Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Логістичний менеджмент

 Розрахунково-графічна робота

з дисципліни: «Логістичний менеджмент»

 

Розрахунково-графічна робота складається з наступних змістових розділів: вступу, теоретичного розділу, практичного розділу, висновків та переліку посилань.

Для теоретичного розділу нижче надані теми з коротким змістом тих питань, які рекомендують до освітлення у межах даної теми.

            Практичний розділ стосується прийняття рішення про організацію регіонального транспортно-логістичного обслуговування дистриб’юторської діяльності, у межах чого вирішуються наступні завдання:

 • частина І - розв’язання задачі розподілу маршрутів за методом Кларка-Райта;
 • частина ІІ - прийняття рішення про орендування або організацію власного складського господарства;

 

Теми теоретичного розділу

Тема 1. Порівняльні логістичні характеристики видів транспорту

Основні поняття про транспорт та його інфраструктуру: транспортні засоби; технічні устрої та спорудження (станції, порти, депо); ремонтні підприємства; шляхове (дорожнє) господарство; засоби автоматики, зв’язку, телемеханіки. Класифікація і характеристика вантажних перевезень. Переваги та недоліки різних видів транспорту.

 

Тема 2. Управління запасами у логістичному менеджменті.

            Причини створення запасів у логістичній системі. Функції, призначення та види запасів. Моделі управління запасами. Контроль за станом запасів. Методи оптимізації запасів та зниження витрат на зберігання.

 

Тема 3. Логістичні посередники у транспортно-складському забезпеченні діяльності організацій

Основні типи логістичних посередників, їхня спеціалізація, переваги і недоліки. Моделі системи експедирування. Система критеріїв вибору перевізника. Методика вибору перевізника і експедитора.

 

Тема 4. Логістичні витрати і транспортні тарифи

Логістичні витрати. Аналіз ефективності транспортного процесу. Транспортні витрати. Собівартість перевезень. Види і характеристики транспортних тарифів. Особливості формування складських витрат та витрат на зберігання.

 

Тема 5. Транспортні договори і правила перевезення

Правове забезпечення транспортування вантажів. Види транспортних договорів. Договір перевезення. Договір транспортної експедиції. Договір щодо фрахтування. Відповідальність сторін при виконанні перевезень. Правила прийому, видачі і переадресування вантажів. Правила навантаження і вивантаження вантажів. Правила перевезення різних видів вантажів. Товарно-транспортні документи по видах транспорту.

 

Тема 6. Сучасні тенденції транспортного та експедиційного забезпечення логістики у міжнародному і міжміському сполученні

Модальні системи: унімодальна, мультимодальна, інтермодальна технології перевезень. Технологічні схеми перевезення. Термінальні перевезення: характеристика сучасних вантажних терміналів і розподільних центрів. Організація термінального перевезення, переваги і недоліки.

 

 

Тема 7. Логістичні технології внутріміських перевезень

Основні положення логістичного підходу до внутріміських перевезень. Особливості визначення витрат на доставку для внутріміських перевезень. Вплив погодинного тарифу на оптимальну партію поставки.

 

Тема 8. Моделювання перевізних процесів у логістиці

Загальний алгоритм планування доставки вантажу для різних схем обслуговування споживачів. Маршрутизація перевезень масових вантажів: складання раціональних маршрутів; визначення початкового і кінцевого пунктів маршруту; оптимальне закріплення маршрутів для реалізації принципу «від дверей до дверей». Маршрутизація перевезень дрібнопартіонних вантажів. Моделювання і оцінка часу доставки вантажу для реалізації принципу «точно в строк».

 

Тема 9. Модель управління складом у логістичній системі

            Аналіз розміщення складської інфраструктури та основні характеристики складів. Логістичний процес на складі. Особливості розміщення вантажів на складі. Логістична координація вантажопотоків, які проходять через склад. Обслуговування клієнтів та контроль над поставками зі складу. Напрями підвищення ефективності логістичного менеджменту на складі.

 

Тема 10. Інформаційні системи логістичного менеджменту

            Базові операції складування, автоматизовані за допомогою інформаційних систем (автоматизація складських операцій в ERP-системах; автоматизація управління складом за допомогою WMS-систем; особливості WMS-систем, орієнтованих на операції у ланцюгах поставок). Інформаційні системи при здійсненні перевезень. Комплексні логістичні рішення, автоматизовані за допомогою інформаційних систем. Технологія радіочастотної ідентифікації (RFID-технології) у ланцюгах поставок.

 

Тема 11. Інтегрована логістика. Управління ланцюгом поставок.

            Передумови появи та сутність концепції управління ланцюгом поставок. Побудова ланцюгів поставок. Ефективність управління у ланцюгах поставок.

 

Тема 12. Аутсорсинг у логістичному менеджменті.

            Розкрити поняття аутсорсингу. Види та форми аутсорсингу, сфери його застосування. Сутність аутсорсингу логістичних операцій. Критерії вибору постачальника аутсорсингових послуг. Стратегічний альянс партнерів у логістичному аутсорсинг-проекті.

 

Тема 13. Організація постачань у системі логістичного менеджменту.

            Система постачання на підприємстві. Особливості вибору постачальників та дослідження закупівельного ринку. Стратегії постачання ресурсів на підприємстві. Моделі управління закупками та запасами. Організація постачання «точно-вчасно» (“Just-in-Time”).

 

Тема 14. Міжнародна логістика та організація логістичної діяльності підприємства на зовнішніх ринках.

