Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Лінійне програмування (частина 1).

Тема: Лінійне програмування (частина 1).

Мета: Навчитися складати ЕММ задач, будувати опорні плани задач лінійного програмування.

План.

 

1.  Побудова економіко математичної моделі задачі планування виробництва.

2.  Побудова економіко математичної моделі задачі складання раціону.

3.  Побудова економіко математичної моделі задачі розпилу матеріалів (задача про відходи).

4. Побудова опорного плану задачі лінійного програмування.

5. Побудова розширеної задачі до вихідної. Знаходження штучного базису.

 

Номер та зміст завдання

Задача 1. Побудова економіко математичної моделі задачі планування виробництва

Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три типи сировини S1, S2, S3. Витрати сировини на виробництво одного виробу кожного виду та запаси сировини наведені в таблиці (числа умовні).

Вид сировини 

Запаси сировини (кг)

Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції

A

B

S1

S2

S3

 

Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно,  і  умовних грошових одиниць. Скласти такий план виробництва виробів, при  якому прибуток підприємства від їх реалізації буде максимальним.

Значення  обрати згідно варіанту з таблиці 1.

Таблиця 1

Варіант

S1

S2

S3

c1

c2

1

7

6

1

3

3

2

1365

1245

650

6

5

2

8

7

4

3

6

9

864

864

945

2

3

3

14

12

8

8

4

2

624

541

372

7

3

4

10

9

5

6

3

1

735

765

455

8

4

5

8

7

7

10

6

2

459

379

459

9

9

6

7

12

8

4

4

2

312

541

372

7

3

7

10

3

5

6

1

1

735

255

455

8

4

8

5

9

10

7

9

8

343

587

587

11

7

9

4

3

2

3

4

6

480

444

546

2

4

10

3

4

3

1

3

4

300

520

600

6

3

11

8

7

14

7

4

1

417

290

591

5

5

12

16

14

4

6

12

9

1728

1728

945

2

3

13

3

4

3

5

8

11

453

616

627

2

3

14

16

7

4

6

6

9

1728

864

945

2

3

15

19

16

19

26

17

8

868

638

853

5

4

16

15

15

18

33

25

6

571

577

890

8

10

17

19

32

19

26

34

8

868

1276

853

5

4

18

3

2

3

5

4

11

453

308

627

2

3

19

3

3

10

5

1

2

414

241

768

12

16

20

7

14

8

13

16

2

363

654

429

6

4

21

3

8

3

1

6

4

300

1040

600

6

3

22

2

3

2

3

6

8

428

672

672

3

8

23

2

1

2

3

2

8

428

224

672

3

8

24

8

3

3

6

4

5

880

393

450

6

5

25

8

3

6

6

4

10

880

393

900

6

5

26

5

6

7

7

6

1

256

283

363

9

7

27

15

15

9

33

25

3

571

577

445

8

10

28

9

15

15

27

15

3

606

802

840

11

6

29

10

18

10

14

18

8

686

1174

587

11

7

30

7

12

4

4

4

1

312

541

188

7

3

 

Задача 2. Побудова економіко математичної моделі задачі складання раціону

Нехай маємо два види кормів А і В, які містять поживні речовини S1, S2, S3. Число одиниць поживних речовин в 1 кг кожного виду корму і необхідний мінімум поживних речовин наведені в таблиці (цифри умовні).

Поживні речовини (вітаміни) 

Необхідний мінімум поживних речовин

Число одиниць поживних речовин в 1 кг корму

A

B

S1

S2

S3

 

Вартість 1 кг корму Виду А і В становить, відповідно,  і  умовних грошових одиниць. Скласти денний раціон, який має мінімальну вартість і в якому поживних речовин кожного виду буде не менше встановленої норми.

Значення  обрати згідно варіанту з таблиці 1.

Задача 3. Побудова економіко математичної моделі задачі розпилу матеріалів (задача про відходи).

Для виготовлення брусу довжиною і м у співвідношенні  на розкрій поступають  колод довжиною  м. Визначити план розпилу, який забезпечить максимальне число комплектів.

Значення  обрати згідно варіанту (див. табл. 2).

Вказівка. Перш за все необхідно визначити всі можливі способи розпилу колод, вказавши відповідне число брусу, яке можна одержати з однієї колоди. Наприклад, . Згідно з цими даними отримуємо такі способи розпилу:

Спосіб розпилу 

Можливе число брусків довжиною

0,8 м

2 м

1,5 м

1

5

-

-

2

3

-

1

3

2

1

-

4

1

-

2

5

-

2

-

6

-

1

1

 

За змінні  обирають кількість колод, розпилених і-м способом. В даному випадку . Змінна  - число комплектів брусків.

