Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент бізнес-організацій

Варіант № 0

1. Теоретичне питання.

Сутність і співвідношення понять «виробництво» та «операції», «управління виробництвом» та «операційний менеджмент». Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Сервісний центр Samsung прийняв на ремонт декілька одиниць електропобутової техніки. Виконання замовлень планується розпочати з понеділка наступного тижня. При виконанні робіт спочатку проводиться обстеження кожного приладу та з’ясовуються причини його непрацездатності, а вже потім здійснюється ремонт. Витрати часу на виконання робіт (у робочих годинах) є такими:

 

Техніка, що потребує ремонту

Діагностичний центр

Ремонтна

дільниця

1. Цифрова відеокамера (модель PL50)

3,0

1,5

2. Цифрова відеокамера (модель WB550)

0,5

1,0

3. Пилосос (модель VC-6014SN3K)

4,5

3,0

4. Пилосос (модель VCD9420S31/XEV)

4,0

2,5

5. Холодильник (модель RL38SBSW1/BWT)

3,5

3,5

6. Пральна машина (модель WF500NHW/YLP)

2,0

3,5

7. Пральна машина (модель WF7350N7W)

1,0

3,0

 

 

За правилом Джонсона визначити оптимальну послідовність виконання замовлень. Прийнявши до уваги, що режим роботи сервісного центру з 10-00 до 19-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00; неділя – вихідний день), побудувати графік роботи підрозділів сервісного центру (завантажувальний графік Гантта).

 

 

Варіант № 1

1. Теоретичне питання.

Цілі та принципи, види та методи планування операційної діяльності.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

У процесі виготовлення мікрохвильових пічок підприємство «Альфа-піч» використовує вузол Р-82/115, що закуповується у зовнішнього виробника. Річна потреба у вузлах складає 20 тис. одиниць; ціна одного вузла – 50,00 гривень; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати оформлення та виконання одного замовлення складають 200,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 8,00 грн.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік. Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 17 до 21. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

17

18

19

20

21

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 2

 

1. Теоретичне питання.

Зовнішнє оточення, структура та властивості операційної системи.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 8 800 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Квітень

1 000

Травень

1 200

Червень

1 400

Липень

1 800

Серпень

1 800

Вересень

1 600

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. Відповідно до першого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 900 одиниць. Різницю між обсягами попиту та обсягами виробництва передбачається компенсувати за рахунок залучення субконтракту. Додаткові витрат становитимуть 60,00 грн на кожну одиницю продукції, що вироблятиметься на стороні.

Відповідно до другого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 1 600 одиниць. Різниця між обсягами виробництва та обсягами попиту компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 25,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

 

Варіант № 3

1. Теоретичне питання.

Зміст та сфери, цілі та завдання операційного менеджменту. Об’єкт і суб’єкт управління операційною діяльністю.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ГГ-2

3 000

15,00

2.

ХМ-2

960

20,00

3.

ТС-5

1 750

10,00

4.

АК-2

3 000

50,00

5.

ВЛ-8

400

1 200,00

6.

СУ-7

1 500

45,00

7.

ДМ-1

6 000

10,00

8.

ЕР-9

1 000

20,00

9.

ФЦ-3

500

850,00

10.

КД-8

2 500

5,00

11.

ФВ-4

1 000

6,50

12.

АП-7

900

8,00

13.

ПР-11

1 500

4,00

14.

КЛ-9

250

7,00

 

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.

 

 

Варіант № 4

1. Теоретичне питання.

Види технічного контролю якості. Статистичний приймальний контроль; статистичний попереджувальний контроль.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу МВФ-09». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

МВФ-09

С2

Д3

Д1

Д2

Д4

С1

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу МВФ-09

 

Час, необхідний для здійснення операцій із виготовлення приладу МВФ-09

Найменування операції

Шифр

Тривалість

(робочі дні)

1. Складання приладу МВФ-09

МВФ

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С 1

4

3. Виготовлення складальної одиниці №2

С 2

3

4. Виготовлення деталі № 1

Д 1

3

5. Виготовлення деталі № 2

Д 2

6

6. Виготовлення деталі № 3

Д 3

2

7. Виготовлення деталі № 4

Д 4

5

 

 

Прийняти до уваги, що:

  • тривалість випробувань готового приладу складає 6 днів;
  • термін передачі готового приладу замовнику – 28 листопада поточного року;
  • режим роботи підприємства – однозмінний, два вихідних дні;
  • виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів.
 

 

Варіант № 5

1. Теоретичне питання.