            Логістична модель експортно-імпортних операцій. Особливості укладання угод у логістичному забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності. Залучення посередників при організації логістичного обслуговування експортно-імпортних операцій та логістичні представники України у країнах світу. Ризики логістичної діяльності та зовнішніх ринках.

 

Тема 15. Особливості формування системи логістичного менеджменту на підприємстві.

Логістична система підприємства. Особливості логістичного менеджменту на підприємствах різних видів економічної діяльності. Організація логістичного циклу. Види логістики у системі логістичного менеджменту. Сучасні види логістики. Сучасні тенденції у наданні логістичних послуг

 

Тема 16. Комерційна логістика торговельних підприємств.

            Товарна політика і управління товарними потоками торговельного підприємства. Особливості організації логістики у торгівлі. Управління запасами торговельного підприємства.

 

Тема 17. Управління внутрішньовиробничою логістикою підприємства.

            Значення виробничої логістики на підприємстві. ЇЇ взаємозв’язок із іншими видами логістичного обслуговування. Організація внутрішніх матеріальних потоків підприємства та у виробничих процесах. Матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів.

 

Тема 18. Оцінка ефективності логістичного менеджменту.

            Логістичний сервіс. Система показників логістичної діяльності підприємства. Управління логістичними витратами підприємства, напрями їх оптимізації.

 

Тема 19. Особливості розвитку логістики у контексті євроінтеграційних процесів.

            Особливості логістичного обслуговування у країнах Європи. Вимоги щодо приведення елементів логістичної системи України у відповідність до європейських стандартів згідно «Угоди про Асоціацію України з ЄС». Інноваційні рішення у логістичному менеджменті.

 

Тема 20. Сучасні тенденції розвитку логістики.

            ІТ-рішення у логістичному менеджменті. Управління інвестиціями і ризиками в логістичній системі. Віртуалізація логістики та товарних потоків. Розвиток інтегрованої логістики. Сучасна техніка та технології у логістичному обслуговуванні.

 
 
Практичний розділ.

 

Частина І

 

Постановка завдання розвезення вантажів

Відомо, що складський комплекс розташовується в обласному центрі. У розпорядженні адміністрації складського комплексу є чотири машини (необхідно їх запропонувати та навести технічні характеристики). Потрібно скласти оптимальну схему розвезення вантажів із обласного центру в 12 райцентрів, якщо відомі координати місця розташування і обсяг попиту одержувачів.

Для вибору варіанту розрахункових даних необхідно здійснити наступні операції:

 1. Оберіть область України, а в ній – 12 будь-яких районних центрів.
 2. Наведіть графічне зображення (умовне або картографічне) вашої території обслуговування із зазначенням пунктів призначення.
 3. Визначте відстані між обласним центром та райцентрами, а також між кожною парою райцентрів (використовуйте, наприклад, сервіс http://maps.yandex.ua/, або матрицю відстаней автошляхів України).
 4. Розташуйте пункти призначення (райцентри) у алфавітному порядку та визначте обсяги поставки у кожний райцентр. Для цього заповніть таблицю з вихідними даними (варіант обирайте за порядковим номером у списку групи):

 

Варіант 1.  Область Вінницька. Обласний центр м. Вінниця

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

300

2

 

225

3

 

625

4

 

225

5

 

450

6

 

400

7

 

700

8

 

325

9

 

250

10

 

550

11

 

200

12

 

650

 

 

 

Варіант 2.  Область Волинська. Обласний центр м. Луцьк

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

225

2

 

525

3

 

675

4

 

500

5

 

575

6

 

450

7

 

275

8

 

300

9

 

275

10

 

500

11

 

425

12

 

225

 

 

Варіант 3.  Область Дніпропетровська. Обласний центр м. Дніпро

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

350

2

 

225

3

 

500

4

 

475

5

 

325

6

 

325

7

 

400

8

 

250

9

 

200

10

 

400

11

 

625

12

 

550

 

 

Варіант 4.  Область_Житомирська. Обласний центр м. Житомир

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

450

2

 

340

3

 

850

4

 

340

5

 

675

6

 

600

7

 

1050

8

 

490

9

 

375

10

 

825

11

 

300

12

 

975

 

 

 

 

 

Варіант 5.  Область_Закарпатська_. Обласний центр м. Ужгород

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

260

2

 

560

3

 

710

4

 

535

5

 

610

6

 

470

7

 

295

8

 

320

9

 

295

10

 

485

11

 

410

12

 

210

 

 

 

Варіант 6.  Область Запорізька. Обласний центр м. Запоріжжя

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

250

2

 

180

3

 

360

4

 

350

5

 

250

6

 

240

7

 

290

8

 

190

9

 

165

10

 

300

11

 

445

12

 

400

 

 

Варіант 7.  Область Івано-Франківська. Обласний центр м. Івано-Франківськ

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

700

2

 

450

3

 

1000

4

 

950

5

 

650

6

 

1350

7

 

800

8

 

500

9

 

400

10

 

800

11

 

1250

12

 

1100

 

 

 

 

 

Варіант 8.  Область Київська. Обласний центр м. Київ

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

900

2

 

680

3

 

1200

4

 

680

5

 

1350

6

 

1200

7

 

1100

8

 

980

9

 

750

10

 

1650

11

 

600

12

 

1950

 

 

Варіант 9.  Область_Кіровоградська. Обласний центр м. Кропивницький

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

520

2

 

1120

3

 

1420

4

 

