Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КНЕУ облік

тема 5

Облік капіталу, забезречень, цільового фінансування

 

Завдання 5.1.

Формування статутного капіталу підприємства

Методичні вказівки:

1) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені ситуації (1,2) щодо формування статутного капіталу публічного АТ “Надія”, визначити необхідні суми (табл. 5.1, 5.2).

 

Ситуація 1

Перший випуск акцій (приватне розміщення серед засновників).

Засновники вирішили створити публічне АТ “Надія” із статутним капіталом 1 250 000 грн., поділений на 50 000 простих акцій номінальною вартістю 25,00 грн. за 1-ну акцію.

Після підписання установчого договору на підприємстві відбулися наступні операції:

 • за 45 000 акцій засновники – фізичні особи, перерахували кошти на поточний рахунок в банку (згідно з установчим договором акції розміщуються за номінальною вартістю – 25,00 грн. за 1 акцію);
 • за 5 000 акцій засновники – юридичні особи (платники податку на прибуток та ПДВ) передали промислове обладнання (в обліку акціонерного товариства класифікується як об’єкти основних засобів) ринковою вартістю 125 000 грн. (в т.ч. ПДВ).

Із депозитарієм ЦП було укладено договір на обслуговування емісії (вартість послуг склала – 60 000 грн.).

Зареєстровано статутний капітал ПАТ“Надія”.

Таблиця 5.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ  публічного АТ “Надія”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Надійшла оплата за акції приватного розміщення від засновників підприємства:

 • коштами на рахунок в банку

 

 

 

 • промислове обладнання (об’єктами основних засобів)

 

 

 

2

Відображено суму статутного капіталу публічного АТ “Надія” після державної реєстрації

 

 

 

 

3

Прийнято до сплати рахунок депозитарію за обслуговування емісії цінних паперів (акцій)

 

 

 

4

Оплачено з поточного рахунку в банку послуги депозитарію

 

 

 

 

Ситуація 2

Додаткова емісія (збільшення статутного капіталу)

Загальними зборами засновників публічного АТ “Надія” (платник податку на прибуток та ПДВ) було вирішено збільшити статутний капітал на 500 000 грн. шляхом публічного розміщення 20 000 простих (голосуючих) акцій номінальною вартістю 25,00 грн. за 1-ну акцію.

З депозитарієм було укладено договір на обслуговування емісії (вартість послуг склала – 30 000 грн.). Акції розмістили за ринковою ціною35,00 грн. за 1-ну акцію.

Публічне АТ “Надія” отримало:

 • за 17 000 акцій, від акціонерів – фізичних осіб, кошти на поточний рахунок в банку в сумі 595 000 грн.;
 • за 3 000 акцій, від акціонера – юридичної особи (платник податку на прибуток та ПДВ) – товар, ринковою вартістю 105 000 грн. (в т.ч. ПДВ).

Товар призначено для використання в господарській діяльності публічного АТ “Надія” з обкладанням ПДВ.

Таблиця 5.2

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ публічного АТ “Надія”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Збільшено статутний капітал публічного АТ “Надія” за номінальною вартістю акцій (проведено реєстрацію випуску акцій)

 

 

 

2

Прийнято до оплати рахунок депозитарію за обслуговування емісії цінних паперів (акцій)

 

 

 

 

 

3

Оплачено з поточного рахунку в банку послуги депозитарію

 

 

 

4

Отримано на поточний рахунок в банку грошові кошти в оплату за акції:

 • на номінальну вартість акцій

____________________________________________

 

 

 

 • на суму емісійного доходу

_____________________________________________

 

 

 

5

Оприбутковано товар отриманий в оплату за акції: на номінальну вартість акцій_____________________

 • первісна вартість товару

 

 

 

 • податковий кредит з ПДВ

 

 

 

6

Оприбутковано товар отриманий в оплату за акції: на суму емісійного доходу _________________________

 • первісна вартість товару

 

 

 

 • податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

Завдання 5.2.

Облік змін статутного капіталу підприємства

Методичні вказівки:

1) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені ситуації (3,4,5) щодо зміни статутного капіталу публічного АТ “Глорія”, визначити необхідні суми (табл. 5.3, 5.4, 5.5).

Ситуація 3

Зменшення статутного капіталу

Публічне АТ “Глорія” прийняло рішення зменшити свій статутний капітал на 200 000 грн., за рахунок зменшення номінальної вартості усіх акцій.

Статутний капітал до зменшення становив 2 000 000 грн., після зменшення1 800 000 грн. Грошові виплати акціонерам становлять 80 000 грн.; на погашення збитків спрямовано – 70 000 грн.; на збільшення додаткового капіталу – 50 000 грн.

Таблиця 5.3

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ публічного АТ “Глорія”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Зареєстровано зміни розміру статутного капіталу.

