Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Логістика КНЕУ

Кейс «Повітряні склади Amazon» (4 бали)

У квітні 2016 року компанія інтернет-торгівлі Amazon запатентувала повітряні склади (airborne fulfillment center, AFC) для доставки вантажів за допомогою безпілотних літальних апаратів - United States Patent № 9305280.

AFC є дирижаблем, який знаходиться на великій висоті (до 14 кілометрів). Спеціальні дрони, включаючи моделі з контейнерами, що підтримують задану температуру, будуть доставляти товари з дирижаблів на землю за розкладом або при виконанні конкретного замовлення.

Крім центральних дирижаблів та дронів, Amazon пропонує використовувати порівняно невеликі дирижаблі-шатли, які зможуть доставляти товари, персонал і дронів з землі на дирижаблі-склади і назад. Використання цих шатлів для завантаження складів дозволить заощадити енергію дронів і використовувати останніх тільки для доставки.

Шатли також планується обладнати дронами, які, в свою чергу, можуть доставляти товари безпосередньо споживачам. Зрозуміло, всі елементи цієї розгалуженої мережі повинні бути підключені до систем управління запасами і регулюватися централізовано.

Так виглядає загальна схема циклу поставок з неба на землю:

 

 

Дирижаблі та дрони можуть утворювати інформаційну мережу, передаючи один одному дані про погоду або відправляючи контент (наприклад, електронні книги) користувачам на землі.

За задумом, такий величезний повітряний склад, обладнаний флотом безпілотників, буде прилітати до місць, де, згідно з прогнозами Amazon, очікується підвищений попит. Як приклад застосування такої системи в патенті наводиться спортивний захід. Наприклад, якщо внизу проходить будь-яке значне спортивне змагання, дирижабль Amazon може бути завантажений снеками та тематичними сувенірами. До того ж AFC може спуститися ближче до публіки, щоб забезпечити аудіопідтримку або відобразити рекламу на величезному екрані.

Зазначена ідея спрямована на зменшення споживання енергії і скорочення часу очікування товару. Патент робить акцент на тому, що потужність, необхідна для успішного транспортування вантажів, за рахунок подібної системи істотно знижується. Дрони будуть просто спускатися з неба в конкретну точку. За рахунок гравітації на це буде витрачатися менше енергії, ніж на політ. Самі склади буде утримувати в повітрі резервуар з газом, легшим за повітря (наприклад, гелієм або воднем).

 

1. Запропонуйте можливі сфери застосування даної системи.

2. Опишіть ризики та слабкі місця системи.

3. Якщо дана система буде впроваджена, як це змінить логістичну та маркетингову діяльність підприємств?

4. Уявіть, що Ваш конкурент використовує дану систему, а ви – традиційну систему наземних складів. Запропонуйте рішення для забезпечення конкурентоспроможності своєї системи розподільчої логістики.

 

Вимоги до оформлення відповіді (однаково для всіх кейсів): обсяг – до 2 сторінок, шрифт – Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал - 1,5.

Кейс «Удаленное хранение: неосвоенная ниша»(4 бали)

Аутсорсинг хранения документов как вид бизнеса в мире известен еще со времен холодной войны. Тогда в США, опасаясь разрушения зданий госучреждений, важные документы передавались на хранение частным компаниям. При таком спросе со стороны государства количество игроков на этом рынке быстро увеличивалось.

На сегодня в мире 55-60% компаний используют аутсорсинг при хранении собственной документации, и их количество постоянно растет, независимо от экономической ситуации. Каковы темп роста спроса на этот вид услуг и количество игроков на данном рынке в Украине, подсчитать пока невозможно.

После диверсификации бизнеса Комора-С, один из крупнейших операторов логистического рынка Украины, выделил в отдельное направление бизнеса аутсорсинг хранения документов. Затраты на это были не слишком большие – логист обладает и помещениями, которые можно использовать для хранения документов, и собственным транспортом, и персоналом, который можно задействовать под данный проект. Главное – у компании изначально был крупный внутренний клиент – АСНОВА Холдинг, куда входит Комора-С, которому необходимо было минимизировать риск для своего бизнеса утери или уничтожения документов, утечки данных.

