Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії

Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії

 1. . Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії


V. (A) Старанність та обґрунтованість

Члени та кандидати зобов’язані:

Дотримуватися принципів старанності, незалежності та ретельності у ході проведення аналізу інвестицій, надання рекомендацій щодо інвестування та вчинення інвестиційних дій. 


Здійснювати будь-який інвестиційний аналіз, рекомендації чи дії на підставі належного та адекватного обґрунтування, підтвердженого відповідними дослідженнями.

 

 

Керівні принципи

Застосування даного Стандарту залежить від інвестиційної філософії, якої дотримуються члени і кандидати у процесі прийняття інвестиційних рішень і ресурси та підтримка яка надається роботодавцями. Ці фактори показують ступінь обачності ретельності дослідження і належний рівень, який необхідний для дослідження.

Керівні принципи

Обгрунтованість

 

Рівень досліджень, який є необхідним для задоволення потреб належній обачності буде відрізнятися в залежності від продукту та послуги. Список деяких речей які повинні бути розглянуті до прийняття рекомендацій або проведення інвестиційних дій, включає в себе:

 • Фінансові результати компанії, операційна історія і етапи бізнес-циклу.
 • Збори та історичні результати взаємних фондів.
 • Обмеження будь-яких кількісних моделей, що використовуються.
 • Визначення, чи порівняння цільових груп є доречним для оцінки.

Використання вторинного дослідження або дослідження третіх сторін

 

Члени повинні заохочувати свої фірми прийняти політику періодичного огляду у якості досліджень, проведених третьою стороною, якщо такої не існує. Прикладами критеріїв для використання оцінки якості є:

 • Огляд припущень які використовувались.
 • Визначення, наскільки суворий був аналіз.
 • Визначте наскільки своєчасним було дослідження.
 • Оцініть об’єктивність та незалежність рекомендацій.

Кількісне дослідження

 

Члени повинні бути в змозі пояснити основні характеристики кількісного дослідження і як воно було використано для прийняття інвестиційних рішень. Члени повинні розглядати можливі сценарії за межами тих, які зазвичай використовуються для оцінки найнижчих ризиків і часові обмеження у використанні даних для оцінки моделей, щоб розглядати як негативні результати циклу, так і позитивні.

Зовнішні консультанти

 

Члени повинні переконатися, що їх фірми використовують процедури розгляду будь-якими зовнішніми консультантами, а також заохочувати та забезпечити, що серед іншого, радники:

 • Мають достатню відповідність і внутрішній контроль.
 • Показують справжню інформацію про прибутки.
 • Не відхиляться від заявлених стратегій.

Групове дослідження та прийняття рішень

 

Навіть якщо член не згоден з незалежністю та об’єктивним поглядом групи він не обов’язково повинен відмежуватися від звіту доки є розумна і адекватна основа для цього.

 

Рекомендована процедура відповідності

Члени повинні заохочувати свої фірми розглядати таку політику і процедури, що підтримують цей Стандарт:

 • Є політика, яка вимагає щоб науково-дослідні звіти та рекомендації мали основу яка може бути обгрунтованою, розумною та адекватною.
 • Майте детальні, письмові керівні принципи для належного дослідження та обачності.
 • Застосовуйте вимірні критерії для оцінки якості наукових досліджень, і основуйте компенсації аналітика такими критеріями.
 • Використовуйте письмові процедури, які забезпечують мінімально-прийнятний рівень тестування сценарію для комп’ютерних моделей і включають Стандарти для багатьох сценаріїв, точності моделей з плином часу і вимірює чутливість грошових потоків до припущень та вхідних данних моделі.
 • Застосовуйте політику для оцінки зовнішніх постачальників інформації, яка враховувала б обгрунтованість і точність представленої інформації і встановила б наскільки часто повинні повторюватися оцінки.
 • Прийміть набір Стандартів, що забезпечують критерії для оцінки зовнішніх консультантів і зазначають, як часто буде виконуватись перевірка зовнішніх консультантів.

 

Застосування стандарту V. (A) Старанність та обгрунтованість

 

Приклад

Коментар

1.

Хелен Хоук управляє відділом корпоративних фінансів Sarkosi Securities Ltd. Фірма передбачає, що уряд найближчим часом закриє лазівку у податковій системі, що зараз дозволяє нафтовим та газовим компаніям передавати боргові витрати власникам певного типу акцій. Оскільки ринковий попит на такий клас податково-сприятливих акцій є досить високим, Sarkosi переконує декілька компаній провести нове фінансування таких акцій одразу перед закриттям цієї податкової прогавини. Час є суттєвим ресурсом, але Sarkosi не вистачає достатніх ресурсів для проведення адекватного дослідження усіх майбутніх компаніц емітентів. Хоук вирішує підрахувати ціни IPO засновані на відповідному розмірі кожної компанії і випробувати такі ціни пізніше, коли буде час у співробітників.

 

 

2.