Зменшення направлено на:

 • погашення збитків

 

 

 

 • збільшення додаткового капіталу

 

 

 

 • грошові виплати акціонерам

 

 

 

2

Здійснено виплати акціонерам грошовими коштами з каси підприємства

 

 

 

 

Ситуація 4

Викуп акцій за ціною, вищою від номіналу, із подальшим їх анулюванням

Публічне АТ “Глорія” прийняло рішення викупити 800 акцій за ринковою вартістю 100,00 грн. за 1-у акцію (номінальна вартість70,00 грн. за 1 акцію) з подальшим анулюванням таких акцій.

Таблиця 5.4

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ публічного АТ “Глорія”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Проведено викуп акцій у акціонерів підприємства

___________________________________________

 

 

 

2

Оплачено викуплені акції з поточного рахунку в банку

 

 

 

3

Зменшено статутний капітал в результаті анулювання акцій _______________________________________

 

 

 

4

Списано суму збитків в результаті анулювання акцій

____________________________________________

 

 

 

 

Ситуація 5

Викуп акцій за ціною, нижчою від номіналу, із подальшим їх анулюванням

Публічне АТ “Глорія” прийняло рішення викупити 800 акцій за ринковою вартістю 60,00 грн. за 1-у акцію (номінальна вартість70,00 грн. за 1 акцію) з подальшим анулюванням таких акцій.

Таблиця 5.5

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ публічного АТ “Глорія”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Проведено викуп акцій у акціонерів підприємства

___________________________________________

 

 

 

2

Оплачено викуплені акції грошовими коштами з каси підприємства

 

 

 

3

Зменшено статутний капітал в результаті анулювання акцій _______________________________________

 

 

 

4

Суму прибутку визнано як емісійний дохід

____________________________________________

 

 

 

 

Завдання 5.3

Облік нарахування та виплати дивідендів

Методичні вказівки:

1) Нарахувати дивіденди засновникам ТОВ “Либідь”, розрахунок оформити у нижченаведеній Відомості (табл. 5.6).

2) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведену ситуацію (6) щодо нарахування та виплати дивідендів засновникам ТОВ “Либідь” (табл. 5.7).

 

Ситуація 6

ТОВ “Либідь” оголосило дивіденди в сумі 185 000 грн. з розподілом між засновниками пропорційно їх часткам в статутному капіталі підприємства:

 • юридична особа – ТОВ “Комфорт” – частка 25 %;
 • юридична особа – СП “Промінь” – частка 40 %;
 • фізична особа – Петренко М.О. – частка 15 %;
 • фізична особа – Коноваленко А.М. – частка 20 %.

Відповідно протоколу засідання зборів ТОВ “Либідь” виплату дивідендів засновникам проведено: юридичним особам – грошовими коштами з поточного рахунку в банку; фізичним особам – грошовими коштами з каси підприємства.

Таблиця 5.6

Відомість

нарахування дивідендів засновникам ТОВ “Либідь”

з/п

Засновники

Частка засновників в статутному капіталі, %

Нараховані дивіденди, грн.

(оголошена сума дивідендів х частку в СК)

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), грн.

Дивіденди, які підлягають виплаті, грн.

(гр. 4 – гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ “Комфорт”

 

 

х

 

2

СП “Промінь”

 

 

х

 

3

Петренко М.О.

 

 

 

 

4

Коноваленко А.М.

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.7

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Оголошено суму дивідендів (у відповідності до протоколу загальних зборів)

 

 

 

2

Нараховано дивіденди засновникам підприємства:

 • ТОВ “Комфорт”

 

 

 

 • СП “Промінь”

 

 

 

 • Петренко М.О.

 

 

 

 • Коноваленко А.М.

 

 

 

3

Утримано із суми дивідендів засновників податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

 • Петренко М.О.

 

 

 

 • Коноваленко А.М.

 

 

 

4

Перераховано з поточного рахунку в банку податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

 

 

 

5

Перераховано з поточного рахунку в банку авансовий платіж з податку на прибуток

 

 

 

 

 

6

Перераховано з поточного рахунку в банку дивіденди засновникам – юридичним особам:

 • ТОВ “Комфорт”

 

 

 

 • СП “Промінь”

 

 

 

7

Отримано в касу з поточного рахунку в банку грошові кошти для виплати дивідендів засновникам – фізичним особам

 

 

 

8

Виплачено з каси підприємства дивіденди засновникам – фізичним особам:

 • Петренко М.О.

 

 

 

 • Коноваленко А.М.

 

 

 

 

тема 6

Облік поточних та довгострокових зобов’язань

 

Завдання 6.1

Облік довгострокових кредитів банку в національній валюті

Методичні вказівки:

За даними ситуації 1 відобразити операції з отримання довгострокового кредиту, нарахування та погашення відсотків за користування кредитом банку в системі рахунків бухгалтерського обліку (табл. 6.1), визначити необхідні суми.

Ситуація 1

ТОВ “Либідь” 01.02.хх р. уклало з банком договір на отримання довгострокового кредиту в сумі 150 000 грн. терміном на 2 роки під 22 % річних.

