Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

Варіанти завдань контрольної роботи (по списку)

Варіант 1.

Теоретичні питання.

1. Менеджмент як різновид господарського управління. Основні елементи менеджменту та їх характеристика.

2. Поняття кар‘єри та сфери її реалізації.

3. Аналіз управлінських обмежень.

Ситуація.

ЗАТ “Група Норд” – однин із самих крупних вітчизняних виробників побутової техніки. Асортиментний перелік підприємства включає сучасні холодильники та морозильники, газові та електричні плити, кондиціонери, торговельне холодильне обладнання, комплектуючі вироби. У поточному році ЗАТ “Група Норд” виступила ініціатором створення фінансово-промислової групи «Домотех». За повідомленням інформагентства України очікується, що в її склад увійдуть: Дніпропетровський і Васильківський заводи побутових холодильників «Норд». За планами творців, «Домотех» буде спеціалізуватися на виробництві побутової техніки і комплектуючого обладнання.

Визначте місію ЗАТ “Група Норд”. Вкажіть стратегічну мету ЗАТ “Група Норд”, визначите яку стратегічну альтернативу має намір використовувати фірма?

 

Варіант 2.

Теоретичні питання.

1. Організація як відкрита система. Види організацій. Ознаки організації.

2. Сучасні методи та моделі прийняття раціональних та стратегічних управлінських рішень.

3. Проблеми делегування повноважень.

Ситуація.

Найбільш гостро проблеми організації постають у воюючих арміях. Які види рішень приймаються головним командуванням, а які залишаються на розсуд польових командирів? Які принципи управління диктують необхідність такого розподілу? Чи можна відокремити питання координації та мотивації при вирішені проблем організації Збройних сил?

 

Варіант 3.

Теоретичні питання.

1. Методологія планування. Організаційні рівні планування. Стратегічне планування, мети і принципи стратегічного планування.

2. Поняття організаційної структури. Організаційні структури, принципи їхньої побудови.

3. Структура конфлікту.

 

Ситуація.

Ви працюєте менеджером торговельної фірми. Упродовж дня Вам доводиться передавати багато інформації підлеглим і вищому керівництву. Виберіть для кожної ситуації найефективніший метод комунікації, якщо Вам необхідно:

- ознайомити свого начальника зі своєю ідеєю щодо поліпшення роботи дільниці, якою Ви керуєте;

- вказати одному із працівників про істотні недоліки у його роботі;

- привітати колишнього співробітника із 70-річчям;

- повідомити постійних покупців про те, що фірма вимушена дещо підвищити ціни на свою продукцію;

- поінформувати підлеглих про те, що обсяги замовлень знижуються і можливе їх скорочення;

- попередити колег про перенесення часу проведення наради;

- домовитися про ділову зустріч із шефом;

- оголосити про структурні зміни у підрозділі, яким Ви керуєте;

- повідомити постачальника про те, що Ваша фірма планує зменшити обсяги закупівель, бо інший постачальник знизив ціни і фірма укладає угоду про постачання з ним.

 

Варіант 4.

Теоретичні питання.

1. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

2. Сутність і характеристика функції організації.

3. Економічні методи управління.

 

Ситуація.

Корпорація "Техноком" - одна з найбільших у Східній Європі. Бізнес налаштований на виробництво продуктів швидкого приготування. За оцінками експертів корпорація контролює 60% українського ринку. До 20% продукції "Технокому" експортується в країни ближнього та детальнього зарубіжжя: Росію, Білорусь, Молдову, Румунію, Казахстан, Литву, Латвію, Естонію, Німечину, Польщу, Чехію, Ізраїль, Болгарію. Система менеджменту якості, яка впроваджена в компанії, сертифікована за міжнародним стандартом якості ІSO 9001: 2000. Корпорація неодноразово ставала лауреатом національних конкурсів і фестивалів "Європейська якість", "Вища проба". Торгова марка "Мівіна", "Лушеда" та "Бім-Бім" - переможці національному конкурсу "Золота торгова марка".

Додаткова інформація

Ситуація на ринку. Продукти швидкого харчування - один з на більш динамічних ринків, що розвивається. Зі зростанням добробуту все більше споживачів намагаються витрачати менше часу на приготування їжі.