У Коморы-С в проект эта идея оформилась летом 2009 г., к чему ее подстегнул кризис. Ниша на тот момент пустовала (сейчас на рынке стали появляться мелкие операторы и выходить зарубежные игроки). Освоившись там первой, компания получила все шансы стать лидером.

Для крупного бизнеса передача на аутсорсинг управления архивами является существенной экономией – сокращаются затраты на аренду необходимой для хранения документации площади офисного помещения, а также на персонал, обслуживающий архивы. К примеру, в компании посчитали, что хранение 1,5 тыс. коробов с документацией в месяц сопоставимо с заработной платой одного сотрудника архива.

С наступлением кризиса на поверхность также поднялся риск выемки документов у компаний, который значительно снижает именно передача архива на хранение стороннему подрядчику. Это происходит как минимум из-за того, что у подрядчика есть договорные обязательства перед клиентом, и выдать документы он может только в ответ на запрос самого клиента. Передача управления архивом на аутсорсинг нивелирует еще и опасность внутренней утечки информации.

Начав с внеофисного хранения документов, Комора-С развила проект в комплекс услуг, дополнив его созданием электронного архива, конфиденциальным уничтожением документов, архивным упорядочиванием и переплетом.

После того как проект был оформлен в отдельное направление, компания длительное время занималась отладкой процессов – в этом бизнесе очень важна скорость отклика на запрос клиента, а права на ошибку просто нет.

Чтобы уйти от риска, связанного с влиянием человеческого фактора, Комора-С сделала акцент на создании информационной системы. На момент старта проекта в стране не было адекватного программного обеспечения для ведения этого бизнеса, поэтому было принято решение о покупке зарубежной системы, которую со временем адаптировали к местным реалиям. Еще какое-то время ушло на запуск веб-портала по управлению документами для клиентов.

Фактически, хранение документации и предоставление услуг в полном объеме Комора-С начала только в 2013 году. За ушедшее на наладку процессов время ниша аутсорсинга управления архивами еще не успела заполниться игроками, к тому же комплексностью услуг компания обеспечила себе там особое место. Сейчас она переходит к этапу активной работы с внешними клиентами, что сопряжено с некоторыми для нее вызовами. Так, у подавляющего большинства клиентов не было опыта получения услуг аутсорсинга архивного хранения документов, поэтому им непросто сформировать свои запросы, определить, что именно нужно. Однако в компании считают эту сложность временной.

В дальнейшем  Комора-С планирует на собственной площадке создание специализированного архивного хранилища большой вместимости. Компания намерена стать национальным оператором по аутсорсингу документов №1 в Украине. На достижение этой цели она выделяет себе полтора-два года.

Для сравнения: крупнейшая американская компания по хранению документов Iron Mountain основана в 1951 г. Ее мировой оборот в 2010 г. составил $3 млрд. Работают американцы и в России, но там они №2, лидером же рынка является ОСГ рекордз менеджмент, оборот которой в 2012 году составил 500 млн. руб. при рентабельности по валовой прибыли 26%. Средняя стоимость хранения документов на российском рынке – $0,75 за коробку в месяц.

За матеріалами журналу Companion.

 

У 2013 році відбулася інтеграція ТОВ «Комора-С» з турецькою логістичною компанією Ekol. На даний момент підприємство має назву ТОВ «Еколь Логістікс» і не позиціонує себе, як оператора з аутсорсингу документів. Можна зробити висновок, що проект «Архів на аутсорсинг» не зацікавив турецьких партнерів.

Уявіть, що Ваша задача зберегти проект «Архів на аутсорсинг» для ТОВ «Еколь Логістікс». Які ідеї Ви можете запропонувати щодо формування та підтримання конкурентних переваг у функціональних сферах логістики та маркетингу.

