Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Глобальна економіка

Теми есе з науки «глобальна економіка»

для студентів

 

 1. Транснаціоналізація як ключовий фактор формування глобальної світової економіки.
 2. Потенціал формування транснаціонального характеру економіки України.
 3. Тенденції і новітні схеми злиттів та поглинань.
 4. Стратегії та перспективи консолідації українських бізнес-структур.
 5. Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах.
 6. Екологічна практика діяльності ТНК: основні тенденції та показники.
 7. Глобальний вимір проблема бідності.
 8. Соціалізація глобальної економіки.
 9. Віртуалізація глобальної економіки..
 10. Позиціонування економіки України в глобальній економічній системі.
 11. Геоекономічні пріоритети України.
 12. Взаємодія України з глобальними регулятивними інститутами.
 13. Інноваційно-технологічне забезпечення сталого розвитку економіки України.
 14. Вплив діяльності ТНК на динаміку економічного розвитку держави.
 15. Специфіка взаємодії країн - лідерів світового господарства та держав – аутсайдерів.
 16. Глобальний вимір екологічної проблеми.

 

Вимоги до написання есе

Есе студента - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована і студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з викладачем). Мета есе полягає в розвитку навичок самостійного мислення й письмового викладу власних думок.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій й аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію по поставленій проблемі. У деяких випадках це може бути аналіз актуальних статистичних даних по досліджуваній проблемі, аналіз матеріалів із засобів масової інформації та використанням досліджуваних моделей, детальне дослідження запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір та детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему.

Структура есе:

Вступ

Основна частина (теоретичні основи дослідження обраної проблеми й виклад аргументованої власної точки зору).

Висновки

Обсяг - до 10 ст.

Критерії оцінки матеріалів есе.

     При оцінюванні матеріалів враховуються наступні елементи:
1. Розкриття й аналіз проблеми на теоретичному рівні (в зв'язках і з обґрунтуваннями) з коректним використанням або без використання наукових понять в контексті відповіді на питання есе;

2.Представленння власної точки зору (позиції, ставлення) при розкритті проблеми;

3.Аргументація своєї позиції з опорою на факти.