Проте для виробників "швидкої їжі" така кон'юнктура ринку мім не тільки позитивні риси: чим привабливіше поле бізнесу, тим більше бажаючих у ньому працювати.  Тому в останні кілька років конкуренція поступово загострюється и ринок насичений як продуктами, до яких звик споживач, так і новими продуктами.

За оцінками аналітиків, при загальній стабільності ринку (темпи зростання в межах 10-15%) слід очікувати вибіркове збільшення продажу за новими товарними групами. Наприклад, можлива поява відносно дороговартісних вітчизняних "швидких" продуктів, тому що попит на них уже сформований.

Конкурентоспроможність. Основним способом захисту свої конкурентних переваг "Техніком" розглядає впровадження систем СКМ (маркетинг відносин зі споживачем). Наприклад, на основі аналізу переваг споживачів компанією була розроблена концепція нових продуктів: рисових чіпсів ТМ "Бім-Бім", рисової локшини та рисової вермішелі преміях-класу "Лушеда", до складу яких входять сублімовані овочеві компоненти.

Другим засобом збереження конкурентоспроможності є реінвестування виробництва та нарощування потужностей. У минулому році компанія ввела в експлуатацію дві великі фабрики - макаронну їй картонну, інвестувавши в цей проект $8 млн. В харчовій промисловості занадто виражений масштаб виробництва. Тому компанія, знижаючи умовно-постійні витрати на одиницю продукції, посилює свої конкурентні позиції.

Персонал. В компанії широко використовуються нематеріальні методи мотивації. Крім того, компанія забезпечує і грошову винагороду, а також безкоштовне харчування, літній відпочинок, можливість займатися спортом у власному спортивному комплексі, лікування у власному "Центрі східної медицини". Компанія негативно ставиться щодо понаднормової праці.

Оскільки попит на продукти швидкого приготування в Україні вже сформований виникає загроза: появи на ринку вітчизняною виробника з потужним виробництвом; виходу на український ринок зарубіжних компаній з аналогічними продуктами.

Завдання до ситуаційної вправи.

1. Проаналізуйте зовнішнє бізнес-середовище для корпорації “Техноком”

2. Проаналізуйте внутрішнє середовище корпорації "Техноком" на основі матеріалу, викладеного в постановці завдання.

3. Побудуйте матрицю SWOT.

4. Як саме корпорація “Техноком” иоже впливати на поведінку споживачів?

5. Які основні джерела формування конкурентних переваг можна визначити для корпорації "Техноком"?

6. Визначити, який тип стратегії слід обрати компанії "Техноком"?

 

Варіант 5.

Теоретичні питання.

1. Предмет, мета і головна задача менеджменту. Об‘єкт та предмет вивчення науки менеджменту.

2. Управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.

3. Теорія очікувань Врума-Йеттона.

 

Ситуація.

Одним з найважливіших завдань менеджменту є створення механізму заохочення працівників до ефективного виконання заданих функцій згідно з визначеними функціями і завданнями. Таким механізмом є обґрунтована система мотивації, яка дає змогу цілеспрямовано впливати на поведінку людей відповідно до потреб організації. Які з відомих Вам прийомів мотивації найбільше підходять до умов сучасної України? А які найменш?

 

Варіант 6.

Теоретичні питання.

1. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

2. Типи організаційних структур: лінійний, функціональний, змішаний, дивізіональний, матричний.

3. Прогнозування в управлінні.

 

Ситуація. Менеджери, що працюють на міжнародному рівні повинні мати на увазі, що відносна значимість різних потреб людей може змінюватись в різних країнах, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Поясність це на прикладі України та однієї з країн Європейського Союзу.

 

Варіант 7.

Теоретичні питання.

1. Сутність і функції цілей менеджменту. Вимоги, що подаються до цілей менеджменту. Класифікація цілей менеджменту

2. Поняття і місце планування в системі менеджменту. Види планів і підходи до їх розробки.

3. Умови ефективного контролю.

 

Ситуація.

У ході минулого десятиліття виробник папера і паперових виробів фірма «Скотт лейпер компані» зіштовхнулася зі зростаючою конкуренцією з боку виробників марочних і звичайних паперових товарів, утратила частину своєї колишньої частки ринку і вперше за час свого існування змушена була зайнятися розробкою стратегічного плану.