 


 

Кейс «Логистический рынок Украины: новые горизонты для MeestExpress» (4 бали)

В начале 2015 года компания Мист Экспресс объявила о включении в свой логистический портфель брендов PGK Group, включая и оператора курьерской доставки Postman.

Генеральный директор Meest Group Виктор Кучма согласился прокомментировать, как было принято решение о слиянии, с чем пришлось столкнуться менеджменту, какие проблемы возникали в адаптационный период и как они решились.

В логистике следует различать два принципиальных аспекта, которые она включает: магистральную доставку и «последнюю милю». Первый — это налаженное грузовое сообщение между региональными, областными, городскими складами: есть маршруты, которые загружаются и едут по строгому расписанию. Второй аспект более разнообразен и динамичен — собственно коммуникация с покупателем и доставка посылки конкретному получателю.

Так сложилось, что Мист Экспресс до недавнего времени при построении своей курьерской службы ставил во главу угла первый аспект — национальный охват, доступность к услугам компании в самых отдаленных уголках страны. И с этой задачей справился успешно. Postman же делал ставку на мощную курьерскую организацию доставки, работая при этом не везде и не со всеми.

Однако бизнес-модель Мист в итоге оказалась более жизнеспособной. Большая идея при слиянии заключалась в том, чтобы объединить лучшие практики двух компаний и предоставлять клиентам и потребителям услугу в виде «единого окна».

Несмотря на то, что объединение компаний позволило выровнять финансовую ситуацию и получить консолидированный результат в стандартах обслуживания и в финансовых показателях, тем не менее, с марта по апрель 2015 года в объединенной структуре была очень непростая обстановка. Трудности возникали из-за разных подходов к обслуживанию клиентов: в технических вопросах трекинга и учёта посылок, внутрискладского и магистрального контроля и т. п. Нестыковки удалось разрешить примерно за месяц.

Дмитрий Латанский, директор магазина Repka.UA, рассказывает: «Мы долгое время не могли начать работать с Мист Экспресс. Одна из причин  — длительная доставка перевозчиком посылок по Киеву: минимум 2 дня с момента отгрузки от нас товара. Это предложение сильно проигрывало существующим на рынке. При этом Postman имел репутацию перевозчика, который доставку по Киеву осуществляет быстро и качественно. В результате слияния (хотя со стороны оно больше похоже на поглощение) Мист Экспресс научился доставлять товары по Киеву на следующий день, более того — даже день в день, то есть на уровне компаний лидеров при сопоставимых ценах на услуги».

Объединение компаний помогло во многом сохранить лицо курьерской доставки от Postman, к которому привыкли клиенты, усилить позиции Meest на логистическом рынке страны и очевидно улучшить финансовые показатели объединённой компании по расходной части. В целом же, когда интегрируется логистика таких компаний, как Мист и Postman, у которых были свои несомненные плюсы, выигрывает в конечном итоге клиент: ему предлагается больший спектр услуг, улучшаются тарифные сетки, находятся более гибкие решения по срокам доставки.

Таким образом, Мист Экспресс теперь, по заверениям самой компании, максимально гибкий почтово-логистический оператор с национальным охватом. Основная миссия его — предлагать клиентам наиболее удобный способ отправки и получения грузов и посылок. Клиент может выбирать, как получить товар — в отделении Мист, ближайшем отделении ПриватБанка, в круглосуточном почтамате или же с курьером в нужном месте в оговоренное время.

За матеріалами сайту http://www.offline-to-online.com/

Опишіть можливі проблеми при налагодженні роботи об’єднаної компанії, згрупуйте їх за функціональними підрозділами компанії (логістика, маркетинг, управління персоналом тощо). Запропонуйте рішення для вказаних проблем.

 

 

 

Кейс «Новий шовковий шлях» (4 бали)

 

Новий «шовковий шлях» (Євразійський сухопутний міст) — транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи.

