Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КНЕУ статистика задачи

ВАРІАНТ 1

 

1. Зовнішньоекономічна діяльності країни характеризується наступними даними (млн. USD):

Зовнішня діяльність

2017

2018

Експорт

140

150

Імпорт

120

170

 

Визначте: а) структуру зовнішньоекономічної діяльності за кожен рік; б) темпи приросту обсягів зовнішньоекономічної діяльності. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Реалізація 3-х видів продукції в торгівельній мережі міста характеризується даними:

Продукція

Ціна одиниці виробу, грн.

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

А

6

300

В

3

150

С

10

310

Визначте середню ціну одиниці виробу. Обґрунтуйте  вибір форми середньої та зробіть висновки.

3. Розподіл кредитів, наданих комерційним банком, за терміном характеризується даними:

Термін, днів

10

14

21

30

Разом

Кількість наданих кредитів, % до підсумку

6

16

48

30

100

Визначте моду, поясніть її економічний зміст.

4. За результатами аналізу вміст діючої речовини в мінеральних добривах становить:

Виробник

Середній вміст діючої речовини, %

Стандартне відхилення вмісту, %

А

52

1.56

В

58

2.61

С

55

1.98

Порівняйте варіацію вмісту діючої речовини у різних виробників, зробіть висновки.

5. За 2016 р. видобуток вугілля становив 200 млн. т. За 2017 р. обсяги видобутку зросли на 21, а за 2018 р. - на 24 млн. т. Визначте середньорічний темп приросту обсягів видобутку за 2017-2018 рр. Зробіть висновки.

6. У поточному періоді на виробничі потреби було використано декілька видів палива:

Вид палива

Одиниці вимірювання

Обсяг використаного палива

Коефіцієнт переводу в умовне паливо

Вугілля

т

250

0,9

Мазут

т

180

1,4

Газ природній

тис. м3

400

1,2

 

Визначити загальний обсяг спожитого підприємством палива в умовних одиницях.

7. Динаміка виробництва товарів у регіоні характеризується даними:

Вид товару

Виробництво у 2015 р.

Щорічне абсолютне зменшення виробництва

2016

2017

Тканини, млн. м2

240

- 28

- 20

 

Визначте: 1) абсолютний приріст (зменшення) виробництва за 2015 - 2017 рр.; 2) рівень виробництва у 2015 р.; в) темп приросту (зменшення) виробництва у 2017 р. порівняно з 2015 р.

8. Собівартість обслуговування клієнтів компанії мобільного зв’язку за рік зменшилась на 7%, а кількість клієнтів зросла на 14%. Визначте зведений індекс грошових витрат компанії.

9. Реалізація консервів на оптовому ринку характеризується даними:

Консерви

Ціна за банку, грн.

Кількість проданого товару, тис. банок

2015

2018

2015

2018

М'ясні

3.8

4.2

70

75

Овочеві

2.5

2.8

80

90

Визначте зведений індекс товарообігу, поясніть його зміст.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • склад населення за статтю (чоловіки, жінки);
 • склад населення за віком працездатності (допрацездатне, працездатне, післяпрацездатне);
 • на основі двох попередніх групувань утворіть комбінаційне групування.
 

 

ВАРІАНТ 2

 

1. Ціна вугілля на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т:

Місяць

Внутрішній ринок

Світовий ринок

Січень

910

890

Березень

810

810

Проведіть порівняльний аналіз цін на вугілля за допомогою відносних величин динаміки. Зробіть висновки.

2. Кредитні ресурси комерційного банку у першому півріччі становили, млн. грн. на початок місяця:

на 1.01

на 1.02

на 1.03

на 1.04

на 1.05

на 1.06

на 1.07

32,2

30,9

34,3

36,0

35,4

34,8

36,6

 

Визначте середньомісячні обсяги кредитних ресурсів у першому і другому кварталах. Обґрунтуйте вибір середньої, зробіть висновки.

3. За наведеними даними визначте середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів 2-х типів. Обґрунтуйте вибір форми середньої:

Комплектуючі вироби

Обсяг договірних зобов’язань,

млн. грн.

Виконання договірних зобов’язань, %

АРП-1

410

94.2

АРЗ-12

350

97.6

4. Якість землі в агрогосподарствах області характеризується даними:

Оцінка землі, балів

10 – 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

Разом

% до загальної площі

5

25

45

15

10

100

Визначте середнє лінійне відхилення оцінок якості землі. Поясніть його економічний зміст.

5. Оборот універсальної біржі у 2016 р. становив 50 млн. грн. За 2017 р. він зріс на 17%, за 2018 р. скоротився на 6%. Визначте середньорічний  абсолютний приріст (зменшення) обороту за 2017-2018 рр.

6. Протягом року Державною службою зайнятості було працевлаштовано 773 тис. осіб, з них 178 тис. – на посади службовців. Розрахувати відносну величину, вказавши її тип та пояснити економічний зміст

7. Динаміка виробництва товарів у регіоні характеризується даними:

Вид товару

Виробництво у 2016 р.

Щорічне абсолютне зменшення виробництва

2017

2018

Взуття, млн. пар

80

- 12

- 8

 

Визначте: 1) абсолютний приріст (зменшення) виробництва за 2017 - 2018 рр.; 2) рівень виробництва у 2018 р.; в) темп приросту (зменшення) виробництва у 2018 р. порівняно з 2016 р.

8. Динаміка виробництва запчастин для автомобілів характеризується даними:

Запчастини для автомобілів

Вартість вироблених запчастин у базисному періоді, млн. грн.

Індекс фізичного обсягу виробництва

Вантажних

270

1.25

Легкових

250

1.10

Визначте зведений індекс фізичного обсягу виробництва. Поясніть його зміст.

9. Ціни виробників продукції за рік зросли на 10%, а вартість виробленої продукції на 12%.  Визначте зведений індекс обсягу виробництва.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • обсяги статутного капіталу компаній фінансового ринку (в млн. грн.);
 

 

ВАРІАНТ 3

 

1. Проведене соціологічне опитування ставлення населення щодо невідкладних змін податкової системи країни показало, що з 2500 опитаних 1200 осіб вважають за доцільне провести реформу невідкладно, 750 осіб вважають за доцільне ретельніше підготуватись до податкової реформи, а 550 осіб не визначились.

Визначте: а) розподіл респондентів за їхнім ставленням до реформи; б) співвідношення між кількістю респондентів, що погоджуються з невідкладністю реформ та пропонують зачекати. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Щорічний видобуток природного газу протягом 6 років становив, млн. м3: 2012 р. – 5.4; 2013 р. – 6.1; 2014 р. – 6.8; 2015 р. – 6.9; 2016 р. – 7.3; 2017 р. – 7.5. Визначте середньорічний видобуток природного газу. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Споживання морозива  по двох країнах було таким:

Країни

Всього спожито морозива, тис. тон

Споживання морозива на 1 жителя, кг

А

552

12

Б

500

14

В

1 650

11

 

Завдання: а) зазначте логічну формулу середньої, обґрунтуйте вид середньої величини; б) визначте середній рівень споживання морозива на 1 жителя по трьох країнах в цілому; в) зробіть висновки

4. За даними вибіркових спостережень середні витрати домогосподарств (у розрахунку на одну споживацьку одиницю) становили, грн. за місяць:

на продукти харчування 135 при σ = 12.3;

на непродовольчі товари першої необхідності 180 при σ = 14.3.