Обґрунтуйте, на яких етапах стратегічного планування варто сконцентрувати увагу фірми. Визначите стратегічну мету фірми.

 

Варіант 8.

Теоретичні питання.

1. Оперативне планування, мети, задачі методи.

2. Управління організаційними змінами. Причини опору організаційним змінам та методи їх подолання.

3. Види контролю.

 

Ситуація.

Традиційно виділяють три рівні управління: нижчий, середній та вищий. Які ролі виконують в організації керівники нижчого, середнього та вищого рівнів (використовуйте класифікацію управлінських ролей за визначенням Мінцберга).

 

Варіант 9.

Теоретичні питання.

1. Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Основні моделі застосування в менеджменті: теорія ігор, теорія черг, модель керування запасами, моделі лінійного програмування, імітаційні моделі, економічний аналіз.

2. Поняття балансу влади. Класифікація форм влади.

3. Стрес та його ознаки.

 

Ситуація.

Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й організація “живуча” система. Поясність, як ви це розумієте?

 

Варіант 10.

Теоретичні питання.

1. Поведінкові аспекти ухвалення рішення.

2. Інформація та комунікації в організаціях.

3. Значення новаторства, інноваційних процесів.

 

Ситуація.

Закінчується четвертий квартал, Юрій Єрмаков складає звіт по прибутках для регіонального менеджера свого підрозділу. Він неприємно здивований тим, що вперше за весь час його перебування на посаді менеджера збуту у компанії його група не попадає в групу регіональних лідерів. Єрмаков помічає, що у порівнянні із попереднім роком рівень продажів дещо знизився, але він надіявся, що в останньому кварталі колектив надолужить упущене, тим більше, що акціонери компанії вимагали підвисити інтенсивність збуту. Єрмаков побоювався, що в компанії почнеться скорочення торгових робітників, а це значить, що внутрішня культура, завдяки якій він проробив у фірмі більше 10 років, зміниться.

Проаналізувавши таблицю індивідуальних результатів, він дійшов висновку, що проблема полягає у співробітнику Андрію Іванову, який проробив у компанії понад 20 років. Колись він був лідером серед реалізаторів, але останні три роки він не досягає навіть планових показників. На відміну від молодших робітників, Іванов погано розбирається у нових продуктах компанії, а його методи продажів скоріш схожі на методи продажу "по старинці", через що вони стали абсолютно неефективними.

Єрмаков запропонував Іванову проконсультуватися з більш молодими та більш успішними працівниками, але той відмовився.

Менеджер розуміє, що цього достатньо, щоб Іванова звільнили, але тому 54 роки і він вже навряд чи знайде роботу з тією ж заробітною платою. Іванов не тільки друг Єрмакова, але й улюбленець всього колективу. Його звільнення позначиться на настроях працівників. Ермаков не бажає звільняти його, однак не може ризикувати репутацією всього відділу та своєю власною.

Що потрібно зробити Ю. Єрмакову у даній ситуації? Запропонуйте ряд дій, які потрібно здійснити менеджеру, щоб підвисити рівень продажів. Поясніть залежність ефективності роботи колективу від стану внутрішнього середовища. Відповідь обгрунтуйте.

 

Варіант 11.

Теоретичні питання.

1. Функція планування та її основні форми.

2. У. Тейлор “Принципи наукового управління”.

3. Управління в умовах різних культур.

Ситуація.

Для з'ясування причин зниження продуктивності відділу гарантійних листів. Першого Національного Банку в м. Чикаго керівництво опитало своїх службовців із приводу ступеня задоволеності роботою. З'ясувалося, що причиною незадоволеності служить одноманітність у роботі з паперами, що нагадує роботу на конвеєрі та роздрібненість завдань, що призводила до нерозуміння загального змісту роботи.

Протягом декількох наступних місяців при участі працівників були переглянуті всі завдання-операції і багато з тих операцій, котрі до того виконувалися роздільно, були об'єднані, що дозволило створити повний цикл із більш високим рівнем відповідальності. Службовці пройшли перепідготовку з метою удосконалення своїх навичок, була підвищена заробітна плата, впроваджено новий рівень відповідальності у роботі.

