Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Конфлікти інтересів

  1. . Конфлікти інтересів


VI. (A) Повідомлення про конфлікти

Члени та кандидати повинні надавати повну та достовірну інформацію про усі факти, які цілком обґрунтовано можуть негативно вплинути на незалежність та об’єктивність їхніх рішень, а також перешкодити виконанню відповідних зобов’язань перед клієнтами, потенційними клієнтами та працедавцем. Члени та кандидати повинні забезпечити чіткість та зрозумілість такої інформації, а також повідомляти таку інформацію у належний спосіб.

Керівні принципи

Члени повинні надавати інформацію своїм клієнтам майбутнім клієнтам і роботодавцям у повному обсязі, а також надавати інформацію про існуючі та потенційні конфлікти інтересів, для того, щоб захистити інвесторів і роботодавців. Таке розкриття повинно бути чітко сформоване.

Керівні принципи – повідомлення клієнтам

Вимога, що всі потенційні сфери конфлікту повинні бути розкриті, дозволяють клієнтам і майбутнім клієнтам судити про мотиви і про потенційні загрози по відношенню до себе. Розкриття діяльності брокерів/дилерів, що є маркет-мейкерами також відноситься сюди. Надання послуг керівництву також є зоною потенційних конфліктів. Найбільш поширений конфлікт який вимагає розкриття є фактичне володіння акціями компанії які рекомендує член, або якими володіють клієнти. Іншим загально-прийнятим джерелом конфліктів інтересів є структура компенсацій/бонусів члена, який може потенційно створити стимули вдаватися до дій, які одразу ж надають вигоду члену з низьким рівнем зацікавленості, або взагалі її відсутності в отриманні довгострокового доходу для клієнта. Такі конфлікти повинні бути розкриті, коли член діє в якості консультанта і повинні бути оновлені у разі істотних змін у структурі компенсацій.

Керівні принципи – повідомлення про конфлікти роботодавцям

Члени повинні надавати роботодавцю достатньо інформації, щоб судити про вплив конфлікту. Вживайте правильні заходи, щоб уникнути конфліктів і повідомляйте про них негайно, якщо вони сталися.

Рекомендована процедура відповідності

Будь-які спеціальні механізми компенсації, бонусні програми, комісії та стимули повинні бути розкриті.

Застосування стандарту VI. (А) Повідомлення про конфлікти

 

Приклад

Коментар

1.

Аналітик компанії Farmington Company, брокерської та інвестиційної банківської фірми. Відділ по злиттю та поглинанню Farmington презентував Vimko, когломерат, в усіх своїх придбаннях за останні 20 років. Час від часу керівництво Farmington знаходилося у раді директорів багатьох дочірніх компаній Vimko. Вайс пише звіт по Vimko.

 

 

2.

Саманта Снід портфельний менеджер Thomas Investment Council, спеціалізується на управлінні рахунками пенсійних планів з визначеною виплатою, усі з яких знаходяться на стадії акумуляції і мають довгострокові інвестиційні цілі. Рік тому роботодавець Снід, у спробі мотивувати і утримувати ключових інвестиційних професіоналів, ввів систему компенсацій, яка винагороджує портфельних менеджерів на основі щоквартальної продуктивнсоті по відношенню до своїх колег і певних фондових індексів. Снід змінила свою інвестиційну стратегію і купує декілька цінних паперів, з високим рівнем коефіцієнту ß для портфелів клієнтів, для покращення короткострокових показників. Ці покупки здавалися б суперечать заявлені інвестиційній політиці клієнта. Зараз керівник компанії Griffin Corporation один з клієнтів пенсійного фонду Снід, запитав чому портфель Griffin Corporation включає в себе велику кількість акцій компаній з високим ß коефіцієнтом, що зазвичай з’являється серед найбільш активних торгівельних емітентів. Ніяких змін в цілях або стратегіях не відбувалося а рекомендаціями Снід протягом року.

 

 

3.

Брюс Сміт займається капіталом у Східній Європі для інвестицій Marlborough, фірма з управління інвестиціями з сильною присутністю на ринках, що розвиваються. Під час бізнес подорожі до Росії, Сміт вивчив, що пряме інвестування в капітал у Росії є досить важким, але існують ноти пов’язані з ринком акцій, які відзеркалюють продуктивність основного російського капіталу і які можна придбати в Нью-Йорському інвестиційному банку. Вважаючи, що ця фірма не буде зацікавлена в таких акціях, Сміт купує ноти, пов’язані з російською телекомунікаційною компанією за свій власний рахунок не інформуючи Marlborough. Через місяць, Сміт вирішує, що ця фірма повинна розглянути питання про інвестування в російські акції використовуючи ноти, пов’язані з ринком акцій, і він готує рецензію на ринок, що завершується рекомендацією купувати деякі ноти. Одна рекомендована нота пов’язана з тією ж російською телекомунікаційною компанією, акції якої Сміт придбав за власний рахунок.

