Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Курсова з предмету «Міжнародна економічна діяльність України»

Курсова з предмету «Міжнародна економічна діяльність України»

Курсова з предмету

«Міжнародна економічна діяльність України»

 

 

Типові рекомендовані теми:

Студент має обрати підприємство-суб’єкта ЗЕД України (також банки, інвестиційні структури та ін..)  і обрати актуальну для нього управлінську проблему. Деякі теми передбачають обрання зовнішньоекономічної операції певного виду, що конкретизовує тему і зазначається в ній. Це не вичерпний перелік тем, можете пропонувати інші теми і узгоджувати з керівниками.

 

 1. Підвищення економічної ефективності міжнародних економічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х
 2. Підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х
 3. Підвищення економічної ефективності експортних операцій підприємства Х
 4. Підвищення економічної ефективності імпортних операцій підприємства Х
 5. Підвищення економічної ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства Х
 6. Підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Х
 7. Оптимізація  економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х
 8. Вдосконалення організаційно-економічних механізмів здійснення зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х
 9. Управління міжнародною економічною діяльністю …підприємства Х на ринку … (товару, послуги, країни, регіону і т.п. )

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю …підприємства Х на ринку … (товару, послуги, країни, регіону і т.п. )

11. Вдосконалення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Х

12. Вдосконалення менеджменту міжнародної контрактної діяльності підприємства Х

13. Економічна оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства Х

14. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства Х

15. Управління ризиками зовнішньоекономічної операції підприємства Х (за обраним видом операцій)

16. Удосконалення валютно-фінансового забезпечення зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х

17. Вдосконалення транспортного забезпечення ЗЕД підприємства Х

18. Механізми фінансування зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х

19. Механізми кредитування зовнішньоекономічних операцій (за обраним видом операцій) підприємства Х

20. Вдосконалення механізмів фінансування ЗЕД підприємства Х

 1. 21.  Розвиток інструментів торговельного фінансування в банківському секторі України

22. Залучення іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

23. Залучення прямого іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

24. Залучення портфельного іноземного інвестора на підприємство суб’єкта ЗЕД (інвестиційна операція)

25. Інвестиційна привабливість підприємства Х (або підприємств галузі) для іноземних інвесторів

26. Венчурне фінансування інвестиційного проекту підприємства…

27. Залучення коштів для розвитку підприємства Х на міжнародних фінансових ринках

28. Формування стратегії виходу підприємства Х на міжнародні фінансові ринки

29. Формування стратегії виходу підприємства Х на міжнародні ринки облігацій

30. Формування стратегії виходу підприємства Х на міжнародні ринки акцій

31. Формування стратегії виходу підприємства Х на міжнародний ринок IPO

32. Механізми та економічна ефективність міжнародних інвестиційних операцій (можна обрати  галузь)

33. Економічна ефективності виходу підприємства на міжнародний ринок IPO

34. Економічна ефективність виходу підприємства на зовнішній ринок

35. Підвищення економічної ефективності міжнародних інвестиційних операцій

36. Підвищення економічної ефективності виходу підприємства на міжнародний ринок IPO

 1. 37.  Підвищення економічної ефективності виходу підприємства на зовнішній ринок

38. Формування конкурентних переваг підприємства Х ( суб’єкта ЗЕД ) на зовнішньому ринку

39. Формування конкурентних переваг підприємства Х ( суб’єкта ЗЕД ) на  ринках ЄС

40. Формування міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств галузі/сектору/сфери

41. Підвищення конкурентоспроможності підприємства Х (суб’єкта ЗЕД) на зовнішньому ринку

42. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні товарні ринки

43. Формування стратегії виходу підприємства на міжнародні  ринки послуг

44. Цінові стратегії в зовнішньоекономічній діяльності підприємства Х

45. Цінові стратегії підприємства в експортній  діяльності

46. Спільна підприємницька діяльність компанії Х  в сфері ….(або секторі, галузі)

47. Розвиток торговельного співробітництва між Україною та ЄС в галузі…. (на прикладі конкретної компанії)

48. Розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС в галузі…. (на прикладі конкретної компанії)

49. Розвиток науково-технічного співробітництва між Україною та ЄС в галузі…. (на прикладі конкретної компанії)

50. Підвищення економічної ефективності міжнародного інвестиційного проекту в галузі…

 1. 51.  Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства…

52. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства Х на світовому ринку технологій

 1. 53.  Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства Х на світовому ринку ……..

54. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства Х на світовому ринку високотехнологічних товарів\послуг

55. Валютне регулювання ЗЕД підприємств України

56. Вплив валютного регулювання на ЗЕД підприємства Х (або підприємств галузі України)

57. Митне регулювання ЗЕД підприємств галузі  України

58. Вплив митного регулювання на ЗЕД підприємства Х (або підприємств галузі України)

 1. 59.  Реформування регулятивних механізмів ЗЕД України в умовах євроінтеграції

60. Регулювання міжнародної торгівлі в Україні в умовах дії ПВЗВТ (поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі) з ЄС

 

 

 

 

 

 

 

 


Рекомендована структура (орієнтовний план):

Вступ

Розділ I. Теоретичні засади аналізу міжнародних (експортних/імпортних та ін..)  економічних операцій (або міжнародної економічної діяльності)

1.1.         Сутність, види та роль міжнародних економічних операцій (обрати  та вказати вид операції).

1.2.         Специфіка міжнародних економічних операцій (особливості певного виду операцій на світовому ринку в цілому або в певній галузі, регіоні, групі країн та ін.)

1.3.         Методичні підходи до оцінки економічної ефективності міжнародних економічних операцій

(ЗЕД, МЕД або обирається  вид міжнародної економічної операції: експортні/імпортні, торгові товарні, торгівлі послугами, орендні, міжнародні коопераційні, компенсаційні, бартерні, угоди з розподілу продукції, трансферу технологій, торгівлі ОІВ, фінансові, кредитні, інвестиційні та ін..)

 

Розділ II. Дослідження механізмів міжнародної економічної діяльності підприємства Х  (або ЗЕД підприємства Х, або  міжнародних економічних операцій підприємства Х, або дослідження бізнес-середовища діяльності підприємства на зарубіжному ринку … та ін..)

2.1. Загальна характеристика МЕД підприємства Х.

2.2. Організація управління МЕД на підприємстві Х.

2.3. Регулятивні засади міжнародних економічних операцій Х (вказується обраний вид МЕО.

 

Розділ III. Напрямки підвищення економічної ефективності міжнародних економічних операцій підприємства Х.

3.1.Характеристика (або розробка, обґрунтування ) міжнародного контракту на здійснення міжнародної економічної операції підприємства Х.

3.2.Оцінка економічної ефективності міжнародних економічних операцій

3.3.Розробка рекомендацій щодо доцільності та підвищення економічної ефективності  міжнародних економічних операцій підприємства Х.

Висновки

 

Рекомендації до змісту розділів:

В розділі I розкривається сутність та економічна роль обраного виду зовнішньоекономічних операцій, їх характеристика, специфіка та особливості цього виду зовнішньоекономічних операцій, а також особливості міжнародного ринку тих товарів та послуг (або інше), які є об’єктами даних операцій, економічні інтереси і мотиви учасників (контрагентів) цих операцій, особливості ціноутворення, специфіка міжнародних контрактів на здійснення цих операцій, фактори ефективності цих операцій і т.п.

 

В II розділі подається характеристика ЗЕД підприємства: які форми і види ЗЕД здійснює підприємство, які здійснює види зовнішньоекономічних операцій,  яке місце займає на відповідних ринках, хто є зарубіжними партнерами, яка динаміка ЗЕД за 3-5 років, яка товарна та географічна характеристика ЗЕД, які зовнішньоекономічні стратегії застосовує компанія, які плани та перспективи розвитку ЗЕД компанії.

У параграфі 2.2 визначається як організована система управління ЗЕД (функцію управління ЗЕД покладено на: діючі економічні чи інші служби; є відділ ЗЕЗ; департамент ЗЕД; дирекція ЗЕД; зовнішньоекономічна фірма; ЗЕД здійснюється через посередників; чи інші варіанти організації ЗЕД). Яка внутрішня оргструктура підрозділу з управління ЗЕД (побудовано за функціональним, товарним, територіальним чи матричним принципом), як розподілені функції. Розкриваються організаційно-економічні механізми та практика  здійснення даного виду зовнішньоекономічних операцій на підприємстві, які досягнення та проблеми є в здійсненні даних зовнішньоекономічних операцій. Як встановлюються контакти із зарубіжним партнером, які використовуються комерційні документи (оферта, запит, замовлення та ін.), як ведуться міжнародні переговори та ін.. Які застосовуються інструменти оцінки комерційних пропозицій, розробки конкурентного листа, визначення експортно-імпортних цін і т.п.. Які сучасні інструменти менеджменту ЗЕД застосовуються? Напрямки вдосконалення системи організації та управління ЗЕД.

