Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МАТЕРІАЛИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ до педагогічної практики

МАТЕРІАЛИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ до педагогічної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра педагогіки та психології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали психодіагностики

до педагогічної практики

 

Укладачі:  д.пед.наук, доцент М.В. Артюшина,
к.пед.наук, доцент О.М.Котикова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ — 2012


зміст

 

Передмова. 3

Розділ 1. Діагностика індивідуальних особливостей  пізнавальної діяльності 4

Тест «Художник чи мислитель?». 4

Діагностика домінуючого типу сприймання інформації 8

Методика «Тип мислення». 11

Розділ. 2. Аналіз індивідуально-типологічного розподілу  учнів угрупі 15

Визначення темпераменту школяра методом спостереження. 15

Методика вивчення  властивостей нервової системи учнів. 17

Методика EPI Г.Айзенка (адаптація А.Г.Шмельова) 22

Методика “Формула темпераменту” (за А.В.Бєловим) 26

Цифровий тест «Соціотип» (В.Мегель, А.Овчаров) 31

Діагностика типу особистості за методикою Д.Кейрсі 35

«Пcихогеометричний тест» С. Деллінгер,  адаптований  О.О. Алексеєвою и Л.О.Громовою.. 41

Розділ 3. Виявлення домінуючої мотивації навчання  в групі 43

Діагностика шкільної мотивації учнів початкових класів. 43

Діагностика структури навчальної мотивації школяра. 46

Методика вивчення ставлення до шкільних предметів  Г.Н.Казанцевої 50

Опитувальник мотиваційних джерел  (за Д. Барбуто та Р.Сколком, переклад О. Сидоренко) 52

Розділ 4. Дослідження соціально-психологічних  особливостей навчальної групи  56

Соціометрична методика. 56

Соціометрична методика  «Подарунок на день народження». 59

Визначення індексу групової згуртованості Сішора. 62

Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі  за А.Ф.Фідлером. 64

Психологічний клімат класного колективу  (В.С.Івашкін, В.В.Онуфрієва) 67

Методика «Соціальна роль» Р.М. Белбіна. 68

 


Передмова

Шановні студенти! Вам пропонується збірник психодіагностичних методик, які можуть бути використані для проведення дослідження психологічних особливостей учнів.

При підготовці даних матеріалів вирішувалося кілька вагомих завдань. По-перше, ми прагнули підібрати такі психодіагностичні методики, які б дозволили отримати важливу інформацію щодо психологічних особливостей учнів з метою подальшого урахування цих властивостей при реалізації власної педагогічної діяльності. По-друге, слід було обрати методики різного рівня складності, що могли б використовуватись для учнів різних вікових категорій. По-третє, ці методики мали бути нескладними у виконанні студентами, не вимагати багато часу для проведення. Сподіваємось, що ці завдання були вирішені на достатньому рівні.

Певною проблемою виявилося і те, що на сьогодні у психології використовується дуже мало методик, перекладених українською мовою. В основному пропонуються російськомовні варіанти тестів і опитувальників. Водночас в умовах Києва, де переважно і проводиться педагогічна практика, переважають україномовні школи, і діти можуть просто не володіти російською мовою на достатньому рівні. Загалом, переклад психологічних методик на іншу мову – це складна процедура, що вимагає не стільки знаходження відповідних слів, скільки адаптації текстового матеріалу до культурних особливостей народу, на мову якого здійснюється переклад. Однак враховуючи відносну близькість російської та української культур, ми взяли на себе сміливість здійснити переклад окремих методик українською мовою.  Сподіваємось, що з часом ми здійснимо додаткову експертизу здійснених перекладів і доведемо правомірність їх використання як психодіагностичного інструментарію, відповідного оригінальним варіантам.

Також для зручності використання був вдосконалений опис процедури досліджень за кожною методикою (здійснений за єдиним алгоритмом); розроблені бланки відповідей, що можна роздруковувати і надавати досліджуваним для заповнення; уточнені інструкції для учнів; розроблені підсумкові таблиці, що містять результати психодіагностики і мають наводитись у звітах з педагогічної практики; суттєво доповнена інтерпретація дослідних даних з метою їх врахування у реальному навчальному процесі. У кожній методиці вказано її призначення, а також вік досліджуваних, з якого її рекомендується використовувати.

Пам’ятайте, що Вам рекомендується провести дослідження учнів лише за однією методикою на вибір. Однак поставтеся до такого вибору серйозно і використайте саме ту методику, яка буде доцільною у вашому випадку.

Пропонуємо всім бажаючим висловлювати свої думки з приводу набору запропонованих психодіагностичних методик та їх подання у даному збірнику.

 

Бажаємо успіхів!

Розділ 1. Діагностика індивідуальних особливостей
пізнавальної діяльності

Тест «Художник чи мислитель?»

Складено за джерелом:

Дослідження індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної  діяльності // Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи психології та педагогіки». – К.: КНЕУ, 1998. - 48 с.

Призначення методики: Дозволяє виявити домінантність півкуль головного мозку учнів і таким чином з’ясувати переваги учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей (для кожного учня).

Бланк для відповідей

Мислитель

Художник


питання

Бали


питання

Бали

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Сумарний бал

 

Сумарний бал

 

 

2.  Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Надайте відповіді на запитання опитувальника. Позначте у бланку один з варіантів відповіді на запитання. Для цього поставте «+» або «P» у рядку навпроти номеру питання і навпроти цифри, що позначає частоту прояву певної якості. Цифра 4 означає постійний прояв якості; З - частий прояв; 2 - середній; 1 - якість проявляє себе рідко. Коли ви не згодні, потрібно відмітити 0».

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

 1. Я схильний до аналізу (розчленування об'єктів або явищ при їх вивченні).
 2. Мої судження конкретні (не люблю абстрактних міркувань).
 3. Знання про що-небудь я люблю отримувати в результаті умовиводів, взятих із книг, а не з безпосередніх вражень (спостережень).
 4. У мене яскраве (образне) мислення (уява).
 5. Я вмію робити висновки на майбутнє на основі свого досвіду.
 6. Я кмітлива людина.
 7. Мені вдається досить точно оцінювати тривалість подій.
 8. Я погано запам'ятовую слова (пісень, віршів, іноземних мов).
 9. У мене загострене сприйняття мовлення (чую навіть тоді, коли говорять пошепки).
 10.  Я практичний (добре орієнтуюсь в конкретних ситуаціях і досягаю успіху).
 11.  У мене поганий музичний слух (співаю фальшиво - не можу правильно відтворити мелодії, плутаю їх).
 12.  Я сприймаю явища світу в цілому, з усіма деталями.
 13.  У мене хороша пам'ять на навчальний матеріал (пам'ятаю усі шкільні премудрості).
 14.  Я схильний робити висновки на основі власних вражень.
 15.  Мені вдається встановити (розкрити, зрозуміти) зв'язки між об'єктами, явищами або процесами.
 16.  Мені вдається вичленити необхідні відомості (інформацію) на фоні шумів та перешкод.
 17.  У мене хриплий, глухуватий голос.
 18.  Я сприймаю мистецтво дуже емоційно (загострено).
 19.  У компанії з рівними я розпочинаю розмову першим.
 20.  Мені легко даються гуманітарні предмети.
 21.  Мої думки випереджають мову настільки, що я розмовляю так, що «захлинаюся» словами.
 22.  Я вмію наслідувати інших (імітувати, передражнювати, пародіювати голоси, манери, звички людей).
 23.  Я добре відчуваю музичні (та інші) ритми.
 24.  Для мене характерний песимістичний настрій.
 25.  Коли хто-небудь висуває нову ідею, у мене зразу ж виникає бажання запитати про основні аргументи на користь цієї ідеї.
 26.  Я буваю настороженим (підозріливим).
 27.  У мене переважає оптимістичний настрій.
 28.  Буває, що я швидко (миттєво) знаходжу рішення.
 29.  Мене дратують (заважають) жести (або міміка), якими людина супроводжує своє мовлення.
 30.  Буває так, що мої відчуття (інтуїція) підказують мені вихід із складного становища (наприклад, при розв'язанні задач, подоланні ускладнень у стосунках, пошуках дороги тощо).
 31.  Я схильний до систематизації того матеріалу, з яким мені доводиться працювати.
 32.  Однакові (або майже однакові) фрази я сприймаю то як погрозу, то як пораду, то як вияв дружнього ставлення.
 33.  Я вмію добре робити розрахунки.
 34.  Мені легко давались вимова та інтонації при вивченні іноземної мови.
 35.  Я люблю класифікувати те, з чим мені доводиться мати справу.
 36.  Я сприймаю аудіо-спектаклі або розповіді свідків подій як образні картини.
 37.  Я погано запам'ятовую обличчя.
 38.  Я добре чую такі звуки, як брязкіт скла, що розбивається, булькання води, цокання годинника, хропіння тощо.
 39.  Моїм діям передують роздуми про ці дії.
 40.  Коли я дивлюсь на що-небудь, я передусім сприймаю форму об'єкта.
 41.  Я схильний узагальнювати набутий досвід.
 42.  Я запам'ятовую нові мелодії швидко і можу повторити їх правильно.
 43.  Будь-що може стати для мене предметом обговорення (люблю поговорити).
 44.  Знання, отримані під час навчання, у мене погано (недовго) утримуються в пам'яті.
 45.  Я не помічаю таких звуків (шумів), як хід годинника, плюскіт води, гавкання собак, сміх тощо.
 46.  Я пам'ятаю запахи, звуки, кольори зі свого дитинства чи юності.
 47.  Я вважаю, що інтонації (почуття) в розмові - лише перешкода, головне – це смисл.
 48.  Я не схильний ініціювати розмову навіть в компанії з рівними.
 49.  Мені легко давалась алгебра.
 50. 50.   Я вмію уявно в живих картинах зіставляти (співвідносити) образи об'єктів (або їх елементи).

4. Просумуйте бали окремо за графами «Мислитель» та «Художник» і запишіть їх у графі «Сумарний бал».Найбільше число вкаже на переважаючий тип або домінантність певної півкулі: «Мислитель» - лівої, «Художник» - правої. Можливим є варіант змішаного типу, коли обидва показники можуть виявитись однаковими або дуже близькими за ступенем прояву. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.  

Узагальнююча таблиця

Типи учнів

Розподіл учнів за типами сприймання

Кількість учнів

Відсоток учнів

Лівопівкульний («Мислитель»)

 

 

Правопікульний («Художник»)

 

 

Змішаний

 

 

5. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

“Мислитель” – переважання лівої пікулі. Специфікою лівої півкулі є аналітична функція сприйняття світу, здатність до логічного, послідовного мислення. Ті, хто опрацьовує інформацію за допомогою лівої півкулі, надають перевагу проблемам, що вирішуються логічним шляхом, шукають точні факти, люблять конкретні приклади і завдання. Вони часто залежать від думки оточуючих, правил і вимог. Вони скоріше зроблять висновки, ніж запропонують нові ідеї, швидше покращать існуючий процес або продукт, ніж винайдуть щось нове. У зв'язку з цим вони люблять опрацьовувати готову інформацію: класифікувати. систематизувати, виділяти головне, конспектувати та ін. У роботі вони більше покладаються на розрахунки, ніж на інтуїцію, до інформації з офіційних джерел в них довіра більша, ніж до власних вражень. У навчанні вони полюбляють чітку структуру викладання, організації роботи, конкретні, зрозумілі вимоги до виконання завдань, потребують чітких критеріїв оцінювання їх діяльності. Людям з переважанням лівої півкулі рекомендується більше читати, формувати при вивченні будь-якої дисципліни систему знань та постійно керуватись нею, але не забувати вносити в неї своєчасні корективи. Але до того ж їм необхідно і вчитись цінувати конкретний матеріал, використовувати спостереження, розвивати художню уяву, креативність.

“Художник” – переважання правої пікулі. Специфікою правої півкулі є здатність до цілісного сприйняття предметів і явищ дійсності при охопленні безлічі деталей і зв’язків. Ті, хто опрацьовує інформацію за допомогою правої півкулі, надають перевагу проблемам, які вирішують інтуїтивним шляхом, за допомогою образного мислення, їм подобаються винаходи, знаходження головної ідеї, відкриття через проблемну ситуацію. Тому у навчанні вони полюбляють дискусії, диспути, аналіз ситуації, ігри та інші активні методи навчання. Вони частіше нонконформісти (незалежні від групи), тяжіють до прояву особистої ініціативи. Їм подобаються гнучкі правила і вони суттєво людино-зорієнтовані (мають схильність до емпатії - співчуття). Люди художнього мислення більше покладаються на власні почуття, аніж на логічний аналіз подій, що не завжди на користь справи. У навчанні їм рекомендується знаходити для себе особистісну зацікавленість, більше спілкуватись з викладачем і одногрупниками, більше використовувати уяву при вивченні якогось матеріалу. І разом з тим, вчитись виділяти головне, систематизувати, узагальнювати і аналізувати, розвивати логічне мислення.

Змішаний тип. Якщо у людини мають однаковий прояв два типи, то відкривається широкий спектр діяльностей: поєднання послідовності в роботі і, водночас, образно, цілісно, швидко сприймати події, прискіпливо обмірковувати свої вчинки, особливо в екстремальних ситуаціях. Такі учні можуть успішно працювати при різних формах і методах навчання.

Діагностика домінуючого типу сприймання інформації

Складено за джерелом: Психологія та педагогіка : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За редакцією Музичко Л.В.
– К.: КНЕУ, 2007. – С. 29-31.

Призначення методики: Дозволяє визначити в учнів групи домінуючі типи сприймання інформації і відповідно дізнатись, який спосіб подання інформації буде доцільнішим.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Зоровий тип =

 

Слуховий тип = 

 

Кінестетичний тип =

 

 2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Визначте, наскільки наведені твердження характеризують саме вас, ваші уподобання, типову поведінку. Якщо вони відповідають вам, поставте (+), не відповідають (–). Відповідайте швидко, довго не роздумуючи, оскільки важливою є ваша перша реакція»

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

 1. Люблю спостерігати за хмарами та зірками.
 2. Часто наспівую собі щось тихенько.
 3. Не визнаю “незручну” моду.
 4. Люблю ходити в сауну.
 5. Колір автомобіля є важливим для мене .
 6. Можу по крокам сказати, хто увійшов до кімнати.
 7. Мені подобається наслідувати відомих людей.
 8. Я багато часу приділяю своєму зовнішньому вигляду.
 9. Люблю приймати масаж.
 10. Коли є вільний час, люблю розглядати людей.
 11. Погано почуваю себе, коли не рухаюсь.
 12. Коли бачу гарний одяг у вітрині, знаю, що він мені пасуватиме.
 13. Коли чую стару мелодію, то повертаюсь у минуле.
 14. Часто читаю за їжею.
 15. Дуже часто спілкуюсь по телефону.
 16. Маю схильність до повноти.
 17. Мені більш подобається слухати як хтось читає вголос, ніж читати самому.
 18. Після поганого дня мій організм у напрузі.
 19. Люблю фотографуватись та фотографувати.
 20. Легко запам'ятовую, що мені сказали.
 21. Легко віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.
 22. Увечері люблю приймати гарячу ванну.
 23. Намагаюсь занотовувати свої особисті справи.
 24. Часто розмовляю сам з собою.
 25. Після тривалої поїздки машиною довго прихожу до тями.
 26. Тембр голосу мені багато говорить про людину.
 27. Дуже часто оцінюю людей за їхньою манерою вдягатись.
 28. Люблю потягуватися та розминати кінцівки.
 29. Занадто м'яка або тверда постіль - це мука для мене.
 30. Мені нелегко знайти зручне взуття.
 31. Дуже люблю ходити в кіно.
 32. Впізнаю раніш побачені обличчя навіть через роки.
 33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають у парасольку.
 34. Вмію слухати те, що мені кажуть.
 35. Люблю танцювати у вільний час, займатись спортом або гімнастикою.
 36. Коли близько цокає будильник, не можу заснути.
 37. Можу оцінити стереоапаратуру з точки зору якості звучання.
 38. Коли чую музику, відбиваю такт ногою чи руками.
 39. Під час відпочинку люблю оглядати пам’ятки архітектури.
 40. Не виношу безладу.
 41. Не люблю синтетичні тканини.
 42. Вважаю, що в кімнаті багато чого залежить від освітлення.
 43. Часто відвідую концерти.
 44. Потиск руки багато розповідає мені про людину.
 45. Охоче відвідую галереї та виставки.
 46. Серйозна дискусія – це захоплююча справа.
 47. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.
 48. Коли гамірно, не можу зосередитись.

4. Опрацюйте отримані результати. За допомогою «ключа» порахуйте для кожного учня кількість позитивних відповідей (+) у наведених судженнях окремо для кожного з типів сприймання інформації.