Порівняти ступінь варіації витрат на продукти харчування та непродовольчі товари. Зробити висновки.

5. Наявні дані про шлюбність та розлучуваність населення в Україні за 2017-2018 рр.:

Рік

Кількість населення, тис. осіб

Кількість шлюбів, тис.

Кількість розлучень, тис.

2017

47281

334

184

2018

46930

354

179

 

Визначити відносні величини інтенсивності та динаміки. Зробити висновки.

6. Середня собівартість одиниці виробу зросла на 24%,а за рахунок структурних зрушень в обсягах виробленої продукції скоротилась на 4%. Визначте індекс фіксованого складу середньої собівартості, поясніть його зміст.

7. Сезонні коливання споживання слабоалкогольних та безалкогольних напоїв в місті характеризуються даними, %  до середньорічного рівня:

Квартал

Слабоалкогольні напої

Безалкогольні напої

І

85.4

48.6

ІІ

106.0

95.7

ІІІ

92.9

142.6

ІV

103.1

117.2

Порівняти сезонність споживання слабоалкогольних та безалкогольних напоїв. Зробити висновки.

8. За наведеними даними визначте індекс середньої депозитної ставки фіксованого складу. Зробіть висновки.

Депозити у валюті

Сума залучених депозитів, тис. гр. од .

Середня депозитна ставка, %

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Національній

420

450

15

18

Іноземній

170

250

10

12

9. З метою контролю за дотриманням норм витрат матеріалів проведено вибіркове спостереження партії готових напівфабрикатів. Вага відібраних 10 зразків становила, г: 500, 515, 545, 540, 520, 495, 505, 535, 505, 525. Визначте середню вагу перевірених напівфабрикатів та середнє лінійне відхилення. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • залежність урожайності зернових від обсягу внесених добрив.
 

 

ВАРІАНТ 4

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2017

2018

А

15,0

14,5

Б

13,0

13,9

 

Визначте: а) динаміку травмування по кожній країні; б) співвідношення по країнах. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Склад населення по двох регіонах характеризується наступними даними:

Вид поселення

І регіон

ІІ регіон

Загальна чисельність, млн. чол.

Частка працездатного населення, %

Загальна чисельність, млн. чол.

Частка працездатного населення, %

Міста

3.9

62

2.8

51

Сільська місцевість

2.1

44

2.0

58

Разом

6.0

х

4.8

х

Визначте середню частку працездатного населення для кожного регіону. Порівняйте результати і поясніть причину розбіжностей.

3. Колективне садівництво і городництво в регіоні  характеризується даними:

Площа під садами і городами, га

до 0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-1,1

1,1 і більше

Разом

Кількість домогосподарств, %

17

27

23

19

14

100

 

Визначте модальне значення розміру посівної площі. Зробіть висновки.

4. Розподіл вартості музичної апаратури в магазині характеризується даними:

Вартість, грн.

До 500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000 і більше

Разом

Кількість приладів

74

100

50

25

11

260

Визначити середнє лінійне відхилення вартості музичної апаратури. Зробити висновки.

5. Обсяги виробництва харчових напівфабрикатів (млн. грн.) за 6 місяців поточного року (липень-грудень) описується  трендовим рівнянням Yt=14+0.8t, де t=1,2,...,n. Припускаючи, що виявлена тенденція найближчим часом збережеться, визначте очікувані обсяги виробництва у березні наступного року.

6. Прибуток туристичної фірми у 2016 р. становив 1,2 млн. грн. За 2017 р. цей показник зріс на 2%, за 2018 р. – на 3%. Визначте середньорічний абсолютний приріст прибутку за 2017 – 2018 рр.

7. Грошові витрати та динаміка собівартості двох видів напівфабрикатів характеризується даними:

Вид напівфабрикатів

Грошові витрати на виробництво у поточному періоді, тис. грн.

Індекс собівартості одиниці виробу

А

391

0.92

В

423

0.90

Визначте зведений індекс собівартості продукції. Поясніть його зміст.

8. Собівартість обслуговування клієнтів компанії мобільного зв’язку за рік зменшилась на 7%, а кількість клієнтів зросла на 14%. Визначте зведений індекс грошових витрат компанії

9. Хімічний аналіз 10 партій молока дав такі показники кислотності (у градусах Тернера): 18; 21; 17; 19; 20; 23; 16; 22; 24; 21. Визначте частку молока, що відповідає стандартові (не більше 21°), та дисперсію частки. Зробіть висновки

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл закладів торгівлі міста за формою власності (приватна, комерційна, власність громади міста);
 

 

ВАРІАНТ 5

 

1. На торгах фондової біржі  зафіксовані ціни акцій по 2-х емітентах:

Емітент

Ціна акції, гр. од.

номінальна

ринкова

на 10 лютого

на 14 березня

А

1800

2000

2050

В

2100

2000

2080

Проведіть порівняльний аналіз курсу акцій з використанням відносних величин порівняння зі стандартом.

2. Обсяги товарних запасів в супермаркеті становили:

Дата

на 1.01

на 1.02

на 1.03

на 1.04

на 1.05

Обсяги товарних запасів, тис. грн.

20.6

20.9

21.3

21.6

21.8

Визначте середньомісячні обсяги товарних запасів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Продаж квартир на первинному ринку міста становить:

Вид квартири

Кількість проданих квартир

Ціна однієї квартири, тис. грн.

1но кімнатна

75

250

2х  кімнатна

55

350

3х  кімнатна

20

500

Разом

150

×

 

Завдання: а) зазначте логічну формулу середньої вартості ціни однієї квартири, обґрунтуйте вид середньої величини; б) визначте середню вартість квартир у місті; в) зробіть висновки.

4. За даними про розподіл підприємств за кількістю працюючих визначте дисперсію.

Кількість працюючих, осіб

До 50

50 – 75

75 – 100

100 і більше

Разом

Кількість підприємств

3

4

2

1

10

5. За результатами перевірки якості, продукція була розподілена за 5 категоріями.

Категорія продукції

1

2

3

4

5

Кількість одиниць продукції

10

15

26

20

20

Визначити моду та медіану. Пояснити її зміст.

6. За шість місяців поточного року заборгованість населення міста за комунальні послуги зросла на 30% і станом на 1 липня становила 39 млн. грн. Визначте середньомісячний абсолютний приріст заборгованості. Зробіть висновки.

7. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал

Виробництво у 2016 р.

Темп приросту, у % до попереднього року

2017

2018

Цемент, тис. т

220

20

15

 

Визначити: 1) темп приросту продажу за 2 роки; б) обсяг продажу у 2018 р.; в) середньорічний абсолютний приріст продажу.

8. Динаміка цін на мобільні телефони у 2-х виробників характеризується даними:

Виробник

Ціна за одиницю, грн.

Кількість проданих телефонів, тис. шт.

2016

2017

2016

2017

А

480

420

3.0

4.3

В

450

400

2.6

2.7

Визначте індекс структурних зрушень середніх цін на мобільні телефони. Поясніть економічний зміст індексу.

