Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГРОШОВІ КОШТИ

В системі Облік SaaS автоматизовано облік операцій з готівковими та безготівковими грошовими коштами.

Для відображення надходження і витрачання готівкових грошових коштів використовуються документи Прибутковий касовий ордер [310] і Видатковий касовий ордер [311]. Касова книга формується на підставі проведених касових документів через аркуші касової книги (Касовий лист [312]).

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за допомогою документа Авансовий звіт [319].

Облік руху безготівкових коштів реалізований через ведення документів Виписка банку (витрата) [20] і Виписка банку (прихід) [21]. У системі реалізований Імпорт виписок з систем «Клієнт банку».

Для обліку розрахунків з банками за використання позикових коштів (довгострокові і короткострокові кредити) в системі реалізований документ реєстрації отримання кредиту – Кредитний договір [31].

Ведення курсів валют виконується автоматично за даними Національного Банку України.

Звіти розділів «Банк» і «Каса» дозволяють здійснювати контроль і аналіз руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.

Практичне завдання: Створення документів обліку грошових коштів на рахунках

Модуль Імпорт виписок банку

Імпорт виписок банку – модуль для автоматичного формування прибуткових і видаткових виписок банку на підставі файлів даних, експортованих з додатка «Клієнт банку».

 

Для імпорту банківських виписок необхідно відкрити модуль з меню «Банк і Каса / Банк» і у формі вибрати:

1. Банк, імпорт виписок якого необхідно здійснити.

2. Вибрати в локальній папці комп'ютера файл для імпорту (файл має бути заздалегідь експортований з додатка клієнт-банку в цю папку).

Після вибору файлу необхідно натиснути кнопку «Імпорт» – дані операцій, проведених банком, будуть додані в систему у вигляді документів Виписка банку (витрата) [20] і Виписка банку (прихід) [21] в стані «Відкладений». Згодом «відкладені» документи необхідно перевірити і провести - проводки документів створюються після їх проведення.

Створення Виписка банку (прихід) [21]

Мета: зареєструвати прихід грошових коштів на розрахунковий рахунок.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Виписка банку (приход) [21]

Дата

10/11/2015

2

Виписка банку (приход) [21]

Контрагент

2 Покупатель

3

Виписка банку (приход)  [21]

Договір

ПОС-1-2015

4

Виписка банку (приход) [21]

Призначення платежу

Оплата за послуги

5

Виписка банку (приход) [21]

На р/р

1  Основний рахунок підприємства

6

Виписка банку (приход)  [21]

Сума

4 000

7

Виписка банку (приход) [21]

Вид (Розкид оплати)

145 Акт виконаних робіт

8

Виписка банку (приход) [21]

Номер (Розкид оплати)

1-2015 / 2 Покупатець

 

Для реєстрації приходу грошових коштів на розрахунковий рахунок використовується документ Виписка банку (прихід) [21], який може бути створений автоматично при імпорті виписки банку, так і «вручну» – з журналу документів. Виписка може бути «прив'язаний» до документів. Які можуть бути ініціаторами платежів (акти, накладні, рахунки) – таким чином зберігається зв'язок між подією купівлі-продажу та платежами, а також забезпечується багато аналітичний облік по контрагентах і договорами.

Для реєстрації надходження ГК на розрахунковий рахунок необхідно створити документ і заповнити поля: «Дата», «Контрагент», «Договір», «Призначення платежу», «На розрахунковий рахунок» і «Сума», після чого в блоці «Розкид оплати» додати рядок і вибрати документ Акт виконаних робіт [145], створений раніше.

Після заповнення полів і розкиду оплат документ необхідно провести і закрити.