За умовами кредитного договору:

 • відсотки нараховуються рівними частинами щомісячно та перераховуються банку щоквартально в останній робочий день;
 • кредит погашається в кінці терміну угоди в останній робочий день місяця.

Таблиця 6.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

01.02

Виписка банку

Зараховано на поточний рахунок кошти за довгостроковим кредитом банку

 

 

 

2

28.02

Кредитний договір, Бухгалтерська довідка

Нараховано відсотки за користування довгостроковим кредитом за лютий 20хх р.

________________________________

 

 

 

3

28.02

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за лютий 20хх р.

 

 

 

4

31.03

Кредитний договір, Бухгалтерська довідка

Нараховано відсотки за користування довгостроковим кредитом за березень 20хх р.

________________________________

 

 

 

5

31.03

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за березень 20хх р.

 

 

 

 

6

31.03

Платіжне доручення, Виписка банку

Перераховано з поточного рахунку відсотки банку за користування довгостроковим кредитом за перший квартал (лютий – березень) 20хх р.

 

 

 

Аналогічно проводяться операції з нарахування та сплати відсотків в наступні квартали до закінчення терміну кредитного договору

7

02.01

(початок 2-го року)

Бухгалтерська довідка

Довгостроковий кредит банку переведено зі складу довгострокових зобов’язань до поточних

 

 

 

8

31.12

(кінець 2-го року)

Платіжне доручення, Виписка банку

Погашено з поточного рахунку в банку довгостроковий кредит

 

 

 

 

Завдання 6.2

Облік зобов’язань за випущеними облігаціями

Методичні вказівки:

1) За даними ситуації 2 визначити вартість продажу облігацій. Здійснити розрахунок амортизації дисконту за зобов’язаннями по облігаціях на 4-и роки (табл. 6.2). Відобразити операції (за 1-й рік) по зобов’язаннях за випущеними облігаціями на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6.3).

2) За даними ситуації 3 визначити вартість продажу облігацій. Здійснити розрахунок амортизації премії за зобов’язаннями по облігаціях на 4-и роки (табл. 6.4). Відобразити операції (за 1-й рік) по зобов’язаннях за випущеними облігаціями на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6.5).

 

Ситуація 2

Підприємство-емітент 02.01.хх р. здійснило випуск та продаж облігацій (з дисконтом) номінальною вартістю 130 000 грн. Номінальна ставка відсотка по облігаціях – 10 %. Ринкова ставка – 15 %. Термін погашення – 4 роки.

Фактор дисконту теперішньої вартості відсотків – 2,85498 (у відповідності до таблиці теперішньої вартості звичайного ануїтету однієї грошової одиниці).

Фактор дисконту теперішньої вартості основного платежу – 0,57175 (у відповідності до таблиці значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці).

Виплата відсотків здійснюється один раз на рік – 31.12.хх р.

 

1) Відсотки, що підлягають виплаті (за номінальною ставкою):

 

2) Теперішня вартість платежу по відсотках:

 

3) Теперішня вартість основного платежу:

 

4) Вартість продажу облігацій:

 

5) Сума дисконту:

 

 

Таблиця 6.2

Розрахунок амортизації дисконту по зобов’язаннях

за випущеними облігаціями

Дата

Відсотки, що підлягають виплаті, грн.

Витрати на відсотки, грн.

Сума амортизації, грн.

(гр.3 – гр.2)

Амортизована собівартість облігацій, грн.

1

2

3

4

5

02.01.хх р.

х

х

х

 

31.12.хх р.

(1-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(2-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(3-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(4-й рік)

 

 

 

х

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 6.3

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ підприємства-емітента

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

02.01

Відображено реалізацію облігацій власної емісії

 

 

 

2

02.01

Відображено суму дисконту за облігаціями

 

 

 

 

3

31.12

(1-й рік)

Нараховано відсотки за облігаціями

 

 

 

4

31.12

(1-й рік)

Нараховано амортизацію дисконту

 

 

 

5

31.12

(1-й рік)

Списано на результат діяльності фінансові витрати підприємства

 

 

 

6

31.12

(1-й рік)

Виплачено відсотки підприємству, яке придбало облігації

 

 

 

Ситуація 3

Підприємство-емітент 02.01.хх р. здійснило випуск та продаж облігацій (з премією) номінальною вартістю 150 000 грн. Номінальна ставка відсотка по облігаціях – 12 %. Ринкова ставка – 9 %. Термін погашення – 4 роки.

Фактор дисконту теперішньої вартості відсотків – 3,23972 (у відповідності до таблиці теперішньої вартості звичайного ануїтету однієї грошової одиниці).

Фактор дисконту теперішньої вартості основного платежу – 0,70843 (у відповідності до таблиці значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці).

Виплата відсотків здійснюється один раз на рік – 31.12.хх р.

