Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг

Варіанти завдань по темах 9-11

Варіант 1

Аргументовано спростуйте або доведіть справедливість тверджень

 

 1. Чинники, що визначають поведінку зарубіжних споживачів аналогічні чинникам, що впливають на процес прийняття рішення про купівлю у національних споживачів. Так, ні, тому що…
 2. В процесі прийняття рішення кінцевими споживачами про покупку споживчих товарів бере участь велика кількість осіб. Так, ні, тому що…
 3. Для споживчих товарів визначальну роль відіграє позиціювання, що базується на якості продукції. Так, ні, тому що…
 4. Поведінка промислового споживача зумовлена типом закупівельної ситуації. Так, ні, тому що…
 5. Продаж послуг за кордон може здійснюватися у власній країні. Так, ні, тому що…
 6. Обсяги закупівель продукції на ринку промислової продукції здійснюється, як правило, в невеликих обсягах. Так, ні, тому що…
 7. Міжнародний маркетинг послуг має враховувати таку їх особливість, як неможливість забезпечення постійного рівня їх якості. Так, ні, тому що...
 8. Процес купівлі товарів виробничого призначення більш формалізований порівняно з процесом купівлі споживацьких товарів. Так, ні, тому що…
 9. Сировину і матеріали для виробництва компаніїї купують на світовому споживчому ринку. Так, ні, тому що…
 10. Споживачі не стають власниками послуг. Так, ні, тому що…

 

 

 

 

Варіант 2

 1. Модифікована повторна закупка передбачає повторення раніше здійснених закупок або поповнення запасів (для ресурсів, які використовуються постійно).  Так, ні, тому що...
 2. На прийняття рішення кінцевим споживачем щодо придбання товарів впливають фактори і мікро-, і макро- макросередовища. Так, ні, тому що…
 3. Фінансові втрати не єдиний вид ризику, що супроводжує придбання споживчого товару. Так, ні, тому що…
 4. Експорт туристичної послуги означає відрядження вітчизняних туристів у інші країни. Так, ні, тому що…
 5. Закупівельний центр на промисловому підприємстві, як правило, складається з вищого керівництва компанії. Так, ні, тому що…
 6. Прийняття рішення споживачем на основі прихильності до торговельної марки відбувається за умови слабкої залученості споживача до прийняття  рішення про покупку. Так, ні, тому що…
 7. Процес прийняття рішення про покупку товарів промислового призначення розпочинається з пошуку постачальника. Так, ні, тому що…
 8. Сегментація промислового ринка за складом закупівельного центру неможлива. Так, ні, тому що…
 9. Переважна більшість товарів широкого вжитку на світовому ринку реалізується через незалежні торговельні компанії. Так, ні, тому що…
 10. Для рекламування продукції на промисловому ринку частіше використовується телебачення. Так, ні, тому що…

 

 

Варіант 3

 1. Попит на промислову продукцію зумовлюється попитом на споживчому ринку. Так, ні, тому що...
 2. Процес прийняття рішення про покупку споживчого товару починається із пошуку необхідної інформації. Так, ні, тому що…
 3. Для побудови моделі поведінки споживачів товарів споживчої групи необхідно знати фактори оточуючого середовища, що впливають на прийняття рішень споживачами. Так, ні, тому що...
 4. З точки зору маркетингу послуга, як продукт виробництва, нічим не відрізняється від матеріального товару. Так, ні, тому що…
 5. За низького рівня залученості до прийняття рішення про покупку для споживача характерна купівля за звичкою. Так, ні, тому що...
 6. Світовий промисловий ринок – це ринок, на якому покупцями є підприємства, організації і кінцеві споживачі. Так, ні, тому що…
 7. Склад закупівельного центру змінюється в залежності від товару та конкретної закупівельної ситуації. Так, ні, тому що…
 8. Важливим критерієм сегментації ринку промислової продукції є галузева належність компанії покупця. Так, ні, тому що…
 9. При розробці політики ціноутворення на світовому промисловому ринку компанії встановлюють єдину ціну для всіх покупців. Так, ні, тому що…
 10. На ринку послуг неможливо забезпечити постійну якість. Так, ні, тому що…

 

 

Варіант 4

 1. На прийняття рішення про покупку на споживчому ринку на покупця суттєвий вплив чинять референтні групи. Так, ні, тому що…
 2. На світових споживчих ринках товари рішення про покупку приймає закупівельний центр. Так, ні, тому що…
 3. Для повторної закупівлі компанією продукції для забезпечення виробничого процесу без змін необхідно створити закупівельний центр. Так, ні, тому що…
 4. Процеси прийняття рішення про придбання товарів народного споживання і товарів виробничо-технічного призначення нічим не відрізняються один від одного. Так, ні, тому що
 5. Транскордонне постачання послуги передбачає присутність закордонного виробника в країні покупця послуги. Так, ні, тому що…
 6. В сфері послуг часто використовується маркетинговий комплекс «8Р». Так, ні, тому що…
 7. Звична купівельна поведінка покупця на ринку споживчих товарів характерна для дорогих, престижних товарів. Так, ні, тому що…
 8. Попит на промисловому ринку залежить від попиту на споживчу продукцію. Так, ні, тому що…
 9. Матеріально-технічні ресурси для забезпечення виробничої діяльності компаній закуповуються їх закупівельними центрами. Так, ні, тому що...
 10. Експорт туристичної послуги означає відрядження вітчизняних туристів у інші країни. Так, ні, тому що…