Член в департаменті корпоративних фірми по цінним паперам оцінив акції IPO, не провівши належне дослідження, оскільки він хотів продати їх якомога швидше.

 

 

3.

Член переглядає базу даних інвестиційних менеджерів і надсилає рекомендації п’ятьох з них клієнту. Згодом, однак перш ніж клієнт отримав звіт, одна з рекомендованих фірм втрачає головного з досліджень і декількох ключових портфельних менеджерів. Член не оновив свій звіт.

 

 

4.

Член пише звіт в якому вона оцінює іпотечні ставки. Після перевірки більшість голосів інвестиційного комітету була за зміну звіту, щоб відобразити інші прогнози відсоткової ставки. Чи повинна член відокремити себе від звіту?

 

 

5.

Член робить презентацію з пропозицією андеррайтингу своїй фірмі, використовуючи максимальні рівні виробництва, як він підрахував, для того щоб виправдати ціну акцій, які він рекомендує для покупки.

 

 

6.

Член запостив рекомендацію купівлі в інтернет чаті, базуючись на “звичайній мудрості” і на тому, що в даний час купує громадскість.

 

 

7.

Член є представником в маленькій інвестиційній фірмі, яка засновує свої рекомендації за цінними паперами, на основі досліджень третьої сторони, які вона купує.

 

 

8.

Член вибирає зовнішніх консультантів для міжнародних акцій, базуючись лише на факті, що обрана фірма має найнижчі збори за управління міжнародними рахунками акцій.

 

9.

Член досліджує управління, збори, транзакції та інвестиційну стратегію хеджфонду і рекомендує його клієнту, який купує його. Член ретельно розповідає про усі ризики пов’язані з інвестуванням в хеджфонд. Незабаром після цього фонд звітує про страшні втрати і призупиняє операції.

 

 

 

V. (B) Спілкування з клієнтами та потенційними клієнтами

Члени та кандидати зобов’язані:

Повідомляти існуючим і потенційним клієнтам основну інформацію та загальні принципи інвестиційних процесів, які використовуються ними для проведення аналізу інвестицій, вибору цінних паперів та створення інвестиційних портфелів, а також невідкладно повідомляти про всі зміни, які можуть спричинити суттєвий вплив на такі процеси.

Застосовувати належну розсудливість при визначенні факторів, важливих для інвестиційного аналізу, рекомендацій чи дій, та повідомляти існуючим і потенційним клієнтам про ці фактори.

Розрізняти факти та судження в презентаціях інвестиційного аналізу та рекомендацій.

Керівні принципи

Правильне спілкування з клієнтом має вирішальне значення для забезпечення якості фінансових послуг. Члени повинні розрізняти факти і думки і завжди включати основні характеристики безпеки, аналізуючи дослідницький звіт.

Члени повинні продемонструвати клієнтам і майбутнім клієнтам використання процесу прийняття інвестиційних рішень.

Всі засоби зв’язку повинні застосовуватись, а не лише наукові доповіді.

При підготовці рекомендацій для структурованих цінних паперів, стратегії розподілу або будь-яких інших нетрадиційніх інвестицій, члени повинні повідомити про фактори ризику, характерні для таких інвестицій. В усіх випадках члени повинні розглядати усі потенційні прибутки та збитки від інвестицій в рамках загальної величини прибутку.

При використанні проекції кількісних моделей та аналізу, учасники можуть порушити Стандарт, не появнивши обмеження моделі, яка забезпечує контекст для судження про невизначенність стосовно передбачуваних інвестиційних результатів.

Рекомендована процедура відповідності

Вибір відповідних факторів у звіті може бути тривожним дзвінком, так що будьте впевнені, що не забули зберегти записи, що вказують на природу дослідження і будьте в змозі надати будь-яку інформацію на запит клієнта або інших користувачів звіту.

Застосування стандарту V. (B) Спілкування з клієнтами та потенційними клієнтами

 

Приклад

Коментар

1.

Сара Вільямсон директор з маркетингу в компанії Country Technicians, переконана6 що вона знайшла ідеальну формулу для збільшення доходів Country Technicians і для диверсифікації продуктової бази. Вільямсон планує побудувати на репутації Country Technicians, в якості провідного менджера з маркетингу, ексклюзивну і дорогу рекомендаційну листівку з інвестиціями для фізичних осіб з високим рівнем власного капіталу. Єдиною складністю у плані є складність інвестиційної системи Country Technicians – поєднання технічних торгівельних правил (основаних на історичній ціні і обсязі коливань) і правил оформлення портфеля для мінімізації ризику. Для спрощення бюлетня, вона приймає рішення включати лише топ-5 покупок і продажів тижня і продавати рекомендації уникаючи подробиць про модель, оцінки і схеми структурування портфелю.

 

 

2.