«Ключ до методики

Типи сприймання

Номери стверджень

Зоровий тип

1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45

Слуховий тип

2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48

Кінестетичний тип

3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47

Найбільше число позитивних відповідей в одному з типів вкаже на переважаючий тип сприймання. Можливим є також варіант синтетичного типу сприймання, коли два, а то й три показники можуть бути однаковими або дуже близькими за ступенем прояву.

5. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.

Узагальнююча таблиця

Типи сприймання

Розподіл учнів за типами сприймання

Кількість учнів

Відсоток учнів

Зоровий тип

 

 

Слуховий тип

 

 

Кінестетичний тип

 

 

Синтетичний тип

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

У кожного з нас серед органів чуття є провідний, який швидше та частіше від інших реагує на навколишні подразники й сигнали, найсуттєвіше впливає на наші відчуття та сприймання.

При домінуванні зорового (візуального) каналу сприймання людина вирізняється високою спостережливістю, інформацію краще запам'ятовує після прочитання або перегляду. Коли «візували» читають або слухають, в їхній уяві виникають яскраві зорові образи. Тому при викладанні у групі, де переважає такий тип сприймання рекомендується використовувати більше наочності, частіше використовувати роботу з підручником, дидактичними текстами.

При домінуванні слухового (аудіального) каналу людина краще сприймає і запам’ятовує інформацію, коли та промовляється вголос. Вона точно повторює почуте, схильна проговорювати те, про що пише або читає. Любить слухати музику. Легко засвоює іноземні мови. Коли у навчальній групі багато «аудіалів», інформацію краще подавати усно, організовуючи її обговорення та обмін думками між учнями.

При кінестетичному типі сприймання основна інформація про оточуючий світ надходить через дотик та рухи. «Кінестетики» характеризуються багатими фізичними реакціями, жестикуляцією, люблять танці та рухливі види спорту. При читанні, особливо в дитинстві, водять пальцем по тексту. У навчанні «кінестетики» мають потребу доторкнутися до предмету вивчення, тому рекомендується використовувати матеріальні засоби наочності (макети, «муляжі»). Краще всього навчаються, коли мають можливість фізично виконати роботу, наприклад, щось записати, вирішити, знайти. Таким учням необхідні активні форми роботи, що припускають пересування по аудиторії: дидактичні ігри, тренінги, вправи тощо.

Методика «Тип мислення»

Складено за джерелом: Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы.— М.: Генезис, 2005. – 124 с. (Серия «Психолог в школе»). – С. 69-73.

Призначення методики: Дозволяє виявити в учнів індивідуальні способи перетворення інформації і підібрати відповідні методи навчальної діяльності.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

Номери запитань

Відповідь

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Тип мислення:

 

Предметно-дійове

 

Абстрактно-символічне

 

Словесно-логічне

 

Наочно-образне

 

Креативне (творче)

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

 «Якщо згодні з висловом, біля його номеру поставте «+», якщо не згодні «–»»

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

1. Мені легше що-небудь зробити самому, ніж пояснити іншим.

2. Мені було б цікаво складати комп'ютерні програми.

3. Я люблю читати книги.

4. Мені подобається живопис, скульптура, архітектура.

5. Навіть у налагодженій справі я намагаюся щось поліпшити.

6. Я краще розумію, якщо мені пояснюють на предметах або малюнках.

7. Я люблю грати в шахи.

8. Я легко висловлюю свої думки як в усній, так і в письмовій формі.

9. Коли я читаю книгу, я чітко бачу її героїв і описувані події.

10. Я віддаю перевагу самостійному плануванню своєї роботи.

11. Мені подобається все робити своїми руками.

12. У дитинстві я створював (ла) свій шифр для листування з друзями.

13. Я надаю велике значення сказаному слову.

14. Знайомі мелодії породжують спогади подій, які я чітко собі змальовую.

15. Різноманітні захоплення роблять життя людини багатшим і яскравішим.

16. При вирішенні завдання мені легше йти методом спроб і помилок.

17. Мені цікаво розбиратися в природі фізичних явищ.

18. Мені цікава робота ведучого теле-, радіопрограм, журналіста.

19. Мені легко уявити предмет або тварину, яких немає в природі.

20. Мені більше подобається процес діяльності, ніж її результат.

21. Мені подобалося в дитинстві збирати конструктор з деталей Лего.

22. Я віддаю перевагу точним наукам (математика, фізика).

23. Мене захоплює точність і глибина деяких віршів.

24. Знайомий запах викликає в моїй пам'яті минулі події.

25. Я не хотів (ла) би підпорядковувати своє життя певній системі.

26. Коли я чую музику, мені хочеться танцювати.

27. Я розумію красу математичних формул.

28. Мені легко говорити перед будь-якою аудиторією.

29. Я люблю відвідувати виставки, вистави, концерти.

30. Я сумніваюся навіть у тому, що для інших є очевидним.

31. Я люблю займатися рукоділлям, щось майструвати.

32. Мені цікаво було б розшифрувати стародавні тайнописі.

33. Я легко засвоюю граматичні конструкції мови.

34. Я згоден з Ф.М. Достоєвським, що краса врятує світ.

35. Не люблю ходити одним і тим самим шляхом.

36. Істинне тільки те, що можна помацати руками.

37. Я легко запам'ятовую формули, символи, умовні позначення.

38. Друзі люблять слухати, коли я їм щось розповідаю.

39. Я легко можу уявити в образах зміст оповідання або фільму.

40. Я не можу заспокоїтися, поки не доведу свою роботу до досконалості.

4. Опрацюйте отримані результати. За допомогою «ключа» порахуйте для кожного учня кількість позитивних відповідей (+) окремо для кожного з типів мислення.

«Ключ до методики

Типи мислення

Номери стверджень

Предметно-дійове

1 6 11 16 21 26 31 36

Абстрактно-символічне

2 7 12 17 22 27 32 37

Словесно-логічне

3 8 13 18 23 28 33 38

Наочно-образне

4 9 14 19 24 29 34 39

Креативне (творче)

5 10 15 20 25 30 35 40

Кількість балів у кожному рядку вказує на рівень розвитку даного типу мислення: 0-2 – низький, 3-5 – середній, 6-8 – високий.

Найбільше число позитивних відповідей в одному з типів вкаже на переважаючий тип мислення. Можливим є також поєднання кількох типів мислення.

5. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.

Узагальнююча таблиця

Типи мислення

Розподіл учнів за рівнями прояву типів мислення

низький

середній

високий

Кількість

Відсоток

Кількість

Відсоток

Кількість

Відсоток

Предметно-дійове

 

 

 

 

 

 

Абстрактно-символічне

 

 

 

 

 

 

Словесно-логічне

 

 

 

 

 

 

Наочно-образне

 

 

 

 

 

 

Креативне (творче)

 

 

 

 

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Тип мислення - це індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип мислення, можна спрогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. Виділяють чотири базових типи мислення, кожен з яких має специфічні характеристики: предметне, образне, знакове і символічне мислення. У даній версії опитувальника типи мислення уточнені відповідно до наявних у вітчизняній психології класифікації (предметно-дієве, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне). Незалежно від типу мислення людина може характеризуватися певним рівнем креативності (творчих здібностей). Профіль мислення, що відображає домінуючі способи переробки інформації та рівень креативності, є найважливішою індивідуальною характеристикою людини, що визначає її стиль діяльності, схильності, інтереси і професійну спрямованість.

Предметно-дієвий тип мислення притаманний людям справи. Вони засвоюють інформацію через рухи. Зазвичай вони мають гарну координацією рухів. Їх руками створено весь оточуючий нас предметний світ. Вони водять машини, стоять біля верстатів, збирають комп'ютери. Без них неможливо реалізувати найблискучішу ідею. Це мислення важливе для спортсменів, танцюристів, артистів. Переважання учнів з таким типом мислення потребує маніпуляцій з предметом, що вивчається, використання рухових вправ, матеріальних винагород, ділових ігор з моделюванням практичної діяльності, демонстрацій вправ, дослідів тощо.

Абстрактно-символічне мислення мають багато вчених - фізики-теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики. Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез зроблені багато відкриттів у всіх галузях науки.  Учні з таким типом мислення можуть засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і операцій, які не можна ні помацати, ні уявити. Вони гарно сприймають графічну інформацію, схеми і діаграми.

Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним інтелектом (від лат. verbalis - словесний). Завдяки розвиненому словесно-логічному мисленню учений, викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати свої думки та донести їх до людей. Це вміння необхідно керівникам, політикам і громадським діячам. Учні з таким типом мислення потребують мовленнєвого спілкування: бесіди, дискусії, інформаційні повідомлення тощо.

Наочно-образне мислення мають люди з художнім складом розуму, які можуть уявити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде - художники, поети, письменники, режисери, архітектори, конструктори, дизайнери тощо. У навчанні такі учні потребують використання наочності (фото-, відео-матеріали), віддають перевагу живому, динамічному викладу інформації, розповідям, полюбляють писати твори.

Креативність - це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні вирішення завдання. Це рідкісна і нічим не замінна якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності. Учні з високим рівнем креативного мислення здатні виконувати творчі завдання: генерувати ідеї, розробляти проекти, знаходити нові рішення тощо.

У чистому вигляді ці типи мислення зустрічаються рідко. Для багатьох професій необхідно поєднання різних типів мислення, наприклад, для психолога. Таке мислення називають синтетичним. Загалом у навчанні рекомендується використовувати різні навчальні методи, щоб забезпечити розвиток різних типів мислення учнів.

 

Розділ. 2. Аналіз індивідуально-типологічного розподілу
учнів угрупі

Визначення темпераменту школяра
методом спостереження

Складено за джерелом:
Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося: Методические указания / Калинингр. ун-т; Сост. Н.В. Ковалева. - Калининград, 1997. - 24 c.

Призначення методики: Визначення типу темпераменту учнів через спостереження за їх типовою поведінкою.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 9-10 років.

Процедура виконання: 

1. Попередньо слід заготувати бланк для відповідей (один на навчальну групу).

Бланк для відповідей

Список учнів навчальної групи

Варіант реакції учня
за пунктом плану спостережень

Тип
темпераменту

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спостерігаючи за кожним учнем, надайте відповіді на запитання, викладені у плані спостереження, відмічаючи варіант відповіді у бланку. Для точнішої оцінки окремих учнів можна також опитати вчителя.

План спостережень

1. Як поводиться в ситуації, коли необхідно швидко діяти:

 а) легко включається в роботу;

 б) діє з пристрастю;

 в) діє спокійно, без зайвих слів;

 г) діє боязко, невпевнено.

2. Як реагує на зауваження вчителя:

 а) говорить, що так робити більше не буде, але через деякий час знову робить те саме;

 б) обурюється тим, що йому роблять зауваження;

 в) вислуховує і реагує спокійно;

 г) мовчить, але ображений.

3. Як говорить з товаришами при обговоренні питань, які його дуже хвилюють:

 а) швидко, з запалом, але прислухається до висловлювань інших;

 б) швидко, з пристрастю, але інших не слухає;

 в) повільно, спокійно, але впевнено;

 г) з великим хвилюванням і сумнівом.

4. Як поводіться в ситуації, коли треба здавати контрольну роботу, а вона незакінчена; або контрольного здана, але з'ясовується, що допущена помилка:

 а) легко реагує на ситуацію, що склалася;

 б) поспішає закінчити роботу, обурюється з приводу помилок;

 в) вирішує спокійно, поки вчитель не візьме його роботу, з приводу помилок говорить мало;

 г) здає роботу без розмов, але висловлює невпевненість, сумнів у правильності рішення.

5. Як поводиться при вирішенні складного завдання, якщо вона не виходить відразу:

 а) кидає, потім знову продовжує роботу;

 б) вирішує завзято і наполегливо, але час від часу різко висловлює обурення;

 в) продовжує роботу, зберігаючи спокій і рівновагу;

 г) виявляє невпевненість, розгубленість.

6. Як поводиться в ситуації, коли він поспішає додому, а педагог чи актив класу пропонують йому залишитися в школі для виконання будь-якого завдання:

 а) швидко погоджується;

 б) обурюється;

 в) залишається, не говорить ні слова;

 г) виявляє невпевненість.

7. Як поводиться в незнайомій обстановці:

 а) проявляє максимум активності, легко і швидко отримує необхідні відомості для орієнтування, швидко приймає рішення;

 б) проявляє активність у якомусь одному напрямку, через це достатніх відомостей не отримує, але рішення приймає швидко;

 в) спокійно придивляється до подій навколо, з рішеннями не поспішає;

 г) несміливо знайомиться з обстановкою, рішення приймає невпевнено.

3. За переважанням певних варіантів відповідей у відповідності до «ключа» визначте припустимий тип темпераменту кожного учня.

«Ключ» до методики:

Реакціям кожного пункту плану відповідають темпераменти:

 а) сангвінічний;

 б) холеричний;

 в) флегматичний;

 г) меланхолічний.

4. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.

Узагальнююча таблиця

Типи темпераменту

Кількість учнів

Відсоток учнів

Сангвінік

 

 

Холерик

 

 

Флегматик

 

 

Меланхолік

 

 

5. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів (с. 20-22).

Методика вивчення
властивостей нервової системи учнів

Складено за джерелом:
Методика изучения свойств нервной системы учащихся / Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. – СПб., 2004. С.80-84.

Призначення методики: дозволяє визначити тип темпераменту школяра на основі самооцінки своєї типової поведінки.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання: 

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

Номер запитання

Варіант відповіді

Тип темпераменту

С

Х

Ф

М

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Оберіть та відмітьте той варіант відповіді, який найточніше описує вашу звичайну поведінку».

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

1. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) настрій нестійкий, часто бувають перепади, бурхливі веселощі можуть змінитися роздратуванням.

б) настрій завжди рівний, спокійний.

в) настрій зазвичай піднесений, веселий, життєрадісний.

г) настрій звичайно пригнічений, часто сумує.

2. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) активна поведінка, висока рухливість, енергійність.

б) поведінка спокійна, рівний і стриманий голос, жести і мовлення часто уповільнені.

в) боязка, невпевнене поведінка, голос тихий і слабкий.

г) метушлива поведінка, завжди поспішає, різкі жести, часто говорить поспіхом.

3. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) при невдачах намагається досягти поставленої мети, не шукає інших, більш легких шляхів.

б) при невдачах дуже переживає, не хоче знову братися за справу.

в) при невдачах прагне знайти інший, більш легкий шлях вирішення завдання.

г) швидко забуває про невдачі і знову береться за будь-яку роботу.

4. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) швидко стомлюється, любить мріяти і фантазувати.

б) працює азартно, проте надовго його не вистачає, може кинути розпочату справу.

в) працює наполегливо, прагнучи, будь-що, довести справу до кінця.

г) береться за будь-яку роботу, може відразу хапатися за кілька справ.

5. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) у спілкуванні поводиться емоційно, голосно сміється, жестикулює.

б) постійно прагне до спілкування з оточуючими, намагається розворушити їх, підняти настрій.

в) спілкуючись з людьми, проявляє скромність і делікатність.

г) не прагне до спілкування з оточуючими, не любить галасливі компанії, але часто спілкується з близькими друзями.

6. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) ділить з іншими людьми і радість, і горе.

б) не буває відвертим з незнайомими людьми, свої почуття довіряє тільки дуже близьким друзям.

в) усі свої почуття намагається пережити на самоті.

г) бурхливо переживає свої почуття, може поділитися ними з оточуючими, навіть незнайомими, проте не дуже прагне цього.

7. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) зауваження вислуховує спокійно, не сперечається, але може повторити одну й ту саму помилку.

б) бурхливо реагує на зауваження, сперечається, виправдовується.

в) всі зауваження уважно вислуховує, помилки намагається відразу ж виправити.

г) дуже засмучується через будь-які зауваження, переживає.

8. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) після виконання будь-якої роботи довго не може взятися за іншу, відчуває себе втомленим.

б) рідко втомлюється, але важко переключається на іншу роботу.

в) легко переключається на іншу роботу, але може при цьому кинути почату справу, не завершити її.

г) після виконання важкого завдання може швидко взятися за іншу справу.

9. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) бурхливо переживає образи і засмучення, але й швидко забуває їх.

б) легко переживає образи і засмучення та швидко їх забуває.

в) важко переживає образи і засмучення, довго їх пам'ятає.

г) глибоко переживає образи і засмучення, хоча зовні це проявляється слабко.

10. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) любить жарти і гумор, не ображається, якщо попадається на розіграш.

б) рідко жартує, часто ображається на жарти.

в) любить і цінує гарний жарт, але в розіграшах прагне не брати участі.

г) любить жартувати над людьми, часто не замислюючись, приємно це їм чи ні.

11. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) перед тим як приступити до справи, все ретельно обмірковує і розраховує, а якщо плани порушуються, то часто не може перелаштуватись.

б) береться за будь-яку справу, не замислюючись, що буде потім, якщо ситуація змінюється, то може легко перелаштуватись.

в) план роботи може створювати швидко, по ходу його виконання, також легко перелаштовується при зміні умов роботи.