9. Ціни виробників продукції за рік зросли на 10%, а вартість виробленої продукції на 12%.  Визначте зведений індекс обсягу виробництва.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл населення за місцем мешкання (міські поселення, сільська місцевість);

 

 

 

ВАРІАНТ 6

 

1. За наведеними даними визначте по країні в цілому частку міського населення та середню густоту населення. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

Регіон

Загальна чисельність населення, млн. чол.

Частка міського населення, %

Густота населення, чол./км2

А

3.0

60

88

В

2.5

55

75

2. За оцінками експертів лише 25% підприємців реалізують на ринку легальну аудіо та відеопродукцію. Визначте дисперсію частки легально реалізованої продукції.

3. Вік консультантів супермаркету коливається в межах від 20 до 26 років:

Вік, років

20

21

22

23

24

25

26

Разом

Кількість співробітників, осіб.

15

27

29

30

38

35

26

200

Визначте медіану. Поясніть її економічний зміст.

4. Комерційні банки надавали короткострокові  позики суб’єктам малого підприємництва на різні терміни:

Термін позики,  міс.

Суми наданих позики, тис. грн.

Готелі та ресторани

Роздрібна торгівля

1

82

110

2

63

87

3

33

120

4

122

63

Разом

300

380

 

Для кожного виду діяльності визначте: середній термін користування позиками; середнє лінійне відхилення та лінійний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

5. Трудовий стаж працівників становить (років): 16; 3; 1; 15; 33; 25; 29; 26; 36; 28; 26; 13; 18; 12; 19; 36; 43. Розподілити працівників за тривалістю стажу на три групи з рівними інтервалами. Результати оформити у вигляді статистичної таблиці.

6. Виробництво прокату чорних металів у минулому році зросло в 1.5 рази, у поточному на 90%. Визначте темп зростання виробництва прокату за два роки.

7. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал

Виробництво у 2016 р.

Темп приросту, у % до попереднього року

2017

2018

Пиломатеріали, тис. м2

150

16

25

 

Для кожного виду будівельних матеріалів визначити: 1) темп приросту продажу за 2 роки; б) обсяг продажу у 2018 р.; в) середньорічний абсолютний приріст продажу.

8. Витрати праці на виробництво молокопродуктів в агропідприємствах різних форм власності характеризується даними:

Агро­підприємства

Витрати праці на 1 ц продукції, люд.-год.

Вироблено молокопродуктів, тис. ц.

2017

2018

2017

2018

Державні

40

38

180

200

Недержавні

60

54

190

204

Визначте зведений індекс фізичного обсягу виробництва молокопродуктів. Поясніть його економічний зміст.

9. Хімічний аналіз 10 партій плавок чавуну дав такі показники вмісту кисеня (у %): 6; 7; 5; 8; 6; 8; 5; 9; 8; 7. Визначте середній рівень вмісту кисеня та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл закладів торгівлі за рентабельністю діяльності (у %);

 

 

 

ВАРІАНТ 7

 

1. На основі даних про розподіл населення регіону за віком та типом поселення визначте відносні величини, які б характеризували структуру міського і сільського населення за ознакою працездатності, проведіть порівняльний аналіз структур. Зробіть висновки.

Вік

млн. осіб

міське

сільське

Допрацездатний

1.0

0.8

Працездатний

2.0

1.1

Старше працездатного

1.5

0.6

Разом

4.5

2.5

2. Податкова дисципліна підприємців різних видів діяльності характеризується даними:

Вид діяльності

Кількість підприємців, які сплачують податки, тис. чол.

Частка підприємців, які сплачують податки, в % до загальної кількості зареєстрованих

Сума сплаченого податку одним підприємцем, млн. грн.

Виробнича

18

60

2,5

Торговельна

28

70

2,0

Посередницька

44

55

5,0

За всіма видами діяльності

90

?

?

 

Обчисліть у середньому за всіма видами діяльності частку підприємців, які сплачують податки. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. За даними про розподіл підприємств за обсягами випущеної продукції визначте середнє квадратичне відхилення. Поясніть його зміст.

Обсяги випущеної продукції, тис. грн.

До 100

100 – 120

120 – 140

140 і більше

Разом

Кількість підприємств, % до підсумку

20

40

30

10

100

4. Обсяг реалізованого чоловічого взуття у одному з закладів торгівлі становить:

Розмір взуття

32

34

36

38

40

42

44

Разом

Кількість пар взуття

14

18

17

19

24

18

10

120

 

Визначте: а) модальний розмір взуття; б) медіанний розмір взуття. Зробіть висновки

5. В таблиці представлено результати обстеження домогосподарств регіону за рівнем та варіацією середнього споживання основних продуктів харчування за місяць.

Продукт харчування

Середній рівень споживання, кг.

Дисперсія

Хлібобулочні вироби

6

0,81

Молочні продукти

19

3,24

 

Порівняти варіацію споживання продуктів харчування та зробити висновки

6. Середньорічний абсолютний приріст імпорту вовни становив: за 2013‑2015 рр. – 0.5 тис. т, за 2016‑2018 рр. - 0,4 тис. т. Визначте темп приросту імпорту вовни за 2013-2018 рр., якщо в 2012 р. імпортувалось 10 тис. т.

7. Динаміка цін на м’ясо в торговельній мережі міста характеризується даними:

М’ясо

Ціна 1 кг  у  кварталі,  гр. од.

Обсяг продажу у  кварталі,  тис. кг

базисному

поточному

базисному

поточному

Худоби

24

35

2,5

2,8

Птиці

12

10

1,0

1,4

 

Визначте зведені індекси ціни, фізичного обсягу та загального обсягу продажу. Зробіть висновки.

8. Індекс змінного складу заробітної плати робітників і службовців у державному секторі становив 1.40, а індекс фіксованого складу  - 1.25. Визначте індекс структурних  зрушень заробітної плати. Поясніть його зміст.

9. За даними про обсяг пасажирських перевезень транспортом внутрішнього сполучення, розрахуйте зведені індекси фізичного  обсягу та пасажирообороту. Зробіть висновки.

Вид транспорту

Пасажирооборот, млрд. пас-км

у році

Індекс фізичного обсягу перевезень

базисному

поточному

Електротранспорт

25

30

1,12

Метрополітен

5

6

1,06

 

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл населення за освітою (середня, спеціальна, вища);
 

 

ВАРІАНТ 8

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2016

2017

А

15,0

14,5

Б

13,0

13,9

 

Визначте: а) динаміку травмування по кожній країні; б) співвідношення по країнах. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин

2. Інвестиційна привабливість 20 регіонів визначалася за допомогою 3-бальної шкали у порядку зростання привабливості:

Оцінка інвестиційної привабливості, балів

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Разом

Число підприємців

-

4

7

6

3

20

Визначте середній бал інвестиційної привабливості. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Структура реалізації товарів народного споживання в регіоні характеризується даними:

Товари народного споживання

% до підсумку

2015

2018

Продовольчі товари

50

40

Алкогольні напої

30

44

Товари легкої промисловості

20

16

Оцініть структурні зрушення за допомогою квадратичного коефіцієнта структурних зрушень. Зробіть висновки.

4. Колективне садівництво і городництво в регіоні  характеризується даними:

Площа під садами і городами, га

до 0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-1,1

1,1 і більше

Разом

Кількість домогосподарств, %

17

27

23

19

14

100

 

Визначте медіанне значення розміру посівної площі. Зробіть висновки.

