Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз», Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Напрями підготовки: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (для студентів усіх форм навчання) / Мельничук І. О. – К.: НАСОА, 2018. – 29 с.

Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз», Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Напрями підготовки: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (для студентів усіх форм навчання) / Мельничук І. О. – К.: НАСОА, 2018. – 29 с.

metod_vkaz_kr_fin_analiz_melnichuk_i_2018.pdf