Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Контрольна

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

 

 

 

  • Завдання для контролю знань
  • Критерії оцінювання

Для самостійного контролю знань студенти повинні виконати завдання з висвітлення теоретичних програмних питань курсу та вирішення практичних задач. Завдання виконуються за номером журнального списку навчальної групи:

 

Завдання

Номер за списком у журналі навчальної групи

№ 1

1

11

21

31

№ 2

2

12

22

32

№ 3

3

13

23

33

№ 4

4

14

24

34

№ 5

5

15

25

35

№ 6

6

16

26

36

№ 7

7

17

27

37

№ 8

8

18

28

38

№ 9

9

19

29

39

№ 10

10

20

30

40

 

 

Завдання № 1

1.1. На основі критичного аналізу наукових підходів, які зустрічаються в економічній літературі щодо визначення потенціалу підприємства, аргументуйте власну точку зору з цього дискусійного питання.

1.2. Кількісна та якісна оцінка науково-технічного потенціалу підприємства.

1.3. Змістовна характеристика та методи розрахунку коефіцієнта капіталізації.

1.4. Задача.

Підприємство володіє ноу-хау щодо виготовлення виробу. Витрати на його виробництво без використання ноу-хау складають 85,8 грн за одиницю. При цьому 30 % собівартості припадає на оплату праці. Річний обсяг реалізації виробів — 1 250 000 одиниць. Ноу-хау дає підприємству можливість зекономити на кожному виробі за рахунок більш раціонального використання матеріалів 25,8 грн і 10 % витрат на оплату праці. За прогнозними оцінками, ця перевага буде зберігатися 8 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 12 % (поточна вартість одиничного ануїтету дорівнює 4,96764).

 

Завдання № 2

2.1. Наведіть структурну модель потенціалу підприємства (фірми, організації), на якому працюєте, чи гіпотетичного підприємства, яке Ви хотіли б створити.

2.2. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні.

2.3. Ринок нерухомості та його сегментація.

2.4. Задача.

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розташувати автозаправочну станцію на три колонки. Валові капітальні вкладення на одну колонку визначені у розмірі 48 780 грн. Аналіз експлуатації працюючих АЗС в аналогічних за місцезнаходженням умовах дозволив встановити, що: протягом часу на одній колонці в середньому заправляється 4 автомобілі; одна заправка в середньому дорівнює 20 літрам бензину; чистий прибуток з одного літра бензину складає приблизно 0,026 грн. Запланована дохідність об’єкта нерухомості — 12 %; строк економічного життя — 6 років. Повернення інвестицій здійснюється за прямолінійним методом.

 

Завдання № 3

3.1. Сутнісна характеристика, вихідні положення та загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства.

3.2. Оцінка потенціалу підприємства: поняття, головні цілі та сфери застосування.

3.3. Знос та його вплив на вартість машин та обладнання.

3.4. Задача.

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування трудового потен­ціалу ВАТ «Промінь».

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВАРТІСНОГО РОЗРАХУНКУ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ПРОМІНЬ»

№ п/п

Показники

Одиниця
виміру

У базовому
періоді

У звітному періоді

1

Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,16

0,16

2

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

8920

8915

3

Продуктивність праці на І-го працівника ПВП

тис. грн

14,2

14,9

4

Фондоозброєність в розрахунку на І-го працівника ПВП

тис. грн

13,5

15,8

 
 
Завдання № 4

4.1. Витратний підхід до оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства, його переваги та недоліки.

4.2. Поняття вартості та її модифікації.

4.3. Модель оцінки трудового потенціалу підприємства.

4.4. Задача.

 

Шляхом зменшення (збільшення) величини поправок (±5%), які враховують розбіжності між об’єктом оцінки та аналогами – торг, розмір, форма, інженерне забезпечення, розташування – необхідно визначити ринкову вартість об’єкта оцінки. Нижче в таблиці наведена інформація з відкритих джерел про об’єкти-аналоги.

 

Аналог

Ціна продажу, грн

Площа, га

Характеристика ділянки

Інженерне забезпечення

Розташування

1

95000

1

Нерівна, прямокутна

Вода, електрика

Прилеглий до центру

2

195000

0,9

Рівна, прямокутна

Вода, електрика

Центр

3

140000

1

Рівна, прямокутна

Вода, електрика, газ

Прилеглий до центру

4

245000

1

Рівна, прямокутна

Вода, електрика, газ

Центр

5

215000

1

Рівна, прямокутна

Вода, електрика

Центр

Об’єкт оцінки

 

0,9

Нерівна, прямокутна

Вода, електрика, газ

Прилеглий до центру

 

 

Завдання № 5

5.1. Порівняльний підхід до оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства, його переваги та недоліки.

5.2. Принципи оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства та їх взаємозв’язок.

5.3. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

5.4. Задача.

