліни «Корпоративні фінанси»

для студентів Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ОП «Фінансові інститути та ризик-менеджмент»

заочної форми навчання

 

 Викладач – проф. Науменкова С.В.

 

 

 

Перелік тестових вправ:

 

 1. Який показник характеризує тривалість знаходження грошей в обігу?

а) операційний цикл;

б) фінансовий цикл;

в) термін інкасації кредиторської заборгованості;

г) термін інкасації дебіторської  заборгованості

 

 1. Чи призводить до зміни тривалості фінансового циклу зростання тривалості операційного циклу:

а) так;

б) ні;

в) залишає без змін.

 

 1. Скорочення терміну інкасації дебіторської заборгованості призводить до відповідних змін тривалості фінансового циклу, обумовлюючи його:

а) скорочення;

б) збільшення;

в) залишає без змін.

 

 1. Залежність прибутку від рівня постійних фіксованих витрат виробництва характеризує показник:

а) операційного левериджу;

б) фінансового левериджу;

в) рентабельності діяльності;

д) точки беззбитковості.

 

 1. Який показник обчислюється  як  Sales /Average Total Assets:

а)коефіцієнт  оборотності активів;

б)коефіцієнт  прибутковості активів;

в)коефіцієнт  оборотності чистих активів;

г) коефіцієнт валового прибутку.

 

 1. Який показник обчислюється  як  Gross profit / Sales:

а)  коефіцієнт оборотності активів;

б) коефіцієнт валового прибутку;

в)коефіцієнт чистого прибутку;

г) коефіцієнт поточної ліквідності.

 

 1. Який показник обчислюється  як  EBIT / Sales:

а) коефіцієнт валового прибутку;

б) коефіцієнт операційного  прибутку;

в)коефіцієнт чистого прибутку;

г) коефіцієнт поточної ліквідності.

 

 1. Який показник обчислюється  як  Net Рrofit / Sales:

а) коефіцієнт валового прибутку;

б) коефіцієнт операційного  прибутку;

в)коефіцієнт чистого прибутку;

г) коефіцієнт абсолютної  ліквідності.

 

 1. Який показник розраховується  як Sales / Average Non-current Assets:

а)коефіцієнт  оборотності постійних активів;

б) коефіцієнт оборотності чистих активів;

в )коефіцієнт оборотності матеріальних запасів;

г) коефіцієнт валового прибутку.

 

 1. Який показник відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності обчислюється  як    Sales / Average (Total Assets – Current Liabilities):

а) коефіцієнт оборотності  постійних активів;

б) коефіцієнт оборотності  чистих активів;

в) коефіцієнт оборотності  матеріальних запасів;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

 

 1. Який показник відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності обчислюється як Sales /Average Inventory:

а) коефіцієнт оборотності  постійних активів;

б) коефіцієнт оборотності   товарно- матеріальних запасів;

в коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) коефіцієнт оборотності  товарно- матеріальних запасів за собівартістю.

 

 1. Який показник обчислюється  як  Cost of Goods Sales /Average Inventory:

а) коефіцієнт оборотності  постійних активів;

в) коефіцієнт оборотності товарно- матеріальних запасів;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів за собівартістю.

 

 1. Який показник обчислюється як: Cost of Goods Sales /Average Accounts Payable Balance:

а) коефіцієнт оборотності   кредиторської заборгованості;

б) коефіцієнт оборотності  чистих активів;

в) коефіцієнт оборотності  товарно- матеріальних запасів;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

 

 1. Який показник відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності обчислюється  як  Cash / Current Liabilities:

а) коефіцієнт поточної  ліквідності;

б) коефіцієнт швидкої ліквідності;

в) коефіцієнт оборотності  товарно-матеріальних запасів;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

 

 1. Який показник відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності обчислюється  як  Current Assets / Current Liabilities:

а) коефіцієнт поточної  ліквідності;

б) коефіцієнт швидкої ліквідності;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) коефіцієнт оборотності   чистих активів.

