Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ та АУДИТІ

 

Контрольна робота №2

 

Контрольна робота з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» передбачено навчальним планом і є заходом щодо набуття навичок самостійної роботи з курсу та перевірки знань у студентів.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань. Метою завдання є вивчення зазначених нижче тем в системі 1С Бухгалтерія. Обсяг роботи становить 20-25 сторінок. Контрольна робота  складається з титульної сторінки, змісту, основної частини і списку використаних джерел. Студент повинен дати повну і чітку відповідь на поставлені йому теоретичні питання.

Номер варіанта відповідає  останній цифрі залікової книжки студента.

 

Остання цифра номеру залікової книжки

 

 

Питання контрольної роботи

 

 

 

0

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Контрагенти»

2

Автоматизація обліку виробничих запасів й малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

1

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Фізичні особи»

2

Автоматизація обліку основних засобів і нематеріальних активів.

 

2

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Номенклатура»

2

Автоматизація обліку фінансових результатів і власного капіталу.

 

3

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Склади. Місця зберігання»

2

Автоматизація обліку заробітної плати.

 

4

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Валюти»

2

Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації

 

5

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Організації, облікова політика»

2

Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій

 

6

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Статті витрат»

2

Автоматизація обліку грошових коштів та розрахунків з підзвітними особами

 

7

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Довідник «Типи цін номенклатури»

2

Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

8

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Стандартні та податкові звіти

2

Автоматизація обліку витрат на виробництво

 

9

1

Бухгалтерська інформаційна система «1С: Бухгалтерія 8.0». Журнал операцій

2

Автоматизація обліку праці