Враховуючи, що всі колоди повинні бути розпилені, а кількість брусків кожного розміру повинна задовольняти умову комплектності, економіко-математична модель задачі набуває вигляду:

Таблиця 2

Варіант

1

0,8

1,2

2,2

1

2

3

96

4,2

2

1

1,5

1,6

1

2

1

56

4

3

2

2,4

2,6

1

2

2

45

5,6

4

1

2

3

1

3

2

85

4,8

5

1,5

2,5

1

2

1

2

12

6

6

0,8

1

1,2

1

2

1

95

3,6

7

1,3

1,2

1

2

3

3

75

3,8

8

1,5

1,2

3,7

2

3

1

48

4,1

9

0,6

2,4

3,2

1

3

3

100

5

10

5

2,5

3

5

1

1

203

5,2

11

2,3

2,7

3

1

2

2

856

5,4

12

1

3

2

2

7

1

458

5,3

13

3

5

4

2

1

1

856

5,8

14

2,2

3,9

4

1

1

2

135

4,9

15

1,8

4

2,3

1

1

1

452

4,6

16

0,6

1,2

2,2

1

2

3

203

4,3

17

1,2

1,5

1,6

1

2

1

250

4,5

18

2,5

2,4

2,6

1

2

2

456

3

19

1,8

2

3

1

3

2

950

3,1

20

1,8

2,5

1

2

1

2

1000

3,3

21

1,6

1

1,2

1

2

1

560

3,6

22

2,3

1,2

1

2

3

3

589

3,8

23

2,5

1,2

3,4

2

3

1

975

3,4

24

2,6

2,4

3,2

1

3

3

461

3,2

25

2,5

2,5

3

5

1

1

543

3,7

26

3,3

2,7

3

1

2

2

458

4,7

27

4

3

2

2

7

1

764

4,2

28

4,5

2,5

4

2

1

1

964

4,6

29

3,2

3,9

4

1

1

2

542

6

30

2,8

4

2,3

1

1

1

125

6,2

 

 

4. Побудова опорного плану задачі лінійного програмування.

Фермер вирощує два види тварин - норок та нутрій. Для цього використовується три види кормів. Щоденна кількість корму кожного виду  наведена в таблиці. В ній також вказані запаси кормів та прибуток від реалізації 1 норки та 1 нутрії. Визначити, скільки тварин кожного виду слід вирощувати фермеру, щоб отримати максимальний прибуток.

 

Вид корму

Добовий раціон

Запаси кормів

Норки

Нутрії

І

2

3

180

ІІ

4

1

240

ІІІ

6

7

426

Прибуток

16

6

 

Математична модель задачі має вигляд:

.

задачу лінійного програмування записують в основній формі:

.

Знаходять опорний план:

 1. Визначають базисні змінні. Для цього:
  1. виписують вектори з координатами, що відповідають коефіцієнтам системи обмежень при відповідних змінних: ;
  2. серед виписаних векторів знаходять ті, що складають систему одиничних.

Нагадаємо, що одиничним називається вектор, у якого одна координата дорівнює одиниці, а всі інші – нулі. У систему одиничних векторів повинно входити стільки векторів, скільки координат має кожен з них, при чому таких, що в першому одиниця знаходиться на першому місці, а всі інші координати – нулі; в другому одиниця знаходиться на другому місці, а всі інші нулі і т.д.

У даному прикладі систему одиничних складають вектори .

Змінні, що відповідають одиничним векторам, називаються базисними. У даному випадку це змінні .

 1. Заповнюють першу симплексну таблицю (табл. 3):
  1. у стовпчик „Базис” записують базисні змінні;
  2. над змінними  надписують коефіцієнти цільової функції при відповідних змінних;
  3. стовпчик „Сб” складають коефіцієнти цільової функції при базисних змінних;
  4. у стовпчик „План” записують координати вектора Р0;
  5. у стовпчики  заносять відповідно координати векторів ;

Таблиця 3

 

Базис

Сб

План

16

6

0

0

0

Оціночне відно-шення

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1

х3

0

180

2

3

1

0

0

90

2

х4

0

240

4

1

0

1

0

60

3

х5

0

426

6

7

0

0

1

71

m+1

 

 

0

-16

-6

0

0

0

 

 

5. Побудова розширеної задачі до вихідної. Знаходження штучного базису.

У прикладі 4 за початковими умовами обмеження накладались тільки на кількість кормів. Введемо ще одне обмеження. Нехай фермер уклав угоду на продаж 20 тварин виду В. Тоді у систему обмежень вводиться ще одна нерівність: . Математична модель набуває вигляду:

.

Запишемо її в основній формі:

.