г) важко складає план роботи через свою нерішучість, прагне використовувати вже готовий; якщо ситуація змінюється, то часто не знає, що робити далі.

12. Оберіть ту відповідь, яка найбільш точно описує вашу звичну поведінку:

а) вирізняється гострою вразливістю, особливо в області естетичних вражень.

б) не прагне до зміни вражень, добре почувається у звичній сфері.

в) любить яскраві враження, постійну зміну їх, але не виявляє особливої ​​ активності в прагненні до них.

г) активно прагне до зміни вражень, дуже часто буває в гостях, на виставках і т. п.

4. Зберіть бланки та опрацюйте отримані результати. За допомогою «ключа» визначте прояв певного типу темпераменту у кожній відповіді.

«Ключ» до методики

Номер
запитання

Сангвінік

Холерик

Флегматик

Меланхолік

 1.  

в

a

б

г

 1.  

a

г

б

в

 1.  

г

в

a

б

 1.  

г

б

в

a

 1.  

б

a

г

в

 1.  

a

г

в

б

 1.  

в

б

a

г

 1.  

г

в

б

a

 1.  

б

a

г

в

 1.  

a

г

в

б

 1.  

в

б

a

г

 1.  

г

в

б

a

 

Темперамент, що зустрічається найчастіше, вкаже на тип темпераменту учня. Можливим є також поєднання кількох типів темпераменту.

5. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.

Узагальнююча таблиця

Типи темпераменту

Розподіл учнів за проявом типів темпераменту

Кількість

Відсоток

Сангвініки

 

 

Флегматики

 

 

Холерики

 

 

Меланхоліки

 

 

Змішані

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Сангвінік – його нервова система вирізняється значною силою нервових процесів, їх рівновагою і значною рухливістю.  Тому сангвінік – людина швидка, добре пристосовується до змінних умов життя, легко чинить опір життєвим труднощам, життєрадісний і товариський. У навчанні швидко схоплює навчальний матеріал, активний та ініціативний, віддає перевагу усним опитуванням та активним методам, любить дискутувати і задавати запитання, схильний до лідерства. Водночас сангвініки схильні до легкодумності,  поверховості, можуть бути неуважними і розкидатись на кілька справ одночасно. Учнів з переважанням сангвінічного темпераменту вчителі рекомендують контролювати частіше за інших, оскільки вони не завжди виконують те, що обіцяють. Навчання сангвініків має будуватись за принципом «Довіряй, але перевіряй!».

Холерик – його нервова система характеризується окрім значної сили, переважанням збудження над гальмуванням. Тому він відрізняється значною життєвою енергією, але йому не вистачає самовладання, він запальний і нестриманий. У навчанні може порушувати дисципліну, навчається нерівно, може відчувати труднощі у пристосуванні до шкільних вимог. Навчаючи холерика слід слідувати принципу «Ані хвилини спокою!». Доводиться постійно його стримувати, весь час займати якоюсь справою, спрямовувати його активність у конструктивне русло. Краще спиратись на його переваги (енергійність, захопленість, рухливість, цілеспрямованість) і нейтралізувати недоліки (запальність, агресивність, нетерплячість, нестриманість, конфліктність). Дуже важливо заохочувати і підтримувати його впевненість в успіху.

Флегматик – його нервова система характеризується значною силою і рівновагою нервових процесів поряд з малою рухливістю. Саме тому флегматик поводиться спокійно і повільно, не схильний до зміни свого оточення, добре чинить  опір сильним і тривалим подразникам. В учнів з інертною нервовою системою труднощі виникають у таких ситуаціях, коли пропонуються одночасно завдання, різноманітні за змістом і способом вирішення, коли матеріал подається викладачем у надто швидкому темпі, коли надається обмежений час виконання завдання, коли необхідне часте відволікання від основного завдання на додаткові види робіт, на відповіді вчителю та іншим учням, коли необхідно дати швидку відповідь на неочікуване запитання і т.ін. Відповідно рекомендується надавати таким учням достатньо часу на підготовку і виконання завдання, не пропонувати водночас кілька завдань та не вимагати швидких відповідей на поставлені запитання. Девіз при роботі з флегматиком «Не підганяй!», йому необхідний індивідуальний темп роботи, коли він може сам розрахувати свій час для виконання справи.

Меланхолік – характеризується слабкістю нервових процесів - і збудження, і гальмування, й тому йому важко чинити опір впливу сильних подразників, що можуть бути джерелом різних порушень поведінки. Зовні слабко проявляє емоції, говорить тихо, швидко втомлюється. Може бути замкненим, сором’язливим і надмірно чутливим. Учні з слабкою нервовою системою можуть успішно виконувати завдання з відомими їм вимогами виконання, добре організовують свою самостійну роботу, працюють чітко і послідовно. За рахунок ретельної підготовчої роботи здатні глибоко занурюватись у навчальний матеріал, часто виходячи при цьому за межі навчальної програми, виконують аналітичні завдання, науково-дослідні роботи. Водночас їх працездатність різко знижується в тривалих, напружених, загрозливих умовах, при виконанні роботи, що вимагає високої відповідальності (контрольна чи екзаменаційна), особливо при дефіциті часу. Таких учнів рекомендується частіше заохочувати і підбадьорювати, збільшуючи їх впевненість у своїх силах, надавати достатньо часу на підготовку, надавати перевагу їх письмовому опитуванню, не змушувати відповідати за щойно наданим матеріалом. На меланхоліка не можна кричати, давати жорсткі і різкі вказівки, оскільки він дуже чутливий до слів та інтонацій. Він може успішно працювати у спокійних і безпечних обставинах, що не вимагають швидких реакцій і частої зміни характеру діяльності. Необхідно заохочувати його активність, враховувати чутливість і вразливість. Девіз при роботі з меланхоліком «Не нашкодь!»

Методика EPI Г.Айзенка (адаптація А.Г.Шмельова)

Складено за джерелом: Психологія та педагогіка : навчально-методичний посібник. для самостійного вивчення дисципліни / За редакцією Музичко Л.В. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 71-77.

Призначення методики: Дозволяє визначити типи темпераменту учнів.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12-13 років.

Процедура виконання: 

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

Номер
запитання

Відповіді

Номер
запитання

Відповіді

Номер
запитання

Відповіді

так

ні

так

ні

так

ні

1

 

 

20

 

 

39

 

 

2

 

 

21

 

 

40

 

 

3

 

 

22

 

 

41

 

 

4

 

 

23

 

 

42

 

 

5

 

 

24

 

 

43

 

 

6

 

 

25

 

 

44

 

 

7

 

 

26

 

 

45

 

 

8

 

 

27

 

 

46

 

 

9

 

 

28

 

 

47

 

 

10

 

 

29

 

 

48

 

 

11

 

 

30

 

 

49

 

 

12

 

 

31

 

 

50

 

 

13

 

 

32

 

 

51

 

 

14

 

 

33

 

 

52

 

 

15

 

 

34

 

 

53

 

 

16

 

 

35

 

 

54

 

 

17

 

 

36

 

 

55

 

 

18

 

 

37

 

 

56

 

 

19

 

 

38

 

 

57

 

 

Щирість = ______________________________________________

Екстраверсія = __________________________________________

Нейротизм = ____________________________________________

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Вам пропонується відповісти на 57 запитань. Запитання спрямовані на виявлення Вашого звичного способу поведінки. Намагайтесь уявляти типові ситуації і надавати першу відповідь, що прийде в голову. Відповідайте швидко і точно. Пам’ятайте, що не існує “гарних ” або “поганих” відповідей. Якщо Ви погоджуєтесь з твердженням, поставте поруч з номером відповіді знак «+» (так), а якщо ні - знак «­­–» (ні)»

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника:

1. Чи часто ви відчуваєте потяг до нових вражень, щоб відволіктися, випробувати сильне відчуття?

2. Чи часто ви відчуваєте, що потребуєте друзів, які можуть вас зрозуміти, схвалити, виразити співчуття?

3. Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною?

4. Чи дуже важко вам відмовитися від своїх намірів?

5. Чи обмірковуєте ви свої справи, не поспішаючи, вважаєте за краще почекати, перш ніж діяти?

6. Чи завжди ви дотримуєтесь своїх обіцянок, навіть тоді, коли вам це не вигідно?

7. Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?

8. Зазвичай ви дієте та розмовляєте швидко, не витрачаючи багато часу на обмірковування?

9. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ви нещасливі, хоча ніякої вагомої причини для цього не було?

10. Чи правда, що на спір ви здатні зважитися на що завгодно?

11. Чи відчуваєте ви невпевненість і сором’язливість, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам симпатична?

12. Чи буває, що, розсердившись, ви виходите з себе?

13. Чи часто ви дієте нерозважливо, під впливом тимчасового настрою?

14. Чи часто ви буваєте занепокоєні тим, що зробили або сказали щось таке, чого не слід було робити або говорити?

15. Чи віддаєте ви перевагу читанню книг, а не зустрічам з людьми?

16. Чи правда, що вас легко образити?

17. Чи любите ви часто бувати в компанії?

18. Чи бувають у вас іноді такі думки, які ви хотіли б приховати від інших?

19. Чи вірно, що часом ви настільки повні енергії, що все «горить» в руках, а часом відчуваєте сильну млявість?

20. Чи намагаєтеся ви обмежити коло своїх знайомств невеликим числом найближчих друзів?

21. Чи багато ви мрієте?

22. Коли на вас кричать, чи відповідаєте тим самим?

23. Чи часто вас мучить почуття провини?

24. Чи завжди ваші звички хороші і бажані?

25. Чи здатні ви дати волю своїм почуттям і повеселитися в галасливій компанії?

26. Чи можна сказати, що нерви у вас часто бувають вкрай напружені?

27. Чи вважають вас людиною жвавою і веселою?

28. Після того, як справу зроблено, чи часто ви повертаєтеся до неї подумки і гадаєте, що могли б зробити краще?

29. Чи правда, що ви зазвичай мовчазні та стримані, коли знаходитесь серед людей?

30. Чи буває, що ви передаєте чутки?

31. Чи буває, що вам не спиться від того, що різні думки приходять вам на думку?

32. Чи правда, що вам часто приємніше і легше прочитати про те, що вас цікавить, в книзі, хоча можна швидше і простіше дізнатися про це у друзів?

33. Чи буває у вас сильне серцебиття?

34. Чи подобається вам робота, яка вимагає пильної уваги?

35. Чи бувають у вас напади тремтіння?

36. Чи правда, що ви завжди висловлюєтесь про знайомих людей виключно схвально, навіть тоді, коли впевнені, що вони про це не дізнаються?

37. Чи правда, що вам неприємно бувати в компанії, де постійно жартують один над одним?

38. Чи правда, що ви дратівливі?

39. Чи подобається вам робота, яка вимагає швидкості дії?

40. Чи часто вас непокоять думки про те, що ситуація, яка вже вирішилась благополучно, могла б мати зовсім інші, неприємні й «жахливі» наслідки?

41. Чи правда, що ви неквапливі в рухах?

42. Ви коли-небудь спізнювалися на побачення або на роботу?

43. Чи часто вам сняться кошмари?

44. Чи правда, що ви такий любитель поговорити, що ніколи не упустите нагоди поговорити з незнайомою людиною?

45. Чи турбують вас які-небудь болі?

46. Чи засмутилися би ви через неможливість тривалий час бачитись зі своїми друзями?

47. Чи можете ви назвати себе нервовою людиною?

48. Чи є серед ваших знайомих такі, які вам явно не подобаються?

49. Чи легко вас зачіпає критика ваших недоліків чи роботи?

50. Могли б ви сказати, що ви впевнена у собі людина?

51. Чи важко вам отримати справжнє задоволення від заходів, в яких беруть участь багато учасників?

52. Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірші за інших?

53. Зуміли б ви внести пожвавлення в нудьгуючу компанію?

54. Чи буває, що ви говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь?

55. Чи піклуєтесь ви про своє здоров'я?

56. Чи любите ви жартувати над іншими?

57. Чи страждаєте ви безсонням?

4. Обробіть результати за допомогою таблиці «ключа». Встановіть рівень нещирості, екстраверсії та нейротизму, порівнявши отримані показники з нормами, поданими у таблиці. Кожен збіг оцінюється у 1 бал. Показник “нещирості” відповідей визначається за спеціальними питаннями опитувальника, що складають так звану “шкалу настановочної поведінки”, і відбиває тенденцію особи представити себе у кращому світлі, надавати  не правдиві, а соціально бажані відповіді. Якщо цей показник перевищує 5 балів, то можна вважати, що той, хто виконував методику, не був відвертим у відповідях на питання тесту, і отриманим результатам не можна довіряти.

«Ключ» до методики

Показники

Відповіді

Рівень прояву

високий

середній

низький

 1. Нещирість (соціальна бажаність) відповідей

“Так”

6; 24; 36

7-9

4-6

0-3

“Ні”

12; 18; 30; 42; 48; 54

 1. Екстраверсія - інтроверсія

“Так”

1; 3; 8; 10; 13; 17; 22; 25; 27; 39; 44; 46; 49; 53; 56

15-24

11-14

0-10

“Ні”

5; 15; 20; 29; 32; 34; 37; 41; 51 

 1. Нейротизм (емоційна нестабільність) – емоційна стабільність

“Так”

2; 4; 7; 9; 11; 14; 16; 19; 21; 23; 26; 28; 31; 33; 35; 38; 40; 43; 45; 47; 50; 52; 55; 57

15-24

11-14

0-10

“Ні”

немає

 

5. Складіть узагальнюючі таблиці результатів дослідження (у таблиці 1 показаний приклад її заповнення). При цьому враховується, що в сангвініка високий рівень прояву екстраверсії та низький рівень нейротизму, в холерика – високий рівень прояву і екстраверсії, і нейротизму, у флегматика – низький рівень екстраверсії і низький нейротизму, у меланхоліка – низький рівень екстраверсії і високий – нейротизму. Учні, які мають посередній рівень прояву екстраверсії чи нейротизму, звуться амбівертами. Їм притаманні властивості кількох типів темпераменту.

Узагальнююча таблиця 1

Список учнів навчальної групи

Шкали

Типи темпераменту учнів

Щ

Е

Н

холерик

сангвінік

флегматик

меланхолік

амбіверт

1.

3

16

17

+

 

 

 

 

2.

1

8

15

 

 

 

+

 

3.

2

12

5

 

 

 

 

+

1

12

12

 

 

 

 

+

Узагальнююча таблиця 2

Типи темпераменту

Розподіл учнів за проявом типів темпераменту

Кількість

Відсоток

Холерики

 

 

Сангвініки

 

 

Флегматики

 

 

Меланхоліки

 

 

Амбіверти

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів (с. 20-22).

Методика “Формула темпераменту” (за А.В.Бєловим)

Складено за джерелом:
Ивашкин В. С. Психолоrическое изучение школьников.-  Владимир, 1990. - С. 49-­52.

Призначення методики: Визначити індивідуальний та груповий прояв різних типів темпераменту.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура  виконання:

1. Підготуйте бланки для відповідей (один на кожного  учня).


Бланк для відповідей

Номер
запитання

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

А=

А1 =

А1(%)=

А2 =

А2(%)=

А3 =

А3(%)=

А4 =

А4(%)=

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Вам пропонуються чотири блоки по 20 стверджень про особливості характеру та типову поведінку людини. Кожне ствердження треба оцінити за формулою: “так” ( + ) – якщо дана характеристика вам притаманна, або “ні” ( - ) – не є для вас характерною ознакою. Відповідний знак занесіть у бланк для відповідей.

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

БЛОК 1

 1. Спокійні й холоднокровні.
 2. Послідовні й ґрунтовні в справах.
 3. Обережні й розсудливі.
 4. Умієте чекати, стільки, скільки потрібно.
 5. Мовчазні й не полюбляєте даремно базікати.
 6. Говорите спокійно, розмірено, без різкого вираження емоцій, жестикуляції.
 7. Стримані й терплячі.
 8. Завжди доводите почату справу до кінця.
 9. Ніколи не витрачаєте даремно своїх сил.

10. Суворо дотримуєтеся виробленого розпорядку в житті і роботі.

11. Легко стримуєте свої пориви.

12. Малосприйнятливі до похвали і осудження.

13. Незлобливі й проявляєте поблажливість щодо кепкувань на свою адресу.

14. Постійні в своїх стосунках та інтересах.

15. Повільно включаєтесь у роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу.

16. Рівні у стосунках з усіма оточуючими.

17. Полюбляєте акуратність і порядок у всьому.

18. Важко пристосовуєтеся до нових обставин.

19. Інертні, малорухливі, мляві.

20. Маєте витримку.

БЛОК 2

 1. Сором'язливі.
 2. Часто розгублюєтеся в новій обстановці.
 3. Важко встановлюєте контакти з незнайомими людьми.
 4. Не вірите у свої сили і можливості.
 5. Легко переносите самотність.
 6. Відчуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах.
 7. Схильні замикатися в собі.
 8. Швидко стомлюєтесь.
 9. Ваше мовлення тихе і слабке.

10. Мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника.

11. Вразливі до сліз.

12. Надзвичайно сприйнятливі до похвали й осудження.

13. Надто вимогливі до себе і до оточуючих.

14. Схильні до підозріливості та  недовірливості.

15. Хворобливо чутливі та вразливі.

16. Надзвичайно образливі.

17. Потайливі й не товариські, нікому не розповідаєте про свої думки.

18. Малоактивні й несміливі.

19. Покірливі.

20. Прагнете викликати співчуття в оточуючих і отримувати допомогу.

БЛОК 3

 1. Веселі й життєрадісні.
 2. Енергійні й діловиті.
 3. Часто не доводите справу до кінця.
 4. Схильні переоцінювати себе.
 5. Схильні швидко схоплювати нове.
 6. Нестійкі в інтересах і нахилах.
 7. Легко переживаєте невдачу і неприємності.
 8. Легко пристосовуєтесь до різних обставин.
 9. З захопленням беретеся за будь-яку нову справу.

10. Можете враз охолонути, якщо справа перестає Вас цікавити.

11. Швидко включаєтеся в нову роботу і переключаєтеся з одного заняття на інше.

12. Вважаєте за тягар одноманітну, повсякденну, копітку працю.

13. Товариські й чуйні, не відчуваєте скутості з новими для Вас людьми.

14. Витривалі й працездатні.

15. Ваш мовлення гучне, швидке, чітке, супроводжується виразною мімікою.

16. Зберігаєте самовладання в несподіваній, складній обстановці.

17. У Вас завжди піднесений настрій.

18. Швидко засинаєте і прокидаєтесь.

19. Часто не зібрані, виявляєте поспішність у рішеннях.

20. Схильні інколи «плавати по поверхні», відволікатися.

БЛОК 4

 1. Непосидючі, метушливі.
 2. Невитримані, запальні.
 3. Нетерплячі.
 4. Різкі й прямолінійні в стосунках з людьми.
 5. Рішучі та ініціативні.
 6. Уперті.
 7. Винахідливі у суперечці.
 8. Працюєте уривчасто.
 9. Схильні до ризику
 10. Незлопам'ятні й необразливі.
 11. Ваша мова швидка, пристрасна, але плутана.
 12. Неврівноважені та схильні до гарячковості.
 13. Агресивний забіяка.
 14. Не терпите недоліків.
 15. Маєте виразну міміку.
 16. Здатні швидко діяти і швидко приймати рішення.
 17. Невтомно прагнете до нового.
 18. У Вас різкі, поривчасті рухи.
 19. Наполегливі в досягненні мети.
 20. Схильні до різких змін настрою.

 

4. Зберіть бланки та обробіть результати. Встановіть виразність кожного типу темпераменту: блок 1 – флегматик; блок 2 – меланхолік; блок 3 – сангвінік; блок 4 – холерик. Для кожного учня підрахуйте кількість “+” для кожного блоку за бланком (Аn). Порахуйте загальну кількість “+” по всіх блоках (А=∑Аn). Визначте відсоток кількості “+” для кожного блоку (Аn) відносно загальної кількості (А) за формулою: Аn (%) = Аn/А∙100.

5. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження. Розрахуйте середні відсотки прояву кожного типу темпераменту в групі.

Узагальнююча таблиця

Список учнів
навчальної групи

Відсоток прояву темпераменту учнів

флегматик

меланхолік

сангвінік

холерик

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні відсотки прояву кожного типу темпераменту

 

 

 

 

6. Зробіть висновок про рівень виразності різних типів темпераменту в групі, порівнявши отримані результати з такими нормами: більше 40% - темперамент вважається домінуючим; 30-39% - яскраво вираженим; 20-29% - слабко представленим; менше 20% - не вираженим. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Навчальні групи з вираженим флегматичним темпераментом – характеризуються гарною дисципліною, високою продуктивністю роботи, завадостійкістю, водночас такі учні потребують послідовності, чіткості та неквапливого темпу викладу матеріалу, достатнього часу для виконання завдань. За недостатньої мотивації до навчання можуть бути байдужими, лінивими. Рекомендується заохочувати таких учнів до навчання різними способами, поєднувати активні і традиційні методи роботи, спільну та індивідуальну навчальну діяльність. При контролі гарно виконують індивідуальні письмові завдання: розв’язання задач, виконання тестів.

Навчальні групи з вираженим меланхолічним темпераментом – потребують спокійної і доброзичливої атмосфери навчання, емоційної підтримки з боку викладача. За таких умов – м’які і дружелюбні, активні і зацікавлені, охоче виконують поставлені завдання. В умовах жорсткого контролю – надто тривожні і пасивні, не проявляють ініціативи. При навчанні рекомендується віддавати перевагу наочно-ілюстративним методам та письмовим завданням творчого характеру. Полюбляють індивідуальну роботу, але й охоче працюють в командах. При контролі доцільно віддавати перевагу методам есе.

Навчальні групи з вираженим сангвінічним темпераментом – доброзичливі і відкриті. Найбільше полюбляють активні методи навчання, спільну навчальну діяльність. При одноманітних умовах навчання, а також надмірній кількості індивідуальних письмових завдань можуть нудьгувати, відмовлятись від роботи. Мають виражене прагнення до лідерства, що може викликати конкурентність. У контролі рекомендується використовувати методи експрес-опитування, конкурси, вікторини.

Навчальні групи з вираженим холеричним темпераментом – запальні та енергійні, можуть вирізнятись надмірною балакучістю, порушенням дисципліни. Швидко відволікаються, не полюбляють одноманітних методів навчання. Слід приділяти додаткову увагу організації навчання таких студентів, контролю за часом виконання ними завдань. Незважаючи на те, що такі студенти віддають перевагу активним методам, слід чергувати такі методи з індивідуальними формами роботи для переключення і зняття зайвого напруження, проводити періодичний контроль. Для попередження конфліктних ситуацій таким студентам для контролю краще пропонувати завдання, на які слід дати чітку і однозначну відповідь.

 Цифровий тест «Соціотип» (В.Мегель, А.Овчаров)

Складено за джерелом:
Столяренко Л.Д. Психология управления. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. -
С. 162-166

Призначення методики: Дана методика слугує засобом експрес-діагностики типу особистості людини за типологією К.Г.Юнга.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура  виконання:

1. Підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

1.

2

Ваша працездатність, як правило, завжди однакова і змінюється тільки з певних причин. Ви послідовні в роботі, все доводите до кінця. Рішення приймаєте виважено і не любите їх змінювати. Вам легко дотримуватись встановлених правил.

Ваша працездатність залежить від настрою, який може змінюватися без певних причин. Періоди підйомів чергуються зі спадами активності. Ви часто дієте без підготовки, розраховуючи на щасливий випадок. Вам важко підкорятися жорстким графікам та інструкціям.

3.

4.

Ви не любите з'ясовувати причини сварок і непорозумінь. Ставите розум вище почуттів, об'єктивно судите про людей, незалежно від симпатій. Волієте не обговорювати теми особистого життя як свого, так і чужого.

Ви схильні йти на компроміси в справах заради гарних стосунків. Уникаєте сварок. Вас цікавлять почуття і взаємини між людьми. Намагаєтеся зробити людям приємне, чемні.

 

5.

6.

Ви реаліст, який не любить марних фантазій, практичні, впевнені в собі. Волієте не розпорошуватися на кілька справ відразу. Ретельно займаєтеся чимось одним. Багато речей любите майструвати самостійно, завжди перевіряєте результати зробленого вами й іншими.

Ви добре передбачаєте майбутнє, часто згадуєте минуле, прагнете до новизни. Схильні до коливань і сумнівів, не завжди упевнені в собі, розсіяні. Більше тяжієте до теорії, чим до практики.

 

7.

8.

Ви обачні, витримані, малоініціативні в спілкуванні, недовірливі до нових людей. Контролюєте себе в суперечці, щоб не висловити зайве.

 

Ви легко сходитеся з новими людьми. Вам легше зрозуміти інших, ніж самого себе. Ви невимушені, імпульсивні, відверті. Часто схильні до ризику і необачні, нестримані.

Формула типу особистості ________________

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«На бланку для відповідей запишіть своє прізвище та ім’я. З кожної пари описів (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) виберіть один, який більше відповідає вашому характеру, і обведіть його порядковий номер».

4. Зберіть бланки та обробіть результати. Визначте тип особистості кожного учня, перевівши кожну цифру у її літерне позначення за таблицею «ключем». Тип особистості відображається у літерному позначенні, в якому на першому  місці йде літера Е чи І, на другому S чи N, на третьому T чи F, на четвертому J чи  P.

«Ключ» до методики

1 – J

3 – T

5 – S

7 – I

2 – P

4 – F

6 – N

8 – E

5. Складіть узагальнюючі таблиці результатів дослідження. У таблиці 1 впишіть в кожну клітинку таблиці прізвища учнів з відповідним типом особистості.

Узагальнююча таблиця 1

Тип. риси

S

N

T

F

F

T

I

J

ISTJ

Контролер

 

 

 

ISFJ

Мораліст

INFJ

Гуманіст

INTJ

Аналітик

n =       %

n =       %

n =       %

n =       %

P

ISTP

Технолог

 

 

 

ISFP

Посередник

INFP

Натхненник

INTP

Критик

n =       %

n =       %

n =       %

n =       %

E

P

ESTP

Активіст

 

 

 

ESFP

Політик

ENFP

Порадник

ENTP

Новатор

n =       %

n =       %

n =       %

n =       %

J

ESTJ

Організатор

 

 

 

ESFJ

Популяризатор

ENFJ

Наставник

ENTJ

Лідер

n =       %

n =       %

n =       %

n =       %

У таблиці 2 – порахуйте кількість і відсоток учнів в групі з кожною типологічною властивістю та визначте загальний тип групи (за переважанням певних типологічних рис). Літерна формула загального типу особистості групи складеться з чотирьох найбільш виражених типологічних рис особистості (по одній з кожної пари). У випадку рівної кількісної представленості певних типологічних рис особистості групі вважається притаманним декілька типів.

Узагальнююча таблиця 2

Показники

Розподіл
типологічних рис особистості

Тип групи

E

I

S

N

T

F

J

P

 

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Характеристика окремих типів особистості

ISTJ “Контролер”. Обов’язкові, люди слова, відповідальні, спокійні, тверді, надійні, логічні, малоемоційні, сім'янини, їх твердження ґрунтовні і детальні.

ISFJ “Мораліст”. Спокійні, відстоюють інтереси організації, зберігають традиції, відповідальні, підтримують зв'язок часів, виконують все за планом, турботливі, вважають, що виконувати доручення спокійніше, ніж керувати, є господарями в домі.

INFJ – “Гуманіст”. Проникливі і прозорливі, радіють за інших, успішні в самоосвіті, чутливі, не полюбляють суперечок і конфліктів, мають багату уяву, поетичні, люблять метафори, гармонію людських взаємовідносин.

INTJ – “Аналітик”. Самовпевнені, їх інтереси - в майбутньому, а минуле - не важливе. Для них авторитет, статус або звання не мають значення. Теоретики, полюбляють "мозковий штурм". Життя для них - гра на гігантській шахівниці. Логічні, мають високі здібності до навчання, незалежні, мають труднощі в прояві своїх емоцій і почуттів.

ISTP – “Технолог”. Можуть спрямувати свою увагу на новий об'єкт чи обставини без всякого зв'язку з попереднім. Субординація для них - зайва умовність. Безстрашні, дійові. Їх захоплення часто – пілотування, серфінг, використання інструментів (скальпель, долото чи комп’ютер), бойовики, ніндзя, побратимські стосунки, дуелі. Часто нехтують формальною освітою.

ISFP“Посередник”. Люди мистецтва, високо чутливі до відтінків та полутонів, з гострим відчуттям реального моменту, вільні, оптимістичні, непокірливі, запобігають будь-яких обмежень, захоплюються музикою, танцями.

INFP“Натхненник”. Спокійні, ідеалісти, мають почуття власної гідності, борються зі злом за ідеали добра і справедливості. Ліричні символісти, письменники, психологи, архітектори, хто завгодно, тільки не бізнесмени. Мають здібності у вивченні мов, "мій будинок - моя фортеця", поступливі в сім’ї.

INTP – “Критик”. Цінителі думки і мови, миттєво оцінюють ситуацію, логічні, прагнуть до пізнання законів природи, інтелектуали, часом занадто самовпевнені, інтелігенти, філософи, математики, теоретики, ідеологи, чуйні і розумні батьки, мають складний внутрішній світ, повний асоціацій.

ESTP“Активіст”. Енергія, гра, невичерпність. Досвідчені в поведінці з людьми, дотепні, прагматичні, можуть працювати в умовах ризику і на грані катастрофи, шукають гострих відчуттів, прагнуть до вигоди у стосунках, завжди женуться за удачею.

ESFP – “Політик”. Оптимізм і теплота, уникають самотності, йдуть життям сміючись, життя - суцільні пригоди, ігнорують усе похмуре, щедрі, піддаються спокусам, старший друг для своєї дитини, уміння працювати з людьми, люди бізнесу, торгівлі.

ENFP - “Порадник”. Вміють впливати на навколишніх, бачити людей наскрізь. Інколи відриваються від реальності в пошуку гармонії, помічають все екстраординарне, чутливі, заперечують суху логіку. Творчі, ентузіасти, оптимісти, мають багату фантазію, екстравагантні, щедрі, іноді до нерозсудливості.

ENTP – “Новатор”. Застосовують інтуїцію на практиці (в ідеях і винаходах), ентузіасти, новатори, чарівні співрозмовники, ініціативні у спілкуванні, не витерплюють рутини, дотепні.

ESTJ – “Організатор”. Відповідальні, полюбляють ієрархію, порядок, практичні, відкриті, роблять все за планом, без дурниць і зайвих вигадок, нехитрі, виконавчі, цілісні натури.

ESFJ – “Популяризатор”. Відкриті, практичні, мають життєву мудрість, компанійські, гостинні, відповідальні, інтереси клієнта перш за все, товариські.

ENFJ – “Наставник”. Лідери, товариські, уважні до почуттів інших людей, зразкові батьки, нетерплячі до рутини і монотонної діяльності, вміють розподілити ролі в групі.

ENTJ – “Лідер”. Керівники, зорієнтовані на мету, логічні, ефективність в роботі – найважливіша. Охоронці домашнього затишку, інтелігенти, вимогливі батьки, невтомні, водночас кар'єру іноді вважають важливішою за сімейний добробут.

Рекомендовані способи навчання людей
з різними індивідуально-типологічними властивостями особистості

E - робота в малих групах, активні методи навчання: діалоги, дискусії, ігри, "веселі" заняття

I - індивідуальна робота, домашні завдання, реферати, курсові, дослідницька діяльність

S - вирішення практичних задач, вправи, аналіз ситуацій, наведення реальних прикладів, фактів

N - лекції, розробка теоретичних положень - схеми, програми, творчі завдання, визначення закономірностей

T - об’єктивний контроль, справедливість, безпристрасність, чіткий виклад лише необхідної інформації, логічність, структурованість

F – поблажливість викладачів, емоційний контакт, переконування, мотивування

J - чітка система вимог, визначені терміни виконання завдань, цікавить не процес виконання завдань, а результат

P - зрозумілий смисл завдань, мінімум вимог, необмеженість певними термінами виконання завдань

 

Діагностика типу особистості за методикою Д.Кейрсі

Складено за джерелом:
Практическая психология для преподавателей / Под ред. М. К. Тутушкиной. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1997. – С.43-55.

Призначення методики: визначення індивідуального типу особистості за типологією К.Г.Юнга.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 16 років.

Процедура виконання:

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

 

а

б

 

а

б

 

а

б

 

а

б

 

а

б

 

а

б

 

а

б

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

 

32.

 

 

33.

 

 

34.

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

37.

 

 

38.

 

 

39.

 

 

40.

 

 

41.

 

 

42.

 

 

 

43.

 

 

44.

 

 

45.

 

 

46.

 

 

47.

 

 

48.

 

 

49.

 

 

 

50.

 

 

51.

 

 

52.

 

 

53.

 

 

54.

 

 

55.

 

 

56.

 

 

 

57.

 

 

58.

 

 

59.

 

 

60.

 

 

61.

 

 

62.

 

 

63.

 

 

 

64.

 

 

65.

 

 

66.

 

 

67.

 

 

68.

 

 

69.

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Опитувальник складається з 70 стверджень, кожне з яких має два продовження (відповіді). Відповіді рівноцінні - вірних чи невірних тут не може бути. До кожного з тверджень виберіть те продовження, що притаманне вам у більшості життєвих ситуацій. Впишіть букву, що позначає ваш вибір (а чи b) у відповідний квадрат бланку для відповідей. Відповідайте швидко, не замислюючись над відповідями і не пропускаючи питань».

