Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МЕ КНЕУ

 

 

ВАРІАНТ 1. 2

ВАРІАНТ 2. 3

ВАРІАНТ 3. 4

ВАРІАНТ 4. 6

ВАРІАНТ 5. 8

ВАРІАНТ 6. 9

ВАРІАНТ 7. 10

ВАРІАНТ 8. 12

ВАРІАНТ 9. 14

ВАРІАНТ 10. 15

ВАРІАНТ 11. 16

ВАРІАНТ 12. 18

ВАРІАНТ 13. 20

ВАРІАНТ 14. 21

ВАРІАНТ 15. 22

ВАРІАНТ 16. 24

ВАРІАНТ 17. 26

ВАРІАНТ 18. 27

ВАРІАНТ 19. 28

ВАРІАНТ 20. 30

ВАРІАНТ 21. 32

ВАРІАНТ 22. 33

ВАРІАНТ 23. 34

ВАРІАНТ 24. 36

ВАРІАНТ 25. 38

ВАРІАНТ 26. 39

ВАРІАНТ 27. 40

ВАРІАНТ 28. 42

ВАРІАНТ 29. 44

ВАРІАНТ 30. 45

 

 

 

 

ВАРІАНТ 1.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Німеччини.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5) основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 1. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 2.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Німеччини, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД InformationEconomyReport - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни:

 1.   Прямі іноземні інвестиції на душу населення.
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП для розрахунку скористайтеся даними.
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій. Квоту портфельних інвестицій

 

 

ВАРІАНТ 3.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Німеччини, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Чисельність населення
 2. Безробіття
  • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Зайнятість
  • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн. населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

 1. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

 1. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

 1. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

 1. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

 1. Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

 1. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

 1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

 1. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

 1. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 4.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Німеччини, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

 1. Показники заборгованості
  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

 1. Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни(девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

         Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 5.

 

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Чехії.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

2. імпорт послуг

http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5. основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

6. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

7. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 6.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Чехії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиціїhttp://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційнапозиціякраїни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення.

2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.

3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними).

4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся. даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)

5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.

6. Квоту прямих іноземних інвестицій.

7. Квоту портфельних інвестицій.

 

 

ВАРІАНТ 7.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені.показники, що характеризують ринок праці Чехії, побудуйте графіки,опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Чисельність населення

2.Безробіття

 • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

3.Зайнятість

 • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

4.Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

5.Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

6.Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

7.Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

8.Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

9.Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

10.Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

1.Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

2.Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

3.Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

 

ВАРІАНТ 8.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

        Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Чехії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

2.Показники заборгованості

 • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

3.Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

4.Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти?Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни(девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

5.Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 9.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Польщі.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

1.експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

2.імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

3.експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

4.імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5.основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

6.офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

7.Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 10.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Польщі, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційнапозиціякраїни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення.

2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.

3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними.

4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)

5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.

6. Квоту прямих іноземних інвестицій.

7. Квоту портфельних інвестицій.

 

 

ВАРІАНТ 11.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Польщі, побудуйте графіки,опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Чисельність населення

2.Безробіття

 • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

3.Зайнятість

 • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

4.Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

5.Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

6.Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

7.Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

8.Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

9.Індекс благополуччя LegatumProsperityIndex

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

10.Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

1.Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

2.Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

3.Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 12.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Польщі, побудуйте графіки,опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

2.Показники заборгованості

 • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країнита валютні резерви

3.Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

4.Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за данимиhttp://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти?Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни(девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

5.Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточногоhttp://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

ВАРІАНТ 13.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Австралії.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

1.експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

2.імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

3.експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

4.імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5. основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

6.офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

7.Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 14.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначеніпоказники міжнародної інвестиційної позиції Австралії, побудуйте графіки,опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД InformationEconomyReport - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційнапозиціякраїни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізаціянаціонального ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльністьфінансовихцентрів на територіїкраїни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

1.Прямі іноземні інвестиції на душу населення.

2.Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.

3.Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними.

4.Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)

5.Сальдопрямих та портфельнихінвестицій.

6.Квоту прямих іноземних інвестицій.

7.Квоту портфельних інвестицій.

 

 

ВАРІАНТ 15.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Австралії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Чисельність населення

2.Безробіття

 • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

3.Зайнятість

 • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн. населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

4.Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

5.Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

6.Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

7.Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

8.Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

9.Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

10.Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

1.Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

2.Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

3.Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 16.

