Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інтелектуальне право

Індивідуальне завдання з дисципліни

«Право інтелектуальної власності»

Для виконання індивідуального завдання потрібно:

Письмово виконане індивідуальне завдання потрібно здати в паперовому вигляді, вкладеному у швидкозшивач, на кафедру цивільного і трудового права (каб. 311 корпус КНЕУ № 5) та продублювати на адресу n.o.bilousova@gmail.com (одним файлом (архівом), названим прізвищем студента, за 1 місяць до початку сесії. У тексті електронного листа обов’язково необхідно написати: ІБО; прізвище студента, курс і групу.

Максимальна оцінка – 50 балів.Завдання складається з 2-х блоків.

Блок 1. Вибратиіз вказаних нижче у таблиці одне практичне завдання відповідно до першої літери Вашого прізвища (початкові літери вказані у лівій колонці) (оцінюється максимум у 20 балів);

 1. Практичне завдання повинно виконуватися згідно із нормативно-правовими актами, які регулюють відповідне питання. В кінці мають бути вказані використані джерела.

Початкові літери прізвищ студентів, які виконують завдання

Практичні завдання

А-В

 1. Складіть заявку на реєстрацію зображувальної торговельної марки

для виробництва чаю, безалкогольних напоїв, послуг постачання напоїв. Складіть ліцензійний договір, предметом якого є виключна ліцензія на використання цього знаку, складіть заяву на реєстрацію ліцензійного договору у Мінекономрозвитку України.

2. Знайдіть (або складіть) авторський договір про передачу виключного права на використання твору (твором виступає зображення торговельної марки), підготуйте заяву на реєстрацію цього договору у Мінекономрозвитку.

 

Блок 2. Вирішити задачі, які вказані нижче. Вирішення повинно бути обґрунтованим, містити точні посилання на відповідні норми законодавства.Кожна задача оцінюється максимум у 3 бали (разом максимальна оцінка за виконання Блоку 2 – 30 балів).