Річард Докс аналітик у видобувній компанії East Bank Securities. Він щойно завершив свій звіт по Boisy Bai Minerals включивши в свій звіт свої власні оцінки географічного поширення мінеральних родовищ, які можуть бути знайдені на землі компанії. Докс завершив свої підрахунки базуючись на основних зразках, отриманних від останнього буріння компанії. За розрахунками Докса, компанія має більше 500 тисяч унцій золота у власності. Докс зробив висновок у своєму звіті наступним чином: “виходячи з того, що компанія має видобути 500 тисяч унцій золота я наполегливо рекомендую купувати”.

 

 

3.

 • &Associates є агресивно-зростаючим менеджером, який презентував себе після свого старту в якості інвестиційного спеціаліста у вітчизняних акціях з низькою капіталізацією. Один з критеріїв вибору Mai є максимальна капіталізація у розмірі 250-мільйонів долларів для будь-якої компанії. Після стрімкого успіху впродовж років, в якості лідера відносної продуктивності, Mai розширили свою клієнтську базу досить суттєво, до позначки, коли під їх керівництвом знаходились активи, що зараз перевищують 3 мільярди долларів. Для цілей ліквідності, директор з інвестицій (CIO) в Mai вирішив підняти максимально дозволену ринкову капіталізацію до 500 мільйонів і змінити літературу з продажів і маркетингу для того щоб проінформувати потенційних клієнтів і сторонніх консультантів.

 

 

4.

Замість підвищення верхньої межі для своєї вибірки з 250 мійльйонів до 500 мільйонів, Mai&Associates розширили кількість фірм з малою капіталізацією щоб включити так само не американські компанії.

 

 

5.

Член надсилає звіт клієнтам своєї фірми з управління інвестиціями, описуючи стратегію, яку його фірма пропонує в рамках високих доходів, які вони отримають у випадку, якщо знизиться волатильність процентних ставок. Звіт не надає деталей стратегії, оскільки вона вважається приватною власністю. У доповіді не розгядаються можлива віддача, якщо волатильність відсоткових ставок насправді збільшиться.

 

 

6.

Фірма члена змінює свою стару модель з вибору капіталу, яка базується на співвідношенні цін продажів, на нову модель, яка базується на декількох факторах, включаючи майбутні темпи зростання прибутку, але не проінформував клієнтів про такі зміни.

 

 

7.

Фірма члена, на відповідь низьким результатам у порівнянні з даними бенчмаркінгу, вирішила структурувати портфель для того, щоб пасивно відслідковувати тест і не інформувати клієнтів.

 

 

8.

На фірмі, де окремі портфельні менджери, які відповідають за вибір цінних паперів, була введена нова політика, в результаті якої можна використовувати лише затверджений список активів, побудований старшими менеджерами фірми і які можуть купуватися з клієнтських рахунків. Член який є менеджером з управління портфелем не проінформував своїх клієнтів.

 

 

9.

Член змінює зовнішніх менеджерів з управління інвестиціями в нерухомість і надає інформацію про ці зміни лише в щорічній доповіді фірми, де перераховані зовнішні консультанти.

 

 

 

 1. . (С) Ведення документації. Члени та кандидати повинні розробити та вести належну документацію, яка відображає їхній інвестиційний аналіз, рекомендації та дії, а також інший обмін інформацією стосовно інвестицій з існуючими та потенційними клієнтами.

Керівні принципи

Члени повинні проводити науково-дослідні звіти, які підтримують причини для висновків аналітика і будь-які інвестиційні дії. Такі записи є власністю фірми. Якщо не має інших регулятивних стандартів, інститут CFA рекомендує зберігати такі записи принаймні 7 років.

Член який змінює фірму повинен відтворити аналітичну документацію, підтверджуючи свої рекомендації, використовуючи загально-доступну інформацію, або інформацію отриману від компанії і не повинна покладатися на пам’ять або матеріали, що були створені на її попередній фірмі.

Рекомендована процедура відповідності

Вимоги щодо ведення документації в основному є відповідальністю фірми.

Застосування стандарту V. (C) Ведення документації

 

Приклад

Коментар

1.

Один з клієнтів Ніколоса Ліндстрома засмучений негативною інвестиційною віддачею свого портфеля активів. Інвестиційна політика вимагає щоб менеджер портфеля використовував підхід орієнтований на бенчмаркінг. Бенчмаркінг для клієнта включає 35-відсоткове розміщення інвестицій в технологічний сектор, який був підтверджений клієнтом як прийнятний. За останні 3 роки відсоток який був залучений в акції високо-технологічних компаній зазнав значних втрат. Клієнт скаржиться на інвестиційного менеджера, що такий великий відсоток був розміщений в цьому секторі.

 

 

2.

Член заснував свої наукові звіти на інтерв’ю, власному аналізі і звітах галузі зробленою третьою стороною в його промисловості та в суміжних галузях.

 

 

3.

Коли член залишає фірму, в якій він розробив складну торгівельну модель, він бере документацію по припущенням моделі і як вони були змінені з плином часу, оскільки він буде використовувати модель у своїй новій фірмі.