 

 1. Який показник, що використовується для аналізу ліквідності, має назву Quick Ratio (Acid Test):           

а) коефіцієнт поточної  ліквідності;

б) коефіцієнт швидкої ліквідності;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) оборотність чистих активів.

 

 1. Який показник обчислюється  як Total Debt /Total Assets:

а)коефіцієнт оборотності активів;

б) коефіцієнт заборгованості;

в) коефіцієнт прибутковості активів;

г) коефіцієнт поточної ліквідності.

 

 1. Який показник позначається як ROA:

а) рентабельності активів;

б) рентабельності власного капіталу;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) коефіцієнт оборотності   чистих активів.

 

 1. Який показник позначається як ROE:

а) рентабельності активів;

б) рентабельності власного капіталу;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) оборотність чистих активів.

 1. Обсяги додаткового зовнішнього фінансування позначаються як:

а) ЕFN;

б) EVA;

в) EPS;

г) DPS.

 

 1. Один з найважливіших індикаторів конкурентоспроможності - ROA використовують для позначення:

а) коефіцієнта фінансової залежності;

б) коефіцієнта рентабельності всіх активів;

в) прибутку на одну акцію;

г) співвідношення грошового потоку та заборгованості.

 

 1. Коефіцієнт стійкого економічного зростання використовують для прогнозування темпів розвитку корпорації за умов:

а) збереження  структури капіталу незмінною;

б) відмови від зовнішнього фінансування;

в) забезпечення стабільних дивідендних виплат;

г) забезпечення  певного рівня рентабельності діяльності.

 

 1. Коефіцієнт внутрішнього  економічного зростання використовують для прогнозування темпів розвитку корпорації за умов:

а) відмови від зовнішнього фінансування;

б) забезпечення стабільних дивідендних виплат;

в) забезпечення  певного рівня рентабельності діяльності;

г) забезпечення структури капіталу незмінною.

 

 1. Чи вірним є твердження, що структура капіталу, що максимізує вартість компанії, також мінімізує вартість капіталу:

а) так;

б) ні;

в) за умов відсутності боргового навантаження.

 

 1. Оптимальною є така структура капіталу, за якої досягається:

а) максимальна вартість корпорації за мінімальної ціни капіталу;

б) максимальна вартість корпорації за мінімального рівня боргового навантаження;

в) максимальний обсяг грошових надходжень протягом певного часу;

г) максимальний рівень рентабельності діяльності.

 1.  Чи вірним є твердження про те, що швидко зростаючі  корпорації віддають перевагу консервативній структурі капіталу:

а) так;

б) ні;

в) залежно від рівня боргового навантаження;

г) залежно від рівня податкового навантаження.

 1. Вартість пакета акцій, визначена як частка акцій статутного фонду, відповідно до плану розміщення акцій – це:

а) оціночна вартість пакета акцій;

б) номінальна вартість пакета акцій;

в) ринкова вартість пакета акцій;

г) інвестиційна вартість пакета акцій.

 

 1. Мультиплікатор курсу акції позначається як:

          а) Р/Е;

          б) ЕРS;

          в) Р/S;

          г) P/D.

 

 1. Показник дивідендної доходності позначається  як:

а) ЕFN;

б) EVA;

в) EPS;

г) DPS.

 

 1. Коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком  позначається як:

         а)Е/D;

         б)D/E;

        в) ЕРS;

        г) P/D.

 

 1. Який показник позначається як   D/E:

       а)дивіденди на акцію;

б)коефіцієнт дивідендних виплат;

в) мультиплікатор дивіденду акціі.

г) чистий прибуток на акцію.

 

 1. Дія операційного важеля знаходить свій прояв у тому, що:

а) будь-яка зміна виручки від реалізації обумовлює більш  значну зміну  операційного прибутку;

б)зміна операційного прибутку обумовлює більш  значну зміну  чистого прибутку;

в)зміна структури собівартості впливає на зміну чистого прибутку;

г)зміни у структурі капіталу корпорації впливають на рівень фінансової стійкості.