5. Наведені у таблиці дані характеризують розподіл підприємств металургійної промисловості за обсягом переробленої сировини:

Обсяг переробленої сировини (тис. т)

До 20

20-25

30-35

35 і більше

Разом

Кількість підприємств

15

26

28

11

80

 

Визначте середньоквадратичне відхилення. Зробити висновок.

6. Кількість приватизованих підприємств у країні на кінець року становила, тис. од: 2016 – 4.5; 2017 – 5.7; 2018 – 7.8. Визначити абсолютний приріст приватизованих підприємств за 2016– 2018 рр. та прискорення процесу приватизації. Зробити висновки.

7. Динаміка виробництва 2-х виробів на металургійному комбінаті характеризується даними:

Вид виробу

Обсяг виробництва, тис. т.

Собівартість виробництва 1т, грн.

2017

2018

2017

2018

АТ-1

20

24

400

385

АТ-14

13

23

220

200

Визначте зведений індекс собівартості виробництва. Поясніть його економічний зміст.

8. Індекс фіксованого складу середньої кредитної ставки становить 1,20. За рахунок структурних зрушень середня кредитна ставка зменшилась на 10%. Визначте індекс середньої кредитної ставки змінного складу.

9. Сезонна хвиля витрат концентрованих кормів на молочній фермі характеризується даними:

Квартал

I

II

III

IV

Індекси сезонності, %

108

95

86

111

Визначте середнє лінійне відхилення індексів сезонності.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл підприємств за обсягом сплачених податків (млн. грн.);
 

 

ВАРІАНТ 9

 

1. На основі даних про розподіл населення регіону за віком та типом поселення визначте відносні величини, які б характеризували співвідношення працездатного і непрацездатного населення у містах і селах. Зробіть висновки.

Вік

млн. осіб

міське

сільське

Допрацездатний

1.0

0.8

Працездатний

2.0

1.1

Старше працездатного

1.5

0.6

Разом

4.5

2.5

2. Податкова дисципліна підприємців різних видів діяльності характеризується даними:

Вид діяльності

Кількість підприємців, які сплачують податки

Сума сплаченого податку

одним підприємцем,

млн. грн.

всього, тис. осіб.

у % до всіх зареєстрованих підприємців

Виробнича

20

85

3.3

Торгівельна

30

90

2.9

Визначте середній розмір податку, сплаченого одним підприємцем. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. За даними вибіркових обстежень домогосподарств середній рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування становили:

Продукт харчування

Середній рівень, кг

Дисперсія

М'ясо та м'ясопродукти

60

169

Молоко та молокопродукти

300

961

Риба та рибопродукти

10

36

Порівняти варіацію названих продуктів харчування. Зробити висновки.

4. Тривалість відпочинку на гірськолижних курортах характеризується даними:

Тривалість відпочинку, днів

7

8

9

10

11

12 і більше

Разом

Кількість проданих путівок

22

12

15

26

18

7

100

 

Визначте моду і медіану тривалості відпочинку на гірськолижних курортах. Зробіть висновки.

5. В таблиці представлено результати обстеження домогосподарств регіону за рівнем та варіацією середнього споживання основних продуктів харчування за місяць.

Продукт харчування

Середній рівень споживання, кг.

Дисперсія

Хлібобулочні вироби

6

0,81

Молочні продукти

19

3,24

 

Порівняти варіацію споживання продуктів харчування та зробити висновки

6. За наведеними даними визначте індекс середньої депозитної ставки змінного складу. Зробіть висновки.

Депозити у валюті

Сума залучених депозитів, тис. гр. од .

Середня депозитна ставка, %

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Національній

420

450

15

18

Іноземній

170

250

10

12

7. Тарифи на послуги мобільного зв’язку за 2017 р. зменшились на 2.3%, за 2018 р. – на 1.8%. На скільки відсотків зменшились тарифи за два роки?

8. Грошові витрати на будівельно-монтажні роботи збільшилися у поточному періоді на 42%, а собівартість робіт - на 25%. Визначте індекс фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт. Поясніть його зміст.

9. Прямі іноземні інвестиції в економіку країни становили:

На початок року

2014

2015

2016

2017

млрд. USD

4,6

5,5

6,8

8,4

 

Визначте ланцюгові та базисні абсолютні прирости прямих іноземних інвестицій, покажіть їх взаємозв’язок. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл народжених за статтю (хлопчики, дівчатка);

 

 

ВАРІАНТ 10

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2016

2017

А

4,2

4,0

Б

5,1

3,9

 

Визначте:

а) динаміку травмування по кожній країні;

б) співвідношення по країнах.

Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Молочна продуктивність корів в агрогосподарствах регіону характеризується даними:

Форма власності

Число господарств

Поголів’я, тис. голів

Надій молока від 1-ї корови, кг

Колективна

80

38

2350

Державна

60

22

2100

Разом

140

60

×

Визначте середній надій молока від однієї корови в цілому для всіх агрогосподарств. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Обсяг банківських іпотечних кредитів по банківській системі в цілому характеризується наступними даними:

Кредитна ставка, %

Обсяг кредитів, млн. грн.

до 8

26

8–12

19

12–16

14

16 і більше

8

 

Визначте: а) середнє квадратичне відхилення; б) коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

4. На основі характеристик центру розподілу одинаків за віком порівняти напрямки асиметрії кожного розподілу. Зробити висновки.

Вік одинаків, років

Чоловіки

Жінки

Середній вік

46.2

60.9

Модальний вік

26.9

71.3

5. В таблиці представлено розподіл банків за депозитною ставкою:

Депозитка ставка, %

8-10

10-12

12-14

14-16

Кількість банків

2

10

20

8

Визначити моду. Зробити висновок.

6. Прибуток будівельної фірми зріс з 80 тис. грн. у січні до 90 тис. грн. у червні. Припускаючи стабільний абсолютний приріст прибутку фірми, визначте його розмір  у серпні.

7. Зміна споживчих цін на продовольчі та непродовольчі товари в Україні у 2001 році становили (в % до попереднього кварталу):

Види товарів

Квартали

І

ІІ

ІІІ

ІV

Продовольчі товари

3,6

3,5

-2,6

3,2

Непродовольчі товари

0,3

0,0

0,3

-0,4

 

Для кожного виду товару визначте:

1. темпи приросту цін в цілому за рік;

2. середньорічні швидкості зростання цін.

8. За даними про обсяг пасажирських перевезень транспортом внутрішнього сполучення, розрахуйте зведені індекси фізичного обсягу та пасажирообороту. Зробіть висновки.

Вид транспорту

Пасажирооборот, млрд. пас-км у році

Індекс фізичного обсягу перевезень

базисному

поточному

Електротранспорт

25

30

1,12

Метрополітен

5

6

1,06

 

9. Індекс фіксованого складу рентабельності виробництва в легкої промисловості становив 87%, а індекс структурних зрушень - 115%. Визначте індекс змінного складу рентабельності, поясніть його економічний зміст.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл закладів торгівлі за районом їх розташування (в житлових масивах, в промислових зонах, на околиці);
 

 

ВАРІАНТ 11

 

1. Зовнішньоекономічна діяльності країни характеризується наступними даними (млн. USD):

Зовнішня діяльність

2017

2018

Експорт

140

150

Імпорт

120

170

 

Визначте: а) структуру зовнішньоекономічної діяльності за кожен рік; б) темпи приросту обсягів зовнішньоекономічної діяльності. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Реалізація 3-х видів продукції в торгівельній мережі міста характеризується даними:

Продукція

Ціна одиниці виробу, грн.