 

1) Відсотки, що підлягають виплаті (за номінальною ставкою):

 

2) Теперішня вартість платежу по відсотках:

 

3) Теперішня вартість основного платежу:

 

4) Вартість продажу облігацій:

 

5) Сума премії:

 

 

Таблиця 6.4

Розрахунок амортизації премії по зобов’язаннях

за випущеними облігаціями

Дата

Відсотки, що підлягають виплаті, грн.

Витрати на відсотки, грн.

Сума амортизації, грн.

(гр.2 – гр.3)

Амортизована собівартість облігацій, грн.

1

2

3

4

5

02.01.хх р.

х

х

х

 

31.12.хх р.

(1-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(2-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(3-й рік)

 

 

 

 

31.12.хх р.

(4-й рік)

 

 

 

х

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 6.5

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ підприємства-емітента

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

02.01

Відображено реалізацію облігацій власної емісії

 

 

 

2

02.01

Відображено суму премії за облігаціями

 

 

 

 

3

31.12

(1-й рік)

Нараховано відсотки за облігаціями

 

 

 

4

31.12

(1-й рік)

Нараховано амортизацію премії

 

 

 

5

31.12

(1-й рік)

Списано на результат діяльності фінансові витрати підприємства

 

 

 

6

31.12

(1-й рік)

Виплачено відсотки підприємству, яке придбало облігації

 

 

 

 

Завдання 6.3

Облік короткострокових кредитів банку в національній валюті

Методичні вказівки:

За даними ситуації 1 здійснити розрахунок відсотків та сум погашення короткострокового кредиту банку в національній валюті (табл. 6.6).

Відобразити операції з отримання короткострокового кредиту, нарахування та погашення відсотків на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6.7).

Ситуація 1

ТОВ “Либідь” 03.01.хх р. отримало в банку кредит на оновлення виробничого обладнання в сумі 120 000 грн. на три місяці під 32 % річних.

За умовами кредитного договору:

 • відсотки нараховуються на залишок кредитних коштів та сплачуються щомісячно (в останній робочий день місяця) та одночасно з кінцевим терміном погашення;
 • кредит погашається трьома частинами: 30 %31.01.хх р.; 35 %28.02.хх р.; 35 % - 31.03.хх р.

Таблиця 6.6

Розрахунок відсотків та сум погашення кредиту

Термін сплати

Відсотки по кредиту, грн.

Сума погашення кредиту, грн.

Заборгованість за кредитом на кінець періоду, грн.

03.01.хх р.

х

х

 

31.01.хх р.

 

 

 

 

28.02.хх р.

 

 

 

 

31.03.хх р.

 

 

 

 

 

Таблиця 6.7

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

СІЧЕНЬ 20хх р.

1

03.01

Виписка банку, Кредитний договір

Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку

 

 

 

2

31.01

Кредитний договір, Бухгалтерська довідка

Нараховано відсотки за користування кредитом за січень 20хх р.

 

 

 

3

31.01

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено відсотки за користування кредитом за січень 20хх р.

 

 

 

4

31.01

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено з поточного рахунку в банку першу частину (30 %) короткострокового кредиту

 

 

 

5

31.01

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за січень 20хх р.

 

 

 

ЛЮТИЙ 20хх р.

6

28.02

Кредитний договір, Бухгалтерська довідка

Нараховано відсотки за користування кредитом за лютий 20хх р.

 

 

 

7

28.02

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено відсотки за користування кредитом за лютий 20хх р.

 

 

 

8

28.02

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено з поточного рахунку в банку другу частину (35 %) короткострокового кредиту

 

 

 

9

28.02

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за лютий 20хх р.

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 20хх р.

10

31.03

Кредитний договір, Бухгалтерська довідка

Нараховано відсотки за користування кредитом за березень 20хх р.

 

 

 

11

31.03

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено відсотки за користування кредитом за березень 20хх р.

 

 

 

12

31.03

Платіжне доручення, Виписка банку

Сплачено з поточного рахунку в банку третю частину (35 %) короткострокового кредиту

 

 

 

13

31.03

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за березень 20хх р.

 

 

 

 

Завдання 6.4

Облік праці та її оплати

Нарахування заробітної плати адміністративному персоналу ТОВ “Либідь”

 

Методичні вказівки:

1) Здійснити нарахування заробітної плати адміністративному персоналу ТОВ “Либідь”, визначити суми утримань та сими до видачі.

Скласти Розрахунково-платіжні відомості на кожного працівника адміністративного персоналу підприємства.

2) За даними Розрахунково-платіжних відомостей працівників скласти зведену Розрахунково-платіжну відомість.

3) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування заробітної плати та утримань із неї по адміністративному персоналу підприємства (табл. 6.8.).

Примітка:

Склад адміністративного персоналу ТОВ “Либідь:

1) Гуцайлюк О.М. – директор;

2) Бойченко О.В. – фінансовий директор;

3) Петренко О.А. – комерційний директор;

4) Онопрієнко Ю.А. – головний бухгалтер;

5) Коновал І.І. – замісник головного бухгалтера;

6) Панасюк О.А. – бухгалтер;

7) Совенко І.А. – секретар.