Рік по тому було відзначено значне підвищення прибутковості, ступеня задоволеності клієнтів і високої трудової моралі службовців.

Яке значення мають здібності та потреби службовців, які працюють у відділі гарантійних листів, в ефективності їхньої праці? Відповідь обґрунтуйте. Чи змінилися цілі та технологія відділу?

 

Варіант 12.

Теоретичні питання.

1. Вчення М. Вебера про ідеальну бюрократичну організацію управління.

2. Оцінка та аналіз організаційних структур управління.

3. Бюрократія та корупція, як іманентні риси організації.

 

Ситуація.

Організації завжди знаходяться під впливом зовнішнього середовища. Це середовище не є стабільним і тому організаціям потрібно завжди пристосовуватись до його змін. Зміни середовища явища можуть нести в собі як загрози, так і можливості. Загрози - це негативні тенденції та явища, що можуть призвести, при відсутності відповідної реакції підприємства, до значних втрат обсягу продаж та прибутків. Можливості - це позитивні тенденції та явища зовнішнього середовища, що можуть сприяти до збільшенню обсягів продажу та прибутків.

На прикладі конкретної організації (за приклад можна взяти будь-яку організацію, з діяльністю якої ви більш-менш знайомі) опишіть деякі фактори зовнішнього середовища та проаналізуйте чим вони є для організації погрозами чи можливостями. Чи можуть одні й ті ж самі фактори нести в собі як загрози, так і можливості для організації. Відповідь обгрунтуйте.

 

Варіант 13.

Теоретичні питання.

1. Наукові праці Ф. та Л. Гілберті, Г. Форда.

2. Поняття і сутність методів управління організаціями.

3. Поняття стресу. Причини стресу.

 

Ситуація.

В останні часи погляд західного менеджменту спрямований у бік інтелектуального капіталу. Сьогодні в структурі практично будь-якої західної, японської або східнокорейської компанії, яка хоч трохи думає про своє майбутнє, працюють менеджери з інтелектуального капіталу. інтелектуальний капітал - це "інтелектуальний матеріал, що є формалізованим, зафіксованим та використовується задля виробництва більш цінного майна". Вважається, що відношення інтелектуального капіталу у сукупності вартості матеріальних засобів виробництва та фінансового капіталу коливається між 5:1 та 6:1. Інтелектуальний капітал компанії відіграє величезну роль у її подальшому розвитку.

Дайте обгрунтовану відповідача питання: які заходи треба впроваджувати вітчизняному менеджеру (керівнику організації") щодо збереження інтелектуального майна та його зростання? Як стимулювати робітників до розвитку їх інтелектуального потенціалу?

Варіант 14.

Теоретичні питання.

1. Сутність та значення інформації.

2. Підходи до оптимізації управлінських рішень.

3. Формальне і неформальне лідерство.

 

Ситуація.

Одним із ключових питань управління у бізнесі було і залишається питання “що таке ефективний менеджер”? протягом сторіч це питання хвилювало багатьох, тому що відповідь на нього, по суті, є відповіддю на питання: “як досягти успіху?”

 

Варіант 15.

Теоретичні питання.

1. “Дерево цілей” і методика його побудови.

2. Тактичне планування, основні задачі і прийоми.

3. Організаційні структури, принципи їхньої побудови.

 

Ситуація.

Часто після робочого дня менеджер констатує: “Я цілий день напружено працював, однак багато чого з того, які я намічав зробити, залишилося невиконаним!” Назвіть причини, що наш ваш погляд призводять до невиконання менеджером своїх задач. Що необхідно зробити, щоб менеджер міг реалізувати свої плани без перенапруги?

 

Варіант 16.

Теоретичні питання.

1. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

2. Внутрішнє середовище підприємства.

3. Комунікаційний процес.

 

Ситуація.

Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й те що організація це "живуча" система. Поясніть, як ви це розумієте.

 

Варіант 17.

Теоретичні питання.

1. Матриця розподілу функцій і методика її побудови.

2. Фактори, що визначають формування структур керування виробництвом.

3. Адміністративна модель прийняття управлінських рішень

 

Ситуація.