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

А

6

300

В

3

150

С

10

310

Визначте середню ціну одиниці виробу. Обґрунтуйте  вибір форми середньої та зробіть висновки.

3. Розподіл кредитів, наданих комерційним банком, за терміном характеризується даними:

Термін, днів

10

14

21

30

Разом

Кількість наданих кредитів, % до підсумку

6

16

48

30

100

Визначте моду, поясніть її економічний зміст.

4. За результатами аналізу вміст діючої речовини в мінеральних добривах становить:

Виробник

Середній вміст діючої речовини, %

Стандартне відхилення вмісту, %

А

52

1.56

В

58

2.61

С

55

1.98

Порівняйте варіацію вмісту діючої речовини у різних виробників, зробіть висновки.

5. За 2016 р. видобуток вугілля становив 200 млн. т. За 2017 р. обсяги видобутку зросли на 21, а за 2018 р. - на 24 млн. т. Визначте середньорічний темп приросту обсягів видобутку за 2017-2018 рр. Зробіть висновки.

6. У поточному періоді на виробничі потреби було використано декілька видів палива:

Вид палива

Одиниці вимірювання

Обсяг використаного палива

Коефіцієнт переводу в умовне паливо

Вугілля

т

250

0,9

Мазут

т

180

1,4

Газ природній

тис. м3

400

1,2

 

Визначити загальний обсяг спожитого підприємством палива в умовних одиницях.

7. Динаміка виробництва товарів у регіоні характеризується даними:

Вид товару

Виробництво у 2015 р.

Щорічне абсолютне зменшення виробництва

2016

2017

Тканини, млн. м2

240

- 28

- 20

 

Визначте: 1) абсолютний приріст (зменшення) виробництва за 2015 - 2017 рр.; 2) рівень виробництва у 2015 р.; в) темп приросту (зменшення) виробництва у 2017 р. порівняно з 2015 р.

8. Собівартість обслуговування клієнтів компанії мобільного зв’язку за рік зменшилась на 7%, а кількість клієнтів зросла на 14%. Визначте зведений індекс грошових витрат компанії.

9. Реалізація консервів на оптовому ринку характеризується даними:

Консерви

Ціна за банку, грн.

Кількість проданого товару, тис. банок

2015

2018

2015

2018

М'ясні

3.8

4.2

70

75

Овочеві

2.5

2.8

80

90

Визначте зведений індекс товарообігу, поясніть його зміст.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • склад населення за віком працездатності (допрацездатне, працездатне, післяпрацездатне);
 

 

ВАРІАНТ 12

 

1. Ціна вугілля на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т:

Місяць

Внутрішній ринок

Світовий ринок

Січень

910

890

Березень

810

810

Проведіть порівняльний аналіз цін на вугілля за допомогою відносних величин динаміки. Зробіть висновки.

2. Кредитні ресурси комерційного банку у першому півріччі становили, млн. грн. на початок місяця:

на 1.01

на 1.02

на 1.03

на 1.04

на 1.05

на 1.06

на 1.07

32,2

30,9

34,3

36,0

35,4

34,8

36,6

 

Визначте середньомісячні обсяги кредитних ресурсів у першому і другому кварталах. Обґрунтуйте вибір середньої, зробіть висновки.

3. За наведеними даними визначте середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів 2-х типів. Обґрунтуйте вибір форми середньої:

Комплектуючі вироби

Обсяг договірних зобов’язань,

млн. грн.

Виконання договірних зобов’язань, %

АРП-1

410

94.2

АРЗ-12

350

97.6

4. Якість землі в агрогосподарствах області характеризується даними:

Оцінка землі, балів

10 – 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

Разом

% до загальної площі

5

25

45

15

10

100

Визначте середнє лінійне відхилення оцінок якості землі. Поясніть його економічний зміст.

5. Оборот універсальної біржі у 2016 р. становив 50 млн. грн. За 2017 р. він зріс на 17%, за 2018 р. скоротився на 6%. Визначте середньорічний  абсолютний приріст (зменшення) обороту за 2017-2018 рр.

6. Протягом року Державною службою зайнятості було працевлаштовано 773 тис. осіб, з них 178 тис. – на посади службовців. Розрахувати відносну величину, вказавши її тип та пояснити економічний зміст

7. Динаміка виробництва товарів у регіоні характеризується даними:

Вид товару

Виробництво у 2016 р.

Щорічне абсолютне зменшення виробництва

2017

2018

Взуття, млн. пар

80

- 12

- 8

 

Визначте: 1) абсолютний приріст (зменшення) виробництва за 2017 - 2018 рр.; 2) рівень виробництва у 2018 р.; в) темп приросту (зменшення) виробництва у 2018 р. порівняно з 2016 р.

8. Динаміка виробництва запчастин для автомобілів характеризується даними:

Запчастини для автомобілів

Вартість вироблених запчастин у базисному періоді, млн. грн.

Індекс фізичного обсягу виробництва

Вантажних

270

1.25

Легкових

250

1.10

Визначте зведений індекс фізичного обсягу виробництва. Поясніть його зміст.

9. Ціни виробників продукції за рік зросли на 10%, а вартість виробленої продукції на 12%.  Визначте зведений індекс обсягу виробництва.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • залежність рівня прибутковості компаній фінансового ринку від обсягу статутного капіталу.
 

 

ВАРІАНТ 13

 

1. Проведене соціологічне опитування ставлення населення щодо невідкладних змін податкової системи країни показало, що з 2500 опитаних 1200 осіб вважають за доцільне провести реформу невідкладно, 750 осіб вважають за доцільне ретельніше підготуватись до податкової реформи, а 550 осіб не визначились.

Визначте: а) розподіл респондентів за їхнім ставленням до реформи; б) співвідношення між кількістю респондентів, що погоджуються з невідкладністю реформ та пропонують зачекати. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Щорічний видобуток природного газу протягом 6 років становив, млн. м3: 2012 р. – 5.4; 2013 р. – 6.1; 2014 р. – 6.8; 2015 р. – 6.9; 2016 р. – 7.3; 2017 р. – 7.5. Визначте середньорічний видобуток природного газу. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Споживання морозива  по двох країнах було таким:

Країни

Всього спожито морозива, тис. тон

Споживання морозива на 1 жителя, кг

А

552

12

Б

500

14

В

1 650

11

 

Завдання: а) зазначте логічну формулу середньої, обґрунтуйте вид середньої величини; б) визначте середній рівень споживання морозива на 1 жителя по трьох країнах в цілому; в) зробіть висновки

4. За даними вибіркових спостережень середні витрати домогосподарств (у розрахунку на одну споживацьку одиницю) становили, грн. за місяць:

на продукти харчування 135 при σ = 12.3;

на непродовольчі товари першої необхідності 180 при σ = 14.3.

Порівняти ступінь варіації витрат на продукти харчування та непродовольчі товари. Зробити висновки.

5. Наявні дані про шлюбність та розлучуваність населення в Україні за 2017-2018 рр.:

Рік

Кількість населення, тис. осіб

Кількість шлюбів, тис.