Знаходять опорний план:

 1. Визначають базисні змінні. Для цього:
  1. виписують вектори з координатами, що відповідають коефіцієнтам системи обмежень при відповідних змінних:

;

 1. серед виписаних векторів знаходять одиничні:

.

Як бачимо, ми маємо тільки три одиничних вектори, у той час як система одиничних векторів має містити чотири. Для системи одиничних векторів не вистачає вектора з координатами . Отже, для того, щоб стало можливим застосування симплексного методу, необхідно ввести в четверте обмеження деяку змінну, щоб відповідний вектор мав потрібні нам координати. Дана змінна не буде мати економічного змісту, вона вводиться лише для можливості отримання системи одиничних векторів. Такі змінні називаються штучними, позначаються , і вводяться в цільову функцію з коефіцієнтом . Математична модель набуде вигляду:

.

До векторів  додається ще один  - одиничний вектор, якого не вистачало.

Отже, систему одиничних векторів складають вектори , а відповідні змінні  є базисними.

 1. Заповнюють таблицю, до якої додається ще один рядок з номером m+2 (табл. 4):

Таблиця 4

Базис

Сб

План

16

6

0

0

0

0

Оціночні відношення

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

У1

1

х3

0

180

2

6

1

0

0

0

0

 

2

х4

0

240

4

1

0

1

0

0

0

 

3

х5

0

426

6

7

0

0

1

0

0

 

4

у1

20

0

1

0

0

0

-1

1

 

m+1

 

 

0

-16

-6

0

0

0

0

0

 

m+2

 

 

-20

0

-1

0

0

0

1

0

 

 
 1. у стовпчик „Базис” записують базисні змінні;
 2. над змінними  надписують коефіцієнти цільової функції при відповідних змінних;
 3. стовпчик „Сб” складають коефіцієнти цільової функції при базисних змінних;
 4. у стовпчик „План” записують координати вектора ;
 5. у стовпчики  заносимо відповідно координати векторів .

 

Методичне забезпечення

 1. Сергієнко В.А. Математичне програмування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / В.А. Сергієнко, Л.П. Перхун, 2010. – 140 С.
 2. Лавров Є.А. Математичне програмування: навчальний посібник / Є.А. Лавров, Л.П. Перхун, В.А. Сергієнко / За ред. Є.А. Лаврова. – Суми, 2010. – 224 С.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бех О.Б. Збірник задач з математичного програмування. Навч. пос. / О.Б. Бех, Т.А. Огородня, А.Ф. Щебрак – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 212 С.
 2. Бех О.Б. Математичне програмування. Пос. / О.Б. Бех, Т.А. Огородня, А.Ф. Щебрак – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 200 С.
 3. Вдовин М. Л. Математичне програмування теорія та практикум. Пос. / М.Л. Вдовин, С.Г. Данилюк – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 160 С.
 4. Глушик М. М. Математичне програмування. Підручник / М. М. Глушик, І.М. Копич, В.М. Сороківський – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 280 С.
 5. Глушик М. Математичне програмування. Підручник / М. Глушик, І.Копич, О.Пенцак, В. Сорківський – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 216 С.
 6. Копич І.М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу. Навч. пос. / І.М. Копич, В.М. Сороківський ,В.І.Стефаняк – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 376 С.
 7. Кучма М.І. Математичне програмування: приклади та задачі. пос. / М.І. Кучма – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 344 С.
 8. Мартиненко М.А. Математичне програмування: підручник / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов – К.: Видавництво Ліра-К, 2010. – 311 С.

 

Інформаційні ресурси

(в т.ч. електронна бібліотека СНАУ)

 1. http://web.archive.org/web/20070205063920/http://dims.karelia.ru/~alexmou/tpr/tpr_02_linear_programming.ppt – слайди по лінійному програмуванню
 2. Український інститут ІТ в освіті Економіко-математичне моделювання (Демо-версія)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/index.php?id=125
 3. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс] / О.Т. Іващук. – Т.: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
 4. Курило А.О. Математичне програмування. Конспект лекцій. - Суми, 2015 рік 136 ст., табл. 51, рис. 36.
 5. Курило А.О. Математичне програмування. Частина 1: методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних робіт. – Суми, 2015, ст.76, табл. 20, рис. 11.
 6. Курило А.О. Математичне програмування. Частина 2: методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних робіт. – Суми, 2015, ст.84, табл. 16, рис. 13.
 7. Сергієнко В.А.  Математичне програмування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання./ В.А.Сергієнко, Л.П. Перхун. 2009 – 149 с.
 8. Сергієнко В.А., Перхун Л.П. Електронний засіб навчального призначення: «Математичне програмування» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2010.