 

1) Директор Гуцайлюк О.М. відпрацював повний робочий місяць. Посадовий оклад14 500 грн.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 30 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Гуцайлюк О.М.

ч

АП – 001

2586347491

Директор

21 р.д.

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

2) Фінансовий директор Бойченко О.В. перебував у службовому відрядженні в м. Одеса 8 робочих днів. За місяць відпрацьовано13 робочих днів. Посадовий оклад 12 500 грн. Робочих днів у березні – 21.

Інформація про нараховану заробітну плату за попередні 2-а місяці: основна заробітна плата – 23 500 грн.; премії – 2 550 грн.; лікарняні за 4 дні – 1 865 грн.

Кількість робочих днів за попередні 2-а місяці – 39.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 30 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Бойченко О.В.

ч

АП – 002

6254238511

Фінансовий директор

13 р.д.

Відряд. – 8 р.д

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

 

 

3) Комерційний директор Петренко О.А. відпрацювала повний робочий місяць. Посадовий оклад12 600 грн.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 30 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Петренко О.А.

ж

АП – 003

5521633641

Комерційний директор

21 р.д.

 

 

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

 

4) Головний бухгалтер Онопрієнко Ю.А. має посадовий оклад 13 000 грн. За заявою в цьому місяці головному бухгалтеру було надано відпустку за свій рахунок на 5 робочих днів. Робочих днів у березні – 21.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 30 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Онопрієнко Ю.А.

ж

АП – 004

6354219913

Головний бухгалтер

16 р.д.

5 р.д. –відпустка за свій рахунок

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

5) Бухгалтер Панасюк О.А. перебувала на лікарняному з 14.03.хх р. по 26.03.хх р., що підтверджено листом непрацездатності. Страховий стаж працівника – 6 років 9 місяців. Згідно з графіком роботи на дні хвороби припадає 9 робочих днів, у т.ч. 3-и на перші п’ять днів хвороби. Розрахунковий період6 місяців, за які відпрацьовано 127 робочих днів.

Виплати за розрахунковий період: основна заробітна плата – 32 400 грн.; премії – 4 300 грн.; матеріальна допомога, що входить до фонду оплати праці – 900 грн. Посадовий оклад – 6 100 грн. Робочих днів у березні – 21. До хвороби відпрацьовано – 7 робочих днів, після – 5 робочих днів.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 15 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Панасюк О.А.

ж

АП – 006

1452637582

Бухгалтер

12 р.д.

9 р.д. – лік.

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

 

 

6) Секретар Совенко І.А. має посадовий оклад2 700 грн. Працівниця є матір’ю одиначкою та виховує 2-х дітей віком до 18 років. До бухгалтерії надано заяву на застосування податкових соціальних пільг (ПСП) на дітей та на саму працівницю.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Совенко І.А.

ж

АП – 007

3336225141

Прибиральниця

21 р.д.

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримується єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

 

ТОВ “Либідь”

Код ЄДРПОУ

03030401

Найменування підприємства (установи, організації)

Дата заповнення

31.03.20хх р.

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

по адміністративному персоналу

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

3

Премія

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

х

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

4

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

4

Інші утримання

 

5

Оплата перших 5-и днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Доходи працівників на які нараховуються внески на соціальне страхування

 

9

Каса (належить до видачі)

 

 

Таблиця 6.8

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

31.03

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу за березень 20хх р.

(без суми лікарняних)

 

 

 

2

31.03

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Нараховано лікарняні бухгалтеру Панасюк О.А. за березень 20хх р.:

1) за рахунок підприємства

 

 

 

2) за рахунок ФСС (ТВП)

 

 

 

3

31.03

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Відображено утримання із заробітної плати та лікарняних адміністративного персоналу за березень 20хх р.:

1) податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

2) єдиного внеску на соціальне страхування

 

 

 

 

3) інші утримання (внутрішня позика працівникові)

 

 

 

 

 

Нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту ТОВ “Либідь”

 

Методичні вказівки:

1) Здійснити нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту ТОВ “Либідь”, визначити суми утримань та сими до видачі.

Скласти Розрахунково-платіжні відомості на кожного працівника.

2) За даними Розрахунково-платіжних відомостей працівників скласти зведену Розрахунково-платіжну відомість.

3) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування заробітної плати та утримань із неї за працівниками відділу збуту підприємства (табл. 6.9).

Примітка:

Склад працівників відділу збуту ТОВ “Либідь:

1) Горбаченко С.О. – менеджер;

2) Суслов Д.Г. – менеджер.

 

1) Менеджер Горбаченко С.О. відпрацював повний робочий місяць. Посадовий оклад6 300 грн.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 25 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Горбаченко С.О.

ч

ВЗ – 001

6644521177

Менеджер

21 р.д.