За наведеними даними визначити конкурентну позицію автозаводу «АвтоЗАЗ» на ринку та зробити висновки щодо управління конкурентоспроможністю його потенціалу.

РЕЗУЛЬТАТИ РАНЖУВАННЯ АВТОЗАВОДІВ ТА ЇХ ВИРОБІВ[1]

№ п/п

Автозавод

Споживчі властивості автомобілів і їх ранги

Ціна (Ц)

Потужність (П)

Дизайн (Д)

Оздоблення (О)

Надійність (Н)

Гарантійний строк (Г)

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

1

АвтоЗАЗ

9

1

8

1

9

1

9

1

8

1

9

1

2

ЛуАЗ

7

2

8

1

8

2

8

2

7

2

7

2

3

КрАЗ

5

4

7

4

6

5

5

5

6

3

6

5

4

ЛАЗ

6

3

8

1

7

3

6

4

5

4

7

2

5

Симф АЗ

4

5

7

4

7

3

7

3

5

4

7

2

Вага споживчої властивості

0,25

0,2

0,2

0,15

0,1

0,1

 

Завдання № 6

6.1. Дохідний (результатний) підхід до оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства, його переваги та недоліки.

6.2. Класифікація видових проявів потенціалів.

6.3. Шість функцій грошової одиниці, їх економічний зміст і сфери застосування в оціночній діяльності.

6.4. Задача.

Оцінити вартість земельної ділянки міського зоопарку, який відвідують 75 000 людей на рік. Вартість квитка складає 5 грн, при цьому 4 % відвідувачів не сплачують за вхід. Крім того, кожен відвідувач витрачає в середньому близько 6 грн на їжу та розваги, з яких до зоопарку у вигляді прибутку надходить 40 %. Загальні витрати зоопарку складають 295 000 грн на рік. Вартість усіх тварин зоопарку та майна складає 821 500 грн. Ставку капіталізації встановлено на рівні 11,5 %.

 

Завдання № 7

7.1. Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства.

7.2. Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури.

7.3. Оцінка вартості бізнесу: сутнісна характеристика, базова модель та структурно-логічний граф показників.

7.4. Задача.

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розташувати автозаправочну станцію на три колонки. Валові капітальні вкладення на одну колонку визначені у розмірі 48 780 грн. Аналіз експлуатації працюючих АЗС в аналогічних за місцезнаходженням умовах дозволив встановити, що: протягом години на одній колонці в середньому заправляється 4 автомобілі; одна заправка в середньому дорівнює 20 літрам бензину; чистий прибуток з одного літра бензину складає приблизно 0,026 грн. Запланована дохідність від об’єкта нерухомості — 12 %; строк економічного життя — 6 років. Повернення інвестицій здійснюється за прямолінійним методом.

 

Завдання № 8

8.1. Показники й методи оцінки ступеня використання виробничого потенціалу підприємства.

8.2. Сутність та різновиди мультиплікатора.

8.3. Нерухомість та чинники, що впливають на її вартість.

8.4. Задача.

Розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів залежно від існуючого попиту на неї. Причому: техніки 1-го виду використано 20 %; техніки 2-го рівня — 50 %; техніки 3-го рівня — 30 %. Собівартість аналогів, яка припадає на 1 % техніки 1-го виду — 900 грн; для 2-го — 480 грн; для 3-го — 120 грн.

 

Завдання № 9

9.1. Характеристика індикативного та матричного методів оцінки рівня та резервів підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

9.2. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Особливості економічних систем.

9.3. Вартісні та експертні підходи до оцінки складових елементів потенціалу підприємства, їх переваги і недоліки.

9.4. Задача.

Використовуючи всю перелічену нижче інформацію, розрахуйте всі можливі види мультиплікаторів: ціна/прибуток, ціна/грошовий потік. Розрахунок треба зробити на одну акцію і по підприємству в цілому.

Фірма «Віраж» має в обігу 25 000 акцій, ринкова ціна однієї акції 100 грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

1. Виручка від реалізації, грн

500 000

2. Витрати, грн

400 000

3. У тому числі, амортизація, грн

120 000

4. Сума сплачених відсотків, грн

30 000

Ставка податку на прибуток, %

30

 
 
Завдання № 10

10.1. Особливості визначення коефіцієнтів капіталізації з урахуванням відшкодування капітальних витрат на нерухомість (методи Рінга, Інвуда, Хоскольда) та сфери їх використання.

10.2. Потенціал землі та земельна рента.

10.3. Оцінка нематеріальних активів підприємства: роль, значення та сфери застосування.

10.4. Задача.

Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 500 тис. грн. Величина фізич­ного зносу об’єкта досягає 50 %, технологічне старіння складає 25 %, функ-
ціональне — 10 %, економічне — 20 %.

Необхідно визначити оціночну вартість об’єкта.

 


[1] Для розрахунків використані умовні дані