Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Планування розвитку територій" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання / укл. Є. П Кожанова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Планування розвитку територій" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання / укл. Є. П Кожанова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 28 с.

2015-113_kozhanova_e_p.pdf