Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Комерційне товарознавство

Структура

Індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Комерційне товарознавство»

 

  1. 1.      Коротко на кожну тему надати відповідь, в темі розписана інформація про що необхідно розповідати

 

Вступ

Актуальні проблеми товарознавства, розробка науково-теоретичних основ формування торгового асортименту і управління якістю товарів в умовах ринкової економіки.

Предмет, цілі, зміст і завдання товарознавства. Якість товару. Споживчі властивості товарів та їх показники. Управління якістю продукції. Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію. Штрихове кодування. Товарознавча класифікація товарів.

 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА.

Тема 1. Якість товарів і методи їх оцінювання

Предмет, цілі, зміст і завдання товарознавства. Товарознавство як наукова дисципліна. Основні принципи товарознавства. Історія розвитку товарознавства. Класифікація предметів та знарядь праці, її загальні правила та види. Поняття про споживчі властивості та їх класифікація.

Якість товару. Методи оцінки якості. Споживчі властивості товарів та їх показники. Управління якістю продукції. Сертифікація продукції. Характеристика асортименту: широта, повнота, стійкість, ступінь оновлення, новизна, структура, асортиментний мінімум, раціональність, гармонійність. Фактори, формування та збереження якості товарів. Оцінювання якості товарів. Ґатунок (сорт). Контроль якості товарів. Властивості і показники асортименту. Управління асортиментом.

 

Тема 2. Стандартизація та сертифікація товарів. Класифікація і кодування товарів.

Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію. Мета і завдання, принципи і методи стандартизації. Органи і служби стандартизації. Нормативні документи зі стандартизації.

Класифікація та кодування товарів. Штрихове кодування. Товарознавча класифікація товарів. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів. Градація якості товарів. Взаємозв’язок оцінки з градаціями якості і класами товарів за призначенням.

 

РОЗДІЛ ІІ. ТОВАРОЗНАВСТВО ТОВАРІВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тема 3. Вироби з чорних і кольорових металів

Управління споживчими властивостями металопродукції. Значення металічних матеріалів в народному господарстві, розвиток їх виробництва, шляхи економного і раціонального використання. Класифікація металічних матеріалів. Їх будова і способи зміцнення структури і властивостей. Методи дослідження структури і визначення службових властивостей металічних матеріалів. Види і призначення термічної і хіміко-термічної обробки металічних матеріалів. Сировина та продукція чорної металургії. Класифікація і асортимент чавунів і відливок. Сировина та продукція кольорової металургії. Товарознавча характеристика кольорових металів та продукції подальшої переробки на їх основі. Особливості асортименту, принципи маркування і застосування в різних галузях народного госпадорювання кольорових металічних матеріалів.

Сировинні матеріали і способи виробництва сталі, її класифікація і підвищення якості. Асортимент і призначення вуглецевих сталей та легованих сталей. Класифікація продукції прокатного виробництва. Сортамент стального прокату. Сортамент продукції подальшої переробки прокату і металовиробів промислового призначення. Умови зберігання та транспортування різних видів металів і металопродукції

Товарознавча характеристика кольорових металів і промислової сировини на їх основі. Благородні та кольорові метали та їх сплави. Споживні властивості ювелірних товарів Ювелірні камені. Ювелірне виробництво. Формування споживчих властивостей ювелірних товарів у процесі виробництва. Клеймування та маркування ювелірних виробів. Асортимент ювелірних виробів. Класифікація споживчих властивостей побутових годинників. Вимоги до якості ювелірних товарів і побутових годинників.

 

Тема 4. Нафтопродукти, паливо і мастильні матеріали

Тверде паливо та продукти його переробки. Значення палива, перспективи його виробництва, застосування і задачі економії. Поняття про паливо і його класифікація. Склад, властивості і оцінка якості палива. Умовне паливо і калорійні еквіваленти. Види твердого палива, його основні властивості. Класифікація і маркірування кам’яного і бурого вугілля. Способи переробки твердого палива і одержувані продукти. Умови зберігання і перевезення твердого палива.

Рідке та газоподібне паливо. Склад, властивості, класифікація, способи добування нафти. Первинні і вторинні методи переробки нафти і одержувані продукти.

Основні види моторного палива. Карбюраторне паливо. Дизельне паливо. Котельне паливо, їх призначення, властивості та асортимент.

Переваги газоподібного палива, його основні види і застосування. Умови зберігання та перевезення рідкого та газоподібного палива.