1070

5

 

1220

6

 

940

7

 

590

8

 

640

9

 

590

10

 

970

11

 

820

12

 

420

 

 

 

Варіант 10.  Область_Львівська. Обласний центр м. Львів

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

500

2

 

360

3

 

720

4

 

700

5

 

500

6

 

480

7

 

580

8

 

380

9

 

330

10

 

600

11

 

890

12

 

800

 

 

 

 

Варіант 11.  Область Миколаївська. Обласний центр м. Миколаїв

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

600

2

 

450

3

 

1250

4

 

450

5

 

900

6

 

800

7

 

1400

8

 

650

9

 

500

10

 

1100

11

 

400

12

 

1300

 

 

 

Варіант 12.  Область Одеська. Обласний центр м. Одеса

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

390

2

 

840

3

 

1065

4

 

800

5

 

1915

6

 

705

7

 

1450

8

 

480

9

 

420

10

 

730

11

 

615

12

 

1315

 

 

 

 

Варіант 13.  Область Полтавська. Обласний центр м. Полтава

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

1200

2

 

900

3

 

2500

4

 

900

5

 

1800

6

 

1600

7

 

2800

8

 

1300

9

 

1000

10

 

2200

11

 

800

12

 

2600

 

 

 

 

Варіант 14.  Область Рівненська. Обласний центр м. Рівне

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

400

2

 

225

3

 

325

4

 

455

5

 

230

6

 

200

7

 

350

8

 

360

9

 

125

10

 

275

11

 

100

12

 

325

 

 

 

Варіант 15.  Область Сумська. Обласний центр м. Суми

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

450

2

 

340

3

 

940

4

 

335

5

 

675

6

 

600

7

 

1050

8

 

490

9

 

375

10

 

825

11

 

300

12

 

975

 

 

 

Варіант 16.  Область Тернопільська. Обласний центр м. Тернопіль

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

200

2

 

120

3

 

170

4

 

240

5

 

115

6

 

100

7

 

175

8

 

180

9

 

70

10

 

140

11

 

50

12

 

160

 

 

 

Варіант 17.  Область Харківська. Обласний центр м. Харків

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

900

2

 

675

3

 

1875

4

 

675

5

 

1350

6

 

1200

7

 

2100

8

 

975

9

 

750

10

 

1650

11

 

600

12

 

1950

 

 

 

Варіант 18.  Область Чернігівська. Обласний центр м. Чернігів

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

800

2

 

450

3

 

650

4

 

910

5

 

460

6

 

400

7

 

700

8

 

720

9

 

250

10

 

550

11

 

200

12

 

650

 

 

 

Варіант 19.  Область Херсонська. Обласний центр  м. Херсон

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

300

2

 

225

3

 

625

4

 

225

5

 

450

6

 

400

7

 

700

8

 

325

9

 

250

10

 

550

11

 

200

12

 

650

 

 

Варіант 20.  Область Черкаська. Обласний центр м. Черкаси

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

225

2

 

170

3

 

470

4

 

160

5

 

345

6

 

300

7

 

525

8

 

245

9

 

190

10

 

410

11

 

150

12

 

480

 

 

 

Варіант 21.  Область_Чернівецька. Обласний центр м. Чернівці

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

300

2

 

225

3

 

625

4

 

225

5

 

450

6

 

400

7

 

700

8

 

325

9

 

250

10

 

550

11

 

200

12

 

650

 

 

 

Варіант 22.  Область Хмельницька. Обласний центр м. Хмельницький

№ п/п

Назва районного центру

Обсяг замовлення, кг

1

 

1500

2

 

1125

3

 

3125

4

 

1125

5

 

2250

6

 

2000

7

 

3500

8

 

1625

9

 

1250

10

 

2750

11

 

1000

12

 

3250

 

 

 

 

Порядок виконання

1. Визначити оптимальні маршрути розвезення замовлень (використовуючи метод Кларка-Райта)

2. Для отриманих маршрутів розрахуємо певні показники, а саме:

 • кількість пунктів завезення nз;
 • сумарний обсяг завезення вантажу , кг;
 • середній розмір партії вантажу, що завозиться, , кг;
 • середня відстань доставки вантажу , км

 

Результат заносимо в таблицю.

Таблиця

Результати розрахунків маршрутів

Маршрути

Кількість пунктів завезення n3

Сумарний обсяг завезення вантажу

, т

Середній розмір партії вантажу, що завозиться,

, т

Середня відстань доставки вантажу

, км

 

 

 

 

 

 

3. Для кожного маршруту, залежно від обсягу перевезень і вантажопідйомності транспортного засобу, запропонувати вантажний автомобіль для використання на маршруті й надати його технічні характеристики

 

Приклад. Задача доставки вантажів та її розв’язання

 

Сутність задачі доставки

 

Завдання доставки - це транспортна задача з доставки дрібнопартіонних вантажів з розподільчого центру (РЦ), наприклад, оптової бази, складу, вантажного терміналу та ін., безлічі одержувачів, розташованих в районі розвезення. Відмінною рисою завдання доставки є рух транспортних засобів по радіальних і кільцевих маршрутах, як це показано на рис. 1.

Радіальний маршрут - це напрямок руху транспортного засобу від початкового пункту О до пункту призначення А і назад в пункт О (О-А-О).

Рис. 1. Схема радіального маршруту

 

Кільцевий маршрут - це напрямок руху транспортного засобу від початкового пункту О до пункту А, через пункти A, B, C, ... до пункту N і від пункту N зворотний рух до пункту О (O-A-B-C- ... -N-O) (рис. 2).