 

Передумови проекту

Китай щорічно експортує до Європи товарів на $600-$800 млрд (з яких понад 90% припадають на країни Західної Європи). Ці товари доправляються до Європи здебільшого морем, при цьому термін перевезення становить 36-40 днів. Значний термін перевезення призводить до значних транспортних та фінансових витрат, які роблять китайську продукцію на європейському ринку менш конкурентоспроможною. Перевезення суходолом — залізницею або автомобільним транспортом через Середню Азію, Росію та Білорусь — могло б здійснюватись за 16 днів, але для цього необхідно узгодити митні правила оформлення вантажів. Станом на листопад 2007 року, близько 1% від $ 600 млрд товарів, доставлених з Азії до Європи, доставлялися наземним транспортом.

 

Альтернативні концепції проекту

Одна з ідей проекту передбачає формування транспортного коридору з Китаю до Європи через територію Росії на основі наявних шляхів сполучення (рис. 1).

 

 

Рис.1. Варіант «Нового шовкового шляху» за участю Росії

 

Також існують ідеї створення транспортного коридору з КНР до Європи оминаючи Росію, так, ще 1998 було укладено угоду про розвиток коридору Європа — Кавказ — Азія, який мав об'єднати 13 країн (рис. 2).

 

 

Рис. 2. Ближньосхідний варіант «Нового шовкового шляху»

 

В червні 2015 посол КНР Чжан Сіюнь на зустрічі з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським заявив, що китайські банки готові вкладати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках ініціативи «Новий шовковий шлях».

В кінці листопада 2015 року транспортні компанії Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану і Туреччини підписали в Стамбулі Угоду про створення консорціуму для перевезення вантажів з Китаю до Європи в обхід російської території — Транскаспійський транспортний маршрут. 14 січня до проекту долучилась Україна (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Варіант проекту «Новий шовковий шлях» за участю України

 

15 січня 2016 р. в Іллічівську відбулось урочисте відправлення першого демонстраційного рейсу контейнерного поїзда за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан – Китай.

У складі поїзда відправлено 10 вагонів та 20 сорокафутових контейнерів парку ПАТ «Українська залізниця». В подальшому вантажі мали бути перевезені до крупних промислових міст КНР (Чженжоу, Чунцин, Лянюнгань). Тестовий рейс відправлено спеціально для відпрацювання маршруту та налагодження спільної роботи операторів поїзда в кожній з країн-учасниць.

Загалом технологічні характеристики дозволяють відправляти до 40 вагонів з 80-ю 20-футовими або з 40-ка 40-футовими контейнерами. Поїзд може перевозити всі без винятку вантажі. Таким маршрутом зацікавились вітчизняні відправники картону, каменю, керамічної плитки, гумовотехнічних виробів, металоконструкцій, меблів, продуктів харчування та сільськогосподарської продукції.

Щоб організувати курсування поїзда Міністерство інфраструктури, ПАТ «Українська залізниця» та Координаційний Комітет Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту провели значну роботу ще у 2015 році. Для запуску контейнерного поїзда були узгоджені технологія, прискорені терміни доставки, тарифні умови, визначені оператори. Включення України у Великий Шовковий шлях було вперше зафіксовано в українсько-китайському міжвідомчому протоколі.

В ніч на 31 січня 2016 р. перший демонстраційний поїзд по маршруту «Нового шовкового шляху» прибув у пункт призначення на станцію Достик Казахської дороги, що на кордоні з Китайською Народною Республікою.

Загалом тривалість маршруту склала 15,5 діб замість 11-12 анонсованих раніше. Затримки виникли у Чорному морі та на території Казахстану. Так, тривалість руху збільшилась через затримку порому на Чорному морі, спричинену штормом, та простій на станції Жанаарка через неузгодженість дій по оплаті казахській стороні.