 

 

4.

Партнерство з управління інвестиціями продає значну частку фірми на публічних торгах. Партнерство додало до акцій фірми рекомендований список і затверджений документ для управління грошовими коштами на комерційному рахунку.

 

5.

Член надає клієнту дослідження акцій компанії і його дружина успадковує значну кількість акцій даної компанії.

 

 

6.

Член інвестиційно-банківської фірми отримує значну кількість опціонів в якості компенсації за трансформацію фірми в публічну. Член отримує прибуток особисто з частини цих опціонів.

 

 

7.

Член приймає пропозицію від фондового промоутера, який надаватиме додаткову компенсацію коли член продасть акції Acme своїм клієнтам. Він не проінформував ні своїх клієнтів, ні роботодавця.

 

 

8.

Член, який є портфельним менеджером у маленькій інвестиційній фірмі, яка обслуговує фізичних осіб, приймає роботу в якості попечителя благодійного фонду, в активах якого знаходиться більше півтора мільярди євро і не повідомляє про це своєму роботодавцю.

 

9.

Член замінив зовнішнього менеджера фірми який мав середні результати, фірмою друга.

 

 

VI. (B) Пріоритетність операцій

Інвестиційні операції, які проводяться в інтересах клієнтів і працедавця, мають пріоритет над інвестиційними операціями, в яких зацікавлений член або кандидат.

Керівні принципи

Клієнтські операції мають пріоритет перед будь-якими особистими транзакціями і перед транзакціями зробленими від імені фірми члена. Особисті транзакції включають ситуації коли член є “фактичним власником”. Особисті транзакції мають проводитись лише після клієнтських і угод роботодавця і після того як вони мали адекватну можливість діяти за рекомендаціями. Зверніть увагу, що рахунки членів сім’ї члена, які є клієнтськими рахунками повинні розглядатися як будь-які інші клієнтські рахунки і не повинні опинитися в невигідному становищі.

Інформація про проведення торгів не повинна використовуватися для досягнення особистої вигоди. Першочергові дії по відношенню до особистих угод можуть мати місце якщо вони не шкодять клієнтам.

Рекомендована процедура відповідності

Усі фірми повинні мати в розпорядженні базові процедури які інформують про конфлікти які можуть виникнути при власному інвестуванні. Наступні аспекти мають бути включені:

  • Обмежена участь в капіталі IPO. Члени можуть уникати таких конфліктів не беручи участі у IPO.
  • Обмеження приватних розміщень. Суворі обмеження повинні бути встановлені на придбання співробітниками таких цінних паперів і встановлення відповідних наглядових процедур. Участь у таких інвестиціях підвищує можливість виникненн конфлікту інетересів, так як і IPO.
  • Встановіть періоди блекауту/обмежень. Співробітники, що беруть участь в інвестиційних рішеннях повинні мати періоди блекауту до торгівлі для клієнтів – ніякого “front running” (тобто купівлі або продажу цінних паперів, в заздалегіть очікуваних покупках і продажах клієнта або роботодавця). Розмір фірми та тип цінних паперів повинні визначати наскільки суворими повинні бути вимоги блекауту.
  • Вимоги до звітності. Наглядові органи повинні встановити процедури звітності, включаючи подвійні торгівельні підтвердження, розкриття особистої власності і процедур попереднього оформлення.
  • Розкриття політики. При запиті, члени повинні повною мірою розкрити для інвесторів свої власні принципи торгівельної політики.

Члени повинні заохочувати свої фірми прийняти такі процедури, якщо вони ще не існують.

Застосування стандарту VI (B) Пріоритетність операцій

 

Приклад

Коментар

1.

Ерін Тофлер портфельний менеджер Esposito Investments управляє пенсійним рахунком, відкритим її батьками у цій фірмі. Як тільки IPO стає доступним вона спочатку розміщує акції усіх своїх інших клієнтів для яких таке інвестування є доцільним; лише після цього вона розміщує частину з батківського рахунку, якщо це є доцільним для них. Вона прийняла цю процедуру щоб ніхто не зміг звинуватити її, що вона працює на користь своїх батьків.

 

 

2.

Страховий аналітик брокерської фірми, Деніс Вілсон робить внутрішній звіт для усіх філіалів фірми по всій країні. Під час презентації, вона включила негативні коментарі про головну компанію в галузі. Наступного дня звіт Вілсон був надрукований і розповсюджений між торговими представниками і державними замовниками. Звіт рекомендує, що короткострокові трейдери та проміжні інвестори отримують прибуток продавши такі акції компанії. Декілька хвилин після доповіді, Елен Райлі, голова трейдерського відділу фірми закриває довгострокову позицію колу в акціях. Незадовго після цього, Райлі створює значну позицію “пут в акціях”. Райлі запевняє, що вона прийняла це рішення, щоб полегшити передбачувані продажі для інституційних клієнтів.