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника:

1. В компанії (на вечірці) ви:

a) спілкуєтеся з багатьма, включаючи і незнайомців;

б) спілкуєтеся з деякими - вашими знайомими.

2. Ви людина скоріше:

a) реалістична, ніж схильна теоретизувати;

б) схильна до теоретизування, ніж реалістична.

3. Як, на вашу думку, що гірше:

a) «витати у хмарах»;

б) дотримуватися второваної доріжки.

4. Ви більш піддаєтеся впливу:

a) принципів, законів;

б) емоцій, почуттів.

5. Ви більш схильні:

a) переконувати;

б) зачіпати почуття.

6. Вам краще працювати:

a) виконуючи все точно в термін;

б) не обтяжуючи себе визначеними термінами.

7. Ви схильні робити вибір:

a) досить обережно;

б) раптово, імпульсивно.

8. В компанії (на вечірці) ви:

a) залишаєтеся допізна, не відчуваючи втоми;

б) швидко втомлюєтеся і вважаєте за краще піти раніше.

9. Вас більше приваблюють:

a) розсудливі люди;

б) люди з багатою уявою.

10. Вам цікавіше:

a) те, що відбувається в дійсності;

б) ті події, які можуть статися.

11. Оцінюючи вчинки людей, ви більше враховуєте:

a) вимоги закону, ніж обставини;

b) обставини, ніж вимоги закону.

12. Звертаючись до інших, ви схильні:

a) дотримуватися формальностей, етикету;

б) проявляти свої особисті, індивідуальні якості.

13. Ви людина скоріше:

a) пунктуальна, точна;

б) некваплива, повільна.

14. Вас більше турбує необхідність:

a) залишати справи незавершеними;

б) неодмінно доводити всі справи до кінця.

15. У колі знайомих ви, як правило:

a) в курсі всіх подій;

б) дізнаєтеся про новини з запізненням.

16. Повсякденні справи вам подобається робити:

a) загальноприйнятим способом;

б) своїм оригінальним способом.

17. Ви надаєте перевагу таким письменникам, які:

a) виражаються буквально, прямо;

б) користуються аналогіями, метафорами.

18. Що вас більше приваблює:

a) чіткість думки;

б) гармонія людських стосунків.

19. Ви почуваєте себе впевненіше:

a) в логічних умовиводах;

б) у практичних оцінках ситуації.

20. Вам краще, коли справи:

a) вирішені і влаштовані;

б) не вирішені і поки що не влаштовані.

21. Як, на вашу думку, ви людина скоріше:

a) серйозна, визначена;

б) безтурботна.

22. При телефонних розмовах ви:

a) заздалегідь не продумуєте те, про що будете говорити;

б) подумки «репетируєте» те, що буде сказано.

23. Як ви вважаєте, факти:

a) важливі самі по собі;

б) є проявом загальних закономірностей.

24. Фантазери, мрійники зазвичай:

a) дратують вас;

б) досить симпатичні вам.

25. Ви частіше дієте як людина:

a) холоднокровна;

б) запальна, гаряча.

26. Яким, на вашу думку, гірше бути:

a) несправедливим;

б) нещадним.

27. Зазвичай ви дієте:

a) ретельно оцінивши всі можливості;

б) покладаючись на волю випадку.

28. Вам приємніше:

a) купувати що-небудь;

б) мати можливість купити.

29. У компанії ви, як правило:

a) першим починаєте бесіду;

б) чекаєте, коли до вас заговорять.

30. Здоровий глузд:

a) рідко помиляється;

б) часто потрапляє в халепу.

31. Дітям часто не вистачає:

a) практичності;

б) уяви.

32. У прийнятті рішень ви керуєтеся швидше:

a) прийнятими нормами;

б) своїми почуттями, відчуттями.

33. Ви людина скоріше:

a) тверда, ніж м'яка;

б) м'яка, ніж тверда.

34. Що, на вашу думку, більше вражає:

a) вміння методично організовувати;

б) вміння пристосовуватися і задовольнятися досягнутим.

35. Ви більше цінуєте:

a) визначеність, завершеність;

б) відкритість, багатоваріантність.

36. Нові і нестандартні стосунки з людьми:

a) стимулюють, додають вам енергії;

б) стомлюють вас.

37. Ви частіше дієте як:

a) людина практичного складу;

б) людина оригінальна, незвичайна.

38. Ви більш схильні:

a) знаходити користь у стосунках з людьми;

б) розуміти думки і почуття інших.

39. Що приносить вам більше задоволення:

a) ретельне і всебічне обговорення спірного питання;

б) досягнення домовленості з приводу спірного питання.

40. Ви керуєтеся більше:

a) розумом;

б) велінням серця.

41. Вам зручніше виконувати роботу:

a) за попередньою домовленістю;

б) яка підвернулася випадково.

42. Ви зазвичай покладаєтеся на:

a) організованість, порядок;

б) випадковість, несподіваність.

43. Ви вважаєте за краще мати:

a) багато друзів на нетривалий термін;

б) кілька старих друзів.

44. Ви керуєтеся більшою мірою:

a) фактами, обставинами;

б) загальними положеннями, принципами.

45. Вас більше цікавлять:

a) виробництво і збут продукції;

б) проектування і дослідження.

46. Що ви скоріше визнаєте за комплімент:

a) «ось дуже логічна людина»;

б) «ось дуже чутлива людина».

47. Ви більше цінуєте в себе:

a) незворушність;

б) захопленість.

48. Ви більше полюбляєте висловлювати:

a) остаточні і визначені твердження;

б) попередні і неоднозначні твердження.

49. Ви краще почуваєте:

a) після прийняття рішення;

б) не обмежуючи себе рішеннями.

50. Спілкуючись з незнайомими, ви:

a) легко зав'язуєте тривалі бесіди;

б) не завжди знаходите спільні теми для розмови.

51. Ви більше довіряєте:

a) своєму досвіду;

б) своїм передчуттям.

52. Ви відчуваєте себе людиною:

a) більш практичною, ніж винахідливою;

б) більш винахідливою, ніж практичною.

53. Хто заслуговує більшого схвалення:

a) розсудлива людина, яка керується здоровим глуздом;

б) людина глибоких переживань.

54. Ви більш схильні:

a) бути прямим і неупередженим;

б) співчувати людям.

55. Що, на вашу думку, краще:

a) упевнитися, що все підготовлено і узгоджено;

б) надати можливість подіям йти своєю чергою.

56. Відносини між людьми повинні будуватися:

a) за попередньою взаємною домовленістю;

б) залежно від обставин.

57. Коли дзвонить телефон, ви:

a) прагнете підійти першим;

б) сподіваєтеся, що підійде хтось інший.

58. Що ви цінуєте в собі більше:

a) розвинуте почуття реальності;

б) палку уяву.

59. Ви більше надаєте значення:

a) тому, що сказане;

б) тому, як сказане.

60. Що виглядає більшою помилкою:

a) зайва палкість, гарячність;

б) надмірна об'єктивність, неупередженість.

61. Ви в основному вважаєте себе:

a) тверезим і практичним;

б) сердечним і чуйним.

62. Які ситуації приваблюють вас більше:

a) регламентовані і впорядковані;

б) невпорядковані і нерегламентовані.

63. Ви людина скоріше:

a) педантична, ніж примхлива;

б) примхлива, ніж педантична.

64. Ви частіше схильні:

a) бути відкритим, доступним людям;

б) бути стриманим, потайливим.

65. У літературних творах ви віддаєте перевагу:

a) буквальності і конкретності;

б) образності, переносному значенню.

66. Що для вас важче:

a) знаходити спільну мову з іншими;

б) використовувати інших у своїх інтересах.

67. Чого б ви побажали собі більше:

a) ясності міркувань;

б) вміння співчувати.

68. Що гірше:

a) бути невибагливим;

б) бути надто вибагливим.

69. Ви надаєте перевагу:

a) запланованим подіям;

б) незапланованим подіям.

70. Ви більше схильні діяти:

a) обдумано, ніж імпульсивно;

б) імпульсивно, ніж обдумано.

4. Зберіть бланки і визначте тип особистості кожного учня. Для цього підрахуйте кількість вибору певних відповідей (a) чи (b) у зазначених колонках та визначте прояв кожної типологічної властивості особистості. Переважаючою у кожній парі є та властивість, якій відповідає більша кількість балів.  Разом ці чотири літери позначають певний особистісний психологічний тип

5. Складіть узагальнюючі таблиці результатів дослідження (с. 33-35), познайомтесь з інтерпретацією та надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи.


«Пcихогеометричний тест» С. Деллінгер,
адаптований  О.О. Алексеєвою и Л.О.Громовою

Складено за джерелом:

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999.  – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. -  С. 67-84.

Призначення методики: дозволяє встановити тип особистості на основі переваг людини у виборі певної геометричної фігури.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 10 років.

Процедура виконання:

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей.

Бланк для відповідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роздайте бланки учням і проінструктуйте їх з виконання методики.

Інструкція з виконання

Оберіть і підкресліть таку фігуру з наведених, яка, на вашу думку, найкраще відображує ваш душевний склад, характер:

3. Зберіть бланки і складіть узагальнюючу таблицю групи.

Узагальнююча таблиця

Типи учнів

Розподіл учнів за типами сприймання

Кількість учнів

Відсоток учнів

«Квадрат»

 

 

«Прямокутник»

 

 

«Трикутник»

 

 

«Коло»

 

 

«Зиґзаґ»

 

 

4. Познайомтесь з наведеною інтерпретацією і надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи.

Інтерпретація результатів

Квадрат. Символізує рівність і стабільність. Люди, що віддають перевагу цій фігурі частіше характеризується працьовитістю, ретельністю, прагненням доводити почату справа до кінця, завзятістю, що дозволяє досягати завершення роботи. Вони витривалі, терплячі і методичні. Відчувають ненаситну потребу в інформації. Колекціонують всілякі дані, ерудити, принаймні у своїй області. Аналітичні, надзвичайно уважні до деталей, до подробиць, люблять раз і назавжди заведений порядок. У навчанні потребують чітких вимог, гарної організації, впорядкованості навчального процесу, логічності і послідовності у викладенні матеріалу. Віддають перевагу аналітичним завданням, полюбляють роботу з теорією, креслення графіків, складання таблиць, класифікацій.

Прямокутник. Це – перехідна фігура, символізує стан переходу і зміни, невизначеність. Людям цього типу притаманні допитливість, прагнення до всього нового, сміливість, деяка невпевненість у собі, довірливість, нервозність, різкі коливання настрою, забудькуватість. У навчанні потребують нової інформації, інтенсивного обміну досвідом, підтримки з боку оточуючих. Вони відкриті для нових ідей, цінностей, способів мислення і життя.

Трикутник. Ця форма символізує лідерство, і багато Трикутників відчувають у цьому своє призначення. Вони енергійні, нестримні, сильні особистості, що ставлять ясні цілі і, як правило, досягають їх. Впевнені, схильні до суперництва, налаштовані на успіх. Можуть бути ризикованими, нетерплячими. Честолюбні, не люблять визнавати своїх помилок. Інколи їм властивий сильний егоцентризм, спрямованість на себе. У навчанні рекомендується надавати можливість трикутникам проявляти себе, призначати їх відповідальними за певну справу, лідерами команд. За наявності великої кількості Трикутників в групі – запобігати конфліктів через справедливий розподіл обов’язків, чергування виконання керівних ролей.

Коло. Це міфологічний символ гармонії. Той, хто упевнено вибирає його, щиро зацікавлений насамперед у гарних міжособистісних стосунках. Вища цінність для Кола - люди, їхнє благополуччя. Вони мають високу чутливість, розвинуту емпатію – тобто здатність співчувати, емоційно відгукуватися на переживання іншої людини. Неконфліктні, прагнуть до налагодження дружніх стосунків, поступливі, однак болісно переживають порушення справедливості, моралі. При конфліктах прагнуть досягти консенсусу і задовольнити інтереси всіх сторін. Навчальні групи, в яких переважають Кола – характеризуються сприятливим соціально-психологічним кліматом, позитивною атмосферою. Полюбляють активні методи навчання, спільну діяльність.

Зиґзаґ. Ця фігура символізує креативність, творчість, хоча б тому, що вона найунікальніша з усіх фігур і єдина розімкнута фігура. Домінуючим стилем мислення Зиґзаґа найчастіше є синтетичний стиль. Комбінування абсолютне різних, несхожих ідей і створення на цій основі чогось нового, оригінального - от, що подобається Зиґзаґам. На відміну від Кіл, Зиґзаґи зовсім не зацікавлені в консенсусі і домагаються синтезу не шляхом поступок, а навпаки — загостренням конфлікту ідей і побудовою нової концепції, у якій цей конфлікт одержує своє вирішення, "знімається". Зиґзаґи просто не можуть продуктивно працювати в добре структурованих ситуаціях. Їх дратують чіткі вертикальні і горизонтальні зв'язки, строго фіксовані обов'язки і постійні способи роботи. У навчанні вони потребують різноманітності та додаткового стимулювання. Вони також хочуть бути незалежними від інших у своїй роботі. Тоді Зиґзаґ оживає і починає виконувати своє основне призначення - генерувати нові ідеї і способи вирішення проблем. Тому найкраще для них підходять творчі методи навчання (мозковий штурм, метод проектів). Однак їм не вистачає політичності: вони нестримані, дуже експресивні ("ріжуть правду в очі"), що, поряд з їхньою ексцентричністю, часто заважає їм проводити свої ідеї в життя. До того ж вони не сильні в проробленні конкретних деталей (без чого матеріалізація ідеї неможлива) і не занадто наполегливі в доведенні справи до кінця (тому що з утратою новизни губиться й інтерес до ідеї).

Розділ 3. Виявлення домінуючої мотивації навчання
в групі

Діагностика шкільної мотивації учнів початкових класів

Складено на основі джерела:
Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 110-112.

Призначення методики: Визначення мотивацію учнів початкових класів до навчання.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 6-7 років.

Процедура виконання:

1. Підготуйте бланк відповідей до методики (для кожного учня).

Бланк відповідей

Номер відповіді

Відповідь

Кількість балів

а

б

в

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Сума балів

 

2. Роздайте бланки учням і проінструктуйте з виконання методики.

Інструкція для учнів

У кожному запитанні оберіть і відмітьте одну відповідь.

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

1. Тобі подобається у школі чи не дуже?

а) не дуже

б) подобається

в) не подобається

2. Вранці, коли ти прокидаєшся, ти завжди з радістю йдеш до школи чи тобі часто хочеться залишитись вдома?

а) частіше хочеться залишитись вдома

б) буває по-різному

в) йду з радістю

3. Якби вчитель сказав, що завтра до школи не обов’язково приходити всім учням, ти пішов би до школи чи залишився вдома?

а) не знаю

б) залишився б удома

в) пішов би до школи

4. Тобі подобається, коли у вас відміняють які-небудь уроки?

а) не подобається

б) буває по-різному

в) подобається

5. Ти хотів би, щоб тобі не задавали домашніх завдань?

а) хотів би

б) не хотів би

в) не знаю

6. Ти хотів би, щоб у школі залишалися самі перерви?

а) не знаю

б) не хотів би

в) хотів би

7. Ти часто розповідаєш про школу батькам?

а) часто

б) рідко

в) не розповідаю

8. Ти хотів би, щоб  тебе був менш суворий вчитель?

а) точне не знаю

б) хотів би

в) не хотів би

9. У тебе в класі багато друзів?

а) мало

б) багато

в) немає друзів

10. Тобі подобаються твої однокласники?

а) подобаються

б) не дуже

в) не подобаються

4. Зберіть бланки відповідей і опрацюйте отримані результати за допомогою таблиці «ключа». За кожну відповідь, що співпадає з «ключем» у рядку «високий рівень», надається 2 бали; середній рівень – 1 бал; низький рівень – 0 балів. Потім підраховується загальна сума балів. Рівень шкільної мотивації в учнів початкових класів визначається за таким діапазоном: 14-20 балів – високий рівень; 7-13 балів – середній рівень; 1-6 балів – низький рівень.

«Ключ» до методики

Рівні мотивації

Номери запитань

Кількість балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Високий

б

в

в

а

б

б

а

б

б

а

2

Середній

а

б

а

б

в

а

б

а

а

б

1

Низький

в

а

б

в

а

в

в

в

в

в

0

5. Заповніть узагальнюючу таблицю мотивації класу та визначте переважний рівень мотивації учнів.

Узагальнююча таблиця

Рівні мотивації

Кількість учнів

Відсоток

Високий

 

 

Середній

 

 

Низький

 

 

6. Познайомтесь з наведеною інтерпретацією і надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи.

Інтерпретація результатів

Високий рівень навчальної мотивації – учень зацікавлений у навчанні, охоче ходить до школи, виконує домашні завдання, задоволений вчителем та класом та прагне спілкуватися з своїми однокласниками. Додаткове мотивування такого учня до навчання має бути мінімальним. Достатньо підтримувати наявний інтерес.