Мастильні матеріали.Призначення і класифікація мастильних матеріалів. Споживчі властивості мастильних матеріалів. Асортимент і застосування мастил. Асортимент і застосування консистентних мастил. Умови зберігання і перевезення мастильних матеріалів.

 

Тема 5. Будівельні матеріали і вироби

Класифікація і властивості будівельних матеріалів. Асортимент і застосування матеріалів і виробів із природного каменю. Асортимент і застування керамічних матеріалів і виробів. Асортимент і застосування листового скла. Види будівельних скловиробів. Умови зберігання і перевезення матеріалів та виробів загальнобудівельного призначення.

Види і властивості мінеральних в’яжучих речовин. Асортимент і застосування мінеральну в’яжучих матеріалів і виробів на їх основі. Види і властивості органічних в’яжучих речовин. Асортимент і застосування рулонних і плівкових матеріалів на основі органічних в’яжучих речовин. Умови зберігання і перевезення мінеральних та органічних в’яжучих матеріалів та виробів.

Значення деревини і продуктів її переробки. Класифікація деревини, її властивості і методи захисної обробки. Сортимент деревини: круглі лісоматеріали, пиломатеріали, заготівки, напівфабрикати. Прогресивні види лісових матеріалів: фанера, деревостружкові і деревоволокнисті плити, деревошаруватий пластик, їх асортимент і застосування. Умови зберігання і перевезення лісових та паперових матеріалів.

Лакофарбові матеріали. Лакофарбові покриття. Призначення, склад і класифікація лакофарбувальних матеріалів і вимоги, що до них пред’являються. Основні лакофарбові матеріали. Допоміжні лакофарбові матеріали. Підсобні лакофарбові матеріали. Асортимент і застосування основних лакофарбувальних матеріалів (фарб, лаків, емалей). Асортимент і застосування проміжних і допоміжних матеріалів (розчинників, розріджувачів, оліф, паст, змивів). Упакування, маркування, транспортування та зберігання лакофарбових матеріалів

 

РОЗДІЛ ІІІ. ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ

Тема 6. Побутові електричні товари.

Електротехнічні товари та їх класифікація: за призначенням, типу захисту від електричного струму, ступеню захисту від вологи, умовами експлуатації, режиму роботи, кліматичному виконанню, категорії розміщення, провідникові вироби та їх види: дріт, шнур, кабель; електроустановочні вироби, джерела світла: лампи розжарення та люмінесцентні, електроосвітлювальна арматура, електронагрівальні прилади, прилади для приготування і підігріву їжі, прилади для смаження, тушкування і випікання, прилади для варіння і приготування напоїв, прилади для нагрівання води, прилади для прасування, прилади для опалення приміщень, випромінюючі прилади, прилади для обігріву тіла людини, машини для обробки білизни, машини для зберігання та обробки продуктів, морозильник, машини для прибирання приміщень, машина для підтримання мікроклімату, машини для шиття і в'язання, машини для механізації робіт по господарству, хімічні джерела струму, трансформатори, насоси, компресори, вентилятори, калорифери

 

Тема 7. Культурно-побутові товари.

Класифікація товарів культурно – побутового призначення. Шкільно-письмові та канцелярські товари. Друкована продукція. Іграшки. Музичні товари. Побутові годинники. Побутова радіоелектронна апаратура. Фото і кінотовари. Умови пакування, зберігання і перевезення культурно – побутових товарів.

 

Тема 8. Меблеві товари

Використання деревинних та інших матеріалів у виробництві меблів. Класифікація меблів. Функціональне призначення, асортимент побутових м'яких меблів. Категорії м'якості. Корпусні вироби меблів. Конструктивно-технологічні особливості різних типів корпусних меблів.

 

Тема 9. Матеріали для виготовлення одягу, готовий одяг і взуття

Шкіра і хутро. Упакування, маркування, транспортування та зберігання шкіри та хутра. Сортування, упакування, маркування, транспортування та зберігання текстильних матеріалів для взуття. Взуття. Асортимент шкіряного взуття. Оцінка і контроль якості шкіряного взуття. Асортимент гумового взуття. Оцінка і контроль якості гумового взуття. Асортимент валяного взуття. Оцінка і контроль якості валяного взуття. Маркування, упакування, транспортування та зберігання взуття. Швейно -трикотажні товари. Одяг. Білизна. Головні убори. Панчішно-шкарпеткові вироби. Рукавички і рукавиці

 

РОЗДІЛ ІV Товарознавство сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів

Тема 10. Зерноборошняні та плодоовочеві товари.