 

Рис. 2. Схема кільцевого маршруту

 

Радіальні маршрути використовуються в тих випадках, коли обсяг попиту у одержувача дорівнює або навіть перевищує вантажопідйомність автомобіля.

Приклад 1

В пункти A, B і C необхідно доставити вантаж X. Одиниця виміру вантажу X - штуки. Обсяг попиту по пунктах призначення: А = 450 шт., B = 500 шт., C = 750 шт. Вантажомісткість транспортного засобу - 500 шт.

Очевидно, що в даному випадку доставка вантажу X може здійснюватися тільки по радіальних маршрутах. При цьому в пункт C вантаж буде доставлений в два етапи - спершу 500, а потім 250 шт. Рішення завдання представлено в наступній таблиці:

                                                                                                     

Таблиця 1

№ п/п

Маршрут

Обсяг доставки, шт

Коефіцієнти заповнення кузова

1

O-A-O

450

0,90

2

O-B-O

500

1,00

3

O-C-O

500

1,00

4

O-C-O

250

0,50

 

Кільцеві маршрути використовуються в тих випадках, коли обсяг попиту значно менший за вантажомісткість автомобіля. В цьому випадку в кузовному відсіку транспортного засобу формується збірний вантаж, призначений відразу для декількох одержувачів.

Приклад 2

Вихідні ті ж, що і в прикладі 1, крім обсягу попиту по пунктах призначення: А = 145 шт., В = 80 шт., С = 200 шт. Сумарний обсяг попиту становить 145 + 80 + 200 = 425 шт.

Цей обсяг менше вантажомісткості транспортного засобу, а тому для пунктів A, B і C формується збірний вантаж, який буде розвозитися по кільцевому маршруту O-A-B-C-O. При цьому коефіцієнт заповнення кузова становить 425/500 = 0,8.

 Завдання для самостійного рішення

З вихідного пункту, в якому розташовується вантажний термінал, необхідно доставити вантажі 12 одержувачам. Координати вихідного пункту: x0 = 10, y0 = 15. Вантажомісткість транспортного засобу 1500 шт.

Координати і обсяг попиту одержувачів представлені в наступній таблиці 2.

 

Таблиця 2

Подпись: Таблиця 2

 

i

xi

yi

qi

i

xi

yi

qi

1

17

15

450

7

4

14

250

2

6

15

400

8

17

2

200

3

13

3

400

9

12

22

450

4

9

20

200

10

6

12

300

5

19

7

150

11

19

17

475

6

8

8

450

12

12

8

550

 

де xi, yi - координати i-го одержувача, qi - обсяг попиту i-го одержувача, шт.

Потрібно побудувати оптимальну схему розвезення вантажів одержувачам, при якій сумарний пробіг автотранспорту буде мінімальним.

 

i Рекомендації по розв’язанню задачі

Візьміть лист в клітинку, відкладіть на ньому осі декартової системи координат Ox і Oy і позначте в цій системі точками місця розташування вантажного терміналу та 12 одержувачів. Далі, спираючись на Вашу інтуїцію, нанесіть на карту маршрути руху транспортних засобів від вихідного пункту до пунктів призначення і назад. Намагайтеся, по можливості, використовувати кільцеві маршрути замість радіальних - кільцеві маршрути вважаються більш ефективними. Разом з тим стежте, щоб обсяг перевезення за допомогою одного з маршрутів не перевищував вантажомісткості автомобіля. Після нанесення маршрутів виміряйте по лінійці довжину кожного з маршрутів, складіть і переведіть отриману величину в кілометри.

Для порівняння побудуйте два або три варіанти розвозки порівняйте їх за критерієм сумарного пробігу автотранспорту.

Рис. 3. Вихідна схема доставки

Подпись: Рис. 3. Вихідна схема доставки

 
Метод Кларка-Райта

Метод Кларка-Райта був розроблений двома британськими вченими Г. Кларком (G. Clarke) та Дж. В. Райтом (J.W. Right). Незважаючи на давність розробки (метод опублікований в 1963 р), він до цих пір залишається найпопулярнішим методом для вирішення даного завдання, про що свідчить практика його застосування.

Метод Кларка-Райта належить до наближених, ітераційних методів і призначається для комп'ютерного розв'язання задачі доставки. Похибка рішення не перевищує в середньому 5-10%. Перевагами методу є його простота, надійність і гнучкість, що дозволяє враховувати цілий ряд додаткових факторів, що впливають на кінцеве рішення задачі.

Розглянемо метод Кларка-Райта на прикладі. За основу візьмемо вихідні дані з попереднього пункту, де пропонувалося завдання для самостійного рішення (таблиця 2). Місцезнаходження оптової бази і 12 одержувачів, а також обсяг поставок кожному одержувачу наведені на рис. 3. На цьому ж рисунку вказана і вихідна схема розвезення вантажів. Згідно початкової схеми, для доставки вантажу кожного окремого одержувачу організовується окремий маршрут. Наприклад, водій завантажує в кузов партію 450 шт. і везе її в пункт 1, там розвантажується, потім повертається на базу, бере другу партію 400 шт. і везе її в пункт 2 тощо. Таким чином, вихідна схема доставки включає в себе тільки радіальні маршрути руху автомобіля, причому кількість радіальних маршрутів збігається з кількістю одержувачів. В даному випадку, схема розвезення складається з 12 радіальних маршрутів.