Кількість розлучень, тис.

2017

47281

334

184

2018

46930

354

179

 

Визначити відносні величини інтенсивності та динаміки. Зробити висновки.

6. Середня собівартість одиниці виробу зросла на 24%,а за рахунок структурних зрушень в обсягах виробленої продукції скоротилась на 4%. Визначте індекс фіксованого складу середньої собівартості, поясніть його зміст.

7. Сезонні коливання споживання слабоалкогольних та безалкогольних напоїв в місті характеризуються даними, %  до середньорічного рівня:

Квартал

Слабоалкогольні напої

Безалкогольні напої

І

85.4

48.6

ІІ

106.0

95.7

ІІІ

92.9

142.6

ІV

103.1

117.2

Порівняти сезонність споживання слабоалкогольних та безалкогольних напоїв. Зробити висновки.

8. За наведеними даними визначте індекс середньої депозитної ставки фіксованого складу. Зробіть висновки.

Депозити у валюті

Сума залучених депозитів, тис. гр. од .

Середня депозитна ставка, %

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Національній

420

450

15

18

Іноземній

170

250

10

12

9. З метою контролю за дотриманням норм витрат матеріалів проведено вибіркове спостереження партії готових напівфабрикатів. Вага відібраних 10 зразків становила, г: 500, 515, 545, 540, 520, 495, 505, 535, 505, 525. Визначте середню вагу перевірених напівфабрикатів та середнє лінійне відхилення. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • обсяги внесених мінеральних добрив у приватних фермерських господарствах (тон поживної речовини на 1 гектар);
 • урожайність зернових (ц/га);
 • залежність урожайності зернових від обсягу внесених добрив.
 

 

ВАРІАНТ 14

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2017

2018

А

15,0

14,5

Б

13,0

13,9

 

Визначте: а) динаміку травмування по кожній країні; б) співвідношення по країнах. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Склад населення по двох регіонах характеризується наступними даними:

Вид поселення

І регіон

ІІ регіон

Загальна чисельність, млн. чол.

Частка працездатного населення, %

Загальна чисельність, млн. чол.

Частка працездатного населення, %

Міста

3.9

62

2.8

51

Сільська місцевість

2.1

44

2.0

58

Разом

6.0

х

4.8

х

Визначте середню частку працездатного населення для кожного регіону. Порівняйте результати і поясніть причину розбіжностей.

3. Колективне садівництво і городництво в регіоні  характеризується даними:

Площа під садами і городами, га

до 0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-1,1

1,1 і більше

Разом

Кількість домогосподарств, %

17

27

23

19

14

100

 

Визначте модальне значення розміру посівної площі. Зробіть висновки.

4. Розподіл вартості музичної апаратури в магазині характеризується даними:

Вартість, грн.

До 500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000 і більше

Разом

Кількість приладів

74

100

50

25

11

260

Визначити середнє лінійне відхилення вартості музичної апаратури. Зробити висновки.

5. Обсяги виробництва харчових напівфабрикатів (млн. грн.) за 6 місяців поточного року (липень-грудень) описується  трендовим рівнянням Yt=14+0.8t, де t=1,2,...,n. Припускаючи, що виявлена тенденція найближчим часом збережеться, визначте очікувані обсяги виробництва у березні наступного року.

6. Прибуток туристичної фірми у 2016 р. становив 1,2 млн. грн. За 2017 р. цей показник зріс на 2%, за 2018 р. – на 3%. Визначте середньорічний абсолютний приріст прибутку за 2017 – 2018 рр.

7. Грошові витрати та динаміка собівартості двох видів напівфабрикатів характеризується даними:

Вид напівфабрикатів

Грошові витрати на виробництво у поточному періоді, тис. грн.

Індекс собівартості одиниці виробу

А

391

0.92

В

423

0.90

Визначте зведений індекс собівартості продукції. Поясніть його зміст.

8. Собівартість обслуговування клієнтів компанії мобільного зв’язку за рік зменшилась на 7%, а кількість клієнтів зросла на 14%. Визначте зведений індекс грошових витрат компанії

9. Хімічний аналіз 10 партій молока дав такі показники кислотності (у градусах Тернера): 18; 21; 17; 19; 20; 23; 16; 22; 24; 21. Визначте частку молока, що відповідає стандартові (не більше 21°), та дисперсію частки. Зробіть висновки

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл закладів торгівлі міста за формою власності (приватна, комерційна, власність громади міста);
 

 

ВАРІАНТ 15

 

1. На торгах фондової біржі  зафіксовані ціни акцій по 2-х емітентах:

Емітент

Ціна акції, гр. од.

номінальна

ринкова

на 10 лютого

на 14 березня

А

1800

2000

2050

В

2100

2000

2080

Проведіть порівняльний аналіз курсу акцій з використанням відносних величин порівняння зі стандартом.

2. Обсяги товарних запасів в супермаркеті становили:

Дата

на 1.01

на 1.02

на 1.03

на 1.04

на 1.05

Обсяги товарних запасів, тис. грн.

20.6

20.9

21.3

21.6

21.8

Визначте середньомісячні обсяги товарних запасів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Продаж квартир на первинному ринку міста становить:

Вид квартири

Кількість проданих квартир

Ціна однієї квартири, тис. грн.

1но кімнатна

75

250

2х  кімнатна

55

350

3х  кімнатна

20

500

Разом

150

×

 

Завдання: а) зазначте логічну формулу середньої вартості ціни однієї квартири, обґрунтуйте вид середньої величини; б) визначте середню вартість квартир у місті; в) зробіть висновки.

4. За даними про розподіл підприємств за кількістю працюючих визначте дисперсію.

Кількість працюючих, осіб

До 50

50 – 75

75 – 100

100 і більше

Разом

Кількість підприємств

3

4

2

1

10

5. За результатами перевірки якості, продукція була розподілена за 5 категоріями.

Категорія продукції

1

2

3

4

5

Кількість одиниць продукції

10

15

26

20

20

Визначити моду та медіану. Пояснити її зміст.

6. За шість місяців поточного року заборгованість населення міста за комунальні послуги зросла на 30% і станом на 1 липня становила 39 млн. грн. Визначте середньомісячний абсолютний приріст заборгованості. Зробіть висновки.

7. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал

Виробництво у 2016 р.

Темп приросту, у % до попереднього року

2017

2018

Цемент, тис. т

220

20

15

 

Визначити: 1) темп приросту продажу за 2 роки; б) обсяг продажу у 2018 р.; в) середньорічний абсолютний приріст продажу.

8. Динаміка цін на мобільні телефони у 2-х виробників характеризується даними:

Виробник

Ціна за одиницю, грн.

Кількість проданих телефонів, тис. шт.

2016

2017

2016

2017

А

480

420

3.0

4.3

В

450

400

2.6

2.7

Визначте індекс структурних зрушень середніх цін на мобільні телефони. Поясніть економічний зміст індексу.

9. Ціни виробників продукції за рік зросли на 10%, а вартість виробленої продукції на 12%.  Визначте зведений індекс обсягу виробництва.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • склад населення за демографічними поколіннями (діти, батьки, прабатьки); та місцем мешкання (міські поселення, сільська місцевість);.