Каноскє Мацусіта був одним з найвидатніших менеджерів сучасності. Він заснував електротехнічну фірму "Мацусіта Денкі", яка і зараз є однією з провідних корпорацій світу. Він вважав, що своїм успіхом завдячує тим принципам, які проповідував. Він сформував таку лінію поведінки менеджера: "коли у тебе в підпорядкуванні 100 чоловік, ти повинен завжди бути серед них, коли 1000 - можеш зайняти місце в центрі, якщо ж ти керуєш 10000, будь на де якому видаленні, але там, відкіля усіх видно". Як ви вважаєте ця лінія поведінки відповідає вимогам сучасності чи ні? Чи повинні вітчизняні менеджери застосовувати цю лінію поведінки?

 

Варіант 18.

Теоретичні питання.

1. Місія організації. Цілі організації та їх класифікація.

2. Cутність та значення менеджменту. Види менеджменту.

3. Система стратегічних, тактичних і оперативних планів.

 

Ситуація.

К. Мацусіта у своїй практиці вважав за найнеобхідне дискусії серед менеджерів на предмет пошуку найкращого з можливих рішень. Укажіть на переваги та недоліки такої практики.

 

Варіант 19.

Теоретичні питання.

1. Сутність, призначення і характеристика функцій менеджменту

2. Використання інформаційних технологій в управлінні організацією

3. Класифікація управлінських рішень.

 

Ситуація.

Один із засновників ІВМ, Томас Дж. Уотсон, якого справедливо признають генієм сучасного менеджменту, стверджував: " Кожна організація, щоб вижити та добитися успіху, повинна насаджувати розумні переконання, на яких потрібно засновувати усю її політику та дії". Ця теза стала головною ланкою усієї системи мотивації корпорації ІВМ.

Прокоментуйте цю тезу базуючись на фундаментальних положеннях менеджменту. Як ви думаєте, яку роль грає корпоративна культура в процесі керування організацією? Обгрунтуйте необхідність формування корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. Яка робота ведеться, і яку треба б провести вашій організації по формуванню або відновленню головних її цінностей?

 

Варіант 20.

Теоретичні питання.

1. Сутність та значення інформації.

2. Підходи до оптимізації управлінських рішень.

3. Поняття стресу. Причини стресу.

 

Ситуація.

У фірмах, які володіють мережами закусочних, деякі рішення відносно стандартів роботи приймаються центральним керівництвом, а інші залишаються на розсуд менеджерів окремих закусочних. Чим це можна пояснити? Чи можна у цій сфері бізнесу відокремити питання координації та мотивації?

 

Варіант 21.

Теоретичні питання.

1. Необхідність моделювання.

2. Структурні методи вирішення конфліктів.

3. Ситуаційна модель Фідлера.

 

Ситуація.

Одне з фундаментальних положень теорії мотивації полягає в тому, що людина діє на підставі власних корисливих інтересів. У такому випадку, навіщо відвідувачі ресторанів залишають чайові? Уявіть собі, що ви провели дослідження, у якому порівнювали розміри чайових, які отримують робітники придорожніх ресторанів та ресторанів, які відвідують у більшості місцеві жителі. Який результат має бути найбільш вірогідним? Чому?

 

Варіант 22.

Теоретичні питання.

1. Комунікаційний процес.

2. Поняття керівництва і лідерства в менеджменті: подібність і розбіжності.

3. Типи моделей: фізична, аналогова, математична.

 

Ситуація.

У багатьох коледжах та університетах кімнати у гуртожитках та інших субсидируємих університетом приміщеннях розподіляються згідно зі складною системою, яка заснована на принципах старшинства та лотереї. Чому цінова система не використовується для розподілу місць, щоб надавати житло тим, хто готовий платити більше за інших? Які переваги та недоліки були б властиві такій системі?

 

Варіант 23.

Теоретичні питання.

1. Життєвий цикл організацій.

2. Поняття організаційної структури.

3. 4 системи у стилі лідерства Лайнера.

 

Ситуація.