Суть методу полягає в тому, щоб, відштовхуючись від вихідної схеми розвезення, по кроках перейти до оптимальної схеми доставки з кільцевими маршрутами. З цією метою вводиться таке поняття, як кілометровий виграш. Звернемося до рис. 4.

 

Рис. 4. Схеми доставки А і B

 
  Подпись: Рис. 4. Схеми доставки А і B

 

На рис. 4 відображені дві схеми розвезення. Схема розвезення А (зліва) забезпечує доставку вантажів в пункти 1 і 2 по радіальних маршрутах. В цьому випадку сумарний пробіг автотранспорту дорівнює:

LА = d01­ + d10 + d02 + d20 = 2d01 + 2d02

Схема розвезення B передбачає доставку вантажів в пункти 1 і 2 по кільцевому маршруту. Тоді пробіг автотранспорту становить:

LB = d01 + d12 + d02

Схема В за показником пробігу автотранспорту дає, як правило, кращий результат, ніж схема А. І тому при переході від схеми А до схеми В отримуємо наступний кілометровий виграш:

s12 = LA – LB = d01 + d02 – d12

В загальному вигляді ми маємо виграш у кілометрах:

sij = d0i + d0j – dij

де Sij - кілометровий виграш, одержуваний при об'єднанні пунктів i і j, км;

d0i, d0j - відстань між оптовою базою і пунктами i та j відповідно, км;

dij - відстань між пунктами i та j, км.

Тепер повернемося до нашого прикладу. Розрахуємо відстані між пунктами 0, 1 і 3 за формулою:

км

 

Аналогічно отримаємо, що d03 = 12,37 и d13 = 12,65. Тоді для пунктів 1 и 3 отримаємо виграш:

s13 = 7 + 12,37 – 12,65 = 6,72 » 6,7 км.

Отримані значення заносимо в наступну таблицю, де представлені відстані між пунктами dij (права верхня частина матриці) і кілометрові виграші sij (ліва нижня частина матриці):

Таблиця 3

Матриця відстаней та кілометрових виграшів

 

 

Матриця відстаней між пунктами (dij), км

Матриця кілометрових

виграшів (sij), км

0

7,0

4,0

12,4

5,1

12,0

7,3

6,1

14,8

7,3

5,0

9,2

7,3

0,0

1

11,0

12,6

9,4

8,2

11,4

13,0

13,0

8,6

11,4

2,8

8,6

0,0

0,0

2

13,9

5,8

15,3

7,3

2,2

17,0

9,2

3,0

13,2

9,2

0,0

6,7

2,5

3

17,5

7,2

7,1

14,2

4,1

19,0

11,4

15,2

5,1

0,0

2,7

3,3

0,0

4

16,4

12,0

7,8

19,7

3,6

8,5

10,4

12,4

0,0

10,8

0,8

17,2

0,7

5

11,0

16,6

5,4

16,6

13,9

10,0

7,1

0,0

2,9

4,0

12,6

0,3

8,3

6

7,2

10,8

14,6

4,5

14,2

4,0

0,0

0,0

7,8

4,2

3,4

1,6

6,2

7

17,7

11,3

2,8

15,3

10,0

0,0

8,8

1,7

23,0

0,2

21,4

11,2

3,2

8

20,6

14,9

15,1

7,8

0,0

5,7

2,1

0,6

8,8

2,8

0,0

2,0

1,4

9

11,7

8,6

14,0

0,0

0,6

6,0

6,0

1,6

3,1

7,8

8,3

4,9

0,6

10

13,9

7,2

0,0

13,4

0,1

6,4

3,9

11,3

2,3

0,0

8,9

7,9

0,3

11

11,4

0,0

5,7

2,1

14,6

0,0

12,3

10,6

3,4

14,2

0,6

5,1

5,1

12

 

Тепер, коли проведена вся необхідна підготовча робота, приступимо безпосередньо до вирішення завдання.

Скористаємося алгоритмом Кларка-Райта. Тут наводиться тільки покроковий опис алгоритму. Демонстрація використання даного алгоритму стосовно аналізованого завдання наводиться в таблиці 5 і відповідних коментарях до неї.

Крок 1. На матриці кілометрових виграшів знаходимо комірку (i*, j*) з максимальним кілометровим виграшем Smax:

,

При цьому повинні дотримуватися наступні три умови:

1) пункти i* і j* не входять до складу одного і того ж маршруту;

2) пункти i* і j* є початковим і / або кінцевим пунктом тих маршрутів, до складу яких вони входять;

3) чи не заблокована комірка (i*, j*) (тобто розглядалася на попередніх кроках алгоритму).

Якщо вдалося знайти таку комірку, яка задовольняє трьом зазначеним умовам, то перехід до кроку 2. Якщо не вдалося, то перехід до кроку 6.

Крок 2. Маршрут, до складу якого входить пункт i*, позначимо як маршрут 1. Відповідно, маршрут, до складу якого входить пункт j*, позначимо як маршрут 2. Введемо такі умовні позначення: N = {1, 2, …, n} – множина отримувачів; N1 (N1 Ì N) – підмножина пунктів, які входять у склад маршруту 1; N2 (N2 Ì N) – підмножина пунктів, які входять у склад маршруту 2.

Очевидно, що i* Î N1, j* Î N2 и N1 Ç N2= Æ (згідно кроку 1, умова 1).