 1.  Відношення валової маржі до операційного прибутку (прибутку до сплати відсотків та податків) характеризує:

а) силу впливу операційного важеля;

б) силу впливу фінансового  важеля;

в)силу впливу комбінованого  важеля;

г) запас фінансової міцності.

 

 1. Який показник характеризує рівень чутливості операційного прибутку до зміни виручки від реалізації:

а) рівень  операційного важеля;

б)  запас фінансової міцності;

в) рівень  фінансового  важеля;

г) поріг рентабельності.

 

 1. Обсяг виручки від реалізації, при якому валова маржа покриває постійні витрати, а операційний прибуток дорівнює 0, відображує:

а) рівень  операційного важеля;

б)  запас фінансової міцності;

в) рівень  фінансового  важеля;

г) поріг рентабельності.

 

 1. Сила впливу операційного важеля є максимальною:

а) біля порога рентабельності;

б) в точці беззбитковості;

в) в точці Фішера;

г) якщо валова маржа дорівнює 0.

 

 1. Між показниками сили впливу операційного важеля та  запасом фінансової міцності існує:

а) обернена  залежність; 

б)пряма залежність;

в)не існує будь-якої залежності.

 

 1. Сила  впливу операційного важеля залежить від:

а) відносної величини постійних витрат;

б) відносної величини змінних витрат;

в) співвідношення між операційним та чистим прибутком;

         г) валової  маржі у відносному виразі до виручки від реалізації.

 

 1. Якщо виручка від реалізації знаходиться нижче порога рентабельності, то фінансовий стан підприємства:

а) погіршується;

б) покращується;

в) залишається без змін;

г)наближається до кризового.

 

 

 1. Запас фінансової міцності обчислюється як різниця між:

а) фактичними обсягами виручки від реалізації  і валовою маржею;

б) фактичними обсягами виручки від реалізації  і порогом рентабельності;

в) фактичними обсягами змінних та постійних витрат;

г)фактичними та прогнозними обсягами виручки від реалізації.

 

 1.    Сила впливу операційного важеля розраховується як відношення:

а) валової маржі до операційного прибутку;

б) валової маржі до чистого  прибутку;

в)операційного прибутку до валової маржі;

г)прибутку до сплати податків до запасу фінансової міцності.

 

 1. Сила впливу операційного важеля віддзеркалює:

а) рівень  ризику, обумовлений зміною структури капіталу;

б) рівень фінансового ризику;

в) рівень корпоративного  ризику;

г) рівень підприємницького ризику;

 

 1. При зростанні  обсягів виробництва змінні витрати на одиницю продукції:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) є незмінними.

 

 1. Зміна  абсолютної величини грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства за певний період являє собою:

а) кількісне оцінювання грошового потоку;

б) чистий грошовий потік;

в) операційний грошовий потік;

г) валовий  грошовий потік.

 

 1. Ефект фінансового важеля знаходить свій прояв у тому, що:

а) будь-яка зміна виручки від реалізації обумовлює більш суттєві зміни чистого прибутку;

б) будь-яка зміна операційного прибутку обумовлює більш суттєві зміни чистого прибутку;

в) будь-яка зміна операційного прибутку за умов боргового фінансування обумовлює більш суттєві зміни чистого прибутку;

г) будь-яка зміна виручки від реалізації за умов боргового фінансування обумовлює більш суттєві зміни операційного  прибутку.

 

Задачі

 

1. Корпорація прогнозує зростання  щорічного обсягу продажу  на 15%. Коефіцієнт дивідендних виплат дорівнює 30%. Вартість активів, що припадає на кожну  вартісну одиницю продаж, залишається незмінною та становить 1,6. Маржа прибутку – 8%. Визначить, якою повинна бути структура капіталу для забезпечення даних умов розвитку корпорації.