Середній рівень навчальної мотивації – цікавість до навчання періодична, інколи в учня зникає бажання йти до школи, виконувати домашнє завдання. Можуть виникати непорозуміння з однокласниками та вчителем. Такий учень потребує періодичного заохочення до навчання.

Низький рівень навчальної мотивації – учень не зацікавлений у навчанні, неохоче ходить до школи чи виконує домашні завдання, не задоволений вчителем та однокласниками. Потребує значного заохочення до навчання.

Діагностика структури навчальної мотивації школяра

Складено за джерелом:
Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 106-107.

Призначення методики: дозволяє виявити домінуючі мотиви навчання школярів.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання:

1. Попередньо підготуйте бланки відповідей (по одному на кожного учня).

Бланк відповідей

Номер
ствердження

Варіанти відповідей

Майже не має значення

Частково значуща

Помітно значуща

Дуже значуща

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

 1.  

0

1

2

3

Виразність мотивів:

пізнавальні =

комунікативні =

емоційні =

саморозвитку =

позиція школяра =

досягнення =

зовнішні =

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання методики.

Інструкція для учнів

Оцініть, наскільки значущі  для вас причини, з-за яких ви навчаєтесь у школі. Для цього обведіть кружком відповідний бал у бланку відповідей: 0 балів – якщо ця причина майже не має для вас значення; 1 бал – частково значуща; 2 бали – помітно значуща; 3 бали – дуже значуща.

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

 1. Щоб я добре вчив предмет, мені має подобатися вчитель.
 2. Мені дуже подобається вчитися, розширювати свої знання про світ.
 3. Спілкуватися з друзями, з компанією в школі набагато цікавіше, ніж сидіти на уроках, вчитися.
 4. Для мене дуже важливо отримати гарну оцінку.
 5. Все, що я роблю, я роблю добре - це моя позиція.
 6. Знання допомагають розвинути розум, кмітливість.
 7. Якщо ти школяр, то зобов'язаний вчитися добре.
 8. Якщо на уроці панує обстановка недоброзичливості, зайвої суворості, у мене зникає всяке бажання вчитися.
 9. Я відчуваю інтерес тільки до окремих предметів.
 10. Вважаю, що успіх у навчанні - важлива основа для поваги і визнання серед однокласників.
 11. Доводиться вчитися, щоб не вислуховувати набридливі моральні повчання батьків і вчителів.
 12. Я відчуваю почуття задоволення, підйому, коли сам вирішу важку задачу, добре вивчу правило і т.п.
 13. Хочу знати якомога більше, щоб стати цікавою, культурною людиною.
 14. Добре вчитися, не пропускати уроки - мій громадянський обов'язок на даному етапі мого життя.
 15. На уроці не люблю базікати і відволікатися, бо для мене дуже важливо зрозуміти пояснення вчителя, правильно відповісти на його запитання.
 16. Мені дуже подобається, якщо на уроці організують спільну роботу (в парі, бригаді, команді).
 17. Я дуже чутливий до похвали вчителя, батьків за мої шкільні успіхи.
 18. Навчаюся добре, оскільки завжди прагну бути в числі кращих.
 19. Я читаю багато книжок окрім підручників (з історії, спорту, природи і т. д.).
 20. Освіта в моєму віці - найголовніша справа.
 21. У школі весело, цікавіше, ніж удома, у дворі.

4. Порівняйте відповіді учнів з таблицею «ключем» та порахуйте виразність кожного виду мотивів у мотивації школяра.

Таблиця «ключ»

Види мотивів навчання

Номери стверджень

пізнавальні

2

9

15

комунікативні

3

10

16

емоційні

1

8

21

саморозвитку

6

13

19

позиція школяра

7

14

20

досягнення

5

12

18

зовнішні

4

11

17

5. Заповніть узагальнюючу таблицю мотивації класу та визначте переважні мотиви навчальної діяльності учнів (середні значення виразності кожного виду мотивів).

Узагальнююча таблиця

Список учнів
навчальної групи

Виразність певних видів мотивів

пізнавальні

комунікативні

емоційні

саморозвитку

позиція школяра

досягнення

зовнішні

1.

 

 

 

 

 

 

 

2. …

 

 

 

 

 

 

 

Середні

 

 

 

 

 

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів

Інтерпретація результатів

При керуванні навчальною діяльністю учнів рекомендується враховувати переважаючу мотивацію, зокрема при виборі методів навчання. Водночас слід створювати умови для актуалізації і розвитку тих мотивів, які проявляються менше.

Переважання пізнавальних мотивів – учні вчаться заради отримання нових знань, пізнання нового, їх характеризує допитливість, цікавість. Для актуалізації і прояву таких мотивів рекомендується використовувати більше цікавого і корисного матеріалу, використовувати методи розповіді, показу, демонстрації і т.п.

Переважання комунікативних мотивів – учням цікаво спілкуватись у процесі навчання. Рекомендується використовувати більше активних методів, що ґрунтуються на взаємодії між учасниками навчального процесу: дискусії, диспути, кейси, рольові ігри і т.д.

Переважання емоційних мотивів – для свого навчання учні передусім потребують сприятливої навчальної атмосфери, підтримки і допомоги з боку вчителя. Рекомендується приділяти цьому увагу: частіше хвалити учнів, виказувати своє позитивне ставлення до них, попереджати можливі конфліктні ситуації тощо.

Переважання мотивів саморозвитку – учні передусім прагнуть удосконалити себе у навчанні. Таким учням слід роз’яснювати особистий сенс матеріалу, що вивчається, пов’язувати матеріал з власними потребами та інтересами учнів.

Переважання мотивів позиції школяра, тобто мотивів навчання, пов’язаних з визнанням учнями своїх обов’язків як школярів, розумінням необхідності освіти у сучасному світі - свідчить про високу свідомість учнів. Прояв таких мотивів слід заохочувати через роз’яснення учням важливості успішного навчання, проведення бесід виховного характеру.

Переважання мотивів досягнень – у навчанні учнів цікавить, насамперед, можливість проявити себе, показати себе кращим за інших. Для них важливе значення мають оцінки, але тоді, коли є можливість порівняти їх з оцінками інших (наприклад, при рейтинговому оцінюванні успішності навчання). Для актуалізації таких мотивів рекомендується надавати можливість учням гарно проявити себе, створювати ситуації успіху, заохочувати досягнення за рахунок організації конкурсів, вікторин, змагань.

Переважання зовнішніх мотивів – учні навчаються лише для того, щоб отримати схвалення або запобігти можливого покарання з боку значущих осіб – батьків, друзів, вчителя. За такої мотивації високі оцінки можуть ставати самоціллю, коли учень прагне їх отримати будь-якою ціною і не завжди за рахунок власних засиль. Для таких учнів рекомендується актуалізувати прояв інших, внутрішніх мотивів, допомагати знайти особистий сенс навчання.

Методика вивчення ставлення до шкільних предметів
Г.Н.Казанцевої

Складено за джерелом:
Психология подростка: Практикум / Под ред. А.А. Реана. –
СПб: прайм-Еврознак, 2003. – 128 с.

Призначення методики: Виявлення спрямованості та рівня розвитку внутрішньої мотивації навчальної діяльності учнів при вивченні ними конкретних навчальних предметів (зокрема, економічного спрямування).

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання:

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

Номери

суджень

Варіанти відповіді

вірно

мабуть
вірно

мабуть
не вірно

не вірно

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Сума балів =

2. Роздайте учням бланки для відповідей та проінструктуйте з виконання методики.

Інструкція з виконання

Вам пропонується взяти участь в дослідженні, спрямованому на підвищення ефективності навчання. Прослухайте кожне твердження та викажіть та вкажіть своє ставлення до предмету, що вивчається, відмітивши один варіант відповіді проти номера кожного ствердження. Пам’ятайте, що кількість наших рекомендацій буде залежати від щирості і точності ваших відповідей. Дякуємо за участь в опитуванні.

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

 1. Вивчення даного предмета надасть мені можливість дізнатися багато важливого для себе, проявити свої здібності.
 2. Вивчати даний предмет мені цікаво, і я хочу знати з даного предмету якомога більше.
 3. У вивченні даного предмета мені достатньо тих знань, які я отримую на заняттях.
 4. Навчальні завдання з цього предмету мені нецікаві, я їх виконую, бо цього вимагає вчитель (викладач).
 5. Труднощі, що виникають при вивченні даного предмета, роблять його для мене ще більш захоплюючим.
 6. При вивченні даного предмета крім підручників та рекомендованої літератури самостійно читаю додаткову літературу.
 7. Вважаю, що важкі теоретичні питання з даного предмета можна було б не вивчати.
 8. Якщо щось не виходить з даного предмету, намагаюся розібратися і дійти до суті.
 9. На заняттях з даного предмета у мене часто буває такий стан, коли «зовсім не хочеться вчитися».
 10.  Активно працюю і виконую завдання тільки під контролем вчителя (викладача).
 11. Матеріал, що вивчається з даного предмета, з цікавістю обговорюю у вільний час (на перерві, вдома) зі своїми однокласниками (друзями).
 12. Намагаюся самостійно виконувати завдання з цього предмету, не люблю, коли мені підказують і допомагають.
 13. За нагоди намагаюся списати у товаришів або прошу когось виконати завдання за мене.
 14. Вважаю, що всі знання з даного предмету є цінними і потрібно знати з даного предмета якомога більше.
 15. Оцінка з цього предмету для мене важливіша, ніж знання.
 16. Якщо я погано підготовлений до уроку, то особливо не засмучуюсь і не переживаю.
 17. Мої інтереси та захоплення у вільний час пов'язані з даним предметом.
 18. Даний предмет дається мені насилу, і мені доводиться змушувати себе виконувати навчальні завдання.
 19. Якщо через хворобу (або інші причини) я пропускаю уроки з цього предмету, то мене це засмучує.
 20. Якби було можна, то я виключив би даний предмет з розкладу (навчального плану).

4. Зберіть бланки та опрацюйте отримані результати за допомогою таблиці «ключа». За кожен збіг з «ключем» у відповідях на вказані запитання надається 1 бал. Далі розраховується сума набраних балів. Якщо отриманий показник знаходиться в діапазоні від 11 до 20 балів – в учня переважає внутрішня мотивація вивчення предмету (особистий інтерес), від 0 до 10 балів – домінує зовнішня мотивація (стимули).

Таблиця «ключ»

Характер відповідей

Номери суджень

Позитивні відповіді (вірно, мабуть вірно)

1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19

Негативні відповіді (мабуть не вірно, не вірно)

3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20

5. Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження.

Узагальнююча таблиця

Переважна мотивація до вивчення предмету

Кількість учнів

Відсоток учнів

Внутрішня

 

 

Зовнішня

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів

Інтерпретація результатів

Переважання внутрішньої мотивації – учнів особисто цікавить даний навчальний предмет, вони з задоволенням ходять на заняття, виконують домашні завдання. При навчанні можна використовувати різні методи, надавати додаткові завдання.

Переважання зовнішньої мотивації – учні не мають особистого бажання вивчати цей предмет, відчувають труднощі у виконанні завдань, їх можуть цікавити лише оцінки. Надання додаткових завдань може викликати заперечення, відмову від роботи. Рекомендується більше уваги приділяти мотивуванню і стимулюванню, роз’ясненню значущості предмету, надавати більше цікавого, наочного матеріалу, частіше використовувати контроль.

Опитувальник мотиваційних джерел
(за Д. Барбуто та Р.Сколком, переклад О. Сидоренко)

Складено за джерелом:
Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. — СПб.: Речь, 2000. — 234 с.

Призначення методики: з’ясування вагомості та характеру внутрішньої та зовнішньої мотивації.

Вікова категорія: рекомендується використовувати при навчанні дорослих.

Процедура виконання:

1. Попередньо підготуйте бланки для відповідей (один на кожного учня).

Бланк для відповідей

Судження

Відповідь

Судження

Відповідь

Судження

Відповідь

Судження

Відповідь

Судження

Відповідь

1

-2

-1

0

1

2

2

-2

-1

0

1

2

3

-2

-1

0

1

2

4

-2

-1

0

1

2

5

-2

-1

0

1

2

6

-2

-1

0

1

2

7

-2

-1

0

1

2

8

-2

-1

0

1

2

9

-2

-1

0

1

2

10

-2

-1

0

1

2

11

-2

-1

0

1

2

12

-2

-1

0

1

2

13

-2

-1

0

1

2

14

-2

-1

0

1

2

15

-2

-1

0

1

2

16

-2

-1

0

1

2

17

-2

-1

0

1

2

18

-2

-1

0

1

2

19

-2

-1

0

1

2

20

-2

-1

0

1

2

21

-2

-1

0

1

2

22

-2

-1

0

1

2

23

-2

-1

0

1

2

24

-2

-1

0

1

2

25

-2

-1

0

1

2

26

-2

-1

0

1

2

27

-2

-1

0

1

2

28

-2

-1

0

1

2

29

-2

-1

0

1

2

30

-2

-1

0

1

2

Сума І

 

Сума  ІІ

 

Сума ІІІ

 

Сума IV

 

СумаV

 

2. Роздайте учасникам бланки для відповідей та проінструктуйте з виконання методики.

Інструкція з виконання

Уважно проаналізуйте запропонований перелік тверджень і запишіть своє ставлен­ня до кожного з них, переведене у бальну систему за такою шкалою: -2 - вкрай неправильно; -1 - неправильно; 0 -  коли як; 1 - правильно; 2 - дуже правильно. Відмітьте свій варіант відповіді у бланку, обвівши кружком відповідну оцінку.

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учасники не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

 1. Я люблю робити тільки те, що прино­сить мені задоволення.
 2. Обсяг моїх зусиль у процесі роботи ви­значається вимогами до цієї роботи.
 3. Для мене важливо, щоб інші схвалю­вали мою поведінку.
 4. Мої рішення зазвичай відображають ті високі стандарти, які я сам для себе вста­новлюю.
 5. Я не працював би в організації, якби не був згоден з її політикою.
 6. Якщо мені не подобається те, що тре­ба робити на роботі, я кидаю цю роботу.
 7. Кожна година праці має бути оп­лачена.
 8. Я часто приймаю рішення на підставі того, що подумають інші.
 9. Для мене важливо працювати в такій організації, яка давала б мені змогу вико­ристовувати мої здібності й досвід.
 10. Мені необхідно повірити в ідею, перш ніж працювати над її втіленням.
 11. Я часто відкладаю роботу, якщо мож­на зайнятися чимось цікавішим.
 12. Я працював би інтенсивніше, якби був впевнений, що одержу вищу платню за мої зусилля.
 13. Я завзято працюю над завданням, якщо його виконання пов'язане із суспіль­ним визнанням.
 14. Я намагаюсь робити так, щоб мої рішення відповідали моїм особистісним стандартам поведінки.
 15. Доки я не повірю в ідею, я не можу працювати по-справжньому завзято.
 16. Коли я обираю роботу, то зупиняюся на тій, що мені здається найцікавішою.
 17. Коли я обираю роботу, то зупиняю свій вибір на тій, де більше платять.
 18. Якщо я обираю роботу, то шукаю таку, в якій успіх принесе мені визнан­ня.
 19. Я вважаю себе людиною, яка в роботі сама себе зацікавлює.
 20. Коли я обираю організацію, то шу­каю таку, що підтримувала б мої переко­нання й цінності.
 21. Я проводжу свій час із тими людьми, з якими мені найцікавіше.
 22. Мій найулюбленіший день на ро­боті - день зарплати.
 23. Ті люди, в кого більше друзів, живуть повним життям.
 24. Мені подобається робити речі, що дають відчуття особистого досягнення.
 25. Для того, щоб я міг завзято працюва­ти, завдання організації повинні збігати­ся з моїми цінностями.
 26. Якщо обирати між двома роботами, то критерієм для мене буде: «Яка з них цікавіша?»
 27. Потрібно завжди тримати очі і вуха відкритими для отримання  інформації про кращі місця роботи.
 28. Я докладаю максимальних зусиль, якщо мені відомо, що це помітять впливові люди в організації.
 29. Мені потрібно знати, що своїми умі­ннями та цінностями я сприяю успіху організації.
 30. Якщо я поділяю мету організації, то не має значення, чи я досяг успіху.

4. Зберіть бланки та підрахуйте суму чисел у кожному з п'яти стовпчиків з урахуванням знаків «+» та «-». Отримані показники відображують особливості мотивації учасників дослідження:

Сума І. Внутрішня мотивація. Спрямо­ваність на процес: бажання отримати задо­волення та насолоду від процесу діяльності.

Сума ІІ. Зовнішня мотивація. Матеріаль­на винагорода: бажання відчутної зовніш­ньої винагороди: заробітна плата, премії тощо.

Сума III. Зовнішня мотивація. Схвален­ня іншими: бажання прийняття й підтвер­дження своїх рис, компетентності й цінно­стей з боку інших індивідів або референ­тної групи.