Розрахуємо сумарний обсяг поставок за маршрутами 1 і 2:

 и  ,

де qk – обсяг попиту k-го пункту, шт. (див. табл. 3). 

 

Крок 3. Перевіримо на виконання таких умов:

q1 + q2 ≤ c

де c - вантажомісткість автомобіля, шт.

Якщо умова виконується, то перехід до кроку 4, якщо немає - до кроку 5.

Крок 4. Здійснюємо об'єднання маршрутів 1 і 2 в один загальний кільцевий маршрут X. Будемо вважати, що пункт i* є кінцевим пунктом маршруту 1, а пункт j* - початковим пунктом маршруту 2. При об'єднанні маршрутів 1 і 2 дотримуємося таких умов:

 • послідовність розташування пунктів на маршруті 1 від початку і до пункту i* не змінюється;
 • пункт i* поєднується з пунктом j*;
 • послідовність розташування пунктів на маршруті 2 від пункту j* і до кінця не змінюється.

Крок 5. Повторюємо кроки 1-4 до тих пір, поки при черговому повторенні не знайдемо Smax, який задовольняє трьом умовам з кроку 1.

Крок 6. Розраховуємо сумарний пробіг автотранспорту.

 

Тепер розглянемо застосування цього алгоритму до розглянутої вище задачі. Весь хід послідовного вирішення задачі представлений в таблиці 5.

Таблиця 4

Розв’язання задачі доставки методом Кларка-Райта

 

№ п/п

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

i*

j*

Smax

Умови

q1

q2

q1+q2 £ c?

маршруту

Маршрут

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

8

3

23,0

+

+

+

200

400

+

1

0-3-8-0

2

8

5

21,4

+

+

+

600

150

+

1

0-3-8-5-0

3

5

3

17,2

-

+

+

-

-

-

-

-

4

12

3

14,6

+

+

+

550

750

+

1

0-12-3-8-5-0

5

12

8

14,2

-

-

+

-

-

-

-

-

6

11

1

13,4

+

+

+

475

450

+

2

0-1-11-0

7

6

3

12,6

+

-

+

-

-

-

-

-

8

12

5

12,3

-

+

+

-

-

-

-

-

9

11

5

11,3

+

+

+

925

1300

-

-

-

10

8

6

11,2

+

-

+

-

-

-

-

-

11

5

1

10,8

+

+

+

1300

925

-

-

-

12

12

6

10,6

+

+

+

1300

450

-

-

-

13

11

8

8,9

+

-

+

-

-

-

-

-

14

9

4

8,8

+

+

+

450

200

+

3

0-9-4-0

15

8

1

8,8

+

-

+

-

-

-

-

-

16

6

5

8,3

+

+

+

450

1300

-

-

-

17

10

7

8,3

+

+

+

300

250

+

4

0-7-10-0

18

11

9

7,9

+

+

+

925

650

-

-

-

19

7

2

7,9

+

+

+

550

400

+

4

0-2-7-10-0

20

10

6

7,8

+

+

+

950

450

+

4

0-2-7-10-6-0

 

Коментарі до таблиці 5

Графа 1 - номер ітерації

Графи 2, 3 - номери пунктів i* та j*, які позначають комірку з максимальним кілометровим виграшем Smax = s (i *, j *), знайдену в результаті перегляду матриці кілометрових виграшів (таблиця 4).

Графа 4 - значення максимального кілометрового виграшу Smax

Графи 5, 6 і 7 - результати перевірки умов 1, 2 і 3 при виконанні кроку 1. "+" - позитивний результат, "-" - негативний результат.

Графи 8 і 9 - обсяг перевезень за маршрутом 1, до складу якого входить пункт i* (q1), та маршруту 2, до складу якого входить пункт j* (q2).

Графа 10 - перевірка на умова q1 + q2 ≤ c, де c - вантажомісткість транспортного засобу. "+" - позитивний результат перевірки умови, "-" - негативний результат.

Графа 11 - порядковий номер кільцевого маршруту (всього в ході рішення отримано всього чотири кільцевих маршрути, див. рис. 6).

Графа 12 - структура кільцевого маршруту, що утворився на даній ітерації.

 

Розглянемо, як відбувається поетапний пошук оптимального рішення задачі.

Почнемо з того, що вихідний план розвезення складається з 12 радіальних маршрутів, коли доставка вантажу в кожен з пунктів призначення здійснюється за окремим маршрутом (див. рис. 4). При цьому загальний пробіг автотранспорту становить (див. Трикутну матрицю відстаней, табл. 4):

L0 = 2 ´ d01 + 2 ´ d02 + … + 2 ´ d0,12 = 2 ´ 7,0 + 2 ´ 4,0 + … + 2 ´ 7,3 = 195 км

 

Тепер почнемо покроковий перехід до нового оптимального рішення задачі, яке за рахунок об'єднання радіальних маршрутів в кільцеві дозволить зменшити сумарний пробіг автотранспорту (графічно це нове рішення представлено на рис. 6).

Ітерація 1. Об'єднуємо два радіальних маршрути: 0-8-0 (обсяг доставки 200 шт.) та 0-3-0 (обсяг доставки 400 шт.) В загальний кільцевий маршрут (під №1) 0-8-3-0 ( обсяг доставки 600 шт.). При цьому сумарний пробіг автотранспорту скорочується на 23,0 км.