 

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Австралії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

2. Показники заборгованості

 • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

3.Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни (девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784 

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 17.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Канади.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5) основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів – профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 1. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 18.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Канади, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3. Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій
 7. Квоту портфельних інвестицій

 

 

ВАРІАНТ 19.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Канади, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Чисельність населення
  1. розподіл населення країни за віком та статтю
  2. індекс гендерного розриву. World Gender Gap Index http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2014.pdf
 2. Безробіття
  1. Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 1. Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 1. Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 1. Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 1. Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 1. Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 1. Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Зайнятість
  1. Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 1. Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 1. Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 1. Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

 1. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

 1. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

 1. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

 1. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

 1. Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

 1. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

 1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

 1. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

 1. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 20.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Канади, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

 1. Показники заборгованості
  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

 1. Валютний курс,  динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни (девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784 

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 21.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Франції.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5)  основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів – профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 1. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 22.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Франції, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3. Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій
 7. Квоту портфельних інвестицій

 

 

ВАРІАНТ 23.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Франції, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Чисельність населення
 2. Безробіття
  • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Зайнятість
  • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

 1. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

 1. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

 1. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

 1. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

 1. Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

 1. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

 1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

 1. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

 1. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 24.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Франції, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

 1. Показники заборгованості
  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

 1. Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни (девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784 

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося.

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 25.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Японії.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 1. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 3. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5) основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів – профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 1. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 26.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Японії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3. Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій

      7.  Квоту портфельних інвестицій

 

ВАРІАНТ 27.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Японії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Чисельність населення
 2. Безробіття
  • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Зайнятість
  • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

 1. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

 1. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

 1. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

 1. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

 1. Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

 1. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

 1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

 1. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

 1. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 28.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Японії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

 1. Показники заборгованості
  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

 1. Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни (девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784 

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 29.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Великобританії.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

 1. основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів – профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
 2. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 30.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Великобританії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3. Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними сайту)
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП ( для розрахунку скористайтеся даними: http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій
 7. Квоту портфельних інвестицій

 

 

ВАРІАНТ 31.

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Південної Кореї.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

 1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 2. імпорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services
 3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises
 4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5) основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

 1. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

 1. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 32.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Південної Кореї, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД InformationEconomyReport - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційна позиція країни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни:

 1.   Прямі іноземні інвестиції на душу населення.
 2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.
 3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП для розрахунку скористайтеся даними.
 4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)
 5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.
 6. Квоту прямих іноземних інвестицій. Квоту портфельних інвестицій

 

 

ВАРІАНТ 33.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Південної Кореї, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Чисельність населення
 2. Безробіття
  • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Зайнятість
  • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн. населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

 1. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 1. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

 1. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

 1. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

 1. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

 1. Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

 1. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

 1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

 1. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

 1. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні

 

 

ВАРІАНТ 34.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Південної Кореї, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

 1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

 1. Показники заборгованості
  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

 • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

 • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

 • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS

 

Валютний курс країни та валютні резерви

 1. Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

 1. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти? Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни(девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк?

 

 1. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості)

 

 

6. Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx  платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784

 

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни?

 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту?

 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни

 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив?

 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни.

 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін  національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

         Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

 

ВАРІАНТ 35.

 

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Проаналізуйте динаміку зазначених показників КНР.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

1. експорт послуг http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

2. імпорт послуг

http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

3. експорт товарів http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

4. імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5. основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

6. офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

7. Показники ВНД та ВВП:

 

 

ВАРІАНТ 36.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції КНР, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиціїhttp://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3.Інвестиційнапозиціякраїни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення.

2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.

3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними).

4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся. даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)

5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.

6. Квоту прямих іноземних інвестицій.

7. Квоту портфельних інвестицій.

 

 

ВАРІАНТ 37.

 

 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру.

Розрахуйте зазначені.показники, що характеризують ринок праці КНР, побудуйте графіки,опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1.Чисельність населення

2.Безробіття

 • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

3.Зайнятість

 • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

4.Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

5.Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

6.Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

7.Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

8.Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

9.Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

10.Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org

 

Визначте методи регулювання ринку праці країни

 

1.Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

2.Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

3.Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org

 

Визначте методи регулювання міграції в країні