Cyмa IV. Внутрішня мотивація. Само­вдосконалення, самореалізація: бажання відповідати власним стандартам рис, ком­петентності й цінностей.

Сума V. Інтегративна мотивація. Узгод­женість завдань працівника із завдання­ми фірми: бажання досягати мети, що відповідає інтерналізованим цінностям.

5. Заповніть узагальнюючу таблицю мотивації навчальної групи та визначте переважні мотиви навчальної діяльності учнів (середні значення виразності кожного виду мотивів).

Узагальнююча таблиця

Список учасників
навчальної групи

Виразність певних видів мотивів

Спрямо­ваність на процес

Матеріаль­на винагорода

Схвален­ня іншими

Само­вдосконалення, самореалізація

Узгод­женість завдань працівника із завдання­ми фірми

1.

 

 

 

 

 

2. …

 

 

 

 

 

Середні

 

 

 

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів

Інтерпретація результатів

При навчанні дорослих учнів слід враховувати переважну мотивацію їх професійної діяльності, що здійснює відбиток і на навчанні.

Переважання внутрішньої мотивації. Спрямованість на процес. Учні очікують від навчання порад з удосконалення процесу своєї діяльності, розвитку конкретних вмінь і навичок. Для їх навчання гарно підходять ігри та вправи, що моделюють окремі професійні функції.

Переважання зовнішньої мотивації. Матеріальна винагорода. Учнями керують переважно прагматичні мотиви і вони будуть успішно навчатися лише за належного матеріального заохочення навчання (отримання премії, переведення на вищу посаду і т.п.). У навчанні таких учнів рекомендується також використовувати певні матеріальні стимули (бали, грамоти і т.п.).

Переважання зовнішньої мотивації. Схвален­ня іншими. За такої мотивації учнів може приваблювати можливість проявити себе у процесі навчання, продемонструвати свою компетентність, отримати відзнаку керівництва. За таких умов у навчанні рекомендується використовувати різноманітні методи, що дозволяють продемонструвати свої знання, обмінятися досвідом – диспути, круглі столи, презентації, конференції.

Переважання внутрішньої мотивації. Само­вдосконалення, самореалізація. Учнів приваблює процес навчання, оскільки він надає можливість саморозвитку, розширення свого кругозору. За такої мотивації можливе використання будь-яких методів навчання. Однак слід приділяти особливу увагу поясненню особистої значущості вивчення того чи іншого навчального матеріалу, використовувати розвивальні вправи.

Перевага інтегративної мотивації. Узгод­женість завдань працівника із завдання­ми фірми. За такої мотивації працівник керується у своїй діяльності цілями і вимогами підприємства, у якому працює. Відповідно він очікує від навчання передусім покращення діяльності свого підприємства в цілому. За такої мотивації найкориснішими методами навчання виступають комплексні тренінги, ділові ігри, що проводяться з окремими підрозділами, і дозволяють удосконалити діяльність підрозділу в цілому.

Розділ 4. Дослідження соціально-психологічних
особливостей навчальної групи

Соціометрична методика  

Складено за джерелом:
Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е узд. – М.: Гуманит. узд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – С. 243-247.

Призначення методики: використовується для вивчення структури міжособистісних стосунків у групі та вирішення на цій основі практичних завдань реалізації спільної діяльності (створення команд, вибору капітанів команд тощо).

Вікова категорія: може використовуватись для учнів з 7 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Вкажіть своє прізвище та ім’я

Запитання

Ваш вибір
(вкажіть прізвища та імена учнів)

1

2

3

1. З ким з вашої групи (класу) Ви хотіли б працювати спільно в одній команді на занятті (уроці)?

 

 

 

2. Хто з вашої групи (класу) міг би бути капітаном команди для роботи на занятті (уроці)?

 

 

 

 2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні стосунків у вашій групі для подальшого їх урахування при проведенні занять. Вся надана вами інформація є конфіденційною, тобто не буде розголошуватись в групі. У бланку відповідей вкажіть своє прізвище та ім’я. Уважно прочитайте запитання і відповідно до них запишіть прізвища та імена трьох своїх одногрупників (однокласників). Час заповнення картки – 10 хвилин»

3. Зберіть картки та опрацюйте отримані результати. Передусім складіть узагальнюючі таблиці результатів дослідження у вигляді соціометричних матриць (соціометрична матриця 1 «Вибір учнів для спільної діяльності», матриця 2 «Вибір учнів для виконання ролі капітанів команд»). По вертикалі записуються за номерами прізвища всіх учнів класу, які вивчаються; по горизонталі – тільки їх номери. На відповідних перетинах знаком «+» позначають тих, кого вибрав кожен учень. Взаємний вибір обводиться кружечком. Після цього слід підрахувати по вертикалі кількість всіх одержаних кожним учнем виборів та кількість взаємних виборів, а також по горизонталі – суму всіх здійснених виборів та суму всіх взаємних виборів.

Приклад соціометричної матриці для групи з 10 осіб

Список учнів,
ХТО ОБИРАЄ

Список учнів,
яких обирають

Підсумки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

2.

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

3.

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

4.

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

5

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

6

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

7.

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

8.

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

9.

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

10.

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Кількість виборів

3

1

6

4

3

5

4

0

2

2

виб.=30

Кількість взаємних виборів

2

0

2

1

0

2

1

0

0

0

вз.виб.=8

4. За кількістю отриманих виборів визначте статусні позиції учнів в групі, які відповідають ступеню їх популярності у групі: "зірки", "визнані", "прийняті" та "ізольовані". Заняття індивідом певної соціометричної позиції зумовлюється кількістю отриманих ним виборів у порівнянні з середньою їх кількістю у групі.

Звичайно до «зірок» відносять тих членів групи, хто отримав кількість виборів, більшу за подвійну середню кількість виборів, отриманих членами групи.

,

де Квиб. - кількість виборів, отриманих індивідом; n - кількість студентів у групі; ∑виб. - загальна кількість виборів, отриманих членами групи.

До «визнаних» відносять тих, хто отримав виборів більше, ніж середня кількість виборів, отриманих членами групи, але менше за їх подвійне значення.

 

«Прийняті»  - це учні, хто отримав кількість виборів, меншу за середню кількість виборів, отриманих членами групи.

                           

"Ізольованими" називають таку категорію студентів, хто не отримав у соціометричному опитуванні ні одного вибору (К виб. = 0).                                                       

У нашому прикладі соціометричною «зіркою» є учень під номером 3, який отримав 6 виборів; «визнаними» - учні під номерами 1, 4, 5, 6, 7, які отримали від 3 до 5 виборів; «прийнятими» - 2, 9, 10, які отримали 1-2 вибори; «ізольованим» - 8, який не отримав жодного вибору.

4. Відношення кількості взаємних виборів до загальної кількості здійснених виборів є індексом взаємності виборів (його ще називають індексом згуртованості групи):

,

Згуртованість групи тим вища, чим ближчий коефіцієнт згуртованості до одиниці. Використовують такі норми значень цього індексу: 0-0,49 – низький рівень згуртованості; 0,5-0,59 – нижче середнього; 0,6-0,69 – середній; 0,7-0,85 – вище середнього; 0,85-1 – високий.

5. На основі соціометричних матриць побудуйте соціограми - графічне зображення результатів, одержаних за допомогою соціометричної методики при дослідженні міжособистісних стосунків. Вона дає наочне уявлення про внутрішньо групову диференціацію учнів класу за їх статусом (полярністю).

Соціограма будується так: спочатку будуються чотири концентричні кола. Вертикальним діаметром їх ділять на два півкола, цифрами у кружечках позначають номери дівчаток, а цифрами у трикутниках – номери хлопчиків. Номери найбільш популярних учнів («зірок») розміщують у центральному колі. Причому, дівчаток – у лівому півколі, а хлопчиків – у правому. Номери «визнаних» розміщують у секторі між першим та другим колами. Номери «прийнятих» - у секторі між другим і третім колами. І, нарешті, номери «ізольованих» учнів розміщують у секторі між третім і четвертим колами.

Наступним кроком є візуальне зображення стосунків, яке позначається стрілками:

               - односторонній вибір;                                   взаємний вибір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На підставі даних соціометричного аналізу зробіть висновки про статусний розподіл в групі; рівень згуртованості групи (класу); наявність угрупувань; їхні зв’язки з лідерами; про взаємодію лідерів між собою; відповідність обраного активу класу реальному; наявність учнів, яких клас не приймає.  Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Особливості статусного розподілу в групах слід враховувати при організації спільної діяльності.

Найбільш сприятливою є ситуація, коли всі учні в групі отримують приблизно однакову кількість виборів і ці вибори – взаємні. Така група відрізняється згуртованістю. У ній легко організувати групову роботу. При цьому можна використовувати будь-які форми спільної діяльності.

В групах, де присутні кілька соціометричних «зірок» (особливо популярних учнів), як правило, мають і кілька «ізольованих» студентів (яких не обирає ніхто). При поділі на команди слід рівномірно розподіляти учнів з різними статусами по підгрупах, намагаючись не включати до однієї команди учнів лише однієї статусної позиції. У таких групах часто існує виражена конкуренція, тому рекомендується надавати більше завдань кооперативного характеру, а також частіш міняти склад команд.

Капітанів команд рекомендується призначати з числа «зірок» і «прийнятих», при цьому враховувати бажання учнів щодо входження в ту чи іншу команду.

Соціометрична методика
«Подарунок на день народження»

Складено за джерелом:
Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / [В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.] ; за заг. ред. В.А. Козакова. – К. : КНЕУ, 2003. –  С. 476-478.

Призначення методики: дозволяє визначити особливості міжособистісних стосунків в навчальній групі, характер сприйняття учнями один одного.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей (5 шт. для кожного учня).

 

 

 

Бланк для відповідей

Кому:

Що:

 2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Уявіть, що сьогодні день народження всієї вашої групи (всього класу). Привітайте не менше п’яти своїх одногрупників з цим святом, надавши їм “подарунки”. Для цього запишіть на кожному бланку прізвище одного одногрупника, якого ви бажаєте привітати, а також вкажіть “подарунок”, який ви хотіли б йому подарувати. При цьому «подарунком» може бути усе, що завгодно – предмет, час року, людська якість і т.п. –  те, що, на вашу думку потрібно для того, кого ви обдаровуєте. Своє прізвище вказувати не треба»

4. Зберіть бланки відповідей та опрацюйте отримані результати.

Про привабливість учня в групі (його статус) можна судити за кількістю осіб, що подарували йому “подарунки”, тобто виказали до нього своє позитивне емоційне ставлення.

Визначення внутрішньогрупового статусу

Статус в групі

Частка осіб,
що “привітали” учня

Характеристика

“Зірка”

більше половини одногрупників

Найвизначніша людина в групі, на неї орієнтується більшість одногрупників, є особливо емоційно привабливою для спілкування. Може бути як лідером у групі, так і просто її улюбленцем.

“Визнаний”

значна кількість одногрупників, але менша за половину

Людина, цінна для значної частини групи. Можливо лідер однієї з існуючих в групі підгруп, або просто має багато друзів.

“Прийнятий”

незначна кількість осіб (1-3)

Коло спілкування в групі цієї людини обмежене кількома особами.

“Ізольований”

не привітав ніхто

Людина, що не помічається чи відторгається групою. Може бути як новачком в групі, так і особою, що прагне бути непомітною, не бажає ні з ким спілкуватись. 

За наданими “подарунками” можна судити про те, як сприймає певного учня група. Наприклад, розумним, начитаним особам - часто дарують книги, канцелярське приладдя, техніку. Активним, ініціативним – спортивний одяг, тренажери, машини. Симпатичним, добродушним – плюшеві іграшки. Привабливим дівчатам – парфуми, косметику, квіти. Честолюбним, цілеспрямованим – великі споруди. Романтикам – подорожі, зіркове небо. Якості, риси характеру дарують звичайно тим, в кого вони виражені надто слабко.

5. Складіть підсумкові таблиці.

Підсумкова таблиця 1

Список навчальної групи (класу)

Отримані подарунки (вписати всі, навіть якщо вони повторюються)

Загальна кількість отриманих подарунків (Р)

Статус учня в навчальній групі (класі)

 

Сприйняття учня в групі

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Підсумкова таблиця 2

Соціометричні статусні позиції в групі

Кількість учнів

Відсоток

«Зірка»

 

 

«Визнаний»

 

 

«Прийнятий»

 

 

«Ізольований»

 

 

 

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Сприятливими є такі групи, в яких  кожен отримає приблизно однакову кількість “подарунків” – тобто статуси в усіх будуть “визнані” і “прийняті”. В таких групах можна застосовувати ігри-змагання, що ґрунтуються на конкуренції окремих учнів чи підгруп. У групах, в яких є декілька яскраво виражених “зірок”, зазвичай є і декілька “ізольованих” студентів. У таких групах може спостерігатися виражена диференціація, несприятливий клімат, тому при навчанні рекомендується застосовувати більше завдань на кооперацію, досягнення більшої згоди між учасниками. Учасникам такої групи слід більше уваги приділяти один одному, збільшенню своєї групової згуртованості, поширенню кола спільних справ, щоб надати можливість всім проявити себе і отримати належне визнання. Отримані результати можна враховувати і при розподілі учнів по підгрупах і ролях в груповій діяльності. Оптимальним вважається такий розподіл на підгрупи, при якому «соціометричні зірки» і «ізольовані» рівномірно розподілені. При проектуванні ж групових ролей потрібно постаратися зробити їхній якомога більш різноманітними, щоб прийнятні ролі знайшлися й активістам, і інтелектуалам, і тихоням.

Визначення індексу групової згуртованості Сішора

(Складено за джерелом: Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 179-180)

Призначення методики: Визначення згуртованості, інтегративності навчальної групи.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Запитання

Відповідь

I. Як би ви оцінили свою належність до групи?

 

1) Відчуваю себе її членом, частиною колективу

5

2) Беру участь у більшості видів діяльності

4

3) Беру участь в одних видах діяльності і не беру участь в інших

3

4) Не відчуваю, що є членом групи

2

5) Живу й існую окремо від неї

1

6) Не знаю, важко відповісти

0

II. Перейшли б ви в іншу групу, якби випала така можливість (без

 

зміни інших умов)?

 

1) Так, дуже хотів би перейти

1

2) Швидше перейшов би, ніж залишився

2

3) Не бачу жодної різниці

3

4) Швидше за все залишився б у своїй групі

4

5) Дуже хотів би залишитися у своїй групі

5

6) Не знаю, важко сказати

0

III. Які взаємини між членами вашої групи?

 

1) Краще, ніж у більшості колективів

3

2) Приблизно такі самі, як і в більшості колективів

2

3) Гірші, ніж у більшості класів

1

4) Не знаю, важко сказати

0

IV. Які у вас взаємини з керівництвом (вчителем)?

 

1) Краще, ніж у більшості колективів

3

2) Приблизно такі самі, як і в більшості колективів

2

3) Гірше, ніж у більшості колективів

1

4) Не знаю.

0

V. Яке ставлення до справи (навчання і т.п.) у вашому колективі?

 

1) Краще, ніж у більшості колективів

3

2) Приблизно таке, як і в більшості колективів

2

3) Гірше, ніж у більшості колективів

1

4) Не знаю

0

Сума балів

 

 2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Оберіть один варіант відповіді в кожному запитанні та обведіть кружком відповідну кількість балів. Порахуйте загальну суму балів»

4. Зберіть бланки та розрахуйте середню кількість балів показника згуртованості по групі (сума балів, поділена на кількість учасників дослідження). За допомогою таблиці «ключа» встановіть загальний рівень згуртованості групи.

 «Ключ до методики

Кількість балів

Рівень групової згуртованості

15,1 і більше

високий

11,6 - 15

вище середнього

7- 11,5

середній

4 - 6,9

нижче середнього

4 і менше

низький

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Звичка до спільної діяльності, сприятливий характер стосунків в групі зумовлюють формування групової згуртованості – показник міцності, єдності і стійкості міжособистісної взаємодії і стосунків у групі, що характеризується взаємною емоційною привабливістю членів групи і задоволеністю групою. У згуртованій групі кожен має авторитет, може отримати для себе привабливу роль, почуває себе вільно і захищено. У такій групі результативність різноманітних форм групової взаємодії вища, учасники швидше доходять взаємної згоди, краще розподіляють групові обов’язки, більше допомагають один одному і оперативніше виконують групове завдання. Зазвичай згуртованість виникає не сама по собі, а вимагає виконання спеціальних вправ, що налаштовують на взаємодію. Слід також пам’ятати, що для досягання згуртованості групи ефективнішими є вправи, що вимагають кооперації (наприклад, всі разом складають картинку з розрізнених фрагментів). Переважне ж використання групових форм навчання, побудованих на конкуренції (наприклад, групи змагаються між собою у виконанні певного проекту), може призвести до конфліктів і погіршенню групової соціально-психологічної атмосфери.

Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі
за А.Ф.Фідлером

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 190.

Призначення методики: Дозволяє оцінити соціально-психологічну атмосферу у навчальній групі.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 14 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.  

Дружелюбність

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворожість

 1.  

Згода

 

 

 

 

 

 

 

 

Незгода

 1.  

Задоволеність

 

 

 

 

 

 

 

 

Незадоволеність

 1.  

Продуктивність

 

 

 

 

 

 

 

 

Непродуктивність

 1.  

Теплота

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодність

 1.  

Співробітництво

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність співробітництва

 1.  

Взаємна підтримка

 

 

 

 

 

 

 

 

Недоброзичливість

 1.  

Захопленість

 

 

 

 

 

 

 

 

Байдужість

 1.  

Цікавість

 

 

 

 

 

 

 

 

Нудьга

 1. 10.  

Успішність

 

 

 

 

 

 

 

 

Неуспішність

 

СУМА БАЛІВ

 

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«У запропонованій таблиці наведені протилежні за змістом пари слів, за допомогою яких можна описати атмосферу у вашій навчальній групі (класі). Чим ближче до правого чи лівого слова у кожній парі ви поставите знак «+», тим більш виражена ця ознака у вашому колективі»

Далі розраховується індивідуальний показник - сума набраних балів та груповий показник - середній індивідуальний показник у групі. Про рівень соціально-психологічної атмосфери в навчальній групі говорять такі дані:  66-80 балів – низький рівень – негативна атмосфера в групі; 52-65 балів – нижче середнього – несприятлива атмосфера, 38-51 – посередній – нейтральна атмосфера; 24-37 – вище середнього – сприятлива атмосфера; 10-23 – високий – позитивна атмосфера.

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Соціально-психологічна атмосфера (клімат) у навчальній групі – дуже важлива умова навчання. Вона може бути сприятливою і несприятливою. Показниками сприятливого (позитивного, здорового) соціально-психологічного клімату є: взаємна довіра в групі, що поєднується з вимогливим ставленням один до іншого; доброзичлива і водночас ділова критика і самокритика; визнання права кожного члена групи на вільне виявлення своєї думки, прийняття значущих для групи рішень, отримання інформації про життя групи; висока задоволеність більшості індивідів своєю приналежністю до групи, готовність до взаємодопомоги, до прийняття на себе відповідальності, взаємна зацікавленість. Проявами несприятливого (негативного, нездорового) соціально-психологічного клімату є: агресивність учасників, незахищеність, інертність, лінощі, пасивність, песимізм, скутість, взаємна недовіра, незадоволеність, потурання, замовчування, безвідповідальність, байдужість.

Прояв того чи іншого соціально-психологічного клімату має впливати на вибір завдань для групової роботи. У групах з позитивним кліматом легше працювати, студенти краще впоруються зі складними завданнями, успішніше працюють у підгрупах, виявляють більш однорідне ставлення до навчання. У групах з негативним кліматом слід частіше застосовувати кооперативні форми роботи, розвивати згуртованість, створювати позитивне емоційне середовище.

Сприятлива соціально-психологічна атмосфера забезпечується такими умовами.

По-перше, на заняттях має бути створене якомога комфортніше просторове середовище (зручне розташування учасників, меблі, освітлення, свіже повітря, наявність необхідних технічних засобів тощо).

По-друге, в класі, аудиторії мають домінувати позитивні емоції (радість, задоволення, захоплення, зацікавленість тощо). Це досягається шляхом гумору, використання цікавого матеріалу, яскравих засобів наочності, створення ситуацій успіху і т.п.

По-третє, навчання має ґрунтуватись на демократичних принципах (свобода, рівність). Викладачу не слід зловживати своїм авторитетом, перебільшувати свою компетентність, демонструвати загрозу, нав’язувати учням свої рішення, примушувати до чогось. Його поведінка має викликати довіру, відчуття психологічної безпеки. Краще, коли з учнями обговорюються організаційні питання, враховується їх думка. Інформація, роздаткові матеріали мають бути однаково доступні для всіх учнів. Будь-які привілеї можуть бути отримані лише у справедливій конкуренції (наприклад, право роздати зошити в шкільному класі отримує той, хто найкраще виконав роботу). Досвід учнів не повинен зневажатись, а має оцінюватись на рівні з досвідом вчителя. Учасники мають бути вільними у висловлюванні своїх поглядів, критичних зауважень (однак не надмірних).

І зрештою, найважливішим є привнесення в роботу групових цінностей. У всіх учасників заняття має виникати відчуття єдності, спільності в досяганні загальної мети.


Психологічний клімат класного колективу
(В.С.Івашкін, В.В.Онуфрієва)

Складено за джерелом:
Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 198-199.

Призначення методики: встановлення соціально-психологічного клімату у навчальній групі.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Запитання

Бали

1. Чи завжди учнів вашого класу хвилюють успіхи та невдачі один одного у навчанні?

а) завжди хвилюють

б) частіше хвилюють

в) хвилюють в половині випадків

г) частіше не хвилюють

д) зовсім не хвилюють

 

2. Чи завжди учні вашого класу надають допомогу один одному у навчанні?

а) завжди допомагають

б) частіше допомагають

в) допомагають в половині випадків

г) частіше не допомагають

д) зовсім не допомагають

 

 

 

 

 

 

3. Чи учні вашого класу відповідально ставляться до навчання?

а) завжди відповідальні

б) частіше відповідальні

в) відповідальні в половині випадків

г) частіше невідповідальні

д) зовсім не відповідальні

 

 

 

 

 

 

СУМА БАЛІВ

 

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Позначте один варіант відповіді у кожному запитанні»

3. Зберіть бланки відповідей та опрацюйте отримані результати. Переведіть варіанти відповідей в оцінки: а – 5 балів; б – 4 бали; в – 3 бали; г – 2 бали; д – 1 бал. Порахуйте суму балів для кожного учня.

4. Розрахуйте груповий показник психологічного клімату за формулою:

,

де К – показник психологічного клімату в групі; - сума індивідуальних балів за виконання методики, n – кількість учнів у групі.

Отримане значення порівняйте з такими нормами: показник дорівнює 4,5 бали чи більше – це свідчить про високий рівень сприятливого соціально-психологічного клімату в групі; від 3,5 до 4,4 балів – посередній, менше 3,5 – низький.

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.(с. 65).

Методика «Соціальна роль» Р.М. Белбіна

 Складено за джерелом:
Белбин Р. М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / Пер. с англ. – М. : НЫРРО, 2003. – 315 с.

Призначення методики: діагностика схильності учнів до виконання певних групових ролей у спільній діяльності.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 16 років.

Процедура виконання: 

1. Підготуйте для кожного учня бланки відповідей та таблицю «ключ».

Бланк для відповідей

Блоки

Варіанти відповідей і бали

Сума балів (не > 10)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Тест складається з 7 окремих блоків по 8 запитань або припущень, з якими ви можете погодитись чи не погодитись. На кожен блок у вас є 10 балів, які ви можете розподілити між тими твердженнями блоку, з якими ви погоджуєтеся. Присвоювати бали дозволено не більш як 3 чи 4 припущенням у блоці. Якщо ви погодились з одним із припущень на всі 100%, ви маєте право віддати йому всі 10 балів. При цьому, одному припущенню можна присвоювати мінімум 2 бали. Витратити можна не всі 10 балів. Наприклад, якщо в блоці ви погодилися лише з одним ствердженням і лише на 30%, то ви надаєте лише цьому ствердженню 3 бали. Присвоєні бали запишіть у бланк до методики.

Увага! Після здійснення вибору по всіх блоках перевірте себе: сума балів по кожному із блоків не повинна перевищувати 10, а по всьому тесту – 70»

3. Послідовно зачитуйте запитання настільки швидко, щоб учні не могли довго вагатися із відповіддю, водночас настільки повільно, щоб вони могли зрозуміти сутність запитання. Повторіть запитання у разі необхідності.

Текст опитувальника

Блок 1. Чим я можу допомогти команді

А) На мою думку, я можу швидко сприймати та використовувати нові  можливості.

Б) Я можу успішно працювати з людьми різних типів.

В) Розробка ідей є моєю природною перевагою.

Г) Я здатний знаходити в інших людях такі якості, які можуть бути корисними для всієї групи.

Д) Моя здатність доводити справу до завершення багато в чому визначає мою особисту ефективність.

Е) Я готовий змиритися з тимчасовою непопулярністю, якщо це позитивно вплине на результати виступу команди.

Ж) Я швидко розумію, що треба робити в добре знайомій мені ситуації

З) Я можу запропонувати набір розумних варіантів дій без упереджень і пристрастей.

Блок 2. Якщо з точки зору командної роботи
у мене є недоліки, то вони такі:

А) Я не заспокоюся доти поки не зрозумію, що робочі зустрічі команди добре організовані, підготовлені і проводяться правильно.

Б) Я прихильний до людей, які висувають оригінальні, але неприйнятні пропозиції.

В) Я страждаю багатослівністю, коли група обговорює нові ідеї.

Г) Моє прагнення перечити з будь-якого приводу заважає мені приєднатися до моїх колег.

Д) Я іноді здаюся людиною авторитарною, такою, що прагне вплинути на інших людей.

Е) Мені важко проявити ініціативу, тому що я піддаюся настрою, що склався в групі.

Ж) Я заглиблююся в свої роздуми до такої міри, що втрачаю контроль над тим, що відбувається.

З) Мої колеги вважають, що я занадто хвилююся через дрібниці і побоювань, що справи можуть піти не так, як треба.

Блок 3. Коли я працюю над проектом

разом з іншими людьми:

А) Я можу впливати на колег без тиску на них.

Б) Моя вроджена обачність дозволяє мені запобігати недбалості, помилок та упущень.

В) Я готовий вимагати від колег чіткості, щоб час не витрачався даремно і учасники наради не ухилялися від головної теми.

Г) Мене можна визнати людиною, здатною придумати щось оригінальне.

Д) Я завжди готовий підтримати пропозицію, корисну для команди.

Е) Я цікавлюся новітніми ідеями та розробками.

Ж) Я думаю, що моя здатність до холодного розсуду знаходить підтримку у інших людей.

З) На мене можна покластися при організації важливої справи.

Блок 4. Моє ставлення до командної роботи

виявляється в тому, що:

А) Я прагну добре знати своїх колег.

Б) Я неохоче обмінююся думками з іншими людьми і свою думку тримаю при собі.

В) Я знаходжу переконливі аргументи при необхідності відкинути порожні пропозиції.

Г) Я думаю, що в мене є талант організатора планомірної роботи.

Д) Я схильний відкидати очевидне і пропонувати несподіване.

Е) Я проявляю високу вимогливість до себе при виконанні командної ролі, яку на мене покладають.

Ж) Я готовий самостійно здійснювати контакти за межами групи.

З) Я цікавлюся різними точками зору, але прийняте рішення виконую без коливань.

Блок 5. Я отримую задоволення від роботи,

тому що:

А) Мені подобається аналізувати складні ситуації і зважувати всілякі варіанти..

Б) Мені цікаво знаходити вирішення різних проблем..

В) Мені подобається усвідомлювати, що я стимулюю гарні робочі стосунки..

Г) Я надаю істотний вплив на процес прийняття рішень..

Д) Я вмію знаходити людей, які можуть запропонувати щось нове..

Е) Я здатний переконати людей в необхідності тих чи інших дій..

Ж) Я відчуваю, коли мені необхідно повністю зосередитися на поставленому завданні.

З) Мені подобається діяльність, яка розвиває мою уяву.

Блок 6. Якщо мені разом з групою незнайомих людей

несподівано доручать важке завдання, яке треба виконати швидко:

А) Я б вважав за краще залишитись на самоті і добре обдумати ситуацію, перш ніж розробити план дій.

Б) Я готовий працювати з людиною, яка проявила позитивний підхід до справи, якою б важкою ця людина не здавалася.

В) Я спробував би розділити загальну задачу на ряд дрібних і встановив б, який внесок у вирішення завдання можуть внести конкретні члени команди.

Г) Моя вроджена обов'язковість допомагає мені контролювати терміни виконання завдання.

Д) Я здатний зберігати незворушність і думати по суті.

Е) Я можу слідувати до наміченої мети, незважаючи на жодний тиск.

Ж) Я готовий взяти на себе роль ведучого, якщо відчуваю, що група не просувається у вирішенні завдання.

З) Я почну дискусію, щоб стимулювати колег на нові думки і зрушити групу.

Блок 7. Проблеми, які я повинен подолати,

працюючи в групі:

А) Мене дратують ті, хто заважає групі просуватися до мети.

Б) Я можу викликати критику з боку колег з-за мого захоплення аналізом проблем і недостатньо розвиненою інтуїцією.

В) Моє прагнення надати правильний хід роботі може привести до затримки виконання завдання.

Г) Я швидко втрачаю інтерес до справи і сподіваюся на когось з команди, хто замінить мене.

Д) Мені важко почати роботу, поки я повністю не зрозумію мети цієї роботи.

Е) Мені не завжди вдається пояснити складні ідеї, які народжує мій розум.

Ж) Я усвідомлюю необхідність доручати іншим зробити те, що сам зробити не можу.

З) Я стаю нерішучим, коли стикаюся з сильним опором.

4. Роздайте учням таблицю «ключ» та надайте інструкцію з її заповнення.

Інструкція для учнів

Визначте свої здібності до виконання певної командної ролі, користуючись таблицею «ключем». Для цього перенесіть свої бали з кожного блоку запитань бланку відповідей до цієї таблиці. Надалі підрахуйте суму балів з кожної командної ролі. Роль, якій буде відповідати найбільша сума балів, і буде найбільш відповідною для вас в груповій роботі.

Таблиця «ключ» до методики

Блоки

Командні ролі

Робітник

Керівник

Мотиватор

Генератор ідей

Постачальник

Аналітик

Натхненник

Контролер

1

Ж

 

Г

 

Е

 

В

 

A

 

З

 

Б

 

Д

 

2

A

 

Б

 

Д

 

Ж

 

В

 

Г

 

Е

 

З

 

3

З

 

A

 

В

 

Г

 

Е

 

Ж

 

Д

 

Б

 

4

Г

 

З

 

Б

 

Д

 

Ж

 

В

 

A

 

Е

 

5

Б

 

Е

 

Г

 

З

 

Д

 

A

 

В

 

Ж

 

6

Е

 

В

 

Ж

 

A

 

З

 

Д

 

Б

 

Г

 

7

Д

 

Ж

 

A

 

Е

 

Г

 

Б

 

З

 

В

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зберіть бланки відповідей та таблиці «ключі». Складіть узагальнюючу таблицю результатів дослідження. Відмітьте для кожного учня 3 найкращі групові ролі, позначивши їх 1, 2 та 3 (1 – роль, що підходить найкраще).

Узагальнююча таблиця

Список учнів

Командні ролі

Робітник

Керівник

Мотиватор

Генератор ідей

Постачальник

Аналітик

Натхненник

Контролер

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ознайомтесь з інтерпретацією кожної ролі за теорією Р.М.Белбіна та враховуйте отримані результати при організації групової навчальної діяльності.

Інтерпретація результатів

Командна роль – це модель поведінки, що сприяє такій взаємодії одного учасника команди з іншим, при якій дії кожного учасника команди відповідають загальним зусиллям з досягання успіху. Основні командні ролі (за Р.М.Белбіним): «робоча бджілка», «керівник», «мотиватор», «генератор ідей», «постачальник», «аналітик», «натхненник», «контролер».

«Робоча бджілка» - перетворює концепції і плани у робочі процедури, систематично і продуктивно виконує прийняті на себе обов’язки.

«Керівник» - обирає шлях просування команди до загальних цілей, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів команди, визначає сильні і слабкі сторони команди і домагається ефективного застосування особистісного потенціалу кожного учасника команди.

«Мотиватор» - придає діям команди впорядковану форму, спрямовує увагу учасників команди на завдання, що постають перед ними, і позначає пріоритети, прагне до упорядкування групових обговорень і ясності результатів командної діяльності.

«Генератор ідей» - висуває нові ідеї і стратегії, приділяє особливу увагу вирішенню основних проблем, з якими зустрічається група.

«Постачальник» - виявляє і повідомляє про нові ідеї, розробки і ресурси, наявні за межами групи, налагоджує корисні для команди зовнішні контакти і проводить переговори.

«Аналітик» - аналізує проблеми, оцінює ідеї і пропозиції, щоб команда могла приймати збалансовані рішення.

«Натхненник» - сприяє прояву переваг всіх членів команди, підтримує колег при невдачах, покращує взаємостосунки і стимулює покращення командного настрою.

«Контролер» - позбавляє, по можливості, команду помилок, пов’язаних як з діяльністю, так і з бездіяльністю, виявляє аспекти діяльності, що вимагають підвищеної уваги, спонукає команду проявляти наполегливість у досягненні мети.