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

2

Премія

 

3

Відсоткові або комісійні винагороди

 

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

4

Профспілкові внески

 

 

 

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримуються єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

2) Менеджер Суслов Д.Г. відпрацював повний робочий місяць. Посадовий оклад5 800 грн.

За результатами роботи місяця нараховано премію в розмірі 25 % окладу.

 

Дата заповнення

П. І. Б.

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний код

Професія, посада

Відпрацьовано днів (годин)

31.03.хх р.

Суслов Д.Г.

ч

ВЗ – 002

2526354977

Менеджер

21 р.д.

 

Розрахунково-платіжна відомість працівника

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

2

Премія

 

3

Відсоткові або комісійні винагороди

 

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

4

Профспілкові внески

 

 

 

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Дохід працівника з якого утримуються єдиний внесок на соціальне страхування

 

7

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ “Либідь”

Код ЄДРПОУ

03030401

Найменування підприємства (установи, організації)

Дата заповнення

31.03.20хх р.

       

 

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

по персоналу відділу збуту

за березень 20хх р.

№ з/п

Нараховано за видами оплат

№ з/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

Фонд основної заробітної плати:

х

1

Видано за 1-у половину місяця (аванс)

---

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

Фонд додаткової заробітної плати:

х

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

2

Премія

 

3

Відсоткові або комісійні винагороди

 

3

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

4

Профспілкові внески

 

 

 

 

5

Аліменти

 

Разом за весь період

 

6

Аванс в банк

 

 

 

 

Доходи працівників на які нараховуються внески на соціальне страхування

 

9

Каса (належить до видачі)

 

 

 

 

 

Таблиця 6.9

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

31.03

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту за березень 20хх р.

 

 

 

2

31.03

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Відображено утримання із заробітної плати працівників відділу збуту за березень 20хх р.:

1) податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

2) єдиного внеску на соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування

 

Методичні вказівки:

1) Здійснити нарахування на заробітну плату працівників ТОВ “Либідь” єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ставка єдиного внеску – 38,45 %). Розрахунок єдиного соціального внеску оформити у нижченаведеній Відомості (табл. 6.10).

2) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суми нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування (табл. 6.11).

Примітка:

Дохід працівників, на який нараховується єдиний внесок на соціальне страхування, дивитися в Розрахунково-платіжних відомостях (зведених)

Таблиця 6.10

Відомість нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

за березень 20хх р.

№ з/п

Категорія працівників

Рахунок витрат

Дохід працівників, на який нараховується єдиний внесок на соціальне страхування, грн.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн.

1

Адміністративний персонал

(без лікарняних)

 

 

 

2

Допомога по тимчасовій втраті працездатності (лікарняні)

(ставка єдиного внеску ________ %)

 

 

 

3

Працівники відділу збуту

 

 

 

Всього

х

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.11

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

31.03

Відомість нарахування єдиного внеску на соціальне страхування

Нараховано єдиний внесок на соціальне страхування на заробітну плату адміністративного персоналу за березень 20хх р.

 

 

 

2

31.03

Відомість нарахування єдиного внеску на соціальне страхування

Нараховано єдиний внесок на соціальне страхування на суму допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняні) працівника адміністративного персоналу за березень 20хх р.

 

 

 

3

31.03

Відомість нарахування єдиного внеску на соціальне страхування

Нараховано єдиний внесок на соціальне страхування на заробітну плату працівників відділу збуту за березень 20хх р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6.5

Облік забезпечень на виплату відпусток працівникам підприємства

Методичні вказівки:

1) Здійснити розрахунок забезпечення виплат відпусток працівникам ТОВ “Либідь” за березень 20хх р.

2) Відобразити операції зі створення забезпечення виплат відпусток на рахунках бухгалт6ерського обліку.

Примітка:

1) Річна планова сума на оплату відпусток складає 149 448 грн.; загальний плановий фонд оплати праці ТОВ “Либідь” – 1 568 000 грн.

2) Ставка єдиного внеску на соціальне страхування – 38,45 %.

3)Нараховану заробітну плату за місяць дивитися в Розрахунково-платіжних відомостях (зведених)

Розрахунок забезпечення виплат відпусток

за березень 20хх р.

№ з/п

Категорія працівників

Рахунок витрат

Нарахована заробітна плата, грн.

Забезпечення на виплату відпусток, грн.

на оплату відпусток (за нормативом)

(гр. 4 х норматив відрахувань)

єдиний внесок на соціальне страхування

(гр. 5 х % єдиного внеску)

Всього за Кт рахунку 471

(гр. 5 + гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Адміністративний персонал

92

 

 

 

 

2

Персонал відділу збуту

93

 

 

 

 

Всього

х

 

 

 

 

 

Норматив відрахувань на створення забезпечення на виплату відпусток:

 

 

 

 

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

31.03

Розрахунок забезпечення виплат відпусток

Нараховано забезпечення виплат відпусток за березень 20хх р.:

 • виробничому персоналу

 

 

 

 • загальновиробничому персоналу

 

 

 

 

 • адміністративному персоналу

 

 

 

 

 • працівникам відділу збуту

 

 

 

 

 

 

тема 7

Облік доходів, витрат та фінансових результатів

 діяльності підприємства

Методичні вказівки:

1) Відобразити операції з визнання доходів і витрат в системі рахунків бухгалтерського обліку (табл. 7.1).