Хімічний склад харчових продуктів. Якість продовольчих товарів. Стандартизація продовольчих товарів. Зерноборошняні хлібобулочні вироби. Класифікація зернопродуктів. Види продовольчого зерна. Види та товарні сорти круп, борошна, макаронних виробів. Ідентифікаційні ознаки крупів. Фальсифікація якості борошна. Дефекти крупів, борошна. Макаронні вироби. Показники якості макаронних виробів. Дефекти макаронних виробів. Асортиментна фальсифікація і фальсифікація якості. Хліб і хлібобулочні вироби. Ідентифікаційні ознаки хлібобулочних виробів. Дефекти, асортиментна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів. Шкідники. Зберігання, пакування, сортування та транспортування зерноборошняних хлібобулочних виробів.

Овочі, плоди, гриби і продукти їх переробки. Свіжі овочі: класифікація, асортимент по групах, показники якості, порядок приймання. Поняття про ботанічні сорти, зберігання. Показники якості. Свіжі плоди: класифікація, асортимент, показники якості, сорти, зберігання. Ідентифікаційні ознаки субтропічних і тропічних плодів. Перероблені плоди, овочі: асортимент, показники якості. Швидкозаморожені плоди та овочі. Показники якості. Свіжі та перероблені гриби: асортимент, показники якості, зберігання. Сучасні способи зберігання плодів, овочів, ягід і винограду. Упакування, зберігання та транспортування.

 

Тема 11. Кондитерські  та смакові товари.

Стан ринку цукру і кондитерських виробів в Україні. Крохмаль: види, сорти. Пакування, маркування, зберігання, крохмалепродукти, їхні види, використання. Цукор: види, асортимент, показники якості, пакування, маркування, зберігання. Мед: лікувальні властивості, асортимент, маркування, зберігання. Поняття про штучний мед. Кондитерські вироби: класифікація, асортимент, вимоги до якості, пакування, маркування, зберігання. Борошняні кондитерські вироби. Фруктово - ягідні кондитерські вироби. Упакування, зберігання та транспортування цукру, крохмалю, крохмалепродуктів, меду, кондитерських виробів.

 

Тема 12. М‘ясо, риба та продукти їх перероблення.

Значення м'яса в харчуванні людини, класифікація, маркування туш. Фальсифікація натурального м'яса. М’ясні субпродукти. Ковбасні вироби: класифікація, асортимент, показники якості, зберігання. Шинкові вироби: класифікація, асортимент виробів із сировини. М'ясні консерви: класифікація, асортимент, розшифровка маркування. Фальсифікація якості м'ясних консерви. Умови та терміни зберігання м'яса, субпродуктів, ковбасних виробів. Упакування, зберігання та транспортування м’яса та м’ясних продуктів.

Риба та рибні продукти. Класифікація і асортимент свіжої риби та солених рибних товарів. Харчова цінність м'яса риби. Риба жива, охолоджена, морожена: асортимент, якість, зберігання. Показники якості риби. Риба консервована: види, асортимент, показники якості, зберігання. Класифікація і асортимент рибних товарів гарячого і холодного способів копчення. Риба консервована: види, асортимент, показники якості, зберігання. Асортиментна фальсифікація рибних консервів. Ікра риби: види, сорти, якість, пакування, зберігання. Асортиментна фальсифікація ікри. Нерибні морепродукти: види, цінність, використання. Норми втрат на риботовари. Вимоги щодо змісту маркування продукту.

 

Тема 13. Молоко й молочні товари. Яйця, яєчні товари. Харчові жири.

Споживчі властивості молочних товарів. Класифікація молочних товарів. Товарна характеристика асортименту молока та кисломолочних товарів, консервів, морозива, сирів. Ідентифікаційні ознаки кисломолочних продуктів. Показники якості молочних товарів Фальсифікація якості молока й молочних товарів. Зберігання молочних продуктів. Пакування, зберігання, транспортування молока й молочних товарів.

Яйця, яєчні товари. Харчові жири. Види яєць, харчова цінність, категорії, показники якості, пакування, зберігання. Продукти переробки яєць. Харчові жири: види, використання, асортимент, показники якості, пакування, маркування, зберігання . Фальсифікація якості харчових жирів. Жири топлені за видами птиці: Пакування, зберігання, транспортування яєць, яєчних товарів та харчових жирів.