Авіакомпанії часто використовують практику під назвою "надлишкове бронювання" через пасажирів, що спізнюються на свій рейс. Суть його полягає в тому, що квитків продається більш ніж мається на рейс. У випадках коли усі пасажири з'являються вчасно, треба "перекинути" деяку частину пасажирів на пізніший рейс. Який критерій треба використовувати при цьому? Якою на вашу думку буде реакція пасажирів на запропонований вами критерій? В останні роки в США звичайним явищем стала пропозиція бонусу тим пасажирам, які добровільно погодяться з умовами авіакомпанії. Оцініть таку альтернативу з точки зору, справедливості та ефективності.

 

Варіант 24.

Теоретичні питання.

1. Процес формування стратегічного плану. Основні етапи.

2. Управління організаційними змінами. Причини опору організаційним змінам та методи їх подолання.

3. Види контролю.

 

Ситуація.

У США, Великобританії, Німеччині, Японії та у деяких інших країнах, що приділяють особливу увагу проблемам керування, існують комерційні організації виявлення й усунення корпоративних проблем. Один із напрямків діяльності таких організацій - консультування керівників підприємств з проблем комунікацій. Чому ефективні комунікації важливі для керівників й організацій? Опишіть проблеми з якими можуть зіткнутися керівники організацій, і які з цих проблем вони не спроможні розв'язати самотужки? Спробуйте сформулювати місію, ціль та кредо організації, що допомагає іншим організаціям у розв'язанні проблем пов'язаних із комунікаціями.

 

Варіант 25.

Теоретичні питання.

1. Процес обміну інформацією. Бар‘єри на шляху організаційних комунікацій.

2. Групове ухвалення рішень в організаціях.

3. Визначення стилю керівництва методом Блейка-Моутон (решітка ГРИД).

 

Ситуація.

Місією автомобілебудівної компанії "Дженерал моторе" є "надання такої якості продукції та послуг, при якому наші покупці будуть забезпечені чудовим товаром, наші працівники і ділові партнери упевнені у нашому успіху, а власники наших акцій одержать найкращу віддачу на свої капіталовкладення". Які зміни відбудуться у місії організації у випадку, якщо керівництво компанії вирішить переорієнтувати свій бізнес на виробництво швейних машин? Які фактори впливають на місію організації? Розкрийте вплив цих факторів на місію компанії "Дженерал моторc". Спробуйте сформулювати місію будь-якої вітчизняної компанії.

 

Варіант 26.

Теоретичні питання.

1. Бюрократія та корупція, як іманентні риси організації.

2. Внесок вчених України радянського періоду в науку управління.

3. Світові тенденції глобалізації та їхній вплив на вітчизняні організації.

 

Ситуація.

Організаційна культура - це система загальноприйнятих цінностей, переконань, правил, норм поведінки, що поділяють працівники організації. Організації мають своє "обличчя", власну унікальну культуру, що визначають, насамперед, які в ній люди працюють, їхні пропозиції, цінності, переконання. Сформулюйте та опишіть етапи формування організаційної структури. Приведіть приклад організації, що вдало сформувала корпоративну культуру. У чому полягають переваги організації, яка сформувала корпоративну культуру, перед організацією, яка не має такої?

 

Варіант 27.

Теоретичні питання.

1. Японський досвід стратегічних рішень методом “ринги се”.

2. Шляхи подолання основних бар‘єрів моделювання.

3. Сучасні підходи до управління конфліктними ситуаціями.

 

Ситуація.

Ефективна і стійка діяльність будь-якої організації безпосередньо залежить від того, як керівники і працівники розуміють, оцінюють і враховують у своїх діях її життєвий цикл та кожну стадію циклу. Організації створюються, розвиваються, домагаються успіхів, слабшають і зрештою припиняють своє існування. Керівник повинен знати, на якій стадії розвитку знаходиться організація, і оцінювати, наскільки здійснювана діяльність та прийнятий стиль управління відповідають цій стадії. Сформулюйте та опишіть на конкретному прикладі життєвий цикл організації і його основні стадії. Що характерно для кожної стадії? Зобразіть графічно життєвий цикл розглянутої вами організації.

 

 

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з менеджменту

варіант №____

 

 

 

 

 

 

 

Стадента(тки) ____курсу

__________групи

Заочної форми навчання

__________________________

(ПІП)

Перевірив

ст.викладач., к.е.н Кичань О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2017