 

 

 

ВАРІАНТ 16

 

1. За наведеними даними визначте по країні в цілому частку міського населення та середню густоту населення. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

Регіон

Загальна чисельність населення, млн. чол.

Частка міського населення, %

Густота населення, чол./км2

А

3.0

60

88

В

2.5

55

75

2. За оцінками експертів лише 25% підприємців реалізують на ринку легальну аудіо та відеопродукцію. Визначте дисперсію частки легально реалізованої продукції.

3. Вік консультантів супермаркету коливається в межах від 20 до 26 років:

Вік, років

20

21

22

23

24

25

26

Разом

Кількість співробітників, осіб.

15

27

29

30

38

35

26

200

Визначте медіану. Поясніть її економічний зміст.

4. Комерційні банки надавали короткострокові  позики суб’єктам малого підприємництва на різні терміни:

Термін позики,  міс.

Суми наданих позики, тис. грн.

Готелі та ресторани

Роздрібна торгівля

1

82

110

2

63

87

3

33

120

4

122

63

Разом

300

380

 

Для кожного виду діяльності визначте: середній термін користування позиками; середнє лінійне відхилення та лінійний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

5. Трудовий стаж працівників становить (років): 16; 3; 1; 15; 33; 25; 29; 26; 36; 28; 26; 13; 18; 12; 19; 36; 43. Розподілити працівників за тривалістю стажу на три групи з рівними інтервалами. Результати оформити у вигляді статистичної таблиці.

6. Виробництво прокату чорних металів у минулому році зросло в 1.5 рази, у поточному на 90%. Визначте темп зростання виробництва прокату за два роки.

7. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал

Виробництво у 2016 р.

Темп приросту, у % до попереднього року

2017

2018

Пиломатеріали, тис. м2

150

16

25

 

Для кожного виду будівельних матеріалів визначити: 1) темп приросту продажу за 2 роки; б) обсяг продажу у 2018 р.; в) середньорічний абсолютний приріст продажу.

8. Витрати праці на виробництво молокопродуктів в агропідприємствах різних форм власності характеризується даними:

Агро­підприємства

Витрати праці на 1 ц продукції, люд.-год.

Вироблено молокопродуктів, тис. ц.

2017

2018

2017

2018

Державні

40

38

180

200

Недержавні

60

54

190

204

Визначте зведений індекс фізичного обсягу виробництва молокопродуктів. Поясніть його економічний зміст.

9. Хімічний аналіз 10 партій плавок чавуну дав такі показники вмісту кисеня (у %): 6; 7; 5; 8; 6; 8; 5; 9; 8; 7. Визначте середній рівень вмісту кисеня та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл закладів торгівлі міста за розміром торгівельних площ (м2);

 

 

 

ВАРІАНТ 17

 

1. На основі даних про розподіл населення регіону за віком та типом поселення визначте відносні величини, які б характеризували структуру міського і сільського населення за ознакою працездатності, проведіть порівняльний аналіз структур. Зробіть висновки.

Вік

млн. осіб

міське

сільське

Допрацездатний

1.0

0.8

Працездатний

2.0

1.1

Старше працездатного

1.5

0.6

Разом

4.5

2.5

2. Податкова дисципліна підприємців різних видів діяльності характеризується даними:

Вид діяльності

Кількість підприємців, які сплачують податки, тис. чол.

Частка підприємців, які сплачують податки, в % до загальної кількості зареєстрованих

Сума сплаченого податку одним підприємцем, млн. грн.

Виробнича

18

60

2,5

Торговельна

28

70

2,0

Посередницька

44

55

5,0

За всіма видами діяльності

90

?

?

 

Обчисліть у середньому за всіма видами діяльності частку підприємців, які сплачують податки. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. За даними про розподіл підприємств за обсягами випущеної продукції визначте середнє квадратичне відхилення. Поясніть його зміст.

Обсяги випущеної продукції, тис. грн.

До 100

100 – 120

120 – 140

140 і більше

Разом

Кількість підприємств, % до підсумку

20

40

30

10

100

4. Обсяг реалізованого чоловічого взуття у одному з закладів торгівлі становить:

Розмір взуття

32

34

36

38

40

42

44

Разом

Кількість пар взуття

14

18

17

19

24

18

10

120

 

Визначте: а) модальний розмір взуття; б) медіанний розмір взуття. Зробіть висновки

5. В таблиці представлено результати обстеження домогосподарств регіону за рівнем та варіацією середнього споживання основних продуктів харчування за місяць.

Продукт харчування

Середній рівень споживання, кг.

Дисперсія

Хлібобулочні вироби

6

0,81

Молочні продукти

19

3,24

 

Порівняти варіацію споживання продуктів харчування та зробити висновки

6. Середньорічний абсолютний приріст імпорту вовни становив: за 2013‑2015 рр. – 0.5 тис. т, за 2016‑2018 рр. - 0,4 тис. т. Визначте темп приросту імпорту вовни за 2013-2018 рр., якщо в 2012 р. імпортувалось 10 тис. т.

7. Динаміка цін на м’ясо в торговельній мережі міста характеризується даними:

М’ясо

Ціна 1 кг  у  кварталі,  гр. од.

Обсяг продажу у  кварталі,  тис. кг

базисному

поточному

базисному

поточному

Худоби

24

35

2,5

2,8

Птиці

12

10

1,0

1,4

 

Визначте зведені індекси ціни, фізичного обсягу та загального обсягу продажу. Зробіть висновки.

8. Індекс змінного складу заробітної плати робітників і службовців у державному секторі становив 1.40, а індекс фіксованого складу  - 1.25. Визначте індекс структурних  зрушень заробітної плати. Поясніть його зміст.

9. За даними про обсяг пасажирських перевезень транспортом внутрішнього сполучення, розрахуйте зведені індекси фізичного  обсягу та пасажирообороту. Зробіть висновки.

Вид транспорту

Пасажирооборот, млрд. пас-км

у році

Індекс фізичного обсягу перевезень

базисному

поточному

Електротранспорт

25

30

1,12

Метрополітен

5

6

1,06

 

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл населення за статтю (чоловіки, жінки) та освітою (середня, спеціальна, вища);
 

 

ВАРІАНТ 18

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2016

2017

А

15,0

14,5

Б

13,0

13,9

 

Визначте: а) динаміку травмування по кожній країні; б) співвідношення по країнах. Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин

2. Інвестиційна привабливість 20 регіонів визначалася за допомогою 3-бальної шкали у порядку зростання привабливості:

Оцінка інвестиційної привабливості, балів

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Разом

Число підприємців

-

4

7

6

3

20

Визначте середній бал інвестиційної привабливості. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Структура реалізації товарів народного споживання в регіоні характеризується даними:

Товари народного споживання

% до підсумку

2015

2018

Продовольчі товари

50

40

Алкогольні напої

30

44

Товари легкої промисловості

20

16

Оцініть структурні зрушення за допомогою квадратичного коефіцієнта структурних зрушень. Зробіть висновки.

4. Колективне садівництво і городництво в регіоні  характеризується даними:

Площа під садами і городами, га

до 0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-1,1

1,1 і більше

Разом

Кількість домогосподарств, %

17

27

23

19

14

100

 

Визначте медіанне значення розміру посівної площі. Зробіть висновки.