У параграфі 2.3 «Регулятивні засади …зовнішньоекономічних операцій» розкриваються регулятивні засади та правові умови здійснення даного виду зовнішньоекономічних операцій, в т.ч. міжнародні норми, які врегульовують здійснення даної МЕО та національна законодавчо-нормативна база здійснення даної МЕО.

Розкривається система регулювання даного виду операцій та конкретної обраної зовнішньоекономічної операції. Тарифне регулювання. Визначається код УКТ ЗЕД  товару. Визначається ставка мита. Митні платежі. Митні процедури, перелік документів, що необхідні для розмитнення. Потенційні зміни  умов тарифного регулювання даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії).

Нетарифне регулювання (в т.ч. ліцензування, квотування, індикативні ціни, спеціальні види мита, технічні бар’єри та вимоги  технічних регламентів, та ін.). Заборони, вимоги та стандарти, які застосовуються до даного товару при зовнішньоторговельних операціях. Потенційні зміни  умов нетарифного регулювання даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії).

Валютне регулювання МЕО, оподаткування МЕО. Валютні та податкові умови здійснення МЕО. Граничні терміни розрахунків за експортно-імпорними операціями. Регулятивні умови здійснення валютних, інвестиційних, кредитних операцій в Україні. Потенційні зміни  умов валютного регулювання та оподаткування даної МЕО або виду ЗЕД, оцінка їх впливу на МЕО (або ЗЕД компанії). 

Зясувати і проаналізувати регулятивні умови для ЗЕД підприємства і для конкретної зовнішньоекономічної операції підприємства, що випливають з Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та ПВЗВТ (поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі). Які переваги та можливості, ризики та барєри і т.п.

                                                                  

У III розділі подається характеристика міжнародного контракту на здійснення обраного виду зовнішньоекономічної операції, в т.ч. істотні та неістотні умови контракту. Обгрунтування вибору ключових параметрів контракту. Проект контракту на здійснення обраної зовнішньоекономічної операції розробляється з урахуванням особливостей регулювання, умов здійснення операції та особливостей самого товару (послуги). Структура проекту контракту відповідає міжнародним нормам та рекомендаціям Положення «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

Обґрунтовуються економічні та організаційні можливості виконання ЗЕД угоди. Особливості та умови транспортування. Вибір базисної умови поставки. Фінансування та кредитування МЕО.

 Проводиться оцінювання економічної ефективності обраної МЕО (техніко-економічне обґрунтування міжнародної економічної операції). Розраховуються митні платежі. Розрахунок доходів, витрат, рентабельності, базового та альтернативного коефіцієнтів економічної ефективності згідно наданої розрахункової моделі. Оцінка впливу валютного фактора та інших факторів на ефективність МЕО. Оцінка ризиків МЕО.

Висновки щодо доцільності здійснення МЕО,  розробка пропозицій щодо оптимізації МЕО, сформулювати напрямки підвищення  економічної ефективності МЕО (МЕД, ЗЕД). Зробити оцінку зміни показників економічної ефективності МЕО в результаті запровадження Ваших пропозицій.

 

 

Увага!!!Запропонований типовий план підходить не до всіх тем. Будете план розробляти по своїй темі і узгоджувати з керівником.

Звіт по самостійній  роботі по предмету МЕДУ (20 балів)  -  це 2 і 3 розділ даного плану, тобто без теоретичної частини, обсяг 20-30с. Структура  звіту  по самостійній роботі з предмету МЕДУ:

1. Загальна характеристика МЕД (або ЗЕД) підприємства Х.

2. Організація управління ЗЕД на підприємстві Х.

3. Регулятивні засади міжнародних економічних операцій (вказується конкретний обраний вид операції).

4.Характеристика міжнародного контракту на здійснення міжнародної економічної операції підприємства Х.

5.Оцінка економічної ефективності міжнародних економічних операцій

6.Розробка рекомендацій щодо доцільності та підвищення економічної ефективності  міжнародних економічних операцій підприємства Х.