Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №1

 

Вибрати 3 Веб-сайти підприємств з власної (міжнародно-економічної, юридичної, інформаційної, фінансової, маркетингової) сфери діяльності. Зібрати в мережі Internet інформацію про їх діяльність. Описати мету їх діяльності і характеристики. Зробити аналіз у вигляді таблиці обраних Web-ресурсів підприємств за їх характеристиками з відповідними ваговими коефіцієнтами, додати короткий опис Web-ресурсів по кожній з характеристик:

  1. Дизайн (дотримання єдиного стилю, кольорова гама, динаміка композиції, оригінальність тощо)
  2. Навігація (зручність системи меню, мапа сайту, легкість пошуку інформації, наявність інших засобів навігації)
  3. Інформаційне наповнення (відповідність цілям організації, наявність потрібної відвідувачу інформації)
  4. Швидкість завантаження (залежить від характеру опублікованих матеріалів, ліній зв’язку, розташування Веб-серверу)
  5. Реклама (види реклами на сайті, його рейтинг в каталогах bigmir.net, rambler.ru, mail.ru, topping.com.ua)
  6. Інтеграція з іншими сайтами (наявність інформації, яка динамічно завантажується з інших проектів: актуальні новини, курси валют, прогноз погоди, графіки, таблиці і т. ін.)
  7. Інтерактивність (наявність форм, форуму, гостьової книги, коментарів, листів розсилки, системи пошуку тощо)
  8. Мультимедійність (флеш-анімація, аудіо-, відео-інформація, тривимірна графіка, он-лайн презентації)
  9. Відвідуваність (лічильник або через рейтинги та каталоги)

Загальний бал:  проставити по кожній характеристиці оцінку від 1 до 10, а потім підрахувати середньозважений бал з урахуванням вагових коефіцієнтів ki за формулою:

S = Σ (bij*ki) / 100%,

де bij – бал від 1 до 10 по кожній i-тій характеристиці для кожного j-того Web-сайта,

ki – відносний коефіцієнт, якій означає важливість кожної i-тої характеристики, сума всіх коефіцієнтів повинна складати 100%.  

Зробити висновок з аналізу обраних Web-ресурсів.

Дати відповіді на такі питання:

1. Чи містять ці ресурси таблиці і графіки з економічною інформацією, які відновлюються у реальному режимі часу?

2. На які категорії користувачів зорієнтована інформація ресурсу (вік, демографічна структура, інтереси, фахове спрямування).

3. Як часто оновлюється інформація ресурсів (раз на рік, місяць, тиждень, день, щогодини, щосекунди)?

4. Хто є розробниками web-ресурсів? Чи є логотип та координати розробників на сайтах, які були проаналізовані?

5. Порівняйте структуру, обсяг і напрям спрямованості на певну аудиторію цих ресурсів з одним із бізнес-порталів: worldbank.org, europages.com, finance.ua, all-biz.info, rada.gov.ua, liga.net.