Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації містять вказівки для самостійного вивчення дисципліни та написання звіту відповідно до затвердженої програми,наводяться тематичний план з розкриттям змістовних модулів, питання для самостійного опрацювання та перевірки знань, а також варіанти теоретичних та практичних завдань.

Методичні рекомендації містять вказівки для самостійного вивчення дисципліни та написання звіту відповідно до затвердженої програми,наводяться тематичний план з розкриттям змістовних модулів, питання для самостійного опрацювання та перевірки знань, а також варіанти теоретичних та практичних завдань.

metsamostmikroyek_02.pdf