Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КСВ КНЕУ

 

Назва теми та тематика

Відповідальна особа (ПІБ)

Тема 1 Концепція та філософія соціальної відповідальності:

1.1. Дослідіть опис концепцій соціальної відповідальності  у KPMG. Розробіть пропозиції щодо підвищення соціальної відповідальності


 

1.2. Дослідіть опис концепцій соціальної відповідальності  у KievStar. Розробіть пропозиції щодо підвищення соціальної відповідальності


 


 


 

Тема 2. Соціальна відповідальність у сфері формування та розвитку персоналу

2.1 Проаналізуйте відповідність  вимог до посади в рекламних оголошеннях на сайтах (як елемент процесу формування  персоналу) згідно принципів соціальної відповідальності

Косяченко


 


 

2.2 Проаналізуйте форми вияву індивідуальної відповідальності у сфері професійного розвитку персоналу 5 вітчизняних організацій та  оцініть в контексті соціально відповідального бізнесу.


 

Тема 3. Соціальна відповідальність у сфері компенсаційної політики

3.1 Проаналізуйте 30 рекламних оголошень за посадою (відповідно до спеціальності)  щодо пропозицій компенсаційного пакету на ринку праці. Оцініть відповідність компенсаційного пакету принципам соціальної відповідальності.

Бабич

3.2. Проаналізуйте компенсаційні пакети працівників мінімум 5 підприємств однієї з галузей України та країн ЄС (США тощо). Оцініть відповідності компенсаційного пакету принципам соціальної відповідальності.


 

3.3. Обґрунтуйте доцільність вибору серед 5 страхових компаній України щодо надання послуг страхування життя\медичного страхування\пенсійного страхування* при формування соціального пакету. (* - один або кілька видів страхування  з переліку на вибір студента).


 

3.4 Побудуйте грейдову систему оплати праці на основі наданої інформації.


 

3.5 Проаналізуйте компенсаційну політику в  реаліті – шоу  серії 1\2\3* «Малюки в офісі» та її відповідність принципам соціальної відповідальності.

*-серія  на вибір студента

( Младенцы в офисе / Babies in the Office ).

http://duralenta.ru/tv/tlc/21792-mladency-v-ofise-smotret-onlayn-vse-vypuski.html - російська мова (серії 1,2)

http://www.bbc.co.uk/programmes - англійська мова

http://putlocker.is/watch-the-office-tvshow-season-5-episode-3-online-free-putlocker.html - англійська мова


 

3.6. Проаналізуйте та обґрунтуйте компенсаційні пакети різних категорій персоналу конкретного підприємства. Запропонуйте соціальний пакет, що будується на принципах соціальної відповідальності.


 

3.7 Проаналізуйте вартість, види, тривалість, форми надання консалтингових послуг 5 організацій з розробки чи аудиту компенсаційної політики оплати праці.


 

Тема 4. Соціальна відповідальність у сфері кадрової безпеки

4.1 Проведіть SWOT – аналіз п’яти вітчизняних організацій та проаналізуйте ризики, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом та трудовими відносинами в цілому. Проведіть порівняльну характеристику вищезазначених організацій та запропонуйте заходи щодо усунення ризиків з дотриманням принципів соціальної відповідальності.


 

Тема 6. Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із зовнішніми стейкхолдерами

6.1. Проаналізуйте зовнішнє середовище діяльності організацій  (на конкретному підприємстві) за впливом заінтересованих сторін (визначити характер впливу на організацію та впливу на організації). Розробіть  заходи для налагодження соціально-відповідальної взаємодії організації із зовнішніми стейкхолдерами.


 

6.2. Дослідіть типові інтереси, очікування та потреби  споживачів (на конкретного підприємства) та розробити пропозиції щодо їх задоволення через налагодження соціально-відповідальної взаємодії бізнесу з обраною групою стейкхолдерів


 

6.3. Дослідіть типові інтереси, очікування та потреби  постачальників (на конкретному підприємстві) та розробити пропозиції щодо їх задоволення через налагодження соціально-відповідальної взаємодії бізнесу з обраною групою стейкхолдерів.


 

6.4. Дослідіть типові інтереси, очікування та потреби  громади (від конкретного підприємстві) та розробити пропозиції щодо їх задоволення через налагодження соціально-відповідальної взаємодії бізнесу з обраною групою стейкхолдерів.


 

6.5. Дослідіть типові інтереси, очікування та потреби  нефінансових організацій (від конкретного підприємства) та розробити пропозиції щодо їх задоволення через налагодження соціально-відповідальної взаємодії бізнесу з обраною групою стейкхолдерів.


 

6.6. Дослідіть типові інтереси, очікування та потреби  нефінансових організацій/органів державної влади (від конкретного підприємства) та розробити пропозиції щодо їх задоволення через налагодження соціально-відповідальної взаємодії бізнесу з обраною групою стейкхолдерів.