 

 

3.

Член, який працює аналітиком,рекомендує купити акції своєму роботодавцю, оскільки хоче придбати їх особисто як найшвидше.

 

 

4.

Член, який управляє фондом, придбала гарячі акції IPO на рахунок свого чоловіка з синдикованої фірми, навіть коли фонд був не готовий придбати акції.

 

 

5.

Член дозволяє співробітнику продовжити свої обов’язки без підписання необхідної доповіді щодо своєї особистої торгівельної діяльності протягом останніх 3 місяців. Співробітник, кандидат CFA купив цінні папери за свій власний рахунок до того як були опубліковані рекомендації.

 

 

6.

Член показує рейтинг продажу деяких цінних паперів під час повідомлення перед усіма брокерами фірми. Змінені оцінки відправляються клієнтам наступного дня. Одразу після виявлення змін брокерами і до поширення до клієнтів, вона купує пут-опціон на акції за рахунок фірми.

 

 

 

VI. (C) Винагороди за рекомендації

Члени та кандидати повинні повідомляти своєму працедавцю, клієнтам або потенційним клієнтам про будь-яку плату за послуги, винагороди або побічний прибуток, які отримані від інших або сплачені іншим за рекомендації щодо продуктів або послуг.

Керівні принципи

Член повинен інформувати роботодавця, клієнтів і майбутніх клієнтів про будь-які бонуси отримані за рекомендації клієнтам і споживачам, дозволяючи їм оцінити повну вартість послуги, а також будь-яку потенційну неупередженість.

Рекомендована процедура відповідності

Усі типи розгляду повинні бути розкриті. Члени повинні заохочувати свої фірми приймати прозорі процедури стосовно компенсацій за консультації. Фірми, що не забороняють таку оплату, повинні мати прозорі процедури перевірки, і члени повинні надавати своїм роботодавцям оновлені принаймні щоквартально звіти щодо природи і вартості отриманих консультацій.

Застосування стандарту VI (C) Винагороди за рекомендації

 

Приклад

Коментар

1.

  • Securities, брокер/дилер, встановили консультаційні домовленості з Luis Brother, інвестиційною консалтинговою фірмою. В цій угоді Brady Securities направляють усі перспективні безподаткові рахунки, в тому числі пенсії, розподілений прибуток і благодійні рахунки до Luis Brothers. Натомість Luis Brothers надають можливість Brady Securities на регулярній основі рекомендації по цінним паперам і звіти своїх досліджень, які використовують зареєстрованих представників Brady Securitites в обслуговуванні клієнтів. На додаток Luis Brothers проводять щомісячні економічні та ринкові огляди для персоналу Brady Securities і направляють увесь запас згенерованої комісії на цільових рахунках до Brady Securities.

Вілард Вайт, партнер в Luis Brothers, підрахував, що додаткові витрати яких вимагає функціонування дослідницького відділу в Brady Securities становлять 20 тисяч долларів на рік.

Консультації від Brady Securities минулого року вилились у комісійні доходи в розмірі 200 тисяч долларів для Luis Brothers, і направлення усіх акцій через Brady Securities призвело до додаткових витрат для клієнтів Luis Brothers у розмірі 10 тисяч долларів.

Даяна Бренч CFO Maxwell, зв’язалася з Вайтом і сказала, що вона шукає інвестиційного менеджера для плану з розподілу прибутку для Maxwell вона додала: “мій друг Гарольд Хілл в Brady Securities порекомендував вашу фірму без кваліфікації, і цього достатньо мені. Ми домовимось?”. Вайт прийняв новий рахунок, але не повідомив своїй фірмі про домовленість з Brady Securities.

 

 

2.

Джеймс Хендлі працює на трастовий відділ Central Trust Bank. Він отримує компенсацію за кожну консультацію яку він робить для брокерської фірми Central Trust і для відділу з управління особистими фінансами, що призводить до продажів. Він звертається до декількох клієнтів відділу з управління особистими фінансами, але не розповідає про домовленість з Central Trust своїм клієнтам.

 

 

3.

Єшау Вен портфельний менеджер банку. Він отримує додаткову грошову компенсацію від свого роботодавця, коли він успішно допомагає у процесі продажу і генерації активів під управлінням. Активи будуть інвестовані в підходящі пропозиції щодо продуктів, такі як інвестиційні фонди дочірньої компанії.

 

 

4.

Інвестиційний консультант проводить незалежний та об’єктивний аналіз інвестиційних менеджерів пенсійного фонду і обирає найкращого. Згодом, обраний радник проводить оплату консультанту.