 • задачу:Компанія (Замовник) замовляє створення презентаційного фільму на своє 10-річчя у вигляді відеокліпу, який потім буде використовуватися у рекламі по телебаченню і розміщений на сайті Компанії. Для його створення Виконавець буде розробляти сценарій, в деяких епізодах будуть задіяні професійні актори, яких буде наймати Виконавець, в деяких епізодах будуть зняті працівники компанії (сцени щоденної роботи в офісі). Визначте: з ким мають бути врегульовані права, якими договорами (правочинами),  щоб презентаційний фільм Замовник  отримати чистим від прав третіх осіб і використовувати вільно на свій розсуд.
 • задачу:В приватному ліцеї міста Києва під час занять було використано уривок з конкурсного відеофільму.  Продюсер фільму, дізнавшись про факт використання фільму, звернувся до керівництва ліцею з вимогою припинити такі дії, оскільки він не давав дозволу на це, а також виплатити йому суму грошової компенсації. Проте йому було відмовлено. Чи правомірна така відмова керівництва ліцею? Які способи захисту може застосувати? Щоб змінилося, якби було продемонстровано відеофільм в цілому в актовому залі ліцею як розважальний захід для учнів та колективу ліцею? Які умови цитування твору?
 • задачу: В репертуарі гурту Kozak System є пісня  "Не моя" (далі – Пісня). Автори музики  - учасники групи Kozak System, автор слів - Василь Симоненко. Аранжування твору зробив Олександр Положинський, виконує пісню  - Група Kozak System. Група сама ж і записала її на власній студії. Ви - юрист Компанії. Які і з ким договори потрібно укласти, щоб лише Компанія мала право на реліз (опублікування, відтворення та розповсюдження) Пісні в Інтернеті? Щоб вирішити питання з договорами, спочатку Вам треба з’ясувати:- які об’єкти авторського права втілені у Пісні?- які об’єкти суміжних прав втілені у Пісні?-  хто є суб’єктом авторських прав на Пісню? - хто є суб’єктом суміжних прав, що виникають у вказаній фабулі?
 • задачу: Три фізичні особи були працівниками ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х”. Прийняття їх на роботу було оформлене наказами. Працювали ці фізичні особи відповідно до планів, які видавались керівництвом ТОВ. На цьому підприємстві працюють білля 120 науковців (докторів та кандидатів). Є цінне обладнання. Клітини, що необхідні для проведення досліджень, яким займався колектив ТОВ, підприємство купувало в Іспанії за великі кошти. Вказані фізичні особи звільнились з  ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х” та заснували ТОВ „М”. Після цього ними були подані заявки на одержання патентів на винаходи від імені ТОВ „М”. У винаходах були використані результати наукових досліджень, зроблених під час роботи  у ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х”, а також використані клітини. Питання: Які права ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х” були порушені вказаними фізичними особами? Які права має у зазначеній ситуації ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х”? Яким чином можна відновити права ТОВ „Науково-виробнича фірма „Х”?
 • задачу:: Дочірнє підприємство „П” (ДП „П”) уклало ліцензійний договір з власником патенту України на винахід (об’єктом якого є штам бактерій) на використання винаходу та продажу концентрату, виготовленого на основі штаму. Міській молокозавод закупає у ДП „П” концентрат бактерій і використовує його як компонент для виробництва кисломолочного продукту „Біфідокефір”. Чи має право Міській молокозавод на виробництво та продаж „Біфідокефіру”?
 • задачу: НДІ «Будівельних технологій» розробив на замовлення Будівельного кооперативу технологію утеплення. НДІ також розробив технічні умови (далі – ТУ) на будівельні матеріали, які використовуються за названою технологією. За договором на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт НДІ передав примірник ТУ Будівельному кооперативу, а також технічну документацію, де була викладена технологія утеплення. Передання було оформлене актом. В договорі нічого не зазначалося про права інтелектуальної власності. Будівельний кооператив почав використовувати у будівництві технологію та виготовляти будівельні матеріали за ТУ. Згодом НДІ подав заявку на отримання патенту на винахід, об’єктом якого є зазначена технологія утеплення.  Які із наведених в умовах задачі об’єктів можуть бути захищені правами інтелектуальної власності? За допомогою яких інститутів права інтелектуальної власності? Чи є підстави у Будівельного кооперативу для визнання за ним  право попереднього користування на технологію утеплення? Які умови набуття права попереднього користування та який зміст цього права?
 • задачу: В Україні зареєстровано комбіновану торговельну марку для 30 класу МКТП. Дайте відповідь на наступні питання: Чи буде порушенням прав на вказану торговельну марку використання схожого позначення на вивісці кав’ярні? Чи буде порушенням прав на вказану торговельну марку використання іншою особою в доменному імені www.zolotoi_trufel.com.ua для інтернет-магазина кондитерських виробів?
 • задачу: 15 січня 2016 року Банк «Софіївський» (зареєстрований як юридична особа у 2014 році) звернувся з позовом до ТОВ «С», якому належить ресторан «Софіївський» (Ресторан почав працювати під такою назвою у 2005 році) про припинення використання знаку для товарів і послуг „Софіївський” у зв’язку з наданням послуг ресторану, оскільки ними було зареєстровано знак „Софіївський” (подання заявки – 01.02.2014 року, дата реєстрації 20.12.2015р.) за класом, що передбачає такий вид послуг. Чи має право Банк «Софіївський»  заборонити ТОВ «С» використовувати знак «Софіївський» у своїй діяльності?  Якими способами  ТОВ «С» може захистити свої права і інтереси?
 • задачу: ТОВ «А» є дистриб’ютором Компанії «Б», яка утворена та діє відповідно до зак-ва Франції. Компанія «Б» має зареєстровану у кількох країнах торговельну марку, однак Україна не є країною реєстрації. Відповідно до дистриб’юторського договору ТОВ «А» купує у Компанії «Б» товари під її торговельною маркою та реалізовує на території України, виконуючи і певні представницькі функції на користь Компанії «Б». З метою стати ексклюзивним дистриб’ютором товарів Компанії «Б» на території України, ТОВ «А» подало заявку на реєстрацію торговельної марки Компанії «Б» в Україні на себе. Чи міститься в діях ТОВ «А» ознаки правопорушення? Які способи  захисту Компанія «Б» може застосувати? (Необхідно застосовувати Паризьку конвенцію).
 • задачу: Підприємство «А», починаючи із 2010 року виготовляє бутильовану природну столову воду під назвою «Бабанівська». Вода добувається із Бабанівського підземного джерела, що знаходиться у Запорізькій області. Підприємство «А» має дозвіл на видобування вказаної мінеральної води. У 2017 році Підприємство «А» отримало свідоцтво на торговельну марку «Бабанівська». Запорізький краєзнавчий музей здійснюючи наукові дослідження мінеральної води, яка видобувається у регіоні, виявив наявність сталих лікувальних характеристик води з джерела «Бабанівська» і звернувся до Мінекономрозвитку про реєстрацію назви місця походження товару «Бабанівська». У разі реєстрації назви місця походження товару «Бабанівська», за яких умов Підприємство «А» буде мати право використовувати цю назву на своїй бутильованій воді? Чи може бути визнано свідоцтво на знак «Бабанівська» недійсним, з яких підстав, хто може подати такий позов?