Деморейс допоміг виявити можливі «вузькі місця» і зрозуміти, як уникати їх у майбутньому. Це стане основою для удосконалення логістики перевезень після запуску поїзда «Новим шовковим шляхом» на регулярній основі.

 

1. Які економічні та географічні особливості України визначають перспективність відповідного проекту «Новий шовковий шлях»?

2. Проведіть SWOT-аналіз варіанту проекту «Новий шовковий шлях» за участю України.

3. Як вплине на логістичну інфраструктуру України успішна реалізація проекту?

4. Як вплине успішна реалізація проекту на вітчизняний ринок логістичних послуг?

 

 

 

 

 

Кейс «Использование технологии iВeacon»(4 бали)

 

Технология iBeacon (англ. Beacon - маяк) – использование Bluetooth-маячков для того, чтобы высылать на мобильные устройства клиентов уведомления и отслеживать их поведение внутри помещений. Примеры возможных областей применения:

- in-door навигация в торговых центрах, на выставках и конференциях;

- in-place информация и специальные предложения для посетителей торговых сетей;

- смартфон — экскурсовод в музеях.

 

Cегодня более половины топовых американских ритейлеров тестируют технологию ibeacon в своих магазинах. Установки маячков iBeacon в торговых центрах увеличатся в три раза в ближайшие несколько лет. К концу 2018 года количество установленных устройств iBeacon достигнет 4,5 миллионов, из них 3,5 миллиона будут использоваться в торговой сфере.

 

Повышенный интерес к устройствам iBeacon объясняется тем, что в основе геотаргетированного маркетинга лежит глубокое понимание психологических аспектов поведения человека.

Релевантность

В октябре 2014 года компания Carrefour – международный ритейлер с бюджетом в 20 млрд. долларов, тестировала технологию iBeacon для улучшения пользовательского поведения, вовлечения, и увеличения продаж. Определив, что посетитель заходит в магазин, приложение Carrefour его персонально приветствовало, а затем предлагало ему товары и скидочные купоны, на основании данных о его предыдущих покупках. За 7 месяцев количество пользователей, загрузивших и использовавших приложение Carrefour, увеличилось на 600 %.  Вместе с этим время, которое тратит пользователь на взаимодействие с приложением, возросло на 400%.

В нужное время

Канадская компания HotSpot (сервис по автоматизированной оплате парковки) также успешно использовала технологию iBeacon в своем маркетинге. С помощью iBeacon они убили сразу двух зайцев: помогли клиентам быстро находить свободное место на парковке и в тоже время демонстрировали клиентам свою рекламу. Это дало возможность повысить конверсию за счет клиентов, припарковавшихся рядом с торговым центром. Предлагая пользователям приложения HotSpot воспользоваться бесплатной парковкой, магазины привлекают до 30% дополнительных покупателей. Давая посетителям возможность бесплатно парковаться, приложение увеличивает время нахождения покупателя в магазине по меньшей мере на 13% по сравнению с теми клиентами, которые оставляют машину на платной парковке.

Перемены

McDonalds запустил новую линейку айс-кофе, но оказалось, что она совсем не так хорошо продается, как планировалось. С помощью iBeacon они предлагали посетителям, с установленным приложением компании, попробовать новый напиток. Конверсия внутри ресторанов повысилась на 20%. Долгосрочным эффектом такой рекламной компании оказалось то, что клиенты, которые воспользовались однажды рекламным предложением, впоследствии опять его использовали. Этот факт говорит о том, что геотаргетинг с iBeacon может реально изменять поведение потребителей.

Технологии iBeacon не только позволяют увеличить доход от продаж, но и обеспечивают высокий уровень окупаемости рекламных вложений. В основе этого – возможность торговых компаний с помощью iBeacon получать множество дополнительных сведений о покупателях. Благодаря iBeacon продавцы могут создавать таргетированные рекламные компании, направленные на индивидуальные потребности клиентов.

За матеріалами http://notissimus.com/

 

Визначте, в яких сферах логістики та як саме можна використати технологію iBeacon.