 

 

 

Варіант 5

 1. Прийняття рішення про придбання споживчих товарів за звичкою здійснюється поетапно. Так, ні, тому що…
 2. Для споживчого ринку характерна фахова природа закупівлі товарів і послуг. Так, ні, тому що…
 3. Процес прийняття рішення про покупку товарів промислового призначення розпочинається з пошуку постачальника. Так, ні, тому що…
 4. Учасниками світового промислового ринку є споживачі продукції кінцевого споживання. Так, ні, тому що...
 5. Звична купівельна поведінка покупця на ринку споживчих товарів характерна для дорогих, престижних товарів. Так, ні, тому що…
 6. Імпорт туристичної послуги означає прийом іноземних туристів у власній країні.  Так, ні, тому що…
 7. Підприємства – посередники працюють на споживчому ринку. Так, ні, тому що…
 8. Важливим етапом процесу закупівлі продукції на світовому промисловому ринку є вивчення пропозицій від постачальників. Так, ні, тому що…
 9. Товари особливого попиту можна купити у будь-якому магазині. Так, ні, тому що…
 10. Персонал (people) – важлива складова комплексу маркетингу на ринку послуг. Так, ні, тому що…

 

 

 

Варіант 6

 1. На світовому промисловому ринку товари купуються для індивідуального або сімейного споживання. Так, ні, тому що…
 2. Товари повсякденного попиту, як правило, продаються у спеціалізованих магазинах. Так, ні, тому що…
 3. На товарному ринку процес виробництва співпадає з процесом споживання. Так, ні, тому що…
 4. Якість послуги визначається технологічним процесом її надання. Так, ні, тому що…
 5. Обсяги закупівель продукції на ринку промислової продукції здійснюється, як правило, в невеликих обсягах. Так, ні, тому що…
 6. Поведінка промислового споживача зумовлена типом закупівельної ситуації. Так, ні, тому що…
 7. Попит на промислову продукцію зумовлюється попитом на споживчому ринку. Так, ні, тому що...
 8. Продаж послуг за кордон може здійснюватися у власній країні. Так, ні, тому що…
 9. Фінансові втрати не єдиний вид ризику, що супроводжує придбання споживчого товару. Так, ні, тому що…
 10. На ринку послуг не можна створювати запаси. Так, ні, тому що…

 

 

 

 

Варіант 7

 1. На прийняття рішення про покупку на споживчому ринку на покупця суттєвий вплив чинять референтні групи. Так, ні, тому що…
 2. Процес купівлі товарів виробничого призначення більш формалізований порівняно з процесом купівлі споживацьких товарів. Так, ні, тому що…
 3. Транскордонне постачання послуги передбачає присутність закордонного виробника в країні покупця послуги. Так, ні, тому що…
 4. Закупівельний центр на промисловому підприємстві, як правило, складається з вищого керівництва компанії. Так, ні, тому що…
 5. На прийняття рішення кінцевим споживачем щодо придбання товарів впливають фактори і мікро-, і макро- макросередовища. Так, ні, тому що…
 6. Модифікована повторна закупка передбачає повторення раніше здійснених закупок або поповнення запасів (для ресурсів, які використовуються постійно).  Так, ні, тому що...
 7. В сфері послуг часто використовується маркетинговий комплекс «8Р». Так, ні, тому що…
 8. Експорт туристичної послуги означає відрядження вітчизняних туристів у інші країни. Так, ні, тому що…
 9. Важливим етапом процесу закупівлі продукції на світовому промисловому ринку є вивчення пропозицій від постачальників. Так, ні, тому що…
 10. Важливим критерієм сегментації ринку промислової продукції є галузева належність компанії покупця. Так, ні, тому що…

 

 

 

Варіант 8

 1. Сировину і матеріали для виробництва компаніїї купують на світовому споживчому ринку. Так, ні, тому що…
 2. При розробці політики ціноутворення на світовому промисловому ринку компанії встановлюють єдину ціну для всіх покупців. Так, ні, тому що…
 3. За низького рівня залученості до прийняття рішення про покупку для споживача характерна купівля за звичкою. Так, ні, тому що...
 4. З точки зору маркетингу послуга, як продукт виробництва, нічим не відрізняється від матеріального товару. Так, ні, тому що…
 5. Експорт туристичної послуги означає відрядження вітчизняних туристів у інші країни. Так, ні, тому що…
 6. В процесі прийняття рішення кінцевими споживачами про покупку споживчих товарів бере участь велика кількість осіб. Так, ні, тому що…
 7. Для споживчого ринку характерна фахова природа закупівлі товарів і послуг. Так, ні, тому що…
 8. Матеріально-технічні ресурси для забезпечення виробничої діяльності компаній закуповуються їх закупівельними центрами. Так, ні, тому що...
 9. Світовий промисловий ринок – це ринок, на якому покупцями є підприємства, організації і кінцеві споживачі. Так, ні, тому що…
 10. Товари повсякденного попиту, як правило, продаються у спеціалізованих магазинах. Так, ні, тому що…