Ітерація 2. До кільцевого маршруту №1 - 0-8-3-0 (600 шт.) Приєднуємо радіальний маршрут 0-5-0 (150 шт.). При цьому пункт 5 приєднуємо до пункту 8, в результаті чого отримуємо нову структуру кільцевого маршруту 0-5-8-3-0 (750 шт.). Сумарний пробіг автотранспорту скорочується ще на 21,4 км.

Відзначимо важливість дотримання послідовності пунктів в кільцевому маршруті: саме 0-5-8-3-0, а не 0-5-3-8-0 або 0-8-3-5-0. Якщо i* = 5 і j* = 8, то після об'єднання вони повинні стояти на маршруті один за одним.

Рис. 5. Оптимальная схема развозки

Подпись: Рис. 5. Оптимальная схема развозкиІтерація 3. Об'єднання пунктів 3 і 5 забезпечило б виграш в 17,2 км. Але це об'єднання неможливе, оскільки обидва пункти вже входять до складу кільцевого маршруту №1 - 0-5-8-3-0, а об'єднувати можна пункти тільки з різних маршрутів. Таким чином, констатуємо порушення умови 1 і переходимо до наступної ітерації.

 

Ітерація 4. До кільцевого маршруту №1 - 0-5-8-3-0 (750 шт.) Приєднуємо радіальний маршрут 0-12-0 (150 шт.). При цьому пункт 12 приєднуємо до пункту 3, в результаті чого отримуємо нову структуру кільцевого маршруту 0-5-8-3-12-0 (1300 шт.). Сумарний пробіг автотранспорту скорочується на 14,6 км.

Ітерація 5. Пункти 12 і 8 не об'єднуємо, оскільки вони вже входять до складу кільцевого маршруту 1 (порушується умова 1).

Ітерація 6. Об'єднуємо два радіальних маршрути: 0-11-0 (475 шт.) та 0-1-0 (450 шт.) В загальний кільцевий маршрут (під № 2) 0-11-1-0 (925 шт.). При цьому сумарний пробіг автотранспорту скорочується на 13,4 км.

Ітерація 7. Пункти 3 і 6 можна об'єднати через порушення умови 2. Пункт 3 входить до складу кільцевого маршруту 1, і в цьому маршруті він займає «проміжне» становище, тобто він пов'язаний з пунктами 8 і 12: 0-5-8-3-12-0. Радіальний маршрут 0-6-0 можна було б приєднати до кільцевого маршруту 1 з боку його «крайніх» пунктів - 5 або 12, але до «проміжних» пунктів 3 і 8 його приєднати не можна.

Ітерації з 8 по 20 повторюють ту ж логіку міркувань, що і в попередніх 7 ітераціях. Відзначимо тільки, що на ітераціях 9, 11, 12, 16 і 18 об'єднання не проводиться тільки через порушення умови q1 + q2 ≤ c.

Ітерації з 21 по 60 вже не мають сенсу, оскільки їх виконання вже не спричинить за собою зміну плану доставки.

Сумарний кілометровий виграш за 20 ітерацій становить:

S = 23,0 + 21,4 + 14,6 + 13,4 + 8,8 + 8,3 + 7,9 + 7,8 = 105,3 км

А загальний пробіг автотранспорту, відповідно:

L1 = L0 – S = 195 –105,3 = 89,7 км

Графічно оптимальна схема розвезення представлена на рис. 6. Як видно, оптимальна схема доставки включає в себе чотири кільцевих маршрути (замість початкових 12 радіальних маршрутів). Сумарний пробіг автотранспорту можна також визначити за такою формулою:

,

де Li – протяжність i-го маршруту, км; r - кількість маршрутів.

 

Розглянемо, наприклад, кільцевий маршрут 0-3-8-5-12-0. Протяжність маршруту визначається за формулою (див. табл. 4):

L1 = d0,12 + d12,3 + d3,8 + d8,5 + d5,0 = 7,3 + 5,1 + 4,1 + 5,4 + 12,0 = 33,9 км.

 

Аналогічно розраховуємо протяжність інших маршрутів. Результати розрахунків зведені в таблицю 5:

Таблиця 5

Результат розв'язання задачі розвезення

 

№ п/п

Маршрут

Обсяг поставки, шт

Пробіг, км

1

0-12-3-8-5-0

1300

33,9

2

0-1-11-0

925

19,0

3

0-9-4-0

650

16,0

4

0-2-7-10-6-0

1400

20,8

Разом

4275

89,7

 

 

Для отриманих маршрутів розрахуємо показники:

 • кількість пунктів доставки nз;
 • сумарний обсяг доставки вантажа , т;
 • середній розмір партії вантажа, який доставляється, , кг;
 • середня відстань доставки вантажа , км

 

Результат заносимо в таблицю.

Таблиця

Результати розрахунків маршрутів

Маршрути

Кількість пунктів доставки, n3

Сумарний обсяг доставки вантажа

, т

Середній розмір партії вантажа, який доставляється,

, т

Середня відстань доставки вантажа,

, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кожного маршруту, в залежності від обсягу перевезень і вантажопідйомності транспортного засобу, запропонувати вантажний автомобіль для використання на маршруті та надати його технічні характеристики.

 

 

Частина ІІ

Прийняття рішення про користування послугами орендованого складу

 

Визначення дійсної вартості вантажопереробки на складі дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо критичної величини складу.

Оптовику сьогодні найчастіше доводиться обирати між організацією власного складу і використанням для розміщення запасу складу загального користування. В останньому випадку власник складу включає виконання логістичних операцій у вартість збереження.