 

2. Корпорація прогнозує підтримувати  річний темп зростання обсягу продаж  на рівні 12% за умов збереження структури капіталу незмінною. Співвідношення між позиковим та власним капіталом становить 0,4; коефіцієнт дивідендних виплат – 40%. Коефіцієнт оборотності  активів   є постійною  і дорівнює 1,75. Визначить  необхідний рівень маржі прибутку (прибутковості продажу). Як впливає на зміну  даного показника відмова від дивідендних виплат?

 

3. Виручка від реалізації корпорації дорівнює 11000 тис. грн. при змінних витратах 9300 тис. грн. і постійних витратах 1500 тис. грн. Чому дорівнює  запас фінансової міцності?

Чи здатне підприємство   витримати 15%-ве зниження виручки від реалізації без суттєвої загрози для свого фінансового стану?

 

4. Корпорація має намір підтримувати  обсяги розвитку на рівні 15% за умов збереження  структури капіталу, що склалася, незмінною. Визначить,  чому у даному випадку повинна дорівнювати маржа прибутку, якщо відношення позикового капіталу до власного становить 0,5; коефіцієнт дивідендних виплат – 40%; коефіцієнт оборотності активів – 1,5.

 

5. Відношення позикового капіталу корпорації  до власного становить 0,3; маржа прибутку – 10%; коефіцієнт дивідендних виплат – 30%; коефіцієнт інтенсивності капіталу  (оборотності активів) дорівнює 1.  Чому дорівнює коефіцієнт стійкого економічного зростання? Який темп розвитку корпорації може бути забезпечено за умов відмови від  зовнішнього фінансування?

 

6. Обґрунтуйте рівень інвестиційної привабливості проектів А і В в умовах невизначеності відомими  Вам методами. Очікувані грошові потоки за роками реалізації проектів  наведено в таблиці 1. Якому з проектів доцільно віддати перевагу за умов 15%  вартості капіталу? 

Таблиця 1.

Очікувані грошові потоки за роками реалізації проектів А і В (тис.грн.)

Роки

Проект А

   Проект  В

0

-12000

-33600

1

3800

7900

2

1900

5200

3

1000

9800

4

6000

5800

5

6000

3200

6

8500

6300

7

1500

16100

 

 

 

 

 

7. Корпорація  розглядає можливість ралізації двох проектів:

                    Показники

          Проект А                         Проект В                      

 Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.

        770                                740

 Строк реалізації інвестиційного проекту

           2                                   4

 Грошові надходження, всього,

  у т.ч.

            1 рік

      1070                              1170

 

        642                                 213

            2 рік

        428                                 319

            3 рік

           -                                   319

            4 рік

           -                                   319

 Дисконтна ставка грошового потоку для проекту А  визначена на рівні  10%, а  для проекту В - 12% (у зв'язку з більш тривалим строком його реалізації).

Здійсніть порівняльний аналіз проектів з різними термінами функціонування і обґрунтуйте рішення щодо того, який з проекті є більш інвестиційно привабливим.

 

8. Початкові інвестиції, необхідні для  реалізації проекту, дорівнюють 275 млн. грн.  Щорічні грошові надходження (млн. грн.) протягом строку реалізації проекту такі:

           1 рік – 100, 2 рік - 200 , 3 рік - 300, 4 рік - 100.

Проаналізуйте ефективність  реалізації проекту, якщо відомо, що його фінансування здійснюватиметься за рахунок реінвестованого прибутку в обсязі  50 млн. грн., коштів амортизаційного фонду у  сумі 125 млн. грн.. і   100 млн. грн. залучених коштів. Рентабельність власного капіталу підприємства дорівнює 15%, вартість коштів амортизаційного фонду – 12%, а ставка банківського відсотку  за умовами кредитної угоди визначена на рівні  25%.

           Як зміниться значення WACC, якщо вартість проекту зросте на 50 тис. грн. і підприємство вимушено збільшити обсяг залучених коштів? При залученні додаткових 50 тис. грн. ставка за банківським кредитом  зростає на 5%,  що обумовлено змінами у співвідношенні залученого і власного капіталу.