2)  Зробити розрахунок собівартості реалізованих товарів методом ціни продажу (табл. 7.2).

3) Списати отримані доходи та понесені витрати на фінансовий результат та визначити суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

4) Узагальнити облікову інформацію про доходи, витрати та фінансові результати в регістрах обліку – Журнал 5, Журнал 6, Журнал 7.

Таблиця 7.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Накладна

На умовах наступної оплати відвантажено покупцеві готову продукцію (дверні блоки) та відображено дохід від реалізації

Реалізовано 340 шт. дверних блоків за ціною 1 550,00 грн. за одиницю + ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

2

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованої готової продукції

 

 

 

 

3

Бухгалтерська довідка

Списано собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість 1-го дверного блоку складає 915,15 грн.

 

 

 

 

 

4

Акт виконаних робіт

Відображено дохід від реалізації виконаних робіт по встановленню дверних блоків

За умовами договору дверні блоки будуть встановлюватись 2-а місяці. В поточному місяці встановлено 153 шт. дверних блоків. Загальна вартість договору на встановлення дверних блоків складає 183 600 грн. (в т.ч. ПДВ).

Для оцінки ступеня завершеності робіт підприємство використовує метод відношення об’єму завершеної частини робіт та їх загальної частини в натуральному вимірі.

 

 

 

5

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованих робіт

 

 

 

6

Бухгалтерська довідка

Списано собівартість реалізованих виконаних робіт по встановленню дверних блоків

Собівартість реалізації робіт – 32 917 грн.

 

 

 

 

 

 

7

Накладна на внутрішнє переміщення

Передано зі складу готову продукцію в фірмовий магазин для реалізації в роздріб (готову продукцію визнано як товар)

Первісна вартість готової продукції – 91 500 грн.

 

 

 

 

 

 

8

Довідка-розрахунок продажної вартості

Нараховано торгову націнку на отриманий товар

(45 % первісної вартості + ПДВ)

 

 

 

9

Звіт касира-операціоніста

Отримано виручку (готівку) від реалізації товарів та відображено дохід від реалізації

Сума виручки – 166 224 (в т.ч. ПДВ)

 

 

 

 

 

10

Прибутковий касовий ордер

Здано виручку від реалізації товарів в касу підприємства

 

 

 

11

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованих товарів

 

 

 

12

Розрахунок собівартості реалізованих товарів

Списано собівартість реалізованих товарів

(на основі зробленого розрахунку)

 

 

 

13

Розрахунок собівартості реалізованих товарів

Списано торгову націнку, яка припадає на реалізований товар

(на основі зробленого розрахунку)

 

 

 

14

Накладна

На умовах наступної оплати реалізовано покупцеві виробничі запаси (фурнітура до дверних блоків) та відображено дохід від реалізації

Реалізовано 550 шт. за ціною 145,00 грн. за шт. + ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 

16

Бухгалтерська довідка

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів (фурнітура до дверних блоків класифікується в обліку як комплектуючі вироби)

Метод оцінки запасів при їх вибутті – ФІФО

Залишок фурнітури на складі – 1 420 шт. за ціною 85,35 грн. за шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Накладна

На умовах наступної оплати реалізовано покупцеві об’єкт основних засобів (верстат для нарізання дерева) та відображено дохід від реалізації

Договірна вартість реалізації 17 520 грн. (в т.ч. ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

18

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованого об’єкту основних засобів

 

 

 

 

 

19

Бухгалтерська довідка

Списано залишкову вартість реалізованого об’єкту основних засобів

Первісна вартість верстату – 12 610 грн.,

нарахований знос – 4 010 грн.

 

 

 

20

Акт виконаних робіт (наданих послуг)

Нараховано суму орендної плати за здане в оренду складське приміщення та відображено дохід від операційної оренди.

Термін оренди – 6 місяців;

загальна вартість орендної угоди – 9 000 грн. (в т.ч. ПДВ).

 

 

 

21

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованих орендних послуг

 

 

 

 

22

Відомість нарахування амортизації

Нараховано амортизацію складського приміщення зданого в оренду.

(Орендні послуги не є основним видом діяльності)

Первісна вартість – 30 500 грн.; ліквідаційна вартість – 2 500 грн.; строк корисного використання – 14 років.