 

6.7. Дослідіть нефінансові ризики, викликані поведінкою споживачів/постачальників/громади/нефінансових організацій(на конкретному підприємстві) та розробити пропозиції щодо їх мінімізації.


 

6.8. Проведіть SWOT – аналіз взаємодії організації із заінтересованими сторонами і визначити загрози і можливості.

Фоменко

6.9. Проаналізуйте розвиток співпраці провідних вітчизняних організацій з неурядовими організаціями (громадськими / екологічними / волонтерськими та ін.) в Україні за останні 3 роки.


 

6.10. Проаналізуйте інструменти та методи соціально відповідальної взаємодії зі споживачами (на прикладі  трьох організації однієї сфери економічної діяльності).


 

Тема 7.  Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність і аудит

7.1. Проаналізуйте  якість соціальних звітів п’яти провідних українських організацій щодо задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів.

Мінченко

7.2. Проведіть аналіз соціальних звітів  5 провідних українських організацій з питань забезпечення інтересів внутрішніх стейкхолдерів.


 

7.3. Проведіть діагностику КСВ двох організацій в Україні (за методом Тульчинського).


 

7.4. Проведіть аналіз міжнародних стандартів підготовки соціальної звітності(GRI, AA1000, SA8000, ISO26000, ISAE3000), визначте та обґрунтуйте можливості їх використання бізнесовими організаціями в Україні.


 

7.5. Проведіть аналіз інформаційної політики у сфері КСВ двох провідних українських організацій, визначити позитивні та негативні аспекти.


 

Тема 8. Екологічний напрям соціальної відповідальності

8.1. Проаналізуйте форми вияву індивідуальної екологічної відповідальності 5 вітчизняних організацій та  окресліть напрями їх активізації.


 

8.2. Проаналізуйте соціальну відповідальність організацій у сфері охорони праці та промислової безпеки 5 вітчизняних організацій . Запропонуйте заходи щодо її поліпшення.


 

Тема 9.  Соціальне інвестування

9.1. Оцініть ефект від соціальних інвестицій п’яти організацій для населення конкретної території. Наведіть приклади соціального інвестування, результати якого ви особисто відчули як покращення вашого життя.


 

9.2 Проаналізуйте динаміку видатків державного бюджету України на соціально-культурні заходи за функціональною класифікацією за останні доступні для аналізу роки (зверніться до джерел інформації Міністерства фінансів та Державної служби статистики України: http://www.minfin.gov.ua; http://www.ukrstat.gov.ua/). Проаналізуйте динаміку видатків, дайте оцінку, зробіть висновки.


 

9.3. Дослідіть моделі соціального інвестування, які використовують розвинуті країни світу.

Палюшкевич/Максименко

9.4. Проаналізуйте програми соціального інвестування, які діють в країнах Європейського союзу.


 

9.5. Проаналізуйте досвід соціального інвестування провідних українських компаній  (не менше 5 організацій).


 

9.6. Визначте проблемні аспекти механізму соціального інвестування громадських організацій в Україні.


 

Тема10. Ефективність соціальної відповідальності. стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні

10.1. Проаналізуйте досвід країн-членів Європейского Союзу щодо питання формування державної стратегії та політики у сфері КСВ та оцінки на цій основі національного (регіонального) рівня розвитку КСВ. Запропонувати кроки для його доцільного використання в Україні.

Бабич

10.2. Оцініть якість державної політики на шляху впровадження елементів КСВ


 

10.3. Проаналізуйте взаємозв’язок соціальних інвестицій та підсумкових результатів ефективності діяльності на прикладі провідних українських організацій.


 

10.4. Проведіть аналіз потенційних ризиків у сфері КСВ стосовно заінтересованих сторін (стейкхолдерів) провідних українських організацій в умовах кризи.


 

10.5 Проаналізуйте рейтинги ефективності соціальної відповідальності організацій у різних країнах світу.


 

10.6. Оцініть досвід України щодо складання рейтингів ефективності (стану розвитку) соціальної відповідальності організацій.


 

10.7. Проаналізуйте  стратегічні напрямки розвитку соціальної відповідальності в Україні, критично оцінити їх доцільність.


 

10.8. Запропонуйте критерії оцінювання рівня задоволеності  стейкхолдерів (персоналу\ споживачів\ постачальників\громади\ органів державної влади\ не фінансових організацій). Розробіть анкету (опитувальний лист) оцінки  задоволеності стейкхолдерів за даними критеріями.


 

10.9 Проведіть рейтингування 5 вітчизняних соціально відповідальних організацій на основі методики рейтингування журналу «ГVардія», а для підприємств  з найнижчим показником запропонуйте дії щодо підвищення  рейтингу. (Методика рейтингу відкритості й системності організацій в сфері КСВ  http://kontracty.ua.\doc\methods_CSR_2013.pdf)