Вибір між власним і найманим складом можна визначити з графіка, представленого на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Ухвалення рішення про використання власного чи орендованого складу

 

Дане завдання вирішують  з достатнім ступенем точності лише у випадку, якщо відомий характер залежності витрат на вантажопереробку на власному складі від обсягу відповідних робіт, тобто якщо на складі налагоджений поопераційний облік витрат на логістику.

Завдання.

Прийняти та обґрунтувати рішення стосовно доцільності організації власних складських площей.

Визначити вантажообіг, при якому підприємство однаково влаштовує мати власний чи користуватися послугами орендованого складу ( – "вантажообіг байдужності").

Дані представлені в табл. 1.

Використовуючи формули для розрахунків витрат на збереження, одержати залежність вантажообігу від умов використання складу. На отриманій залежності перевірити правильність визначення «вантажообігу байдужості», що був одержаний за допомогою графіка.

 

Таблиця.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження

 

Показник

Розмірність

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

6 варіант

7 варіант

8 варіант

1. Питома вартість вантажопереробки на власному складі

у.о./т

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,5

7,5

7

2. Умовно-постійні витрати власного складу

у.о./рік

1200000

960000

1000000

1200000

1150000

1300000

1400000

1400000

3. Тариф на послуги орендованого складу

у.о. за 1 м2 на добу

112,8

76

78

78

78

70

65

65

4. Розмір запасу в днях обігу

днів

66

75

70

70

65

72

72

55

5. Кількість робочих днів на рік

днів

300

300

300

300

300

300

300

300

6. Навантаження на 1 м2 площі при збереженні на орендованому складі

т/м2

600

600

750

750

420

400

430

430

 

 

 

Показник

Розмірність

9 варіант

10 варіант

11 варіант

12 варіант

13 варіант

14 варіант

15 варіант

16 варіант

1. Питома вартість вантажопереробки на власному складі

у.о./т

7,2

7,2

7,2

5,5

4,8

6,5

7,5

7,2

2. Умовно-постійні витрати власного складу

у.о./рік

1400000

1450000

1300000

1300000

1300000

1320000

1450000

1500000

3. Тариф на послуги орендованого складу

у.о. за 1 м2 на добу

70

72

70

55

48

70

65

65

4. Розмір запасу в днях обігу

днів

60

65

55

60

55

52

55

60

5. Кількість робочих днів на рік

днів

300

300

300

300

300

300

300

300

6. Навантаження на 1 м2 площі при збереженні на орендованому складі

т/м2

500

450

450

500

500

400

430

430

 

Етапи виконання завдання

1. Визначити витрати на збереження у власному складі.

2. Визначити витрати на збереження у орендованому складі.

3. Побудувати графіки витрат. Визначити зони доцільності використання складів.

4. Вивести формулу визначення «вантажообігу байдужності».

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

 ,                                                                                         (1)

де  - річний вантажообіг, т/рік.

 - питома вартість вантажопереробки на власному складі, у.о./т.

 

Приклад розрахунку проведемо для значень, що наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2

Вихідні дані

Показник

Розмірність

Значення

1. Питома вартість вантажопереробки на власному складі

у.о./т

4,6

2. Умовно-постійні витрати власного складу

у.о./рік

36000

3. Тариф на послуги найманого складу

у.о. за 1 м2 на добу

0,4

4. Розмір запасу в днях обігу

днів

66

5. Кількість робочих днів на рік

днів

300

6. Навантаження на 1 м2 площі при збереженні на орендованому складі

т/м2

2,1

у.о./рік

 

Аналогічно проводять розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл. 3.

Таблиця 3

Результати розрахунку витрат на збереження

 

Показник

Значення показника при різному вантажообігу (, т/рік)

1. Витрати на вантажопереробку на власному складі

4600

13800

23000

32200

41400

2. Витрати на збереження на власному складі

40600

49800

59000

68200

77400

3. Необхідна площа найманого складу

105

314

524

733

943

4. Витрати на збереження на найманому складі

15330

45844

76504

107018

137678

 

Витрати на збереження на власному складі визначають за формулою

 ,                                                                                     (2)

де  - умовно-постійні витрати власного складу, у.о./рік.            

 

Для значень прикладу:

 у.о./рік

 

Аналогічно проводять розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл. 3.

 

2. Графік витрат на збереження на найманому складі () будують на підставі тарифної ставки за збереження товарів на найманому складі.

Залежність  визначають за формулою

 ,                                                                              (3)

де - добова вартість використання вантажної площі найманого складу (тариф на послуги найманого складу);

 - необхідна площа найманого складу, м2;

365 - число днів збереження на найманому складі за рік.

 

Розрахунок потрібної площі найманого складу виконують за формулою

 ,                                                                                      (4)

де  - розмір запасу в днях обороту;

 - число робочих днів у році;

 - навантаження на 1 м2 площі при збереженні на найманому складі, т/м2.

Для значень прикладу:

м2

 у.о./рік

Аналогічно проводяться розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл. 3.

 

3. Графік функції будують з припущення, що вона має лінійний характер. Графік будують з використанням графічного редактора на комп’ютері. На підставі графіка знайти значення «вантажообігу байдужності».

За даними прикладу графік наведено на рис. 2.

 

Рисунок 2 – Графічне визначення вантажообігу “байдужості”

 

4. Використовуючи формули для розрахунків витрат на збереження, одержати залежність вантажообігу від умов використання складу. На отриманій залежності перевірити правильність визначення «вантажообігу байдужості», що був одержаний за допомогою графіка.