Метод нарахування амортизації – прямолінійний

 

 

 

23

Відомість нарахування амортизації

Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення

 

 

4 240

24

Відомість нарахування амортизації

Нараховано амортизацію нематеріальних активів адміністративного призначення

 

 

 

458

25

Відомість нарахування амортизації

Нараховано амортизацію основних засобів збутового призначення

 

 

3 188

26

Накладна на внутрішнє переміщення

Списано на адміністративні витрати вартість використаної у звітному місяці побутової хімії

 

 

 

382

27

Накладна на внутрішнє переміщення

Списано на збутові витрати вартість використаних у звітному місяці господарського інвентарю та спецодягу

(класифікуються в обліку як МШП)

 

 

 

 

 

733

28

Акт виконаних робіт (наданих послуг), Рахунок на оплату

Відображено вартість комунальних послуг:

 • для адміністративних потреб

(вартість послуг з ПДВ: 1 896 грн.)

 

 

 

 

 

 • для потреб на збут

(вартість послуг з ПДВ: 1 128 грн.)

 

 

 

29

Податкова накладна

Податковий кредит з ПДВ в складі вартості отриманих комунальних послуг

 

 

 

 

30

Акт виконаних робіт (наданих послуг), Рахунок на оплату

Відображено вартість послуг з енергопостачання:

 • для адміністративних потреб

(вартість послуг з ПДВ: 1 164 грн.)

 

 

 

 • для потреб на збут

(вартість послуг з ПДВ: 756 грн.)

 

 

 

 

31

Податкова накладна

Податковий кредит з ПДВ в складі вартості отриманих послуг з енергопостачання

 

 

 

 

 

32

Акт виконаних робіт (наданих послуг), Рахунок на оплату

Відображено вартість послуг зв’язку:

 • для адміністративних потреб

(вартість послуг з ПДВ: 708 грн.)

 

 

 

 • для потреб на збут

(вартість послуг з ПДВ: 432 грн.)

 

 

 

33

Податкова накладна

Податковий кредит з ПДВ в складі вартості отриманих послуг зв’язку

 

 

 

 

34

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

 

 

33 650

35

Відомість нарахування єдиного внеску на соціальне страхування

Нараховано єдиний внесок на соціальне страхування на заробітну плату адміністративного персоналу (ставка єдиного внеску – 38,45 %)

 

 

 

36

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

Нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту

 

 

23 890

37

Відомість нарахування єдиного внеску на соціальне страхування

Нараховано єдиний внесок на соціальне страхування на заробітну плату працівників відділу збуту (ставка єдиного внеску – 38,45 %)

 

 

 

 

38

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат:

 • дохід від реалізації готової продукції

 

 

 

 • дохід від реалізації товарів

 

 

 

 • дохід від реалізації робіт (послуг)

 

 

 

 • дохід від реалізації оборотних активів

 

 

 

 • дохід від операційної оренди активів

 

 

 

 • собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 • собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 • собівартість реалізованих робіт (послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 • собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 • інші витрати операційної діяльності (рахунок 949)

 

 

 

 • адміністративні витрати

 

 

 

 • витрати на збут

 

 

 

39

Бухгалтерська довідка

Відображено податок на прибуток

 

 

 

40

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати з податку на прибуток

 

 

 

41

Бухгалтерська довідка

Фінансовий результат від звичайної діяльності включено до складу нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.2

Розрахунок собівартості реалізованих товарів методом ціни продажу

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Первісна вартість товарів

Сума торгової націнки (субрахунок 285 “Торгова націнка”)

Продажна вартість товарів

1

Залишок на початок звітного місяця

грн.

66 672

44 448

111 120

2

Надійшло (нараховано) за звітний місяць (операції 7,8)

грн.

 

 

 

3

 

Середній відсоток торгової націнки

 

%

 

 

 

 

4

Реалізовано товарів за звітний місяць

(операція 9)

грн.

 

 

 

5

Залишок на кінець звітного місяця

(р. 1 + р. 2 – р. 4)

грн.

 

 

 

 

 

___ТОВ “Либідь”_____      

(підприємство, організація)                                                                     Журнал 5

за _______________ 20хх р.

І. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 у дебет рахунків

№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Всього

901

902

903

92

93

943

949

98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. З кредиту рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66

№ з/п

Дебет рахун-ків

Кредит рахунків

Кредит рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7

Разом  за місяць

202

209

22

23

26

282

285

286

651

661

131

133

685

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ТОВ “Либідь”_____        

 (підприємство, організація)

Журнал 6

за _____________ 20хх р.

З кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79 у дебет рахунків

№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Всього

701

702

703

712

713

791

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

303

 

 

 

 

 

 

 

2

361

 

 

 

 

 

 

 

3

377

 

 

 

 

 

 

 

4

701

 

 

 

 

 

 

 

5

702

 

 

 

 

 

 

 

6

703

 

 

 

 

 

 

 

7

712

 

 

 

 

 

 

 

8

713

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

___ТОВ “Либідь”_____        

 (підприємство, організація)

Журнал 7

за ______________ 20хх р.

З кредиту рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 у дебет рахунків

№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Всього

441

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

791

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Всього