Управління запасами матеріальних ресурсів: види запасів, системи управління, модель оптимального розміру замовлення, метод АВС.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу ГАТ-88». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

 

ГАТ-88

С-1

Д-1

Д-3

 

Д-2

 

Д-4

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу ГАТ-88.

 

Час, необхідний для здійснення операцій з виготовлення приладу ГАТ-88

Найменування операції

Шифр

Тривалість (робочі дні)

1. Складання приладу ГАТ-88

ГАТ-88

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С-1

4

3. Виготовлення деталі № 1

Д-1

5

4. Виготовлення деталі № 2

Д-2

7

5. Виготовлення деталі № 3

Д-3

3

6. Виготовлення деталі № 4

Д-4

7

 

Прийняти до уваги, що:

 • тривалість випробувань готового приладу складає 5 днів;
 • термін передачі готового приладу замовнику – 10 жовтня поточного року;
 • режим роботи підприємства – однозмінний, один вихідний день;
 • виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів;
 • прилад ГАТ-88 може перебувати на складі готової продукції не більше трьох робочих днів.

 

 

 

 

Варіант № 6

1. Теоретичне питання.

Принципи управління операціями. Функції та методи операційного менеджменту.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 10 900 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Січень

1 600

Лютий

1 500

Березень

1 400

Квітень

1 800

Травень

2 200

Червень

2 400

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. За варіантом А передбачається: щомісячний обсяг виробництва відповідає обсягу попиту; збільшення або зменшення обсягу виробництва супроводжується відповідним звільненням чи найманням додаткового персоналу. Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, становлять 3 000 грн на кожні 100 од. зростання обсягу випуску продукції; витрати, пов’язані зі звільненням персоналу, — 2 500 грн на кожні 100 од. скорочення обсягу випуску продукції. За базу (100 %-ву чисельність) при здійсненні розрахунків слід прийняти ситуацію січня, коли обсяг виробництва становив 1600 од.

За варіантом Б передбачається: місячний обсяг виробництва встановлюється на рівні середнього за відповідний період (шість місяців) попиту; чисельність працівників залишається незмінною; субконтракт не залучатиметься; різниця між обсягами попиту та виробництва компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 20,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

Варіант № 7

1. Теоретичне питання.

Проектний менеджмент як інструмент управління процесами створення та перетворень операційної системи. Сутність сітьового планування та управління.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Для виготовлення побутових газових лічильників підприємство використовує вузол Х-МП18, який закуповує на стороні. Річна потреба у вузлах складає 15,6 тис. штук; вартість одиниці становить 19,20 грн.; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати на оформлення одного замовлення складають 65,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 25% від ціни його придбання.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік.

Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 21 до 25. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

21

22

23

24

25

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 8

1. Теоретичне питання.

Види операційних систем. Вимоги, яким має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Майстерня по ремонту пральних машин прийняла до виконання сім замовлень, які потрібно виконати протягом наступного тижня. При цьому спочатку необхідно провести обстеження кожної машини та з’ясувати проблеми, а вже потім – ремонтувати. Витрати часу на виконання робіт (у робочих годинах) є такими:

 

Техніка, що потребує ремонту

Діагностичний центр

Ремонтна дільниця

1. DAEWOO DW-K500C

6

9

2. CANDY CO 106 F/1-03S

5

8

3. ARDO FLSO 106S

7

7

4. SAMSUNG WF-F862

3

6

5. INDESIT IWSC 4085

2

1

6. WHIRPOOL AWG 310D

6

2

7. BEKO WMD 25106 PT

7

4

 

За правилом Джонсона визначити оптимальну послідовність виконання замовлень. Побудувати графік роботи підрозділів майстерні (завантажувальний графік Гантта), прийнявши до уваги, що режим роботи – двозмінний з одним вихідним днем; тривалість кожної зміни – 6 годин.

 

 

Варіант № 9

1. Теоретичне питання.

Склад підсистем, що забезпечують усталене функціонування операційної системи. Виробнича інфраструктура підприємства.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ДДМ-1

6 000

10,00

2.

ААК-2

3 000

50,00

3.

ЛГГ-2

3 000

15,00

4.

ВКД-8

2 500

5,00

5.

РТС-5

1 750

10,00

6.

МСУ-7

1 500

45,00

7.

КПР-11

1 500

4,00

8.

ФВА-4

1 000

6,50

9.

РЕР-9

1 000

20,00

10.

МХМ-2

960

20,00

11.

ДФЦ-3

500

850,00

12.

ЖВЛ-8

400

1 200,00

13.

ККЛ-9

250

7,00

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.