5. Наведені у таблиці дані характеризують розподіл підприємств металургійної промисловості за обсягом переробленої сировини:

Обсяг переробленої сировини (тис. т)

До 20

20-25

30-35

35 і більше

Разом

Кількість підприємств

15

26

28

11

80

 

Визначте середньоквадратичне відхилення. Зробити висновок.

6. Кількість приватизованих підприємств у країні на кінець року становила, тис. од: 2016 – 4.5; 2017 – 5.7; 2018 – 7.8. Визначити абсолютний приріст приватизованих підприємств за 2016– 2018 рр. та прискорення процесу приватизації. Зробити висновки.

7. Динаміка виробництва 2-х виробів на металургійному комбінаті характеризується даними:

Вид виробу

Обсяг виробництва, тис. т.

Собівартість виробництва 1т, грн.

2017

2018

2017

2018

АТ-1

20

24

400

385

АТ-14

13

23

220

200

Визначте зведений індекс собівартості виробництва. Поясніть його економічний зміст.

8. Індекс фіксованого складу середньої кредитної ставки становить 1,20. За рахунок структурних зрушень середня кредитна ставка зменшилась на 10%. Визначте індекс середньої кредитної ставки змінного складу.

9. Сезонна хвиля витрат концентрованих кормів на молочній фермі характеризується даними:

Квартал

I

II

III

IV

Індекси сезонності, %

108

95

86

111

Визначте середнє лінійне відхилення індексів сезонності.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл підприємств за обсягом сплачених податків (млн. грн.);
 

 

ВАРІАНТ 19

 

1. На основі даних про розподіл населення регіону за віком та типом поселення визначте відносні величини, які б характеризували співвідношення працездатного і непрацездатного населення у містах і селах. Зробіть висновки.

Вік

млн. осіб

міське

сільське

Допрацездатний

1.0

0.8

Працездатний

2.0

1.1

Старше працездатного

1.5

0.6

Разом

4.5

2.5

2. Податкова дисципліна підприємців різних видів діяльності характеризується даними:

Вид діяльності

Кількість підприємців, які сплачують податки

Сума сплаченого податку

одним підприємцем,

млн. грн.

всього, тис. осіб.

у % до всіх зареєстрованих підприємців

Виробнича

20

85

3.3

Торгівельна

30

90

2.9

Визначте середній розмір податку, сплаченого одним підприємцем. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. За даними вибіркових обстежень домогосподарств середній рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування становили:

Продукт харчування

Середній рівень, кг

Дисперсія

М'ясо та м'ясопродукти

60

169

Молоко та молокопродукти

300

961

Риба та рибопродукти

10

36

Порівняти варіацію названих продуктів харчування. Зробити висновки.

4. Тривалість відпочинку на гірськолижних курортах характеризується даними:

Тривалість відпочинку, днів

7

8

9

10

11

12 і більше

Разом

Кількість проданих путівок

22

12

15

26

18

7

100

 

Визначте моду і медіану тривалості відпочинку на гірськолижних курортах. Зробіть висновки.

5. В таблиці представлено результати обстеження домогосподарств регіону за рівнем та варіацією середнього споживання основних продуктів харчування за місяць.

Продукт харчування

Середній рівень споживання, кг.

Дисперсія

Хлібобулочні вироби

6

0,81

Молочні продукти

19

3,24

 

Порівняти варіацію споживання продуктів харчування та зробити висновки

6. За наведеними даними визначте індекс середньої депозитної ставки змінного складу. Зробіть висновки.

Депозити у валюті

Сума залучених депозитів, тис. гр. од .

Середня депозитна ставка, %

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Національній

420

450

15

18

Іноземній

170

250

10

12

7. Тарифи на послуги мобільного зв’язку за 2017 р. зменшились на 2.3%, за 2018 р. – на 1.8%. На скільки відсотків зменшились тарифи за два роки?

8. Грошові витрати на будівельно-монтажні роботи збільшилися у поточному періоді на 42%, а собівартість робіт - на 25%. Визначте індекс фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт. Поясніть його зміст.

9. Прямі іноземні інвестиції в економіку країни становили:

На початок року

2014

2015

2016

2017

млрд. USD

4,6

5,5

6,8

8,4

 

Визначте ланцюгові та базисні абсолютні прирости прямих іноземних інвестицій, покажіть їх взаємозв’язок. Зробіть висновки.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • розподіл народжених за статтю (хлопчики, дівчатка) та віком матері (років).

 

 

ВАРІАНТ 20

 

1. Кількість випадків виробничого травмування по двох країнах становить (тис. осіб):

Країни

2016

2017

А

4,2

4,0

Б

5,1

3,9

 

Визначте:

а) динаміку травмування по кожній країні;

б) співвідношення по країнах.

Зробіть висновки, зазначте види використаних відносних величин.

2. Молочна продуктивність корів в агрогосподарствах регіону характеризується даними:

Форма власності

Число господарств

Поголів’я, тис. голів

Надій молока від 1-ї корови, кг

Колективна

80

38

2350

Державна

60

22

2100

Разом

140

60

×

Визначте середній надій молока від однієї корови в цілому для всіх агрогосподарств. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

3. Обсяг банківських іпотечних кредитів по банківській системі в цілому характеризується наступними даними:

Кредитна ставка, %

Обсяг кредитів, млн. грн.

до 8

26

8–12

19

12–16

14

16 і більше

8

 

Визначте: а) середнє квадратичне відхилення; б) коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

4. На основі характеристик центру розподілу одинаків за віком порівняти напрямки асиметрії кожного розподілу. Зробити висновки.

Вік одинаків, років

Чоловіки

Жінки

Середній вік

46.2

60.9

Модальний вік

26.9

71.3

5. В таблиці представлено розподіл банків за депозитною ставкою:

Депозитка ставка, %

8-10

10-12

12-14

14-16

Кількість банків

2

10

20

8

Визначити моду. Зробити висновок.

6. Прибуток будівельної фірми зріс з 80 тис. грн. у січні до 90 тис. грн. у червні. Припускаючи стабільний абсолютний приріст прибутку фірми, визначте його розмір  у серпні.

7. Зміна споживчих цін на продовольчі та непродовольчі товари в Україні у 2001 році становили (в % до попереднього кварталу):

Види товарів

Квартали

І

ІІ

ІІІ

ІV

Продовольчі товари

3,6

3,5

-2,6

3,2

Непродовольчі товари

0,3

0,0

0,3

-0,4

 

Для кожного виду товару визначте:

1. темпи приросту цін в цілому за рік;

2. середньорічні швидкості зростання цін.

8. За даними про обсяг пасажирських перевезень транспортом внутрішнього сполучення, розрахуйте зведені індекси фізичного обсягу та пасажирообороту. Зробіть висновки.

Вид транспорту

Пасажирооборот, млрд. пас-км у році

Індекс фізичного обсягу перевезень

базисному

поточному

Електротранспорт

25

30

1,12

Метрополітен

5

6

1,06

 

9. Індекс фіксованого складу рентабельності виробництва в легкої промисловості становив 87%, а індекс структурних зрушень - 115%. Визначте індекс змінного складу рентабельності, поясніть його економічний зміст.

10. Спроектуйте макети таблиць, які б відображали:

 • спеціалізацію закладів торгівлі міста (продуктові, промислові, електроніки).